Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

  10.10.2021
  1.872
  Tenkis Davası | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

  Tenkis davası; bir murisin malları üzerinde %100 oranında tasarruf hakkı yoktur. Bu noktada konunun bir saklı pay hakkının olduğunu belirttiği de görülmektedir. Saklı pay sahiplerinin kendi haklarının ihlal edildiğini belirtmesi durumunda bu konuda tenkisi davası açması mümkün kılınmıştır. Tenkis davası ile alakalı olarak özellikle dava açma konusunda bu alanda tecrübe sahibi olan hukukçulardan destek alınması davanın sizin lehinize sonuçlanmasını kolaylaştıracak ve dava dosyasının daha sıkıntısız bir şekilde işlenmesini mümkün kılacaktır.

  Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır?

  Tenkis davası zamanaşımı konusunda 10 senelik bir süre verilmiştir. Tenkis davasında bu 10 senelik zaman diliminde dava açılması için gerekli olan başvuru adımlarının yerine getirilmemiş olması durumunda dava açma hakkının kaybedileceği bildirilmelidir. Tenkis davası açma sürecinde hak düşme süresi sınırlaması ve davanın diğer detaylarına dair gerekli olan tüm bilgilendirme eksiksiz olarak tarafınıza avukatınız tarafından sunulacaktır. Zamanaşımı konusunda kişilere geç bilgilendirme yapılması ve hak ihlaline uğradıkları mirastan daha sonra haberdar olmaları durumunda dava açma haklarının kendilerine iade edilmesi hususunda da haklarını aramaları için zamanaşımının göz önünde bulundurulmaması da mümkün kılınabilmektedir.

  Tenkis Ne Anlama Gelir?

  Tenkis kelime anlamı olarak eksiltme ve azaltma manasına gelmektedir. Bu davanın açılmasının nedeni ise bir murisin miras üzerinde saklı pay sahibi olan kişilerin hakkını ihlal etmesidir. Saklı pay sahibi olan kişilerin haklarının muris yani mal sahibi miras bırakan kişi tarafından dahi ihlal edilmesine izin verilmeyecektir. Tenkis davası ile alakalı olarak kişilerin kesinlikle alanın uzmanı olan kişiler tarafından desteklenmesi ve süreçte rehberlik almaları gerekir. Miras üzerinde hak sahibi olmanızın kanıtlanması durumunda saklı payınızı almanız mümkün kılınacaktır. Sizin açabileceğiniz davanın değeri ise saklı payınızın ihlal edildiği oran ile eş değerdir. Bunun daha üzerinde bir tutarın belirlenmesi söz konusu olmayacaktır.

  Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

  Tenkis davası dilekçe örneği hazırlanma aşamasının sonrasında başvurunun avukatınız aracılığı ile açılması ve miras üzerindeki saklı payınızın korunması için fırsat tanınacaktır. Kişilerin dava açmak için 10 senelik bir zaman dilimini dikkate almaları gerekir. Bu 10 senelik zaman diliminin dolması ve tenkis davasını açma hakkınızı kaybedeceğinizin de ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Tenkis davası açma sürecinde eğer mirastan geç haberdar olduysanız bunun için dava açma hakkınızın tarafınıza iade edilmesi için ayrıca itirazda bulunmanıza olanak verilmektedir.

  Saklı Pay Ne Demek?

  Saklı pay murisin kendi tasarrufu ile dahi ihlal edemediği mirasçılar olarak tanımlanabilmektedir. Saklı pay sahibi olan kişiler eş, anne baba ve alt soy olarak özetlenebilmektedir. Bu kişilerin hakları murisin kendi kararı ile dahi ihlal edemeyeceği haklar olarak tanımlanmaktadır. Saklı pay sahiplerinin murisin attığı adımlar ve tasarruf yetkisi ile kendi haklarını ihlal etmeleri durumunda tenkis davası açmaları ve kendilerine ait olan kısmı korumaları manasına gelmektedir. Saklı pay sahibi olan kişilerin dava açabilecekleri tutar ise saklı paylarının ihlal edildiği oranda olabilmektedir. Bunun daha üzerinde bir talepte bulunulmasına hukuki manada izin verilmemektedir. Saklı payı tanımlayan kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile beraber kardeşler saklı pay sahibi olmaktan çıkarılmıştır. Geçmiş senelerde saklı pay sahibi olarak tanımlanmalarına rağmen artık saklı pay sahibi olarak değerlendirilmemektedirler. Bu değişim 2007 senesinden itibaren geçerli olmaya başlamıştır.

  Tenkis Davası Nedir Nasıl Açılır?

