Tek Celsede Boşanma

  11.12.2023
  577
  Tek Celsede Boşanma

  Boşanma süreci, çoğu zaman zorlu ve karmaşık bir yolculuk olabilir. Ancak, hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırmak isteyen çiftler için “tek celsede boşanma” bir çözüm olabilir. Peki, bu hızlı süreci başlatmak için hangi adımlar atılmalı? Bu yazımızda, tecrübeli bir boşanma avukatı olarak size tek celsede boşanma sürecini basit ve anlaşılır bir şekilde açıklayacağım. Unutmayın, her boşanma davası benzersizdir ve kişisel durumunuza göre en uygun yol haritasını belirlemek için profesyonel bir avukat desteği şarttır. Şimdi, tek celsede nasıl boşanılır konusunu detaylandıralım.

  Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı ?

  1. Karşılıklı Anlaşma: Tek celsede boşanmanın en önemli şartı, tarafların karşılıklı olarak anlaşmış olmalarıdır. Bu, hem mal paylaşımı hem de varsa çocukların velayeti konusunda uzlaşıya varılması anlamına gelir.
  2. Boşanma Protokolü Hazırlanması: Anlaşmaya varıldıktan sonra, tarafların üzerinde mutabık kaldıkları tüm konuları içeren detaylı bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokol, mal paylaşımından çocukların bakımına kadar her konuyu kapsamalıdır.
  3. Tecrübeli Bir Avukatla Çalışmak: Tek celsede boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. Avukat, hazırlanan protokolün hukuki açıdan eksiksiz ve adil olmasını sağlayacaktır.
  4. Dava Dilekçesi ve Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Avukatınız, boşanma davası için gerekli olan dilekçeyi ve eşlerin imzaladığı protokolü hazırlayacaktır. Ayrıca, kimlik fotokopileri gibi bazı temel belgeler de gereklidir.
  5. Mahkeme Süreci: Dava açıldıktan sonra, mahkeme tarafları dinleyecek ve sunulan belgeleri inceleyecektir. Eğer her şey uygunsa ve mahkeme tarafların anlaşmasını adil bulursa, tek celsede boşanma kararı verilebilir.
  6. Kararın Resmileştirilmesi: Mahkeme kararı verildikten sonra, bu kararın resmi olarak tescil edilmesi ve ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

  Tek celsede boşanma süreci, her ne kadar basit görünse de, her adımın doğru ve dikkatli bir şekilde atılması gerekmektedir. Bu nedenle, sürecin her aşamasında tecrübeli bir boşanma avukatının rehberliği büyük önem taşımaktadır. Tecrübeli avukatlarımızdan bilgi almak için 0 530 526 92 02 numarasını arayabilirsiniz.

  Tek Celsede Boşanma Sebepleri

  Tek Celsede Boşanma Sebepleri

  Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  Tek celsede boşanma, belirli durumlar altında gerçekleşebilir. Bu sebepler genellikle şunlardır:

  1. Karşılıklı Rıza: Eşlerin her iki tarafın da rızası ile boşanma kararı alması, tek celsede boşanmanın en yaygın sebebidir. Karşılıklı rıza, tarafların evliliklerini sonlandırmak konusunda hemfikir olduklarını ve herhangi bir çekişme içinde olmadıklarını gösterir.
  2. Anlaşmalı Boşanma Koşullarının Sağlanması: Anlaşmalı boşanma, tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmış olmalarını gerektirir. Bu koşulların sağlanması, mahkemenin tek celsede karar vermesini kolaylaştırır.
  3. Evlilik Süresinin Kısalığı: Genellikle, evlilik süresinin kısa olması (örneğin, birkaç ay veya birkaç yıl) tek celsede boşanma için uygun bir zemin oluşturabilir. Kısa süreli evliliklerde, taraflar arasında çözülmesi gereken karmaşık meseleler genellikle daha azdır.
  4. Çocuksuz Evlilikler: Eğer evlilikten çocuk doğmamışsa, bu durum tek celsede boşanmayı kolaylaştırabilir. Çocukların olmaması, velayet ve çocuk bakımı gibi konularda anlaşmazlık ihtimalini azaltır.
  5. Tarafların Herhangi Bir Talepte Bulunmaması: Eşlerden birinin veya her ikisinin de maddi talepte bulunmamaları (nafaka, tazminat gibi) tek celsede boşanmayı hızlandırabilir.
  6. Duygusal ve Fiziksel Hazırlık: Her iki tarafın da duygusal ve fiziksel olarak boşanmaya hazır olmaları, sürecin hızlanmasına katkıda bulunur. Bu, tarafların psikolojik olarak boşanmaya hazır oldukları ve gerekli belgeleri ve bilgileri hızlı bir şekilde toplayıp sunabilecekleri anlamına gelir.

  Tek celsede boşanma süreci, tarafların anlaşmalı bir şekilde ve uygun şartlar altında ilerlemeyi tercih ettikleri durumlarda mümkün olur. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için, tecrübeli bir boşanma avukatının rehberliği ve desteği büyük önem taşır.

  Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Biter mi ?

