Kardeşler Arası Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

  31.08.2021
  15.332
  Kardeşler Arası Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

  Mal paylaşımı davaları, miras hukuku içerisinde bulunur. Miras ya da ortadan bulunan herhangi bir malın paylaşımı için dava süreçleri, mirasçılar arasında yaşanılan çeşitli anlaşmazlıklar doğrultusunda gerçekleşir. Miras davaları yasal çerçeveler içerisinde yapılamadığı takdirde bu durum mahkeme tarafından çözümlenir. Bunun için avukat gerekli olur. Peki, kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer?

  Kardeşler Arasında Mal Mirası Nasıl Paylaşılır?

  Miras bırakan kişinin eşi halen sağ ise miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olur. Miras bırakanın anne ya da babası zümresi ile birlikte mirasçı olursa, burada mirasın 1/2’sine sahiptir. Miras bırakan kişinin büyükannesi ya da büyükbabası ve bunların çocukları ile birlikte mirasçı konumunda ise mirası 3 / 4’ünden yararlanır. Bunların hiçbiri bulunmuyorsa ve eş hala sağ ise tamamı eşe bırakılır. Kardeşler arasında mal paylaşımı davası, kişinin miras durumuna göre değişir. Kardeşler mirası bırakan kişinin 2. zümre kategorisindedir. Fakat mirası bırakan kişi evli ise ve çocukları var ise bunlar 1. zümre kategorisinde bulunur. Kardeşler 2. zümre kategorisindedir ve mirasın 1/2 sinden yararlanır. Bu zümre kategorisinde anne ve baba da bulunur. Anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı durumunda mevcut olduğu için kardeşler arasında mal paylaşımı davası açılabilir. Mal paylaşımı davasının hukuki boyutta paylaşımına göre dava görülür.

  Mal Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur?

  Mal paylaşımı için ilk olarak başvuru gereklidir. Başvurunun onaylatılması ve mal paylaşımının gerçekleşmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin mal paylaşımı için bir başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması ile birlikte mal paylaşımı, hukuki boyutta işlenir.

  Mirasta Mirasçılarından Biri İmza Vermezse Ne Olur?

  Mal paylaşımı esnasında mirasçılardan biri imza vermezse, anlaşma olmaz. Her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunur. Mirasçının mahkemeden belirli talepleri yer edinebilir. Bu taleplerin onaylanması, yapılan başvuru ile mümkündür. Mirasta mirasçılar imza vermediği takdirde mirastan yararlanamaz ve miras, zümre kategorisine göre paylaştırılır.

  Miras Paylaşılmaz İse Ne Olur?

  Herhangi bir kişi vefat ettikten sonra ardında miras bırakır. Miras Hukuku içerisinde, mal paylaşımı gerçekleşir. Mal paylaşımı kanunen, zümre kategorisine göre gerçekleşir. Miras paylaşılamadığı takdirde dava açılabilir. Bu dava mirasın kanuni boyutta paylaşılabilmesi, adına önemlidir. Kardeşler arası mal paylaşımı davası açıldığı takdirde bu dava kardeşlerin mirastan ne düzeyden pay elde edebileceğine göre değişir. Kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer? Bu süreç için net bir durum söylenemez. Miras paylaşılamadığı için dava açılır ve bu dava kişilerin mirastan ne kadar pay istediğine dair ispatlarla birlikte yer edinir. İspatlar kanun boyutunda onaydan geçtiği takdirde mal paylaşımı dava dosyası kapanır. Tam anlamıyla dosyanın ne zaman kapanacağı ya da davanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir durum söylenemez. Mirasın mahkemede paylaşılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Dava açılıp mahkeme bu davayı onayladığı takdirde görülmeye başladığı anda sonuçlanıncaya kadar süreç devam eder. Mirasın paylaşılamaması, kişilerin kendi arasında olan bir durumdur. Söz konusu süreç dava ile mahkemeye aktarıldığı takdirde mahkemede çözümlenir. Mahkemede çözümlenmemesi, mahkeme esnasında kardeşlerden herhangi birinin reddetmesi kabul etmemesi, kendi payına düşen payı kabul etmemesi gibi durumlarda gerçekleşir.

  Kardeşler Nasıl Mirasçı Olur?

  Kardeşlerden herhangi biri vefat ettiği taktirde ölenin kardeşleri de, belirli şartlara sahip olur. 1, derece yani diğer bir ifade ile kişinin kendi eşi ve çocukları bulunmadığı takdirde 2.derece zümre kategorisinde bulunan mirasçılar, vefat eden mirasçının haklarından yararlanır. Bunlar anne, baba ya da kardeşlerdir. Anne, baba ve kardeşler vefat eden kişinin 1.zümre kategorisinde hayatta olan kişi bulunmadığı takdirde mirasçı konumuna girer. Kardeşlerin anne ya da babaları vefat ettiği takdirde ebeveynlerinin bıraktığı mirastan yararlanabilmesi için mirasçı olabilirler. Anne ya da baba, mirası çocuklarına değil de herhangi bir kişiyi bıraktığı zaman, mirasçı konumunda olabilmeleri için dava açabilirler. Geride bırakılan mirastan yararlanılabilmesi için mirasçı konumunda olması, önemli bir detaydır. Mirasçı olmayanlar, mirastan pay almak istedikleri taktirde burada hukuki süreç gerekir.

