trende

Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

10.10.2021
32
Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis davası; bir murisin malları üzerinde %100 oranında tasarruf hakkı yoktur. Bu noktada konunun bir saklı pay hakkının olduğunu belirttiği de görülmektedir. Saklı pay sahiplerinin kendi haklarının ihlal edildiğini belirtmesi durumunda bu konuda tenkisi davası açması mümkün kılınmıştır. Tenkis davası ile alakalı olarak özellikle dava açma konusunda bu alanda tecrübe sahibi olan hukukçulardan destek alınması davanın sizin lehinize sonuçlanmasını kolaylaştıracak ve dava dosyasının daha sıkıntısız bir şekilde işlenmesini mümkün kılacaktır.

Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır?

Tenkis davası zamanaşımı konusunda 10 senelik bir süre verilmiştir. Tenkis davasında bu 10 senelik zaman diliminde dava açılması için gerekli olan başvuru adımlarının yerine getirilmemiş olması durumunda dava açma hakkının kaybedileceği bildirilmelidir. Tenkis davası açma sürecinde hak düşme süresi sınırlaması ve davanın diğer detaylarına dair gerekli olan tüm bilgilendirme eksiksiz olarak tarafınıza avukatınız tarafından sunulacaktır. Zamanaşımı konusunda kişilere geç bilgilendirme yapılması ve hak ihlaline uğradıkları mirastan daha sonra haberdar olmaları durumunda dava açma haklarının kendilerine iade edilmesi hususunda da haklarını aramaları için zamanaşımının göz önünde bulundurulmaması da mümkün kılınabilmektedir.

Tenkis Ne Anlama Gelir?

Tenkis kelime anlamı olarak eksiltme ve azaltma manasına gelmektedir. Bu davanın açılmasının nedeni ise bir murisin miras üzerinde saklı pay sahibi olan kişilerin hakkını ihlal etmesidir. Saklı pay sahibi olan kişilerin haklarının muris yani mal sahibi miras bırakan kişi tarafından dahi ihlal edilmesine izin verilmeyecektir. Tenkis davası ile alakalı olarak kişilerin kesinlikle alanın uzmanı olan kişiler tarafından desteklenmesi ve süreçte rehberlik almaları gerekir. Miras üzerinde hak sahibi olmanızın kanıtlanması durumunda saklı payınızı almanız mümkün kılınacaktır. Sizin açabileceğiniz davanın değeri ise saklı payınızın ihlal edildiği oran ile eş değerdir. Bunun daha üzerinde bir tutarın belirlenmesi söz konusu olmayacaktır.

Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Tenkis davası dilekçe örneği hazırlanma aşamasının sonrasında başvurunun avukatınız aracılığı ile açılması ve miras üzerindeki saklı payınızın korunması için fırsat tanınacaktır. Kişilerin dava açmak için 10 senelik bir zaman dilimini dikkate almaları gerekir. Bu 10 senelik zaman diliminin dolması ve tenkis davasını açma hakkınızı kaybedeceğinizin de ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Tenkis davası açma sürecinde eğer mirastan geç haberdar olduysanız bunun için dava açma hakkınızın tarafınıza iade edilmesi için ayrıca itirazda bulunmanıza olanak verilmektedir.

Saklı Pay Ne Demek?

Saklı pay murisin kendi tasarrufu ile dahi ihlal edemediği mirasçılar olarak tanımlanabilmektedir. Saklı pay sahibi olan kişiler eş, anne baba ve alt soy olarak özetlenebilmektedir. Bu kişilerin hakları murisin kendi kararı ile dahi ihlal edemeyeceği haklar olarak tanımlanmaktadır. Saklı pay sahiplerinin murisin attığı adımlar ve tasarruf yetkisi ile kendi haklarını ihlal etmeleri durumunda tenkis davası açmaları ve kendilerine ait olan kısmı korumaları manasına gelmektedir. Saklı pay sahibi olan kişilerin dava açabilecekleri tutar ise saklı paylarının ihlal edildiği oranda olabilmektedir. Bunun daha üzerinde bir talepte bulunulmasına hukuki manada izin verilmemektedir. Saklı payı tanımlayan kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile beraber kardeşler saklı pay sahibi olmaktan çıkarılmıştır. Geçmiş senelerde saklı pay sahibi olarak tanımlanmalarına rağmen artık saklı pay sahibi olarak değerlendirilmemektedirler. Bu değişim 2007 senesinden itibaren geçerli olmaya başlamıştır.

Tenkis Davası Nedir Nasıl Açılır?

