Karşı Boşanma Davası Açma Süresi

  01.09.2021
  7.158
  Karşı Boşanma Davası Açma Süresi

  Hukuk mahkemeleri kanunu uyarınca, boşanma davaları kendi içerisinde farklı başlıklara ayrılır. Her dava sürecinde karşı dava açma gereksinimi, kişinin belirli şartları yerine getirmesi ile mümkündür. Bir dava içerisinde karşı boşanma davası açma süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün kadardır. Bu sürecin değişkenlik gözetmesi, davaya mahsus olarak uzatılabilir. Aynı zamanda ek süre içinde karşı dava açılması mümkün.

  Karşı Dava Açılması Nedir?

  Karşı dava olarak ifade edilen terim, davada davacının davacıya karşı açtığı bir dava biçimidir. Karşı dava farklı şekillerde yer edinir. Davacı, karşı davalı ya da davalı, karşı davacı şeklinde bulunur. Karşı dava açıldığı zaman davacı, karşı davalıya göre bir dava açabilir. Ancak davalı dava açtıysa, burada davalı karşı davacı ifadeleri kullanılır. Karşı dava açılmasındaki en temel etmen, farklı hükümlerin verilmesini önler. Yargılamanın karşı dava ile birlikte daha sağlıklı biçimde ilerlemesi, mümkün.

  • Ayrı bir dava açılması, kişi açısından daha ekonomik olur. Aynı zamanda çözülmesi gereken bir davanın usul ekonomisi ilkesine de uygun nitelik taşır.
  • Boşanma davası halen devam ederken karşı dava açılmak istendiği takdirde boşanma davasındaki cevap dilekçesi ya da diğer bir ifadeyle esasa cevap olan süre içerisinde boşanma dilekçesi ile beraber mahkemeye başvuruda bulunulur.
  • Karşı dava açılmasını gerektiren nitelikler karşılandıktan sonra karşı dava açılabilir.
  • Ancak karşı boşanma davası açma süresi dışında dava açılmışsa, bu durumda da hâkim davaların ayrılmasına sebep gösterir.

  Karşı boşanma davası açma süresi için belirli bir müddet verilir. Bu müddet içerisinde şartlar karşılanıp, karşı dava açılabilir. Bu süre dışında açıldığı takdirde hakim davaların ayrılmasına karar verecektir. Boşanma davalarında genel anlamda ilk davayı açan kişi olunmaz. Bu her iki taraf için istenmeyen bir durumdur. Bunun kişiye herhangi bir sağlayacağı avantaj yer edilmez. Hukuki anlamda bakıldığı takdirde de bir geçerliliği yok. Boşanma davalarında davayı kimin açtığı hukuki boyutta bir kazanım oluşturmadığı için fark etmez. Burada önemli olan dava açılma sebebi, davadaki ispatlar ve karşı dava gibi niteliklerdir.

  Karşı Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

  Hukuki mahkeme kanunları 133.madde gereğince, karşı davasının ne zaman açılacağına dair süreç asıl davanın cevap süresine göre farklılık gözetir. Asıl davanın cevap süresi genel anlamda 15 gündür. Bu sürenin uzatılması mahkemeye yapılan müracaat da birlikte gerçekleşmelidir. Davalı bir ayı geçmemek üzere, ek cevap suresi verilmesi halinde Bu süre ile birlikte karşı dava açabilir. Karşı dava bir ay sonra açılmaz. 1 ay geçtikten sonra karşı davanın açılacağına dair müracaat edildiği takdirde reddedilir. Herhangi bir onay alınması mümkün değildir. Ancak asıl dava cevap süresi 15 gün olarak bulunduğu için bu süreçten sonra davanın uzatılması adına, karşı dava açılması gerçekleşir. Diğer bir ifade ile ek cevap suresidir. Mahkemeye müracaat eden davacıya, bir ayı geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre, karşı boşanma davası açma süresi içerisinde de etki sağlar.

  Boşanma Davası Karşı Dava Nasıl Açılır?

  Boşanma davalarında karşı dava açılmak için çeşitli şartlar bulunur. Bu şartlar yerine getirilmelidir. Şartlar karşılanmadığı takdirde boşanma davası karşı dava açılması mümkün değildir. Üzerine açılmış olan bir boşanma davası halen devam ederken, kişi karşı dava açmak istediği takdirde hukuk mahkemeleri kanunu 132.maddesi gereğince bazı şartların yerine getirilmesi ön görülür. Bu şartlar ya da 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunu 132.maddesi gereğince tarafınıza sunulan koşullar, yerine getirilmediği takdirde açılacak olan davaya karşı dava olarak tanımlanması mümkün olmaz. Mahkemeye karşı dava için müracaat gerçekleşir. Mahkeme müracaatı onayladığı takdirde gerekçeleri tarafınıza iletilir. Ancak şartların yerine getirilmemesiyle, davaların ayrılması kararı verilir. Böylece boşanma esnasında karşı dava açılma işlemi, kişi tarafından kabul görülmez. Karşı dava açma koşulları dava sürecine ya da boşanma davasının dosyasına göre farklılık sağlar.

