Boşanma Davası Adli Tatilde Görülür mü

  04.05.2024
  96
  Boşanma Davası Adli Tatilde Görülür mü

  Adli tatil döneminde, Türkiye’deki mahkemeler genellikle acil ve zorunlu olmayan durumlar için dava işlemlerini durdurur. Bu kapsamda, boşanma davaları adli tatilde görülmez. Ancak, özellikle şiddet içeren aile içi durumlar gibi acil hallerde mahkemeler müdahale edebilir. Normal şartlarda, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları adli tatil sonrasına ertelenir. Dava süreçleri ve mahkeme takvimleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ilgili mahkeme ile iletişime geçebilir veya avukatlarımıza danışabilirsiniz.

  Adli Tatil Nedir ve Adli Tatil Ne Zaman ?

  Adli tatil, Türkiye’de yargı faaliyetlerinin belli bir dönem için sınırlandığı bir tatil dönemidir. Genellikle her yıl 20 Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer. Bu dönemde, mahkemeler yalnızca acil durumlar ve zorunlu hallerde işlem yapar. Örneğin tutukluluk hali gibi acil durumları göz önünde bulundurarak işlemlerine devam ederler. Adli tatilin amacı, yargı mensuplarının dinlenmelerini sağlamak ve bu süre zarfında adliyelerde birikmiş işlerin azaltılmasına yardımcı olmaktır. Adli tatil sırasında avukatlar da genellikle dosya hazırlama ve dava çalışmaları gibi işlerini sürdürür ancak mahkemelerde rutin dava işlemleri yapılmaz.

  Adli Tatil Kaç Gün ?

  Türkiye’de adli tatil, toplamda 43 gün süren bir dönemdir.

  Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür mü ?

  Adli tatilde, mahkemeler sadece acil ve zorunlu durumları içeren davalara bakarlar. Anlaşmalı boşanma davaları, genellikle acil olarak kabul edilmez. Bu nedenle adli tatil döneminde anlaşmalı boşanma davaları görülmez. Ancak adli tatil öncesi açılmış ve karara bağlanmaya çok yakın olan davalarda istisnai durumlar olabilir. Bu tür durumlar mahkeme takdirine bağlıdır ve mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik gösterebilir. Adli tatil dönemlerinde mahkeme işlemleri ile ilgili en doğru bilgiyi, ilgili mahkemeden ya da bir avukattan almak en iyisidir. Avukatlarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

  Nöbetçi Mahkeme Boşanma Davasına Bakar mı ?

  Nöbetçi mahkemeler, genellikle acil ve zorunlu hukuki durumlar için hizmet verirler. Boşanma davaları, acil durum olarak değerlendirilmez; bu nedenle nöbetçi mahkemeler tarafından genellikle ele alınmazlar. Ancak, şiddet içeren aile içi durumlar gibi acil ve ciddi hallerde, nöbetçi mahkemeler ilgili tedbir kararlarını verebilir. Örneğin, koruma kararı gibi acil müdahale gerektiren durumlar nöbetçi mahkemeler tarafından incelenebilir. Ancak normal şartlarda, standart boşanma davaları için nöbetçi mahkemelerde işlem yapılmaz ve dava, ilgili aile mahkemesinde iş günlerinde görülmeye devam eder.

  Adli Tatilde Cevap Dilekçesi Verme Süresi

  Adli tatil döneminde, cevap dilekçesi verme süresi durur. Yani adli tatil süresince, dava dosyalarındaki süreler işlemez ve tatil bitiminden sonraki ilk iş günü itibarıyla süreler kaldığı yerden devam eder. Bu, tarafların tatil süresince herhangi bir hukuki işlem için zorlanmamalarını sağlar. Örneğin, adli tatil 20 Temmuz’da başladığında ve bir tarafın cevap dilekçesi vermesi için 10 gün süresi varsa, bu süre 20 Temmuz’dan itibaren durur ve 31 Ağustos’ta sona eren adli tatilin ardından 1 Eylül itibarıyla tekrar işlemeye başlar.

  Aile Mahkemesi Adli Tatil

  Adli tatil döneminde, Türkiye’de aile mahkemeleri de dahil olmak üzere tüm mahkemeler sınırlı çalışma düzenine girer. Bu süreçte, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar olan adli tatil boyunca, aile mahkemeleri yalnızca acil ve zorunlu durumları içeren davaları ele alır. Bu, genellikle şiddet içeren aile içi durumlar gibi ciddi ve ivedi müdahale gerektiren durumları kapsar.

