Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  04.09.2021
  5.499
  Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği; Mirastan feragat sözleşmesi, ilerde doğacak olan miras hakkından vazgeçmek adına yapılan sözleşmelidir. Mirastan feragat sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Mirasçılık sıfatından yoksun kalmak için yapılacak sözleşmeden sonra doğacak miras paylaşımında sözleşme yapan tarafın hakkı yoktur. Mirastan feragat sözleşmesi mirasçı ile miras bırakan arasında yapılır.

  Aşağıda, genel bir “Mirastan Feragat Sözleşmesi” örneği yer almaktadır. Bu örnek, temel bir yapı sunmakta olup, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar için hukuki danışmanlık alınarak düzenlenmelidir.

  MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar:

  Bu sözleşme; aşağıda kimlik bilgileri ve adresleri belirtilen taraflar arasında, noter huzurunda imzalanmıştır.

  Feragat Eden Taraf (Feragatçı):

  • Adı Soyadı: [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar):

  • Mirasçıların Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numaraları ve Adresleri (Eğer feragat, belirli mirasçılara yarar sağlayacaksa, bu bölümde belirtilmelidir.)

  Miras Bırakan:

  • Adı Soyadı: [Miras Bırakanın Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Son Adresi: [Adresi]

  Konu:

  Bu sözleşme, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan ve yasal mirasçıları arasında paylaşılması gereken mirasın tamamından veya belirli bir kısmından [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]’nin feragat etmesi ile ilgilidir.

  Feragat Beyanı:

  1. Feragat Eden Taraf, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan mirasın tamamından veya aşağıda belirtilen kısmından gönüllü olarak ve karşılıksız olarak feragat ettiğini beyan eder.
   • Feragatten Etkilenen Mal Varlığı: (Bu bölümde, feragat edilen mal varlığının açıklaması yer almalıdır.)
  2. Feragat Eden Taraf, bu feragat ile mirastan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar), bu feragatı kabul eder ve [Feragat Eden Taraf] tarafından feragat edilen miras payını, yasal hakları çerçevesinde paylaşacaklarını beyan eder.

  Genel Şartlar:

  • Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan tam ve kesin bir anlaşmayı temsil eder ve yazılı formda olmayan herhangi bir anlaşmayı geçersiz kılar.
  • Bu sözleşme, taraflarca okunarak, anlaşılarak ve serbest irade ile imzalanmıştır.
  • Herhangi bir ihtilaf halinde, [İl] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İmzalar:

  Feragat Eden Taraf: [İmza]

  Feragat Alınan Taraf (Mirasçılar): [İmzalar]

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası: [İmza]


  Bu sözleşme örneği, mirastan feragat işlemleri için genel bir rehber niteliğinde olup, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenmelidir. Herhangi bir mirastan feragat işlemi gerçekleştirilirken, özellikle kişisel ve mali sonuçlarının tam olarak anlaşılması için bir avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir. Bu süreçte uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Nerede Yapılır?

  Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçı ile miras bırakan taraf arasında yazılı olarak yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin mirastan feragat sözleşmesi kapsamında yasalara uygun şekilde düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme ivazlı ve ivazsız olarak iki şekilde yapılır. İvazsız sözleşmeden miras hakkından vazgeçen taraf karşılık almaz. İvazlı sözleşmede ise karşılığında mal veya para verilmesi halinde sözleşme yapılır. İvazlı veya ivazsız mirastan feragat sözleşmesi Sulh Hukuk Hakimi huzurunda yapılmalıdır. Bu sözleşmenin yapılması için hukuka uygun şekilde düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme Noter huzurunda da yapılabilir.

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Bozulur Mu?

  Mirastan feragat sözleşmesi, ilerde doğacak miras hakkından vazgeçmek için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme karşılıklı veya karşılıksız olarak yapılabilir. Sözleşme yapılırken yasalara göre bozucu haklar belirlenir. Mirastan feragat sözleşmesi örneği doğrultusunda hazırlanan sözleşmenin şartlarına göre bozucu şartın gerçekleşmesi halinde sözleşme bozulur. Lehine feragat yapılan kişilerin mirasçı olmaması, zümrede başka mirasçı olmaması da sözleşmenin bozulma sebepleridir.