  Mahkeme Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

  Mal paylaşımı davaları, Miras Hukuku başlığı altında işlenir. Kişiler mal paylaşımı konusunda herhangi bir anlaşmaya varamadığı takdirde bu durumun kanun boyutuna çözümlenmesi için mal paylaşımı davası açılır. Mal paylaşımı davası için Sulh Hukuk Mahkemesine, başvuru talebinde bulunulur. Sulh Hukuk Mahkemesi başvurunuzu onayladıktan sonra mal paylaşımı davası işlemeye başlar. Hakim terekenin tamamı ya da terekedeki malların her birini göz önünde bulundurarak, bir mal paylaşımı gerçekleştirir. Taşınmazlardan her birinin tamamının mirasçıya belirli ölçülerde verilmesi ile paylaştırma yapar. Burada 3 kategoride zümre bulunur. Zümrelerin yaşaması ya da vefat etmesi durumunda paylaştırma gerçekleşir. Hangi zümrenin ne kadar düzeyde paylaşım alacağı, dava süreci içerisinde mahkemede çözümlenebilir. Mahkeme esnasında kardeşlerden biri kendisine bırakılan payı istemediği takdirde miras paylaşımı davası ertelenir ya da dosya kapanır. Burada kişinin kardeşleriyle birlikte önceden miras paylaşımı ile ilgili net kararda olması gerekir. Dava esnasında yaşanabilecek sorunlar, davanın ertelenmesini ya da davadaki dosyanın tamamen kapanmasına sebep gösterir. Bu durumda da tekrardan miras paylaşımı davası açılacağı zaman, işlemler aynı şekilde gerçekleşmeli.

  Mirasta Anlaşma Olmazsa Ne Olur?

  Miras konusunda kişiler, herhangi bir anlaşmaya varamadığı takdirde mirasın paylaştırılması davası açılabilir. Bu diğer bir ifade ile mal paylaşımı davasıdır. Türk Medeni Kanununun 642.maddesi gereğince mirasın paylaşılabilmesi için bir düzenleme bulunur. Mirasçılar geride bırakılan mirasın paylaşımı hakkında, kendi aralarında herhangi bir anlaşmaya varamaması durumunda mirasçılardan her biri mirasın paylaşımının hukuki boyutta mahkeme tarafından yapılabilmesi adına, mal paylaşımı davası açmayı talep eder. Bu dava da, görevli mahkemeler bünyesinde gerçekleşir. Görevli mahkemeye müracaat edilerek, başvuru talebi oluşturulur. Başvuru talebi onaylandıktan sonra mirasçılar, mahkemeye gelerek miras paylaşımının mahkeme tarafından yapılabilmesi adına bulunur. Kardeşler arası mal paylaşımı davası için de bu şekilde gerçekleşir. Mal paylaşımı davaları, miras hukuku bünyesinde görevli mahkemelerce işlenir. Mal paylaşımı davasında mirasçılar, tüm mirasım paylaştırılmasını da isteyebilir. Ancak belirli malların paylaştırılması da istenmesi, mümkün. Burada değerli eşyalar, para ya da mirasçının bıraktığı arsa gibi çeşitli paylaştırılması gereken miraslar bulunur. Miras konusu, mallardan yalnızca belirli bir kısmının paylaştırılması yönündedir. Taleple birlikte işlenirse malların tamamına karşı miras bırakan kişinin, karşı dava açılmasına gerek görülmez. Burada yalnızca miras paylaşımı yapılamayan malların paylaştırılması adına dava açılması da mümkündür. Kardeşler arası mal paylaşımı davası için görevli olan mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Bu davada mal paylaşımı görülür.

  Miras Tek Kişiye Bırakılır Mı?

  Medeni Kanun gereğince miras bırakan kişinin 1. dereceden mirasçıları, alt soyudur. Çocukları eşit olarak geride kalan mirastan yararlanır. Mirasın tek bir kişiye bırakılması, mümkündür. Burada mirası bırakan kişi, vefat etmeden önce vasiyet yazabilir. Dilekçesi içerisinde mirasını yalnızca bırakılacak kişiye kalmasını, herhangi bir kişinin bu mirastan yararlanmaması gerektiğini belirtip imza attığı takdirde böyle bir durum mümkün olur. Kişi vefat ettikten sonra avukatı, miras bırakılan tek kişiye bu durumu bildirir. Talep ettiği takdirde kazanımlardan yararlanır. Ancak mirası kabul etmediği zaman Medeni Kanun gereğinde miras bırakan kişinin alt soyları, mirastan yararlanabilir. Burada da mal paylaşımı için dava açılabilir ya da kişiler kendi arasında mal paylaşımı da yapabilir. Altsoyu bulunmadığı takdirde 2. zümre kategorisindeki kişiler mirastan yararlanır. Bu durum vefat eden ya da halen hayatta bulunan kişilere göre farklı kategorilerdedir.