  Anlaşmalı boşanma, nafaka, velayet gibi rutin aile hukuku davaları adli tatil süresince görülmez ve bu dönemde açılan yeni dava dilekçeleri tatil sonrası işleme alınır. Ayrıca, adli tatil süresince süreler durur ve tatil bitiminde süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. Bu nedenle, adli tatil döneminde aile mahkemesi işlemleri için özel durumlar dışında genellikle bir aktivite beklenmez. Herhangi bir hukuki işlem için doğru zamanda harekete geçmek ve süreçleri doğru yönetmek adına bir avukatla görüşmek önemlidir. Aile hukuku tarafında tecrübeli avukatlarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

  Hafta Sonu Boşanma Davası Açılır mı ?

  Türkiye’de mahkemeler hafta içi çalışır ve hafta sonları genellikle kapalıdır. Bu nedenle, hafta sonu resmi olarak boşanma davası açmak mümkün değildir. Boşanma davası açmak için, ilgili mahkemenin açık olduğu bir iş gününde, yani genellikle Pazartesi’den Cuma’ya kadar olan günlerde başvuruda bulunmanız gerekir.

  Acil durumlar için nöbetçi mahkemeler bulunsa da, bunlar genellikle suç ve benzeri acil hukuki işlemler için ayrılmıştır ve boşanma gibi aile hukuku meseleleri için değildir. Boşanma davası açmak isteyen kişiler, dava dilekçelerini hafta içi iş günlerinde mahkemeye sunmalıdır.

  Cevap Süresi Adli Tatile Denk Gelirse Ne Olur ?

  Adli tatil dönemine denk gelen cevap süreleri, adli tatil süresince durur. Örneğin, bir dava için verilmesi gereken cevap süresi adli tatilin başlangıcı olan 20 Temmuz’dan önce başlamış ve tatil sırasında bitmesi gerekiyorsa, bu süre tatil boyunca işlemez ve 31 Ağustos’ta sona eren adli tatil sonrasında kaldığı yerden devam eder.

  Adli tatil bitiminden sonraki ilk iş günü itibarıyla süreler yeniden işlemeye başlar. Bu durum, hukuki süreçlerde herhangi bir hak kaybına uğramamak için önemlidir. Dolayısıyla, cevap süresi adli tatil süresine denk geliyorsa, süre tatil sonrası devam edecektir ve bu süreyi hesaplarken adli tatilin süresini dikkate almak gerekir.

  Adli Tatilde Cevap Dilekçesi Süresi İşler mi ?

  Adli tatil süresince cevap dilekçesi verme süresi gibi süreçler durur. Eğer cevap dilekçesi verme süresi adli tatil dönemine denk gelirse, bu süre tatil süresince işlemez ve adli tatilin sona erdiği 31 Ağustos’tan sonra kaldığı yerden devam eder. Adli tatil sonrasında, 1 Eylül itibarıyla süreler yeniden işlemeye başlar ve bu tarihten itibaren sürenin kalan kısmı hesaplanır. Bu, hak kaybı yaşamamak için önemlidir ve süre hesaplamalarında adli tatilin süresini dikkate almak gerekir.

  İstinaf Süresi Adli Tatilde İşler mi ?

  Adli tatil döneminde, istinaf başvurusu için verilen süreler durur. Eğer istinaf süresi adli tatil dönemine denk gelirse, bu süre tatil boyunca işlemez ve adli tatilin sona erdiği 31 Ağustos’tan sonra kaldığı yerden devam eder. Adli tatil sonrasında, 1 Eylül itibarıyla süreler yeniden işlemeye başlar ve bu tarihten itibaren sürenin kalan kısmı hesaplanır. Dolayısıyla, adli tatil süresince, istinaf süreci için olan süreler beklemeye alınır ve tatil bitiminden sonra devam eder. Bu, hak kaybı yaşamamak için önemlidir ve süre hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.

  İstinaf Süresi Adli Tatile Denk Gelirse

  Adli tatil dönemine denk gelen istinaf başvurusu için verilen süreler durur. Eğer istinaf süresi adli tatil dönemine denk gelirse, bu süre tatil boyunca işlemez ve adli tatilin sona erdiği 31 Ağustos’tan sonra kaldığı yerden devam eder. Adli tatil sonrasında, 1 Eylül itibarıyla süreler yeniden işlemeye başlar ve bu tarihten itibaren sürenin kalan kısmı hesaplanır. Dolayısıyla, adli tatil süresince, istinaf süreci için olan süreler beklemeye alınır ve tatil bitiminden sonra devam eder. Bu, hak kaybı yaşamamak için önemlidir ve süre hesaplamalarında dikkate alınmalıdır.

  Adli Tatilde Durmayan Süreler

  Adli Tatilde Durmayan Süreler 

  Adli Tatilde Durmayan Süreler  Hangileri ?

