Pendik Boşanma Avukatı

  28.08.2021
  1.150
  Pendik Boşanma Avukatı

  Boşanma avukatı Pendik başvuru adımlarının yapılmasının sonrasında davanın seyrinin takip edilmesi için avukatınıza görevlendirme yapabilirsiniz. Bu aşamada davaya katılım da dahil olmak üzere haklarınızın savunulması konusunda herhangi bir sorun yaşamadan başvuru adımlarının yerine getirilmesi mümkün kılınmaktadır. Boşanma sürecinin maddi manevi sizin için daha az yıpratıcı olması için gerekli olan tüm önlemler alınmış durumdadır. Boşanma sürecinde anlaşmalı ya da çekişmeli olmak üzere iki farklı seçenek üzerinden mahkeme sürecinin şekillendirilmesi mümkün kılınmaktadır. Anlaşmalı boşanmanın çok daha kolay şekilde neticeye erdiğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir. Boşanma avukatı Pendik kategorisinde seçiminizi önceki dava kayıtlarını da göz önünde bulundurmalısınız.

  Evli olan çiftler, karşılıklı olarak belirli konularda anlaşmaya varamadığı takdirde boşanma sürecini başlatır. Boşanma davaları, çekişmeli ya da anlaşma olarak değişkenlik gösterir. Bu durum çocuk olduğu takdirde daha farklı şekilde ilerler. Pendik boşanma avukatı, müvekkilinin lehine olması yolunda, yardımcı olur. Yalnızca bir avukat olarak değil aynı zamanda yol göstericiliği de sağlar. Boşanma avukatı, özellikle çekişmeli boşanma sürecinde kesinlikle önemli bir detaydır.

  • Karşı tarafın tazminat durumu,
  • Maddi ve manevi açıdan daha az etkilenerek sürecin atlatılması
  • Ve bunun gibi birçok gerekçe, boşanma avukatının desteği ile birlikte sağlanır.

  Pendik boşanma avukatı, müvekkilin hukuki boyutta da kazanımlar elde etmesi için birlikte çalışılması bu dava boyunca gereklidir. Pendik boşanma avukatı süreç içerisinde, hazırlanması gereken dosyanın tam anlamıyla oluşması için yardımcı olur. Pendik avukat olmadığı zaman hukuki boyuta gerekli yükümlülükler, tamamlanmaz. Bu durumda da kişiler haklıyken haksız duruma düşebilir.

  • Dosyanın hazırlanması
  • Hakim karşısında nasıl bir davranış sergilenmesi gerektiği
  • Karşı tarafın isteklerine uygun yanıtlar verilmesi gibi birçok etmen, Pendik boşanma avukatı rehberliğinde gerçekleşir.

  Pendik avukat sürecin sağlıklı bir şekilde olması adını yanınızda yer alır. Pendik avukat müvekkilinin lehine çalışmalar ortaya çıkarır. Böylelikle dava süreci boyunca yıpranma, en az şekilde indirgenerek sağlanır. Pendik Avukat ile iletişime geçtiğiniz takdirde, boşanma davasının gerekliliğine dair her türlü yükümlülük tarafınıza iletilir.

  Pendik Boşanma Davası Açma

  Pendik avukat boşanma davasında, davanın Yasemin Mersin’e verilmesi ile birlikte süreç işlemeye başlar. Pendik Avukat, boşanma davasının gerekliliğini uygun yükümlülükleri tarafınıza iletilir.

  Boşanma davası süreci ve ilerleyişi; Boşanma davası açma hakkı, tek bir tarafa göre değildir. Tercihen belirli bir taraf davayı açar. Diğer tarafa da bu durum, belge şeklinde iletilir. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Boşanma davası açmak için görevli mahkemeye dilekçe verilmesi gerekir. Bu dilekçe, belirli aşamalardan oluşur. Doğru dilekçe, hukuka uygun şekilde hazırlandıktan sonra boşanma davası açma süresi başlamış olur.

  Pendik Boşanma Avukatı Tavsiyesi

  Pendik avukat için tavsiye isteyenler, Avukat Yasemin Mersin’den randevu talep edebilirler. Süreçten en az şekilde etkilenerek atlatmak herkesin istediği bir durumdur. Bu sebeple Pendik boşanma avukatı tavsiye niteliği taşır.

  Çekişmeli Boşanma Nedir?