  Boşanma Davasında Karşı Dava Açılmazsa Ne Olur?

  Davalı, karşı davacı kişinin karşı boşanma davasının cevap süresi içerisinde belirli gerekçelerden dolayı karşı davanın kararı verilir. Boşanma davası süreci esnasında karşı dava açılmaz ise, bu durum karşı dava açmanın niteliklerinin karşılanmadığını gösterir. Boşanma davası hangi sebeple ya da ne kadar süreyle ilerlediğine göre değişkenlik sağlar. Boşanma davası sürecine göre davalı ya da davacı karşı dava açmak için belirli nitelikleri karşılamalıdır. Belirli nitelikler istenilen doğrultuda karşılanmazsa, karşı dava reddedilir. Böylelikle kişi karşı davanın kendisine kazandırdığı etmenlerden de yararlanamaz.

  Karşı Dava Nerede Açılır?

  Karşı dava, asıl davanın açılmış ve halen görülmesi sebebiyle açılabilir. Asıl dava dosyası kapanmışsa, tekrardan karşı dava açılabilmesi için belirli talep edilen öngörülerin kabul edilmesi gerekir. Kabul edilmezse, karşı dava açılmaz. Boşanma davasının görüldüğü mahkemede karşı dava açılabilir. Herhangi bir mahkemeden açılma durumu dava sürecine göre değişkenlik gözetir. Avukatınız ile iletişime geçtiğiniz takdirde karşı davanın açılması ve karşı davanın açılabilmesi için gerekli olan dilekçe ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

  Karşı Dava Ne İşe Yarar?

  Karşı dava, hukuk mahkemeleri kanununun 132.maddesinde düzenlenmiştir. Açılmış olan boşanma davası halen devam ederken davacı, kendi iddialarına öne sürerek bunları belirli niteliklerde birlikte ispatlamaya çalışır.

  • Kendisine yönelik olarak açılan bir dava var ise karşı dava ile birlikte bu iddialara karşı kendisini savunabilir.
  • Davalının boşanma sebebine göre farklı talepleri bulunuyorsa, karşı dava açması önerilir.
  • Karşı dava açma durumunda avukat, kişinin dava sonrasında kazanım elde etmesi için önerilir.
  • Farklı iddialar talepler ya da boşanmaya sebep olan çeşitli niteliklerin savunulabilmesi için karşı dava büyük bir öneme sahiptir. Örneğin kişi yani diğer bir ifadeyle davacı olan eş, eşinin evini terk ettiğini söyleyerek boşanma davası açmış ise diğer kişi karşı dava açarak bu durumun aldatıldığından dolayı kaynaklandığını ileri sürebilir. Kusurdan dolayı, beraberinde tazminat talebi de gerçekleşir.

  Karşı dava kişinin mahkeme kararınca çeşitli kazanımları elde edip, kendisini belirli niteliklerle ispatlamaya çalışması adına işe yarar.

  Boşanma Davasında Karşı Dava Açmadan Tazminat İstenir Mi?

  Maddi ya da manevi tazminat davalarında boşanmanın gereksinimlerinde çeşitli talepler bulunduğu takdirde dava dilekçesi ya da diğer bir ifade ile cevap dilekçesinin talep edilmesi mümkündür. Boşanma davası sürecinde, cevap dilekçesi ile beraber tazminat istenebilir. Fakat burada maddi ya da manevi tazminat için ayrıca harç alınması mümkün değildir. Boşanma davasında, avukatınızla birlikte cevap dilekçesi oluşturabilirsiniz. Cevap dilekçesi beraberinde, dosya içerisinde tazminatta bulunabilir. Ancak tazminat talep edilmesi, boşanma davasının niteliğine göre ek talep şeklinde bulunur. Bu durum kişi tarafından kabul edilmediği takdirde tazminat davası oluşur.

  Karşı Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

  Karşı boşanma davası açma süresi, yaklaşık 15 gün kadardır. Bu süreç uzatılmak istendiği takdirde mahkemeye müracaat edilmeli. Müracaat eden davaya bağlı olarak, bir ayı geçmemek üzere ek cevap suresi verilir. Bu süre karşı dava süresi için yeterlidir. Aynı zamanda etkili olur. Hukuk mahkeme kanunlarına göre karşı dava ile beraber cevap dilekçesinin açılması da, gerçekleşir. Fakat cevap suresinin uzatılması sonucunda, bağımsız olarak tekrardan karşılık davası dilekçesi verilemeyeceği için karşılık dava süresi de uzayabilir.

  Karşı Dava Açmadan Nafaka Talep Edilebilir Mi?