  Tenkis davasında tanık dinlenir mi; tenkis davasında tanık dinlenmesi gibi bir usul söz konusu değildir. Tenkis davasında sadece hukuki bir soruşturma yürütülecektir. Bu hukuki soruşturmanın sonrasında tenkis davasında davacı olan tarafın haklarının gerçekten ihlal edilip edilmediğine karar verilecektir. Hak ihlal edildiyse ihlal edilen ölçüde kişilere gerekli olan destek de sunulmuş olacaktır. Tenkis davası açılması için kişilerin saklı pay sahibi olduklarının kanıtlanması ve saklı payın da muris tarafından ihlal edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde saklı payın sahiplerine ihlal edildiği ölçüde iade edilmesi mümkün kılınmıştır. Saklı pay sahiplerinin miras hakkı olarak belirtilen tutara tecavüz edildiğini kanıtlaması durumunda saklı pay olarak hesaplanan tutarın iade edilmesi söz konusu olacaktır.

  Saklı Pay Hesabı Nasıl Yapılır?

  Saklı pay tutarı yasal olarak hak sahibi olan kişilerin miras tutarlarının yarısına tekabül etmektedir. Yasal miras tutarının yarısı olarak tanımlanmış olan saklı pay tutarının üzerinde herhangi bir talepte bulunulmasına olanak verilmeyecektir. Örneğin kişilerin sahip olmaları gereken alt soy miras tutarı 20 bin lira ise saklı pay olarak belirlenmiş olan tutarın bunun yarısı olarak tanımlandığı görülmektedir. Anne ve baba için ise bu tutar yasal miras tutarının bir bölü dördü olarak tanımlanmaktadır. Saklı pay sahibi olmaktan çıkan kardeşler saklı pay olarak tanımlandığı süreçte bu tutarın hesaplanmasında sekizde bir oranı aktif tutulmaktaydı.

  Kimler Tenkis Davası Açabilir?

  Tenkis davasında ispat yükü kesin olan bir dava türüdür. Tenkis davasında saklı pay sahibi olan kişilerin saklı pay sahibi olduğunu ispat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu hakkın ihlal edildiğine dair de bilgilendirmenin sunulması istenmektedir. Tenkisi davası açacak olan saklı pay sahipleri; eş, anne, baba ve varsa eğer alt soy olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler saklı pay sahibi oldukları için muris tarafından olsa dahi haklarından mahrum edilmeleri söz konusu olmayacaktır. Bu aşamada murisin kişilerin hakkını ihlal etmesi genel olarak hazırlanan vasiyetname ile söz konusu olabilmektedir. Vasiyetname ile saklı pay sahibi olan kişilerin haklarının ihlal edilmesi ve haksız bir pay ayırma adımının uygulanması durumunda

  Mirasçılıktan Çıkarılan Kişi Tenkis Davası Açabilir Mi?

  Vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası açma aşamasında oluşturulan vasiyetname ile beraber saklı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği tespit ediliyor ise bu durumda tenkis davasının açılması söz konusu olabilmektedir. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin hukuki bir dayanağa tabii olarak mirastan men edilmesi durumunda tenkis davası açmasına olanak verilmeyecektir. Hali hazırda anne, baba, eş ya da alt soy unsurlarının direkt olarak mirastan men edilmesini sağlayacak hukuki bir prosedürün de söz konusu olmadığının ayrıca bildirilmesi gerekir. Mirasçılıktan çıkarılması için atılan adımların hukuki gerekçeler üzerine oturtulmaması durumunda bu men edilme durumunun ortadan kaldırılması için ayrıca başvuruda bulunulmasına olanak verilmektedir.

  Tenkis Davası Ölümden Önce Açılabilir Mi?

  Tenkis davası ölümden önce dava açılması konusunda da olanak verilmektedir. Bu aşamada kişilerin bir ölümden sonra bir de sağlar arası olarak tanımlanan kategoriden istifade etmesine olanak verilmektedir. Sağlar arası unsurlar ile alakalı olarak dikkate alınması gereken hususlar;

  • Tenkis davasının ölümden sonra açılması durumunda kişilerin tüm miras unsurları kapsamında işlem talep etme hakkı mevcuttur.
  • Sağlar arası tasarruf adımlarının gerçekleştirilmesi için ise kişilerin tüm mal denkleştirme adımlarının yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde sağlar arası tasarruf adına dava açılması mümkün kılınır. Bu aşamada sağlar arası unsurlarda denkleştirmenin gerçekleştirilmesi için terekeye iade zorunlu bir haldir.

  Tenkis davası kapsamında alanında deneyimli olan bir avukattan destek almanız durumunda davanın işleyişine dair herhangi bir sorun yaşamadan tecavüz edilen hakkınızın korunması için biri fırsat elde edebilirsiniz.

