Kira Tespit Davası

  17.06.2023
  5.514
  Kira Tespit Davası

  Kira tespit davası, Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirlenen bir dava türüdür. İster kiracı isterse de mal sahibi tarafından açılabilir. Kira bedelinin adil ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı konusunda bir uyuşmazlık olduğunda, taraflar bu dava türünü kullanabilirler. Bu dava, genellikle kira bedeli artış oranında anlaşmazlık olduğunda veya kira bedelinin piyasa koşullarına uygun olmadığını düşünen taraf tarafından açılır.

  Kira tespit davası, kira sözleşmesinin süresi bitiminden itibaren bir yıl içinde açılabilir. Ancak, 5 yıllık sürenin dolmasının ardından kira sözleşmesinin süresinin bitmesi beklenmeli ve bu sürenin sonunda dava açılmalıdır. Bu dava türü, kira bedelinin belirlenmesinde ve taraflar arasında adil bir çözümün bulunmasında önemli bir rol oynar. Bu tür bir dava, taşınmazın kullanım hakkı ile ilgili olarak adil bir kira bedeli belirlenmesi gerektiğinde, adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

  Kira Tespit Davası Şartları

  Kira tespit davasının açılabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir:

  1. Kiracı veya mal sahibi tarafından dava açılabilir.
  2. Kiranın belirlenebilmesi için en az 5 yıllık bir kiralama süresinin dolmuş olması gerekmektedir. Ancak, taşınmazın niteliği nedeniyle kira süresi 5 yıldan daha az belirlenmişse bu durumda kira süresinin bitiminden itibaren dava açılabilir.
  3. Kira tespit davasını sadece mal sahibi değil, kiracı da açabilir.

  Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

  Kira tespit davasının süresi, davanın karmaşıklığına, yargılamanın yapılacağı mahkemenin iş yüküne ve davanın diğer özel koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak genellikle bu tür davalar birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Kesin süre için bir tahmin vermek mümkün olmasa da, bir avukatın yönlendirmesiyle daha net bir süre bilgisi alabilirsiniz.

  Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

  Kira tespit davası, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren bir yıl içinde açılabilir. Yani, kira sözleşmesinin süresi bittiğinde, taraflardan herhangi biri bir yıl içinde kira tespit davası açabilir. Ancak, 5 yıllık sürenin dolmasının ardından kira sözleşmesinin süresinin bitmesi beklenmeli ve bu sürenin sonunda dava açılmalıdır.

  Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

  Kira Tespit Davası Nasıl Açılır ?

  Kira Bedelinin Tespiti Davası Nasıl Açılır

  Kira tespit davası açmak için bir dilekçe yazılmalı ve bu dilekçe ile birlikte mahkemeye başvurulmalıdır. Dilekçede, dava açılmasının nedeni, istenen yeni kira bedeli ve bunun gerekçeleri detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Kiracı veya mal sahibi avukat yardımıyla bu süreci yönetebilir.

  Mahkemeye başvurulduktan sonra, mahkeme gerekli incelemeleri yapar. Bu aşamada genellikle bir bilirkişi atanır ve bilirkişi, taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedellerini inceleyerek bir rapor hazırlar. Mahkeme, bu raporu ve tarafların sunduğu delilleri göz önünde bulundurarak bir karar verir.

  Kira Tespit Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

  Kira tespit davası açmak için bir avukata başvurulduğunda, avukatın talep edeceği ücret genellikle davaya özgü ve avukatın kendi ücret politikasına bağlıdır. Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği minimum avukatlık ücretlerini incelemek, bir fikir edinmek adına yararlı olabilir. Ancak bu ücretler, avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı ve diğer etmenlere göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda net bir bilgi alabilmek için avukatlarımız ile  görüşmeniz en doğru yol olacaktır.

  Kira Tespit Davası Sonucu Ne Olur?

  Kira tespit davasının sonucunda, mahkeme yeni bir kira bedelini belirler. Bu bedel, genellikle bilirkişi raporunda belirtilen ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak tespit edilir. Mahkeme kararı ile belirlenen bu yeni kira bedeli, taraflar arasındaki yeni kira sözleşmesinde kullanılır. Karar, taraflar için bağlayıcıdır ve itiraz edilmediği sürece uygulanır.

  Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bu tür yasal süreçlerin karmaşıklığı ve teknik bilgi gerektirdiği, dolayısıyla bir avukatın rehberliğinin bu süreçte çok yardımcı olacağıdır.