  Karşı dava açmadan nafaka talebinde bulunulması, mümkün. Nafaka talebi ile beraber mal paylaşımı talebi gerçekleşebilir. Ancak böyle durumlarda davayı açan kişiye göre daha az kusurlu olan taraf, avantajlıdır. Karşı dava açılmadan önce nafaka talebinin gerçekleşebilmesi için davayı oluşturan kişi boşanma davacının sürecine göre daha az kusurlu olmalıdır. Karşı tarafa göre kusuru fazla ise ya da avantajlı tarafı eksikse, nafaka talebinde yararlanması değişkenlik gözetir. Burada istenilen düzeyde nafaka talebinden yararlanabilmesi için daha az kusurlu konumunda olunması gerekir. Daha az kusurlu olan taraf, nafaka talebinde her zaman için daha avantajlıdır. Bu durum karşı dava açmadan da gerçekleşebilir. Aynı zamanda yalnızca nafaka değil mal paylaşımı taleplerinde de karşı dava açmadan talep onaylanır. Türk Medeni Kanunu özel ve genel olarak ayrıma tabii tuttu belirli sebeplerle, boşanma davaları açılır. Boşanma davaları;

  • Kötü ya da onur kırıcı davranışlar,
  • Evi terk etme,
  • Akıl hastalığı,
  • Evlilik birliğinin sarsılması
  • Hayata kast
  • Suç işleme gibi çeşitli sebeplere göre ayrıştırılır.

  Boşanma davalarında davayı açan kişi, bu sebepler doğrultusunda boşanmak istediğine dair bir dava oluşturur. Boşanma davası açılmış olan kişi bu sebepler doğrultusunda kendi düşüncelerini savunmak istediği takdirde karşı dava açabilir. Kişi kendisini savunarak karşı dava ile belirli haklarını talep edebilir. Bu haklar nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı şeklinde yer edinir. Fakat haklarını savunduktan sonra yeterli düzeyde ispat bulunamadığı zaman nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi konularda hak kayıpları meydana gelir.

  Karşı Davada Kaç Dilekçe Verilir?

  Karşı davanın açılabilmesi için dilekçe verilmelidir. Cevap dilekçesi ya da cevap süresine göre dilekçeler farklılık sağlar. Bu dilekçenin verilip onaylanması ile birlikte karşı dava açılır. Belirli bir süreden sonra karşı davanın açılması, mahkeme davalarının ayrılmasına da karar verir. Karşı davada ne kadar dilekçe verileceği için net bir miktar bulunmaz. Davanın açılabilmesi için yalnızca tek bir dilekçe verilir. Bu dilekçe içerisinde karşı dava açılıp açılmayacağına göre gerekli nitelikler onaylanırsa, dilekçe kabul görür ve dava açılır. Davanın açılması durumunda da, mahkeme hâlihazırda bulunan davaların ayrılmasına karar verir. Ancak dilekçe gerekli nitelikleri karşılamıyorsa, yani diğer bir ifade ile karşı dava açılabilmesi için şartlar kabul görmemişse, dava dilekçesi reddedilir. Tekrardan dava dilekçesinin açılabilmesi için avukatınızla görüşme yapmanız önemli olur. Avukatınız konu ile ilgili detaylı bilgiyi, tarafınıza iletilir. Bu bilgi karşı dava gereksinimlerinin, ne düzeyde karşıladığına göre bilgilendirici olur.

  Karşı Dava Açma Şartları Nelerdir?

  Karşı dava açmak için belirli şartlar bulunur. Bu şartlar kabul gördüğü takdirde karşı dava açılabilir ve karşı davanın kişiye kazandırdığı kazanımlardan elde edilir. Karşı dava açma şartları şu şekildedir;

  • Dava açılan kişinin karşı dava açabilmesi için boşanma davasının devam etmesi önemlidir.
  • Boşanma davası halen devam etmediği takdirde karşı dava açılamaz.
  • Boşanma davalarında karşı dava için belirli istekler bulunur. İstekler ile mahsup ilişkisi içinde olunması zorunludur.
  • Karşı dava ile halen devam eden boşanma davasında kişinin herhangi bir ilişki olmaması gerekir.
  • Takas veya mahsup ilişki içinde olunmaması halinde, karşı dava açılmaz. Bu nitelikler gerçekleşmeden karşı dava açılmak üzere dilekçe verilirse, mahkeme bu dava üzerine karşı davanın asıl davadan ayrılmasını hükmeder.
  • Karşı davaya karşı davada açılması gibi durum kesinlikle mümkün değildir.
  • Karşı boşanma davası açma süresi, 15 gün kadardır. Davalı cevap süresi içerisinde karşı dava açabilir. 15 günlük süre içerisinde cevap süresi uzatılmak istendiği takdirde bu yalnızca bir kez gerçekleşir.

  Sürekli olarak cevap suresinin uzatılması ya da karşı boşanma dava açma süresi bittikten sonra böyle bir talepte bulunulması kabul edilmez. Avukatınız ile birlikte iletişime geçtiğiniz takdirde karşı boşanma davası açma ile ilgili bir bilgi birikiminiz yok ise gerekli detayları tarafınıza iletilir. Boşanma davası içerisinde karşı boşanma davası açma süresi, dikkate alınmalıdır.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanma-davasinda-karsi-dava/

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanmada-karsi-dava-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/karsi-dava-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanma-davasina-karsi-dava-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanma-davasi-karsi-dava-acma-suresi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?