  Boşanma avukatı Pendik kategorisinden sizin beklentilerinize uygun olan bir avukatın bulunmasının sonrasında çekişmeli boşanma başvurunuzu yapabilirsiniz. Çekişmeli boşanma ortalama 8-12 ay arasında tamamlanacaktır. Bu 8-12 aylık süre içerisinde kişilerin tazminat, nafaka ya da velayet konusunda uzlaşmazlıkları gidermiş olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma sürecinde sorun meydana gelmemesi için gerekli olan tüm prosedürler avukatınız tarafından göz önünde bulundurulacaktır. Çekişmeli boşanma aşamasında tarafların mahkemeye direkt olarak katılmasına gerek olmayacaktır. Sadece görevlendirilen ve temsil hakkı verilen avukatın katılım sağlaması yeterli olacaktır.

  Pendik Çekişmeli Boşanma Avukatı

  Çekişmeli boşanma, her iki tarafın;

  • Gerek evlilikleri
  • Gerek çocuk
  • Gerekse nafaka gibi durumlarda, anlaşmaya varamamasından dolayı kaynaklanır.

  Çekişmeli boşanma sürecinde, hukuki boyutta sorunlar çözüme kavuşturulması için dava açılır.

  Çekişmeli boşanma davası;  Çekişmeli boşanma davası süreci, görevli mahkemeye dilekçe verilmesi ile birlikte başlar. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi ise her türlü yükümlülüğü içerisinde yer aldığı için belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamaların her biri kesinlikle hukukun gerektirdiği boyuta uygun şekilde hazırlanmalıdır. Burada alanında uzman ve tecrübeli Pendik Avukat ile iletişime geçtiğiniz takdirde, size yardımcı olur. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davası açılması için her iki tarafında ikametgah ettiği bölgede bulunan mahkemeye dilekçe vermesi gerekir. Dilekçe olmadan dava görülmez.

  Bu dilekçe verildikten sonra mahkeme onaylarsa, dava süreci başlar. Ancak dilekçe istenilen doğrultuda hazırlanmamışsa, dava ertelenir. Çekişmeli boşanma davası aşamaları, karşı tarafların birbirleriyle olan ispat durumu ile gerçekleşir. İspat, çekişmeli boşanma davasındaki en önemli durumdur. Özellikle ispat edilmesi gereken belirli nitelikler yer alıyorsa, bu dosya içerisinde bulundurmalıdır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davası, en kısa 10 ay en fazla iki ya da üç yıla kadar sürer. Ancak bu durum tecrübeli Pendik Avukat ile çalışıp, çalışmamıza göre değişkenlik gösterir. Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davası düşme durumu, taraflardan birisinin davadan çekilmesi ile gerçekleşir. Taraflardan herhangi biri çekildiği zaman bu durum, hakimin davayı reddetmesi ile birlikte gerçekleşir.

  Aynı durum çekişmeli boşanma davasından vazgeçme için de geçerlidir. Ancak vazgeçme durumu, noter huzurunda ya da hakim karşısında geçerlilik kazanır. Vazgeçmek isteyen kişi, ıslak imzası ile birlikte belge imzalar ve bu durum ertelenir. Tekrardan boşanma davası açılmak istendiği takdirde ise aynı işlemler ilk baştaki şekli ile gerçekleşir. Davadan vazgeçme, çoğunlukla bir taraftın boşanmak istememesinden kaynaklanır.

  Pendik Çekişmeli Boşanma Fiyatları

  Çekişmeli boşanma davası ücreti 7500 TL. Çekişmeli boşanma davası ne kadar? Çekişmeli boşanma davası, maddi manevi tazminat istemli olduğu takdirde 7500 TL Bu fiyat %15 değerinde artış gösterir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

  Evliliğin anlaşmalı bir biçimde sonuçlandırılması için kişilerin en az 1 sene boyunca evli kalmış olmaları gerekmektedir. Bu 1 senelik süreç sonrasında anlaşmalı boşanma talep etme hakkınız olacaktır. Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde kişilerin özellikle temel anlaşmazlık konuları kapsamında uzlaşıya vardıklarını da belirtmeleri gerekmektedir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünde bu detaylara yer verilmektedir. Genel olarak anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilen hususlar hakim tarafından da kabul edilir. Fakat kişilerin menfaatini ihlal eden bir durum tespit edildiği zaman bu dilekçenin reddedilmesine de karar verilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma başvuru adımlarının sonrasında sürecin tamamlanması için kişilerin mahkemede hazır bulunması gerekmemektedir. Mahkemede hazır bulunmamanız durumunda anlaşmalı boşanma başvurunuz nihayete ermeyecektir. Her iki tarafın da başvuru aşamasında ortak noktaları belirtmiş olmasına rağmen mahkemede hazır bulunmalarının istenmesinin asıl sebebi kişilerin bu protokolü sadece kendi rızaları ile onayladıklarının belirtilmesidir. Bir kişinin baskı altında protokolü imzaladığından şüphe edilirse bu anlaşmalı boşanma protokolü iptal edilir.