  Tenkis Davası Ne?

  Miras bırakan bir kişinin tasarruf yetkisinin aşılması halinde, saklı paya sahip olan mirasçıların, miras hakkı üzerinde gerçekleştirilen tecavüzün ortadan kaldırılması adına açabildikleri bir dava olarak dikkat çeker. Buradaki temel amaç ise haksızlığın sonlandırılması, aynı zamanda mirası bırakmış olan kişinin tasarrufunun yasal olarak tanımlanmış sınırların içine çekilmesidir.  Dava için gerekli tüm şartların oluşmasının ardından konunun uzman bir avukata havale edilmesi ve sürecin bu şekilde devam ettirilmesi önem arz eder. Tenkis davası ile merak edilen tüm ayrıntıları yazımız üzerinden bulabilirsiniz.

  Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılır?

  Tenkis davası dilekçe örneği üzerinden bu davanın açılması mümkündür. Hangi haller olduğunu hemen şu şekilde ifade etmek lazım;

  • Miras bırakmış olan kişinin vefat etmesi halinde açılabilecek bir dava olarak dikkat çeker.
  • Tasarruf yetkisinin aşılması gibi bir durum söz konusu olduğunda yine bunun açılabilmesinin önünde engel yoktur.
  • Saklı paya sahip bazı kişiler, birtakım hak ihlali durumlarına imza atmaları, dava açılmasının temel nedenleri içinde yer alır.

  Saklı pay olarak tanımlanmış bir hakka sahip olan kişilerin ilgiyi davayı açmaları mümkündür.

  Tenkis Ne Anlama Gelir?

  Tenkis, çok uzun yıllar önceden beri kullanılan bir kelimedir. Günümüzde halen hukukumuz içinde yer almaktadır. Bundan dolayı bunun anlamını en ince ayrıntısına kadar bilmek temel bir kuraldır. Anlamının eksiltme ve azaltma olduğunu görmekteyiz. Buna göre tenkis davası, bir miras sonrasında daha az pay aldığını düşünen kişilerin bunun için hukuk önünde hakkını araması olarak tanımlanır. Hukuka göre böyle bir kanun ve hak söz konusu olduğundan gerekli şartların kesinlikle oluşması temel bir kuraldır.

  Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

  Tenkis davası zamanaşımı söz konusudur. Mirasın açık bir biçimde ilan edilmesinden hemen sonra, saklı olarak bilinen paylarının tecavüze uğradığını veya zedelenmiş olduğunu düşünen kişilerin, bunu öğrendikten sonraki 1 yıllık sürede dava açmaları mümkündür. Ancak 10 senenin geçmesi halinde artık dava açma hakkı söz konusu değildir. Çünkü zamanaşımı ilkesi devreye girmiştir. Bu yüzden süre geçmeden alanında iyi bir avukattan alınacak yardım ile sürecin mahkeme önüne taşınması çok önemlidir.

  Saklı Pay Ne Demek?

  Saklı pay, mirası bırakmış olan kişinin gerçekleştirmiş olduğu tasarruf karşısında belli orandaki mirastır. Buna sahip olan kişilere ise saklı pay mirasçı adı verilmektedir. Saklı pay oranları hukukumuzda şu şekilde ifade edilmiştir;

  • Sağ kalmış olan eş için tanımlanmış olan payın, altsoyu ile beraber ya da hem babası hem de annesiyle mirasçı olması halinde, payın tamamına sahip olduğunu görmekteyiz. Tek başına olduğunda ise 3/4 ibaresi karşımıza çıkar.
  • Anne ve babanın da mirasta saklı pay hakları mevcuttur. Bu ise 1/4 kadardır.
  • Bunun yanı sıra altsoy için ifade edilen oranlarda farklılık bulunduğunu görmekteyiz. Buna göre ölüm sonrasında eş ve üç çocuğu söz konusu ise 1/4 oranında pay hakkına sahip olurlar. Bu miras payıdır. Saklı pay ise 1/2 şeklindedir.

  İlgili kanunlara ve oranlara göre paylaşımın yapılması her zaman esastır.

  Tenkis Şartları Nelerdir?

  • Miras bırakmış olan kişinin vefat etmesinden sonra açılabilecek bir dava olarak dikkat çeker.
  • Buna göre bir kişi, mirasın açıklanmasının ardından kendisine düşen payın, diğer paydaşlardan daha düşük olmasına yönelik itirazını mahkeme önünde kolaylıkla dile getirebilmektedir.
  • Bunun için oluşacak şartlar önem arz eder.
  • Miras malının yasal bir biçimde olmayacak şekilde devredilmesi durumunda, buna dair hakları olan şahsın tenkis davası açması mümkündür.
  • Bu yöndeki taleplerin her zaman ölen kişinin vasiyetnamesi ya da sözleşme üzerinden gerçekleştirilen bağışlamalar sonrasında gündeme gelmesi söz konusudur.
  • Bunun yanı sıra kanuna göre belirtilmiş, kişinin ölmeden önce yapmış olduğu bağışların geri iadesi de her daim talep edilebilmektedir.