  Adli tatil döneminde çoğu süreler durdurulsa da, bazı süreler durmaz ve işlemeye devam eder. İşlemeye devam eden süreler genellikle kanunla özel olarak belirtilmiştir. İşte adli tatilde durmayan bazı süreler:

  1. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Belirtilen Süreler: Tutukluluk süreleri gibi ceza yargılamasıyla ilgili zorunlu süreler durmaz.
  2. Kanun Yolu Süreleri: Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelere yapılan başvuruların süreleri.
  3. İdari İşlemler: İdare hukuku kapsamında idari dava açma süreleri ve bazı idari başvuru süreleri.
  4. Önemli Kamu Yararı Gerektiren Durumlar: Kamu yararını önemli ölçüde etkileyen ve ivedilik gerektiren durumlar.
  5. Tahliye Talepleri: Cezaevlerindeki tahliye talepleri ve benzeri süreler.
  6. İhtiyati Tedbir Kararları: Özellikle aile hukuku ve ticaret hukukunda acil durumları kapsayan ihtiyati tedbir kararları.

  Bu sürelerin işlemeye devam etmesi, ilgili hukuki işlemlerin aciliyetine ve kamu yararına olan önemine bağlıdır. Bu sürelerin dışında kalan hukuki süreçler genellikle adli tatil süresince durdurulur ve tatil sonrası devam eder.

  Adli Tatilde Dava Açılabilir mi ?

  Adli tatil süresince dava açılabilir; ancak, mahkemeler bu dönemde sadece acil ve zorunlu hallerde işlem yaparlar. Bu nedenle, adli tatil süresince açılan davalarda işlemler genellikle tatil sonrasına ertelenir. Yani, bir dava adli tatil döneminde açılsa bile, davanın işleme alınması ve duruşma tarihlerinin belirlenmesi adli tatilin bitiminden sonra gerçekleşir.

  Acil ve zorunlu durumlar dışında, adli tatil sırasında açılan davalarda, süreçler tatil sonrasında başlar. Özellikle anlaşmalı boşanma gibi rutin hukuki işlemler için adli tatil sürecinde bir gecikme olacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Dolayısıyla, eğer bir dava acil bir durumu kapsamıyorsa, daha hızlı bir süreç için tatil sonrasına kadar beklemek daha uygun olabilir.

  Adli Tatilde Tebligat Yapılır mı ?

  Adli tatil süresince tebligat işlemleri genellikle yapılmaz. Ancak, çok acil durumlar veya zorunlu hallerde, yani yürütmenin durdurulması kararları gibi, tebligat yapılabilir. Bunun dışında, adli tatil boyunca tebligat işlemleri durur ve tatil sonrasında kaldığı yerden devam eder.

  Tebligat işlemleri için adli tatilin sona ermesini beklemek genellikle gerekir. Ancak, herhangi bir hukuki sürecin aciliyet durumuna göre farklılık gösterebilir, bu nedenle kesin bilgi için ilgili mahkeme veya bir avukat ile iletişime geçmek en doğru yaklaşım olacaktır. Bu konuda uzman avukatlarımız ile görüşebilirsiniz.

  Adli Tatilde Görülen Davalar Hangileri ?

  Adli tatil süresince Türkiye’deki mahkemeler genellikle sadece acil ve zorunlu hallerde işlem yaparlar. Bu durumlar aşağıdaki gibi örneklerle sınırlıdır:

  1. Tutukluluk Durumları: Tutuklu veya hükümlülerin durumlarıyla ilgili işlemler, bu dönemde de devam eder.
  2. Koruma Kararları: Aile içi şiddet gibi acil durumlarda alınması gereken koruma ve tedbir kararları.
  3. Önemli Kamu Yararı Gerektiren Durumlar: Kamu yararını önemli ölçüde etkileyen ve ivedilik gerektiren durumlar.
  4. Zorunlu Tahliye İşlemleri: Cezaevlerinden tahliye işlemleri veya benzeri zorunlu haller.
  5. Kanun Yolu Süreleri: Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelere yapılan başvuruların süreleri, bu dönemde de işlemeye devam eder.

  Adli tatil boyunca rutin olarak görülen dava türleri genellikle ertelenir ve tatil sonrasına bırakılır. Bu süre zarfında, mahkemelerin iş yükü oldukça sınırlıdır ve sadece yukarıda belirtilen gibi acil ve zorunlu durumlar ele alınır. Adli tatil döneminde mahkeme işlemleri ve dava takvimi hakkında detaylı bilgi almak için ilgili mahkeme veya  avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

  Adli Tatilde Duruşma Olur mu ?