  Pendik Anlaşmalı Boşanma Avukatı

  Anlaşmalı boşanma süreci, sistematik bir şekilde ilerler. Yani büyütülen bir olay ya da avukatın ciddi bir müdahale etmesi gereken konular yer edilmez. Anlaşmalı boşanma, gün içerisinde hallolur ve kazanımlar karşılıklı olarak anlaşmalı bir şekilde sağlanır. Anlaşmalı boşanma süreci, karşı tarafların birbirleriyle olan her türlü konuda anlaşmaya varması ile sağlanır. Çekişmeli boşanmaya göre daha kısa bir süre içerisinde tamamlanır.

  • Anlaşmalı boşanma davasında genel olarak bir avukata gerek duyulmaz.
  • Ancak sürecin sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi adına, Pendik Anlaşmalı boşanma avukatı, önemli bir detaydır.
  • Pendik avukat olmadığı takdirde, karşı tarafın sizden istediğim maddi ve manevi taleplere hukuki boyutun gerekliliğini uygun şekilde cevap veremezsiniz. Bu durumda da istediğiniz şekilde dava ilerlemez.

  Pendik Anlaşmalı boşanma avukatı, karşı taraf boşanmayı reddettiği zaman müvekkilinin haklılığını ön planda tutar. Aynı zamanda çocuk ya da nafaka gibi durumların nasıl yürütülmesine dair bilgilendirme de sağlar. Böylelikle Pendik Anlaşmalı boşanma avukatı rehberliğinde sürecin yürütülmesi, hukuki anlamda da yapılması gereken yükümlülüklerin donanımlı bir şekilde olması adına önemlidir. Buradan en önemli yol göstericiniz Pendik Anlaşmalı boşanma avukatı, sizin yanınızda yer alır.

  Pendik Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

  Anlaşmalı boşanma davalarında başlangıç için ortalama fiyat; 300TL ya da 500 TL arasında değişkenlik gösterir.

  Pendik Anlaşmalı boşanma davası fiyatları; Anlaşmalı boşanma davası ücreti 5.000 TL. Bu fiyat aralığı değişkenlik gösterebilir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma davası için ücret sürecin ilerleyişine göre 5000 TL ile başlar ve devamında artış sağlar.

  Karşı Dava Nasıl Açılır?

  Karşı dava açma süreci içerisinde kişilerin celbe ulaşmalarının hemen sonrasında 15 günlük zaman dilimi içerisinde karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. karşı dava açma hakkınızı kullanmak için size verilen bu 15 günlük zaman diliminin aşılması durumunda bu hakkınızı da kaybetmiş olacaksınız. Karşı dava açılmasının asıl sebebi kişilerin eşlerinin mahkemede dava açarken belirtmiş oldukları gerekçeleri ve süreci reddetmeleridir. Bu karşı dava ile kişilerin kendi penceresinden boşanma sürecindeki talepleri bildirmeleri sağlanır. Tüm bu aşamalarda alanında uzman olan avukatınız size gerekli olan desteği sunacaktır. Her süreç hakkında adım adım sorunsuz şekilde bilgilendirileceksiniz.

  Pendik Boşanma Avukatı Ücretleri

  Boşanma avukatları ücretleri, davanın türüne ve özelliğine göre farklılık sağlar. Peki, boşanma avukat ücretleri ne kadardır?

  Boşanma avukatı ücretleri 2021;

  • Anlaşmalı boşanma Pendik avukat ücreti 5.000 TL
  • Çekişmeli boşanma Pendik avukat ücreti 7000 TL ve üstü
  • Çekişmeli boşanma davası sürecinde çocuk var ise fiyat %50 oranında artış sağlar.
  • Nafaka davası ücreti 4000 TL
  • Maddi ya da manevi tazminat istemli boşanma davasındaki avukat ücreti ise 5 bin TL ile 7 bin TL arasında değişkenlik gösterir.

  Avukat Yasemin Mersin, alanında tecrübeli ve oldukça donanımlı bir şekilde hizmet gösterir. Avukatlık işlemlerinizde, hukuki boyuta uygun kazançlar elde etmek için Pendik Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

  Mail Adresi :Avyasemin.Mersin@Hotmail.Com

  Telefon Numarası :0 530 526 92 02

  Adres: Cevizli Mahallesi, Zulal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence, No; 46/C A3 Blok Daire; 31 Maltepe İstanbul (Adliyeye Yakın Mesafede)

  İlginizi Çekebilir; → https://yaseminmersin.av.tr/pendik-avukat/ 

   

   

  Ziyaretçi Yorumları (1)

   Whatsapp
   Av. Yasemin Mersin
   Av. Yasemin Mersin
   Merhaba
   Size nasıl yardımcı olabiliriz?