  Kardeşler Arası Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

  Kardeşler arası mal paylaşımı davası, Miras Hukuku bünyesinde görülür. Kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer? sorusunun cevabı için davanın içeriğine bakılır.

  • Miras Hukuku içerisinde mirasçıların hakları,
  • Mirasın nasıl bölüneceği,
  • Mal paylaşımı
  • Kardeşler arasında nasıl paylaşılabileceği ya da bununla ilgili birçok konu bulunur.

  Burada mirası bırakan kişinin ölmeden önce vasiyeti bulunduğu takdirde bu vasiyete göre mal paylaşımının nasıl gerçekleşeceği belirlenebilir. Mal paylaşımı davalarının ne kadar süreceği için net bir durum söylenemez. Dava kısa sürede sonuçlanabilir. Ancak sözleşmeler, evlilik dışı çocuklar, miras ile ilgili hileler, mal paylaşımında mirasçıların hakları tarafından nasıl gerçekleşeceği gibi etmenler kişilere göre farklılık sağladığı için davalar uzunca bir süre de gerektirebilir.

  Vasiyetin Olmadığı Durumlarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

  Vasiyetin olmaması durumunda, vefat eden kişinin vasiyet bırakıp bırakmadığı incelenir. Herhangi bir mirasçı bulunmadığı takdirde Kanunen mal paylaşımı uygulanır. Fakat vefat eden kişinin eşi halen sağ ise mirasın dörtte biri eşine bırakılır. Geride kalan mirasçılara ne kadar düzeyde pay düşeceği, kanun tarafından belirlenir. Kardeşler arası mal paylaşımı davası, burada devreye girebilir. Atanmış mirasçı olmadığı takdirde kardeşler kendilerine düşen payın ne seviyede ya da ne kadar olacağına dair etmenleri, bu dava ile birlikte belirler.

  Mirastan Kimler Pay Alabilir?

  Mirastan kimlerin ne kadar düzeyde pay alabileceğine göre çeşitli etmenler zümre sistemine göre belirlenir. 3 adet zümre bulunur. 3 zümreye kadar akrabalar, mirastan pay alma hakkına sahiptir.

  • Zümre Miras bırakan kişinin altsoyu olarak isimlendirilir. Burada miras bırakan kişinin çocukları ya da torunları altsoya girer.
  • Miras bırakan kişinin annesi, babası ya da kendi kardeşleri ve yeğenleri ise 2.zümre kategorisi içerisinde bulunur.
  • Miras bırakan kişinin büyük anneleri ya da büyük babaları 3.zümre kategorisindedir. Direkt olarak büyükanne ya da büyük babanın altsoyu geçerek mirastan pay elde etmeye çalışması, kanun olarak kabul görmez.

  Söz konusu zümreler dışında kalan kişilerin de pay almaları mümkündür. Ancak burada önemli olan detay vasiyet almalıdır. Söz konusu zümreler dışında kalan mirastan pay almaları için miras bırakan kişinin böyle bir vasiyeti bulunması önemlidir. Miras dağıtımı Kanuni sıralamada 1. zümreden başlar. 1. zümre hayatta ve mirası kabul gördüğü takdirde 2. zümrenin mirastan pay alması mümkün değildir. 1. zümre hayatta değilse, 2. zümre mirasta pay alabilir. Burada da üç zümrenin herhangi bir pay durumu bulanmaz ise kardeşler arası mal paylaşımı davası esnasında Kardeşler 1. zümredir. Ve halen hayattalar ise dava ile mal paylaşımı gerçekleşir.

  Kardeşler Arası Mal Paylaşımında Avukatın Görevi Görevleri Nelerdir?

  Kardeşler arası mal paylaşımı sürecinde, Avukat gereksinimi bulunur. Avukat hukuki anlamda Miras avukatı şeklinde ifade edilir. Miras avukatının görevleri ise şu ekildedir;

  • Sorunların çözümünü mirasçılar arasında hukuki temellere dayanarak gerçekleştirmek
  • Miras hukukunu doğru bilmek gerekir. Miras davalarında miras hukukunun doğru bilinmemesi doğrultusunda ciddi kayıplar yaşanabilir.
  • Miras bırakacak kişinin mirası bir kişiye devretmesi. Burada herhangi bir hileli durum olduğunda bunun ispatlanması gibi çeşitli durumları kanıtlar.
  • Kardeşler arası mal paylaşımı sürecinde kardeşlerden herhangi biri kendi payını istemediği takdirde mirasın reddi davası açabilir. Mal paylaşımını istemediğine dair dava açabilir. Burada da konu ile ilgili detaylı bilgiler mal durumuna göre değişkenlik gözetir.
  • Herhangi bir bilgi birikimine sahip olmayan kişi avukat ihtiyacı duyduğu takdirde mirasın iptali için gerekli olan dosyayı, dilekçeyi avukatı ile birlikte hazırlayabilir. Burada hangi mahkemede mal paylaşımının ne düzeyde yapılacağına dair etmenlerin öğrenilmesi de mümkün.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-miras-paylasimi/

  https://yaseminmersin.av.tr/mal-paylasimi-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasi-miras-paylasimi-anlasmazligi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?