  Adli tatil süresince, Türkiye’deki mahkemeler genellikle rutin duruşmaları gerçekleştirmezler. Bu dönemde mahkemeler sadece acil ve zorunlu durumlarda işlem yaparlar. Örneğin, tutukluluk incelemeleri gibi acil durumlar için duruşmalar yapılabilir. Ancak, normal şartlar altında, adli tatil boyunca planlanmış olan boşanma, mülkiyet anlaşmazlıkları gibi rutin duruşmalar ertelenir ve adli tatil sonrasına alınır.

  Bu nedenle, adli tatil döneminde bir duruşmanın yapılıp yapılmayacağı, davanın aciliyetine ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Eğer adli tatil sürecinde bir duruşma gerekiyorsa, bu genellikle sadece çok acil ve kaçınılmaz hukuki meseleler için sınırlıdır. Detaylı bilgi için avukatlarımızı arayabilirsiniz.

  İş Mahkemeleri Adli Tatile Tabi mi ?

  İş mahkemeleri de dahil olmak üzere tüm adli mahkemeler adli tatil süresine tabidir. Bu dönemde iş mahkemeleri de sadece acil ve zorunlu durumları ele alır, rutin dava işlemleri ise tatil sonrasına ertelenir. İş mahkemelerinde görülen davalarda da, cevap süreleri ve benzeri süreçler adli tatil süresince durur ve tatil sonrasında devam eder. Adli tatil boyunca iş mahkemelerinin işleyişi ile ilgili daha fazla bilgi veya yardım almak için avukatlarımızı arayabilirsiniz.

  Adli Tatil Kimleri Kapsar ?

  Adli Tatil Kimleri Kapsar

  Adli Tatil Kimleri Kapsar ?

  Adli tatil, Türkiye’deki tüm yargı mensuplarını kapsar. Bu grup içerisine hakimler, savcılar ve adliye personeli dahildir. Adli tatil süresince, mahkemeler sadece acil ve zorunlu hallerde işlem yapmaya devam ederken, genel olarak yargı faaliyetleri sınırlandırılmış olur.

  Avukatlar, adli tatil süresince resmi olarak işlerini yapabilirler; ancak, mahkemelerin sınırlı çalışması nedeniyle dava işlemleri genellikle ertelenir. Bu nedenle, avukatların da çoğunlukla adli tatil süresince mahkemede aktif bir rol almaları beklenmez, ancak danışmanlık ve hazırlık işlemlerini sürdürebilirler.

  Adli tatilin başladığı 20 Temmuz’dan itibaren 31 Ağustos’a kadar süren bu dönem, yargı mensupları için dinlenme ve yıllık izin kullanma zamanı olarak da değerlendirilir.

  Sulh Hukuk Adli Tatil

  Adli tatil, sulh hukuk mahkemelerini de kapsar. Adli tatil süre zarfında, sulh hukuk mahkemeleri de dahil olmak üzere tüm mahkemeler sadece acil ve zorunlu hallerde işlem yapmaya devam eder. Genel olarak, sulh hukuk mahkemelerinde işleyen rutin dava ve işlemler adli tatil süresince ertelenir ve tatil sonrası işlemlere devam edilir.

  Acil durumlar hariç, sulh hukuk mahkemelerinde yeni dava açılması veya devam eden dava süreçlerinde önemli işlemlerin yapılması genellikle mümkün olmaz.

  Adli Tatil Sürelere Etkisi

  Adli tatil, Türkiye’de hukuki süreçler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Adli tatil süresince, birçok hukuki süre durur. Bu, mahkeme tarafından verilen sürelerin tatil dönemi boyunca işlemediği anlamına gelir. Adli tatilin sürelere etkisi şu şekilde özetlenebilir:

  1. Dava Açma Süreleri: Adli tatil süresince dava açma süreleri işlemez. Eğer bir dava açma süresi adli tatil dönemine denk gelirse, süre tatil sonrasında kaldığı yerden devam eder.
  2. Cevap ve İtiraz Süreleri: Davalarda taraf olan kişilere verilen cevap verme veya itiraz etme süreleri de adli tatil süresince durur. Tatil sonrası, bu süreler yeniden işlemeye başlar.
  3. Tebligat Süreleri: Adli tatil süresince tebligat işlemleri genellikle yapılmaz, bu da tebligata bağlı sürelerin de durmasına yol açar.
  4. İstinaf ve Temyiz Süreleri: Yüksek mahkemelere yapılan başvuruların süreleri adli tatil döneminde işlemeye devam eder. Bu tür süreler, acil olarak değerlendirildiği için durmaz.

  Adli tatilin etkisiyle duran süreler, tatilin bitiminden itibaren işlemeye başlar. Bu, hukuki işlemleri planlarken ve süre hesaplamalarında dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Adli tatil süresince sürelerle ilgili detaylı bilgi almak ve herhangi bir hak kaybına uğramamak için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

  Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Evraklar Gerekli Biliyor musun ?

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?