  Anlaşmalı boşanma genellikle tek celsede sonuçlanabilir. Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma şartları üzerinde karşılıklı olarak anlaşmış olmaları durumudur. Bu tür boşanmalarda, eşlerin mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda önceden anlaşmış olmaları gerekmektedir.

  Anlaşmalı boşanmada, eşler mahkemeye birlikte başvurur ve boşanma dilekçesi ile birlikte bir boşanma protokolü sunarlar. Bu protokol, tarafların boşanma şartları üzerinde anlaştıklarını ve herhangi bir itirazlarının olmadığını belirtir. Mahkeme, sunulan belgeleri inceledikten ve tarafları dinledikten sonra, her şeyin uygun olduğunu tespit ederse, boşanma kararını tek celsede verebilir.

  Ancak, tek celsede boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların tüm şartlarda anlaşmış olmaları ve herhangi bir anlaşmazlık bulunmaması önemlidir. Ayrıca, mahkemenin iş yükü ve prosedürel işlemler de sürecin uzunluğunu etkileyebilir. Bu yüzden, her ne kadar anlaşmalı boşanmalar genellikle tek celsede tamamlansa da, bazı durumlarda süreç biraz daha uzayabilir.

  Çekişmeli Boşanma Tek Celsede Biter mi ?

  Çekişmeli boşanma genellikle tek celsede sonuçlanmaz. Çekişmeli boşanma, taraflar arasında mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmazlık olduğu durumlardır. Bu tür boşanmalarda, tarafların bir veya daha fazla konuda farklı görüşlere sahip olmaları ve mahkemenin bu anlaşmazlıkları çözmesi gerekmektedir.

  Çekişmeli boşanma süreçleri, genellikle daha karmaşık ve uzun süreli olur. Tarafların iddialarını ve savunmalarını sunmaları, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi gibi aşamalar gerektirir. Bu sebeplerden dolayı, çekişmeli boşanmaların tek celsede sonuçlanması mümkün değildir.

  Mahkeme, tarafların iddialarını ve sundukları kanıtları dikkatlice inceleyerek, adil bir karar vermek için zaman ayırmak zorundadır. Bu süreç, bazen birkaç duruşma gerektirebilir ve aylar hatta bazen yıllar sürebilir. Her iki tarafın da haklarının korunması ve adil bir karara varılabilmesi için bu detaylı inceleme önemlidir. Bu nedenle, çekişmeli boşanma davalarında tek celsede bir karar beklemek genellikle gerçekçi olmaz.

  Tek Celsede Boşanma Dilekçesi

  Her boşanma davası farklıdır ve bu dilekçe örneği genel bir şablondur. Kişisel durumunuza uygun bir dilekçe hazırlamak için bir avukatla çalışmanız tavsiye edilir. Bu süreçte sormak istediğiniz sorular var ise avukatlarımıza danışabilirsiniz.


  [Mahkeme Adı]

  [Mahkeme Adresi]

  Dilekçe Tarihi: [Tarih]

  Dosya No: [Dosya Numarası (varsa)]

  Davacı: [Davacının Adı Soyadı]

  TC Kimlik No: [TC Kimlik Numarası]

  Adres: [Adres]

  Davalı: [Davalının Adı Soyadı]

  TC Kimlik No: [TC Kimlik Numarası]

  Adres: [Adres]

  Konu: Anlaşmalı Boşanma Talebimiz Hakkındadır.

  Sayın Hakim,

  Ben, [Davacının Adı Soyadı], ve eşim [Davalının Adı Soyadı], [Evlilik Tarihi] tarihinde evlenmiş olup, [Boşanma Kararı Alındığı Tarih] tarihinden itibaren fiilen ayrı yaşamaktayız. Evliliğimizin başlangıcından bu yana aramızda çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle, evliliğimizin devamının mümkün olmadığına karar verdik ve bu nedenle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldık.

  Taraflar arasında herhangi bir mal paylaşımı, nafaka talebi veya çocukların velayeti gibi konularda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Bu bağlamda, eşimle karşılıklı olarak anlaşarak hazırladığımız ve imzaladığımız boşanma protokolü ekte sunulmuştur.

  Bu nedenlerle, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, evliliğimizin sonlandırılmasını ve anlaşmalı olarak boşanmamızı saygılarımızla arz ve talep ederiz.

  Ekler:

  • Boşanma Protokolü
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

  Davacı: [Davacının Adı Soyadı]

  [İmza]


  Bu dilekçe örneği, anlaşmalı boşanma talebini ve tarafların anlaşma şartlarını mahkemeye sunmak için bir temel sağlar. Ancak, dilekçenin içeriğinin ve eklerinin davaya özgü olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, dilekçeyi sunmadan önce bir avukata danışmanız en doğru yaklaşım olacaktır. Avukatlarımıza danışabilirsiniz.

  Tek Celsede Boşanma Kaç Gün Sürer ?

  Tek Celsede Boşanma Kaç Gün Sürer ?

  Tek celsede boşanma sürecinin süresi, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, eğer her şey planlandığı gibi giderse ve mahkemede herhangi bir gecikme yaşanmazsa, tek celsede boşanma işlemleri birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilir. Ancak bu süreç, bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun sürebilir.

  Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı yazımızı da mutlaka incelemeden geçmeyin.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?