Tenkis davasında tanık dinlenir mi; tenkis davasında tanık dinlenmesi gibi bir usul söz konusu değildir. Tenkis davasında sadece hukuki bir soruşturma yürütülecektir. Bu hukuki soruşturmanın sonrasında tenkis davasında davacı olan tarafın haklarının gerçekten ihlal edilip edilmediğine karar verilecektir. Hak ihlal edildiyse ihlal edilen ölçüde kişilere gerekli olan destek de sunulmuş olacaktır. Tenkis davası açılması için kişilerin saklı pay sahibi olduklarının kanıtlanması ve saklı payın da muris tarafından ihlal edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde saklı payın sahiplerine ihlal edildiği ölçüde iade edilmesi mümkün kılınmıştır. Saklı pay sahiplerinin miras hakkı olarak belirtilen tutara tecavüz edildiğini kanıtlaması durumunda saklı pay olarak hesaplanan tutarın iade edilmesi söz konusu olacaktır.

Saklı Pay Hesabı Nasıl Yapılır?

Saklı pay tutarı yasal olarak hak sahibi olan kişilerin miras tutarlarının yarısına tekabül etmektedir. Yasal miras tutarının yarısı olarak tanımlanmış olan saklı pay tutarının üzerinde herhangi bir talepte bulunulmasına olanak verilmeyecektir. Örneğin kişilerin sahip olmaları gereken alt soy miras tutarı 20 bin lira ise saklı pay olarak belirlenmiş olan tutarın bunun yarısı olarak tanımlandığı görülmektedir. Anne ve baba için ise bu tutar yasal miras tutarının bir bölü dördü olarak tanımlanmaktadır. Saklı pay sahibi olmaktan çıkan kardeşler saklı pay olarak tanımlandığı süreçte bu tutarın hesaplanmasında sekizde bir oranı aktif tutulmaktaydı.

Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Tenkis davasında ispat yükü kesin olan bir dava türüdür. Tenkis davasında saklı pay sahibi olan kişilerin saklı pay sahibi olduğunu ispat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu hakkın ihlal edildiğine dair de bilgilendirmenin sunulması istenmektedir. Tenkisi davası açacak olan saklı pay sahipleri; eş, anne, baba ve varsa eğer alt soy olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler saklı pay sahibi oldukları için muris tarafından olsa dahi haklarından mahrum edilmeleri söz konusu olmayacaktır. Bu aşamada murisin kişilerin hakkını ihlal etmesi genel olarak hazırlanan vasiyetname ile söz konusu olabilmektedir. Vasiyetname ile saklı pay sahibi olan kişilerin haklarının ihlal edilmesi ve haksız bir pay ayırma adımının uygulanması durumunda

Mirasçılıktan Çıkarılan Kişi Tenkis Davası Açabilir Mi?

Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası açma aşamasında oluşturulan vasiyetname ile beraber saklı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği tespit ediliyor ise bu durumda tenkis davasının açılması söz konusu olabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin hukuki bir dayanağa tabii olarak mirastan men edilmesi durumunda tenkis davası açmasına olanak verilmeyecektir. Hali hazırda anne, baba, eş ya da alt soy unsurlarının direkt olarak mirastan men edilmesini sağlayacak hukuki bir prosedürün de söz konusu olmadığının ayrıca bildirilmesi gerekir. Mirasçılıktan çıkarılması için atılan adımların hukuki gerekçeler üzerine oturtulmaması durumunda bu men edilme durumunun ortadan kaldırılması için ayrıca başvuruda bulunulmasına olanak verilmektedir.

Tenkis Davası Ölümden Önce Açılabilir Mi?

Tenkis davası ölümden önce dava açılması konusunda da olanak verilmektedir. Bu aşamada kişilerin bir ölümden sonra bir de sağlar arası olarak tanımlanan kategoriden istifade etmesine olanak verilmektedir. Sağlar arası unsurlar ile alakalı olarak dikkate alınması gereken hususlar;

  • Tenkis davasının ölümden sonra açılması durumunda kişilerin tüm miras unsurları kapsamında işlem talep etme hakkı mevcuttur.
  • Sağlar arası tasarruf adımlarının gerçekleştirilmesi için ise kişilerin tüm mal denkleştirme adımlarının yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde sağlar arası tasarruf adına dava açılması mümkün kılınır. Bu aşamada sağlar arası unsurlarda denkleştirmenin gerçekleştirilmesi için terekeye iade zorunlu bir haldir.

Tenkis davası kapsamında alanında deneyimli olan bir avukattan destek almanız durumunda davanın işleyişine dair herhangi bir sorun yaşamadan tecavüz edilen hakkınızın korunması için biri fırsat elde edebilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış