Kiracı Hakları

  15.10.2023
  489
  Kiracı Hakları

  Konut ya da iş yeri kiralamak, birçok kişi ve işletme için hayatın önemli bir parçasıdır. Ancak kiralama sürecinde, kiracının hangi haklara sahip olduğunu bilmek hem kiracı hem de kiraya veren için son derece önemlidir. “Kiracı hakları”  ”kiracı hakları 2023” , ” 2023 kiracı hakları” ifadeleri, bir mülkü kiralayan bireylerin veya kuruluşların sahip olduğu yasal koruma ve haklara işaret eder. Bu haklar, kiracının yaşam kalitesini korumak, mülk içindeki özel yaşamına saygı gösterilmesini sağlamak ve olası anlaşmazlıklarda adaletin sağlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

  Yasalar ve yönetmelikler ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehire değişiklik gösterebilir; ancak genel olarak kiracının hakları, kiracıların güvenli ve uygun bir konutta yaşama, özel yaşamlarının korunması, depozitolarının adil bir şekilde yönetilmesi gibi temel konularda korunmasını garanti eder. Bu hakların bilincinde olmak, her iki tarafın da hak ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olur.

  Kiracı Hakları Nelerdir ?

  Kiracı hakları, kiralık bir mülkte yaşayan veya çalışan bireylerin ve kuruluşların yasal olarak sahip olduğu hakları ifade eder. Bu haklar, ülkeden ülkeye, hatta bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Ancak Türkiye’de kiracılar için genel olarak tanınan bazı temel haklar vardır.

  Kiracı hakları yada kiracıların yasal hakları şunlardır :

  1. Uygun Konut Hakkı: Kiracının yaşadığı ya da iş yaptığı mülkün yaşanabilir, güvenli ve sağlık koşullarına uygun olması gerekir.
  2. Gizlilik Hakkı: Kiraya veren, acil durumlar dışında, önceden haber vermeden ya da kiracının izni olmadan kiracının yaşadığı ya da iş yaptığı yere giremez.
  3. Depozito Hakları: Kiracı, kiralama süresi sonunda, mülkte herhangi bir zarar vermemişse depozitosunu geri alma hakkına sahiptir.
  4. Ayrımcılığa Karşı Koruma: Kiraya verenler, ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, aile durumu gibi sebeplerle ayrımcılık yapamaz.
  5. Sözleşme Koşullarına Uyulması: Kiraya veren, kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uymakla yükümlüdür.
  6. Zam Yapma ve Kira Artışı: Kiraya veren, kira bedelini keyfi olarak artıramaz. Kira artışı, genellikle Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranını geçemez.
  7. Tahliye: Kiraya veren, belirli sebepler dışında kiracıyı mülkten tahliye edemez. Tahliye işlemleri için yasal süreç izlenmelidir.
  8. Onarım ve Bakım: Mülkte, kiracının kusuru dışında ortaya çıkan ana onarım gereksinimleri genellikle kiraya verenin sorumluluğundadır.
  9. Bilgilendirme Hakkı: Kiracının, mülk hakkında ve kiralama koşulları hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirilme hakkı vardır.
  10. Taşınmazın Devri Durumunda Koruma: Mülkün satılması ya da başka birisine devredilmesi durumunda, kira sözleşmesi yeni malik için de bağlayıcıdır.

  Bu haklara ek olarak, kira sözleşmesinde belirtilen diğer maddeler de kiracı ve kiraya veren için bağlayıcıdır. Kiracı haklarını daha detaylı öğrenmek ve güncel bilgilere ulaşmak için ilgili yasal metinlere veya uzman bir avukata başvurmak faydalı olacaktır. Uzman avukatlarımıza, 0 530 526 92 02 iletişim numarasından ulaşabilir bilgi alabilirsiniz.

  10 Yıllık Kiracının Hakları

  10 Yıllık Kiracının Hakları

  10 Yıllık Kiracı Hakları

  10 yıl gibi uzun bir süre boyunca aynı yerde kiracı olarak oturan bir kişinin Türkiye’deki Borçlar Kanunu’na göre sahip olduğu bazı özel haklar vardır. Ancak bu haklar, kira sözleşmesine ve uygulamada karşılaşılan durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte 10 yıllık kiracı hakları:

  1. Tahliye Korunması: Eğer kiracı, taşınmazı 10 yıldan fazla süreyle sürekli olarak kiralamışsa, kiralananın kiraya veren veya bunlardan birinin eşi, altsoyu, üstsoyu ya da yan soyundan biri tarafından kullanılmak istenmediği sürece, kiraya veren tarafından kira sözleşmesini feshedemez.
  2. Kira Bedelinin Belirlenmesi: 10 yıllık süreç içinde kira bedeli, enflasyon oranları ve piyasa koşullarına göre değişmiş olabilir. Eğer taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, mahkemeler kira bedelinin belirlenmesinde bölgedeki emsalleri baz alır.
  3. Kira Sözleşmesinin Uzatılması: 10 yıl boyunca aynı yerde oturan bir kiracının, kira sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından sözleşmeyi uzatma talebinde bulunma hakkı vardır. Ancak bu, karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
  4. Bakım ve Onarım: Kiracının 10 yıl boyunca aynı yerde kalması durumunda, yapının bakım ve onarım ihtiyaçları doğmuş olabilir. Bu tür ana onarımlar genellikle kiraya verenin sorumluluğundadır.
  5. Yenilikler ve İyileştirmeler: Kiracının, 10 yıl boyunca kiraladığı yerde yaptığı iyileştirmeler için tazminat talep etme hakkı olabilir, eğer kiraya verenin izni ile yapılmışsa.

  10 yıl gibi uzun süreli kiralamalarda, kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişki daha karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, olası anlaşmazlıklarda veya hakların tam olarak anlaşılması için uzman avukatlarımıza başvurabilirsiniz.

  5 Yılını Dolduran Kiracının Hakları

  Türkiye’deki Borçlar Kanunu’nda, kiracının süresine göre özel haklarını tanımlayan maddeler bulunmaktadır. 5 yıl süreyle aynı yerde kiracı olarak kalan bir kişinin hakları genelde şöyle sıralanabilir:

  1. Tahliye Korunması: Eğer kiracı, konut veya işyerini 5 yıldan fazla süreyle sürekli olarak kiralamışsa, kiralananın kiraya veren veya bunlardan birinin eşi, altsoyu, üstsoyu ya da yan soyundan biri tarafından kullanılmak istenmediği sürece, kiraya veren tarafından kira sözleşmesini feshedemez. Ancak bu hüküm, sözleşmenin başlangıcından itibaren sürekli olarak 5 yılın doldurulmuş olması şartına bağlıdır.
  2. Kira Bedelinin Güncellenmesi: 5 yıl gibi bir süre zarfında kira bedeli, enflasyon oranları ve piyasa koşullarına göre değişiklik göstermiş olabilir. Taraflar yeni bir kira bedeli konusunda anlaşamazsa, mahkeme kira bedelinin belirlenmesinde bölgedeki emsalleri baz alabilir.
  3. Kira Sözleşmesinin Uzatılması: 5 yıl boyunca aynı yerde oturan bir kiracının, kira sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından sözleşmeyi uzatma talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu, tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.
  4. Bakım ve Onarım: 5 yıl süresince kiracının kaldığı yerde ana onarımların yapılması gerekebilir. Bu tür ana onarımlar genellikle kiraya verenin sorumluluğunda olup, kiracının kusuru sonucu oluşan hasarlar kiracının sorumluluğundadır.

  5 yıl gibi süreli kiralamalarda, olası anlaşmazlıklarda veya hakların tam olarak anlaşılması için uzman bir avukata danışmak her zaman önerilir. 5 yıllık kiracı hakları sürecinde uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  20 Yıllık Kiracı Hakları

  20 yıl gibi uzun bir süre boyunca aynı yerde kiracı olarak bulunan bireyler, Türkiye’deki Borçlar Kanunu’na göre bazı özel haklara sahiptir. Bu süre zarfında, kiracı, kiralananın kiraya veren ya da onun ailesi tarafından kullanılmak istenmediği sürece tahliye edilemez. Uzun yıllar boyunca aynı mekanda kalan kiracı için kira bedelinin piyasa koşullarına göre güncellenmesi gerekebilir. Ayrıca, bu süreçte kiracının kaldığı yerde gerekli olan ana onarımlar genellikle kiraya verenin sorumluluğunda olup, kiracının kusuruyla oluşan hasarlar kiracının yükümlülüğündedir. Bu tür uzun süreli kiralama ilişkilerinde, olası anlaşmazlıkların önlenmesi için tarafların karşılıklı anlaşmaya dayalı hareket etmesi ve haklarını iyi bilmesi esastır.

  Kontratsız Kiracı Hakları

  Kontratsız yada sözleşmesiz kiracı hakları, yani yazılı bir kira sözleşmesi olmadan kiralanan bir mülkte kiracının hakları, genelde yasal çerçeve tarafından belirlenir. Ancak, yazılı bir kira sözleşmesinin olmaması, hem kiracı hem de kiraya veren için bazı belirsizliklere ve risklere yol açabilir. Türkiye’de kontratsız bir kiracının sahip olduğu haklar şunlardır:

  1. Uygun Konut Hakkı: Kontrat olsun ya da olmasın, her kiracının yaşadığı mülkün yaşanabilir ve güvenli olması hakkı vardır.
  2. Gizlilik Hakkı: Kiraya veren, acil durumlar dışında, kiracının izni olmadan mülke giremez.
  3. Ödeme ve Kira Artışı: Kontratsız kirada, kira bedeli ve artış miktarı konusunda bir anlaşmazlık yaşanabilir. Ancak, genel kabul görmüş uygulamalar ve TÜFE oranları referans alınabilir.
  4. Tahliye: Kiraya veren, sebepsiz yere kiracıyı tahliye edemez. Ancak, yazılı bir sözleşme olmadığı için tahliye süreçleri daha karmaşık olabilir.
  5. Onarım ve Bakım: Kiracının kusuru dışında ortaya çıkan ana onarım gereksinimleri genellikle kiraya verenin sorumluluğundadır.

  Yazılı bir kira sözleşmesinin olmaması durumunda, taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümünde şahit ifadeleri, banka dekontları, kira ödeme makbuzları, elektrik-su faturaları gibi deliller önem kazanabilir.

  Yazılı bir kira sözleşmesinin olmaması, hakların tam olarak korunmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, kiralama sürecinde yazılı bir sözleşmenin yapılması her iki taraf için de önerilir. Kontratsız kiracılıkta hakların tam olarak ne olduğunu ve nasıl korunacağını bilmek için yerel yasalara ve uzman bir avukata danışmak önemlidir. Bu süreçte avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları / Ev Satıldığında Kiracı Hakları

  Ev Satıldığında Kiracı Hakları

  Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları

  Bir kiracının oturduğu evin satılması durumunda sahip olduğu haklar Türkiye yasalarına göre şöyle belirlenmiştir:

  1. Devam Eden Kira Sözleşmesi: Bir mülk satıldığında, mevcut kira sözleşmesi yeni malik (yeni ev sahibi) için de bağlayıcıdır. Yani, ev satılsa bile kiracının kira sözleşmesi devam eder ve yeni malik, sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır.
  2. Tahliye: Kiraya veren, evi satmak istediği için kiracıyı tahliye edemez. Eğer yeni malik, mülkü kendi oturumu için kullanmak istiyorsa, yasal olarak belli başlı sebeplere dayanarak tahliye talebinde bulunabilir. Ancak bu, kira sözleşmesinin süresine ve yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  3. Bilgilendirme Hakkı: Kiraya verenin, mülkü satmayı planladığı veya satış işleminin gerçekleştiği durumda kiracıyı bilgilendirme yükümlülüğü olabilir. Bu, kira sözleşmesine ve yerel yasalara bağlıdır.
  4. Kira Bedeli ve Diğer Şartlar: Ev satıldıktan sonra kira bedelinde ya da kiralama koşullarında herhangi bir değişiklik yapılması için tarafların mutabık kalması gerekir. Eğer kiracı ve yeni malik arasında yeni bir sözleşme imzalanmazsa, eski sözleşme şartları geçerliliğini korur.
  5. Depozito: Kiracının daha önce ödediği depozito, mülk satıldığında yeni malike devredilir. Kiracı, kiralama süresinin sonunda depozitosunu yeni malikten geri talep edebilir.

  Ev satılırsa kiracının haklarını yada oturduğu ev satılan bir kiracının haklarını tam olarak korumak ve anlaşmazlıkları önlemek için yasal süreçleri ve hakları bilmek önemlidir. Eğer bir anlaşmazlık veya belirsizlik durumu yaşanırsa, konuyla ilgili uzman bir avukata danışmak faydalı olacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmek önemli : Daha önce kira davası kazanmış avukatlar bu süreçte daha etkili olacaktır. Bu sebep ile uzman avukatlarımızdan destek / yardım alabilirsiniz.

  Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları

  Evi satan bir ev sahibi durumunda, kiracının hakları Türkiye mevzuatı çerçevesinde şu şekildedir:

  1. Sözleşmenin Devamı: Evin satılması, mevcut kira sözleşmesini sonlandırmaz. Yani, satış sonrasında kira sözleşmesi yeni ev sahibi için de geçerlidir ve yeni ev sahibi, sözleşmede belirtilen şartlara uymakla yükümlüdür.
  2. Tahliye Hakkı: Eğer kira sözleşmesinde belirtilen süre dolmadıysa, yeni ev sahibi kiracıyı sebepsiz yere tahliye edemez. Ancak, bazı durumlarda, özellikle yeni ev sahibinin oturmak için evi aldığını belgelemesi durumunda, yasal süreçleri takip ederek tahliye talebinde bulunabilir.
  3. Kira Koşullarının Korunması: Ev sahibinin değişmesi, kira bedelini veya sözleşmede belirtilen diğer şartları otomatik olarak değiştirmez. Herhangi bir değişiklik için tarafların anlaşması gereklidir.
  4. Depozito: Kiracının önceden ödediği depozito, evin satılması durumunda yeni ev sahibine aktarılır. Kiracı, kiralama süresinin sonunda veya kira sözleşmesini sonlandırma durumunda depozitosunu yeni ev sahibinden geri alabilir.
  5. Bilgilendirme: Kiracının, evin satışından haberdar edilme hakkı vardır. Bu, hem eski hem de yeni ev sahibinin sorumluluğundadır.

  Eğer ev sahibi evi sattığında kiracının haklarına dair bir belirsizlik veya anlaşmazlık yaşanırsa, bir avukatla görüşmek ve yasal yollara başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır. Bu süreçte uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Ev Sahibi Kiracı Hakları

  Ev Sahibi Kiracı Hakları

  Ev Sahibinin Hakları

  Ev sahibi olarak bilinen kiraya verenlerin de, kiracılar kadar bazı hak ve sorumlulukları vardır. İşte Türkiye’de ev sahiplerinin sahip olduğu bazı temel haklar:

  1. Kira Geliri: Ev sahibi, kira sözleşmesinde belirlenen tarihlerde kira bedelini alma hakkına sahiptir.
  2. Mülkiyet Hakkı: Ev sahibi, mülkün mülkiyet haklarını koruma hakkına sahiptir. Kiracı, mülkte kalıcı değişiklikler yapmak istediğinde ev sahibinin iznini almalıdır.
  3. Mülkün Durumu: Kiracı, mülkü teslim aldığı durumda koruma ve bakımını yapma yükümlülüğündedir. Kiracının kusuru sonucu meydana gelen zararlar için tazminat talep edebilir.
  4. Denetim ve Bakım: Ev sahibi, mülkünün durumunu kontrol etme ve gerekli bakımı yapma hakkına sahiptir. Ancak, kiracının gizlilik haklarına saygı göstererek ve önceden haber vererek bu kontrolleri gerçekleştirmelidir.
  5. Tahliye: Belirli sebeplerle (örn. kira ödememek, sözleşmeye aykırı davranmak gibi) ve yasal prosedürlere uygun olarak kiracıyı tahliye edebilir.
  6. Sözleşme Yenileme: Kira sözleşmesinin süresi dolduğunda, ev sahibi isterse sözleşmeyi yenileyebilir veya yenilememe hakkına sahiptir.
  7. Mülkü Satma Hakkı: Ev sahibi, mülkünü istediği zaman satabilir. Ancak, mülk satıldığında, mevcut kira sözleşmesi yeni ev sahibi için de geçerlidir.
  8. Depozito: Kiracıdan alınan depozito, kira sözleşmesinin sonunda veya kiracının mülkten taşınması durumunda, mülkte herhangi bir hasar ya da eksiklik olmadığı sürece kiracıya iade edilmelidir.

  Ev sahibinin haklarını korumak ve kiracıyla olan ilişkilerini düzenli ve adil bir şekilde yürütmek için kira sözleşmesinin detaylı ve açık olması önemlidir. Eğer bir anlaşmazlık durumu yaşanırsa, yasal yollarla veya uzman bir avukat aracılığıyla çözüm arayışında bulunmak en doğru yaklaşım olacaktır. Bu durumda uzman avukatlarımızdan destek almak için 0 530 526 92 02 numarasını arayabilirsiniz.

  Kentsel Dönüşüm Kiracı Hakları

  Kentsel dönüşüm, Türkiye’de özellikle deprem riski taşıyan binaların güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan bir süreçtir. Bu süreçte binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekebilir. Kiracıların da bu süreçte bazı hakları bulunmaktadır:

  1. Taşınma Yardımı: Kentsel dönüşüm kapsamında yapının yıkılacak olması durumunda kiracılara, taşınma masrafları için belli bir yardım yapılması öngörülmektedir.
  2. Kira Yardımı: Yıkım kararı alınan binada oturan kiracılara, yeni bir konuta taşınıncaya veya dönüşüm süreci tamamlanıncaya kadar, belirli bir süre ve miktarla kira yardımı yapılabilir.
  3. Bilgilendirme Hakkı: Kiracının, kentsel dönüşüm süreci hakkında tam ve doğru bilgilendirilme hakkı vardır. Bu, hem belediyeler hem de mülk sahipleri tarafından sağlanmalıdır.
  4. Yeni Konutta Kiralık Alan: Eğer yıkılan binanın yerine yeni bir yapı inşa edilirse ve mülk sahibi ile kiracı arasında bu yönde bir anlaşma varsa, kiracının yeni yapıdaki bir dairede kiracı olarak kalma hakkı olabilir.
  5. Sözleşme ve Tazminat: Kiracının, kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur olmaması için mülk sahibiyle önceden yapılmış bir kira sözleşmesi veya tazminat anlaşması olabilir.
  6. Süreçte Katılım Hakkı: Kiracıların, kentsel dönüşüm süreçlerinde katılımcı olma hakkı vardır. Bu, süreçle ilgili toplantılar, bilgilendirme seansları ve diğer etkinliklere katılmayı içerir.

  Bu haklar, kentsel dönüşüm sürecinin hangi aşamada olduğuna, belediyenin veya ilgili kurumun belirlediği yönergelerine ve kiracı ile mülk sahibi arasında var olan anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kentsel dönüşüm sürecindeki kiracı hakları konusunda en güncel ve detaylı bilgi için yerel yönetimlerle veya uzman bir avukatla iletişime geçmek faydalı olacaktır. Bu süreçte uzman avukatlarımıza 0530 526 92 02 numarasını arayarak destek alabilirsiniz.

  Kiracı Hakları Kanunu

  Türkiye’de kiracı haklarını düzenleyen spesifik bir “kiracı hakları kanunu” bulunmamaktadır. Ancak kiracıların ve ev sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde ele alan “Borçlar Kanunu” mevcuttur. “Borçlar Kanunu kiracı hakları” bölümünde, kira sözleşmeleri ile ilgili temel prensipler, ödeme koşulları, tahliye şartları ve diğer önemli hususlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle, kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki ilişkilerde karşılaşılan sorunların çözümünde Borçlar Kanunu esas alınmaktadır. Kiracılar ve ev sahipleri, haklarını ve yükümlülüklerini daha iyi anlamak için bu kanuna başvurabilirler.

  Depremde Evi Yıkılan Kiracının Hakları

  Depremde evi yıkılan kiracının hakları, deprem gibi doğal afetlerde, evi yıkılan kiracının hakları, hem insani hem de hukuki boyutta önemlidir. Türkiye’de deprem sonucu evi yıkılan veya hasar gören kiracıların sahip olduğu haklar vardır.

  Depremde kiracı hakları :

  1. Kira Sözleşmesinin Feshi: Deprem sonucu oturulamaz hale gelen bir evde kira sözleşmesi, hem kiracı hem de ev sahibi tarafından feshedilebilir.
  2. Depozito: Kiracının, ev sahibine verdiği depozito, kira sözleşmesinin feshi durumunda iade edilmelidir.
  3. Kira Ödemesi: Eğer ev, deprem sonucu oturulamaz hale gelmişse, kiracının kira ödemesi yapma yükümlülüğü sona erer.
  4. Yeni Konut Arayışı: Kiracının, yıkılan veya hasar gören evden çıkarak yeni bir konut arayışına girmesi durumunda, ev sahibi bu süreçte kiracıya makul bir süre tanımalıdır.
  5. Taşınma ve Yerleşme Yardımı: Bazı belediyeler veya devlet kurumları, afet sonrası mağdur olan kiracılara taşınma ve yerleşme yardımı sağlayabilir. Bu, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  6. Hukuki Danışmanlık: Kiracı, deprem sonrası haklarını tam olarak öğrenmek ve korumak için yerel belediyelerin veya baroların sağladığı ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir.

  Deprem gibi doğal afetlerde kiracı hakları konusunda detaylı bilgi ve yardım almak için ilgili yasal metinlere, belediye hizmetlerine veya uzman bir avukata başvurmak önemlidir. Bu tür durumlarda devletin çeşitli yardım ve destek programları da olabilir; bu nedenle ilgili devlet kurumlarından da bilgi almak faydalı olacaktır.

  İş Yeri Kiracı Hakları

  İş Yeri Kiracı Hakları

  İş Yerinde Kiracının Hakları

  İşyeri kiralamalarında da, konut kiralamalarında olduğu gibi kiracıların birtakım hakları bulunmaktadır. Ancak, işyeri kiralamalarında bazı farklılıklar ve özel koşullar da söz konusu olabilir. İşte Türkiye’de işyeri kiracılarının sahip olduğu bazı temel haklar:

  1. Uygun Kullanım Hakkı: Kiracı, işyerini kira sözleşmesinde belirtilen amaca uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Örneğin, bir ofis olarak kiralandıysa, ofis faaliyetlerini yürütmek için kullanılır.
  2. Gizlilik Hakkı: Kiraya veren, önceden haber vermeden veya acil bir durum olmadan işyerine giremez.
  3. Sözleşme Koşullarına Uyulması: Kiraya veren, kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uymakla yükümlüdür.
  4. Kira Bedeli ve Artışı: Kiraya veren, kira bedelini keyfi olarak artıramaz. Ancak işyeri kiralarında konut kiralarından farklı olarak belirli oran sınırlamaları olmayabilir.
  5. Tahliye ve Fesih: İşyeri kiralamalarında tahliye ve sözleşme feshi koşulları, kira sözleşmesinde belirtilmelidir. Genelde, belirli bir süre önceden haber verme şartı bulunur.
  6. Bakım ve Onarım: İşyerinde, kiracının kusuru dışında meydana gelen ana onarım ihtiyaçları kiraya verenin sorumluluğundadır.
  7. İşyeri Devri: Kiracı, işyerini devretmek (başka birine kiralama hakkını aktarmak) istediğinde, genellikle kiraya verenin onayını alması gerekir.
  8. İşyeri İyileştirmeleri: Kiracının işyerinde yaptığı iyileştirmeler ve eklemeler konusunda taraflar arasında önceden bir anlaşma olması önerilir.

  İşyeri kiracı hakları, genellikle kira sözleşmesi ile belirlenir. Ancak Borçlar Kanunu’nda yer alan genel hükümler de bu hakların korunmasında etkili olabilir. İşyeri kiralama sürecinde ve olası anlaşmazlıklarda uzman bir avukata danışmak faydalı olacaktır. Bu süreçte uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.

  Dükkan Kiracı Hakları

  Dükkan kiralamalarında, tıpkı diğer işyeri kiralamalarında olduğu gibi, kiracıların birtakım hakları bulunmaktadır. Dükkan kiracılarının Türkiye’de sahip olduğu bazı temel haklar vardır.

  Dükkan kiracı hakları yada esnaf kiracı hakları şunlardır :

  1. Uygun Kullanım Hakkı: Kiracı, dükkanı kira sözleşmesinde belirtilen amaca uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu, genellikle ticari bir faaliyet yürütmek için olacaktır.
  2. Kira Bedeli ve Artışı: Kiraya veren, kira bedelini keyfi olarak artıramaz. Ancak dükkan kiralarında belirli oran sınırlamaları olmayabilir.
  3. Sözleşme Koşullarına Uyulması: Kiraya veren, kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uymakla yükümlüdür.
  4. Bakım ve Onarım: Dükkanın kiracının kusuru dışında meydana gelen ana onarım ihtiyaçları genellikle kiraya verenin sorumluluğundadır.
  5. Dükkan İyileştirmeleri: Kiracının dükkanında yaptığı iyileştirmeler ve eklemeler konusunda taraflar arasında önceden bir anlaşma olması önerilir.
  6. Tahliye ve Fesih: Dükkan kiralamalarında tahliye ve sözleşme feshi koşulları, kira sözleşmesinde belirtilmelidir. Genellikle belirli bir süre önceden haber verme şartı bulunur.
  7. Gizlilik Hakkı: Kiraya veren, önceden haber vermeden veya acil bir durum olmadan dükkanına giremez.
  8. Dükkan Devri: Kiracı, dükkanı devretmek (başka birine kiralama hakkını aktarmak) istediğinde, genellikle kiraya verenin onayını alması gerekir.

  Dükkan kiracı hakları, yada esnaf kiracı hakları, genellikle kira sözleşmesi ile belirlenir. Ancak Borçlar Kanunu’nda yer alan genel hükümler de bu hakların korunmasında etkili olabilir. Dükkan kiralama sürecinde ve olası anlaşmazlıklarda uzman bir avukata danışmak faydalıdır.

  Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk konusunu ele aldığımız yazımızı incelediniz mi ?

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?