  Davayı, saklı olarak tanımlanmış olan paylarını alma noktasında sıkıntı yaşayan mirasçıların açması gerekiyor. Burada dikkat çeken ve öne çıkan temel amaç ise saklı payın tamamlanmasıdır. Dava dilekçesi içerisinde ilgili durum çok net bir biçimde ifade edilebilir. Öncesinde veya sonrasında yapılmış olan bağışların istenmesi daha farklı bir neden olarak karşımıza çıkar. Önemli olan nokta saklı pay sahibi olan şahsın bu yönde vermiş olduğu karardır.

  Bu davaya dair bilinmesi gereken bir diğer husus ise saklı payın ihlal edilmesi hadisesinin birden fazla mirasçı üzerinde söz konusu olması halinde hem tek tek hem de beraber dava açabilme hakkına sahip olabilmeleridir. Buna bir örnek verecek olursak; bir baba saklı pay ilkesine riayet etmeden, malını bağışlamışsa ve bundan dolayı iki çocuğu kendi paylarına sahip değilse, ilgili davanın açılabilmesi için gerekli şartlar ortaya çıkmış demektir. Ancak bu haktan faydalanabilmek adına şahsın mutlaka mirasçı olması, bu hakkını kaybetmemesi lazım.

  Mirasçılıktan Çıkarılan Kişi Tenkis Davası Açabilir Mi?

  Mirasçılıktan çıkarılmış olan bir kişinin tenkis davası açması kesinlikle söz konusu değildir. Aynı zamanda bu şahıs mirastan da hiçbir zaman pay alamaz. Bunun detayları şöyledir;

  • Miras bırakan bir şahsın daha değişik bir tasarrufu söz konusu değilse, mirasçılıktan çıkışı yapılmış olan kişinin mirasa dair payı, sanki miras bırakan kişiden önce vefat etmiş gibi değerlendirilir.
  • Bunun sonrasında ilgili şahsın payı, altsoyuna kalmaktadır.

  Ancak her ne olursa olsun bu tip kişilerin bir tenkis davası açmalarına kanunlarımız izin vermez.

  Tenkis Davası Ölümden Önce Açılabilir Mi?

  Tenkis davasının ölümden önce açılması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Her ne kadar ilgili tasarruflar kişinin vefat etmesinden önce yani sağ olduğu dönemlerde kazanılmış olsa bile burada dikkat edilecek temel nokta, miras kavramıdır. Miras, ölen kişinin ardından, onun sağlığında belirtmiş olduğu, açıkça yazılı şekilde ifade ettiği kurallara göre kalan malının ve parasının paylaştırılması anlamına gelir. Bu yüzden ilgili konuda bir davanın açılabilmesi için o şahsın vefat etmesi olması temel bir kural olarak karşımıza çıkar. Aksi halde bu tip bir hukuki sürecin başlatılması kesinlikle mümkün değildir.

  Tenkis Davası Zamanaşımı Olur Mu?

  Tenkis davası, birçok farklı davada olduğu gibi bir zaman aşımı süresine sahiptir. Buna dair süreci çok iyi bir biçimde bilmek esastır. Vasiyetnamenin açılmasının ardından bundan bilgi sahibi olan bir kişi, 1 senelik zaman dilimi içinde dava açabilme hakkına sahiptir. Saklı pay tenkis davası üzerinden hak talep edilir.

  Bu noktada iki farklı opsiyon sunulmaktadır. Bunlardan birisi para veya malın tercih edilmesi söz konusudur. Ancak 10 senenin geçmesi halinde artık zaman aşımı kuralları devreye gireceğinden bunun gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. Bundan dolayı 10 yıl kuralına dikkat etmek lazım.

  Tenkis davaları hem uzmanlık isteyen hem de birçok değişik teknik terimi barındıran bir sürece sahne olmaktadır. İşte bu yüzden söz konusu davayı açmayı düşünen kişilerin bu noktada işinde ehil ve uzman olan bir avukat ile beraber hareket etmesi, ona vekalet vermesi mühimdir.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-mal-paylasimi-davasi-ne-kadar-surer/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-miras-paylasimi/

  https://yaseminmersin.av.tr/mal-paylasimi-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/ecrimisil-odeyenlerin-haklari-2022/

  https://yaseminmersin.av.tr/yeni-evli-bosanma-davasi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?