  Kira Tespit Davası İhtar Şartı

  Kira tespit davasının açılabilmesi için genellikle bazı önceden belirlenmiş koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Bunlardan biri de “ihtar” yani uyarı şartıdır.

  Kira tespit davası, kiralanan yerin bedelinin belirlenmesi amacıyla açılan bir dava olduğu için, genellikle taraflar arasındaki anlaşmazlık seviyesine bağlı olarak bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. İhtarname, kira tespit davasının açılabilmesi için genellikle gereklidir ve kiracıya veya mülk sahibine gönderilir.

  İhtarname, taraflardan birinin diğerine kira bedelinin arttırılması veya azaltılması konusunda bir uyarıda bulunduğu resmi bir belgedir. Bu belge genellikle noter aracılığıyla gönderilir. İhtarnamenin amacı, diğer tarafı haberdar etmek ve durumu çözümlemek için bir fırsat vermek, ya da bir çözüm bulunamazsa yasal yollara başvurma niyetini belirtmektir.

  İhtarnamenin gönderilmesi, kira tespit davasının açılmasının bir öncülüdür ve genellikle ihtarnamenin alındığı tarihten itibaren belli bir süre içerisinde davanın açılması gerekmektedir. İhtarname, davanın açılmasında önemli bir adım olarak kabul edilir ve genellikle dava sürecinin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için gereklidir.

  Ancak, bu tür hukuki süreçler karmaşıktır ve genellikle yasal uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla, bu konuda profesyonel bir avukatın rehberliği her zaman yararlı olacaktır.

  Kira Tespit Davası Açma Süresi

  Kira tespit davası, kiralanan bir taşınmazın kira bedelini belirlemek için kiracı veya mal sahibi tarafından açılabilir. Ancak bu dava için belirli bir süre sınırlaması vardır ve bu süre, kira sözleşmesinin süresine bağlıdır.

  Kira tespit davası açma süresi genellikle kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren bir yıl içindedir. Yani, kira sözleşmesi sona erdiğinde, tarafların herhangi biri bir yıl içinde kira tespit davası açabilir. Ancak, genellikle 5 yıllık bir sürenin dolmasını beklemek gerekmektedir. Yani, kiralama süresi 5 yıldan az olan bir taşınmaz için, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir yıl içinde kira tespit davası açılabilir.

  Kira tespit davası açmak için bir avukat yardımı genellikle tavsiye edilir. Hukuki süreçler genellikle karmaşıktır ve profesyonel bir rehberlik, sürecin düzgün ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Avukatlar, dava açma süreleri, gerekli belgeler ve diğer önemli detaylar konusunda size yol gösterebilir. Her durumda, kira tespit davasının açılması, taraflar arasındaki kira bedeli anlaşmazlıklarının adil bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

  Geriye Dönük Kira Tespit Davası

  Geriye dönük kira tespit davası, genellikle kiracı veya mal sahibi tarafından, geçmişteki dönemler için kira bedelini belirlemek amacıyla açılır. Bu tür bir dava, genellikle kira bedelinin belirlenmesi konusunda bir anlaşmazlık olduğunda ve tarafların geçmişte uygulanacak bir kira bedeli konusunda anlaşamadığında açılır.

  Ancak, geriye dönük kira tespit davası açabilme hakkı bazı sınırlamalar içerir. Örneğin, Türk Borçlar Kanunu’na göre, kira tespit davası genellikle kira sözleşmesinin süresi sona erdikten sonraki bir yıl içinde açılabilir. Ancak, geriye dönük kira tespit davası, genellikle sadece son bir yıllık dönem için geçerli olan bir kira bedelini belirlemek için kullanılabilir. Yani, geriye dönük kira tespit davası, genellikle son bir yıllık kira bedelini belirlemek için kullanılır.

  Geriye dönük kira tespit davasında da, genellikle bir bilirkişi atanır ve bu bilirkişi, dava konusu olan dönemdeki emsal kira bedellerini inceleyerek bir rapor hazırlar. Mahkeme, bilirkişi raporunu ve tarafların sunduğu delilleri dikkate alarak karar verir.

  Bu tür bir dava açarken bir avukatın rehberliği genellikle çok önemlidir, çünkü süreç karmaşıktır ve belirli hukuki bilgi ve uzmanlık gerektirir. Her durumda, geriye dönük kira tespit davası, kira bedeli konusunda geçmiş dönemler için bir anlaşmazlık olduğunda başvurulabilecek etkili bir çözüm yoludur.

  Kira Bedelinin Tespiti Davası

  Kira Bedelinin Tespiti Davası ?

  Kira Bedelinin Tespiti Davası Nedir ?