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Noterde Yapılır Mı?

  Mirastan feragat sözleşmesi kanuna uygun şekilde yapılmalıdır. Mirastan feragat sözleşmesi örneği doğrultusunda karşılıklı veya karşılıksız olacak şekilde yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Sözleşme mirasçı ve miras bırakan arasında yapılabilir. Karşılıklı sözleşmede mirasçıya mal veya para verilir. Karşılıksız sözleşmede mirasçı mal veya para almadan miras hakkından vazgeçer. Her iki sözleşmede de Noter huzurunda yapılabilir.

  İvazlı Mirastan Feragat Ne Demek?

  Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanın hayatta olması ve mirasçı ile arasında yazılı olarak anlaşma yapmasıdır. Bu anlaşamaya göre mirasçı ilerde doğacak miras hakkından vazgeçer. Sözleşme karşılıklı ve karşılıksız olarak iki şekilde yapılabilir. İvazlı mirastan feragat, mirastan vazgeçmek için mal veya para alınması anlamına gelir. İvazsız mirastan feragat karşılık alınmadan miras hakkından vazgeçilmesidir.

  İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

  Aşağıda, ivazlı (karşılıklı) mirastan feragat etme ile ilgili genel bir sözleşme örneği bulunmaktadır. Bu örnek, bir kişinin mirasın tamamından veya bir kısmından, buna karşılık olarak belirli bir değer veya karşılık almak üzere feragat etmesi durumunu öngörmektedir. Özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar için mutlaka hukuki danışmanlık alınarak düzenlenmelidir.


  İVAZLI MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

  Tarih: [Sözleşme Tarihi]

  Taraflar:

  Bu sözleşme; aşağıda kimlik bilgileri ve adresleri belirtilen taraflar arasında, noter huzurunda imzalanmıştır.

  Feragat Eden Taraf:

  • Adı Soyadı: [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Feragat Alınan Taraf:

  • Adı Soyadı: [Feragat Alınan Kişinin Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Adres: [Adresi]

  Miras Bırakan:

  • Adı Soyadı: [Miras Bırakanın Adı Soyadı]
  • T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]
  • Son Adresi: [Adresi]

  Konu:

  Bu sözleşme, [Feragat Eden Kişinin Adı Soyadı]’nin, [Miras Bırakanın Adı Soyadı] tarafından bırakılan ve yasal mirasçıları arasında paylaşılması gereken mirasın tamamından veya belirli bir kısmından, [Feragat Alınan Kişinin Adı Soyadı] tarafından sağlanacak olan [Karşılık Miktarı veya Malın Tanımı] karşılığında feragat etmesi ile ilgilidir.

  Feragat ve Karşılık Detayları:

  1. Feragat Eden Taraf, yukarıda detayları belirtilen miras mal varlığının tamamından veya belirli bir kısmından, [Karşılık Miktarı veya Malın Tanımı] karşılığında ivazlı olarak feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Feragat Alınan Taraf, feragat edilen miras payı karşılığında [Feragat Eden Tarafa] [Karşılık Miktarı veya Malın Tanımı] sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Ödeme ve Feragat İşlemleri:

  • Karşılık olarak belirlenen [Karşılık Miktarı veya Mal], sözleşmenin imzalanmasını takiben [Ödeme Tarihi ve Şekli] içinde [Feragat Eden Tarafa] sağlanacaktır.

  Genel Şartlar:

  • Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan tam ve kesin bir anlaşmayı temsil eder ve yazılı formda olmayan herhangi bir anlaşmayı geçersiz kılar.
  • Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, [İl] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İmzalar:

  Feragat Eden Taraf: [İmza]

  Feragat Alınan Taraf: [İmza]

  Noter Onayı:

  Bu sözleşme, [Tarih] tarihinde [Noter Adı] huzurunda imzalanmış ve [Sicil No] numarası ile onaylanmıştır.

  Noter İmzası: [İmza]


  Bu sözleşme örneği, ivazlı mirastan feragat işlemleri için genel bir rehber niteliğinde olup, özel durumlar ve kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenmelidir. Mirastan feragat işlemleri karmaşık hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceğinden, işlem gerçekleştirilmeden önce mutlaka bir avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?