  Kira bedelinin tespiti davası, kiracı veya mal sahibi tarafından açılabilen ve kira bedelinin belirlenmesi amacıyla başvurulan bir dava türüdür. Türk Borçlar Kanunu’na göre, belirli koşullar altında kira bedelinin adil ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için bu tür bir dava açılabilir.

  Kira bedelinin tespiti davası genellikle iki durumda açılır. Birincisi, kiracı veya mal sahibi, mevcut kira bedelinin piyasa koşullarına uymadığını düşünüyorsa, kira bedelinin yeniden belirlenmesi için mahkemeye başvurabilir. İkincisi, kira sözleşmesinde kira bedeli konusunda bir anlaşmazlık varsa, taraflar bu anlaşmazlığı çözmek için mahkemeye başvurabilirler.

  Dava sürecinde, mahkeme genellikle bir bilirkişi atar ve bu bilirkişi, taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedellerini inceleyerek bir rapor hazırlar. Mahkeme, bilirkişi raporunu ve tarafların sunduğu delilleri dikkate alarak karar verir. Bu karar, taraflar arasındaki yeni kira sözleşmesinin belirlenmesinde kullanılır.

  Kira bedelinin tespiti davası, tarafların kira bedeli konusunda adil bir çözüme ulaşmalarını sağlar. Ancak, bu tür bir dava açmadan önce bir avukatın rehberliği her zaman yararlı olacaktır çünkü dava süreci ve gereklilikleri karmaşık olabilir. Her durumda, kira bedelinin tespiti davası, kira bedeli konusunda bir uyuşmazlık olduğunda başvurulabilecek etkili bir çözüm yoludur.

  Kira Tespit Davası Masrafları

  Kira tespit davasının açılması ve yürütülmesi, belirli masrafların oluşmasına neden olur. Bu masraflar genellikle aşağıdaki gibi kategorilere ayrılır:

  1. Dava Harcı: Türkiye’deki her türlü davanın açılabilmesi için ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu ücret, davanın türüne ve mahkemenin ne tür bir karar vereceğine bağlı olarak değişir.
  2. Bilirkişi Ücreti: Kira tespit davalarında genellikle bir bilirkişi atanır ve bu bilirkişi, kira bedelini belirlemek için bir rapor hazırlar. Bilirkişi, bu hizmet için bir ücret alır.
  3. Avukat Ücreti: Davayı açan veya davalı olan kişi, genellikle bir avukat tutar ve bu avukat, dava sürecini yönetir ve müvekkilini temsil eder. Avukatın hizmetleri için bir ücret ödenir. Avukat ücreti genellikle avukatın tecrübesine, davanın karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.
  4. Tebligat Masrafları: Dava sürecinde taraflara tebligat gönderilir ve bu tebligatlar genellikle posta veya kurye aracılığıyla yapılır. Tebligatların gönderilmesi için belirli bir ücret ödenir.
  5. Noter Masrafları: İhtarnamenin gönderilmesi ve bazı belgelerin noter huzurunda tasdik edilmesi gerekebilir. Noterlik hizmetleri için belirli bir ücret ödenir.

  Bu masrafların tamamı, davayı açan tarafın ödemesi gereken genel masrafları oluşturur. Ancak mahkemenin kararına göre, bu masrafların bir kısmı veya tamamı karşı tarafa yüklenebilir. Bu durumda, davalı olan taraf, masrafların bir kısmını veya tamamını ödemek zorunda kalabilir.

  Kira Tespit Davası Masraflarını Kim Öder

  Kira tespit davasının masrafları genellikle davanın açıldığı taraf, yani davacı tarafından karşılanır. Bu masraflar, dava harcı, bilirkişi ücreti, avukat ücreti, tebligat masrafları ve gerekli olan diğer masrafları içerir.

  Ancak mahkeme sürecinin sonunda, yargıç genellikle masrafların nasıl paylaşılacağına karar verir. Eğer davacı dava sonucunda haklı bulunursa, genellikle masrafların bir kısmı veya tamamı davalı tarafından ödenir. Ancak, eğer davacı dava sonucunda haksız bulunursa, masrafların tamamını kendisi karşılamak zorunda kalabilir.

  Bu durum, hukuk sistemine ve özel dava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her durumda, kira tespit davası açmayı düşünen kişinin, masrafların nasıl dağıtılacağına dair net bir anlayışa sahip olmak için bir avukatla görüşmesi önemlidir. Bu, kişinin dava masraflarına ilişkin potansiyel sorumlulukları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmasına yardımcı olacaktır.

  İlginizi çekebilir – Kira artış davası

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?