trende

Ecrimisil Davası

03.08.2021
194
Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası, aslında işgal tazminatı davasının diğer ismidir. Genel anlamda davanın kapsamı taşınmaz mallar ya da diğer mallar ile ilgilidir. Yani ecrimisil davası açabilmek ve tazminat alabilmek için taşınmaz mallar ve diğer mallara dair kuralların ihlal edilmesi gerekmektedir. Peki, bu kurallar nelerdir? Ecrimisil davası açılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir? Bu dava çeşidi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil; taşınmaz mal ya da diğer malların bir başkası tarafından, sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılması yani işgal edilmesi anlamına gelir. Bu durum söz konusu olduğunda açılacak olan davaya da ‘ Ecrimisil Davası ‘ adı verilir.  Eğer belirtilen durum gerçekleşmişse yani söz konusu olan taşınmaz (arsa, bağ, bahçe, konut vs.) sahibinin izni dışında işgal edilmiş, kiraya verilmiş ya da izin dışında herhangi bir kullanım söz konusu olmuş ise işgal edenin (işgalcinin) kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın işgal tazminatı ödenmesine karar verilir. Buna ek olarak mal sahibinin bu malın kullanımından zarara uğrayıp uğramadığını da bakılmaz. Genelde taşınmaz mallar ile ilgili olan bu dava çeşidinde en çok görülen dava sebebi ise konutlar ile ilgili açılan dava çeşitleridir.

Örneğin; kira sözleşmesi olmadığı halde mal sahibinin evinde izinsiz oturulması yani konutun işgal edilmesinden dolayı işgalcilerden tazminat talep edilebilir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde de aynı durum söz konusudur.

Yani sözleşmenin bitmesi durumunda, kiracı halen konutta ikamet ediyorsa o zaman mal sahibinin ‘ haksız işgal’ nedeni ile ecrimisil davası açma hakkı vardır. Çoğu kişi ecrimisili bir kira bedeli olarak yorumlar. Ancak durum böyle değil. Ecrimisil, taşınmaz malların kullanımından doğan haksız işgalin verdiği bir tazminat olarak düşünülmelidir.

Ecrimisil Davası

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Bu dava türü aslında ‘ Miras Hukuku ‘ adı altında karşımıza çıkan bir dava türüdür. Mirasçılar arasında açılan bu dava türünde, genelde vefat eden ana- babadan birinin geride miras olarak bıraktığı mallar üzerinde hakimiyet kuran bir kardeş söz konusudur. Baskın karakter ya da farklı sebepler ile söz konusu mallar üzerinde haksız bir işgale neden oluyor ise o zaman mirasta payı olan diğer kardeşler bu kişiye Ecrimisil Davası açabilme hakkına sahiptirler. Ancak burada önemli bir husus söz konusudur. O da miras üzerinde baskın olan yani paylaşım yapmayan kişinin ilk olarak ‘ intifadan men ‘ şartını sağlamış olması gerekmektedir. Peki, bu intifadan men şartı ne demek?

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası

Bu dava çeşidinin artık ne amaçla ve hangi türlerde açılabileceğini az çok biliyoruz. Miras Hukuku’ na dahil olan ve miras üzerinde baskınlık kuran kişiler için belirli şartlar sağlandığında Ecrimisil Davası açılabileceğini de biliyoruz. Peki, bu davanın açılabilmesi için gereken İntifadan men yani diğer bir ismiyle müdahalenin meni ne anlama gelmektedir? Müdahalenin meni şartı; İlk olarak söz konusu taşınmazdan ya da gelir elde edilmesini sağlayan maldan diğer kardeşlerin yani diğer mirasçıların da bu gelirden faydalanmak istediklerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu da ‘ ihtarname ‘ yolu ile sağlanmaktadır. İstenen şartlara uygun bir ihtarname hazırlanması, sürecin davacı kişilerin lehine sonuçlanması için çok önemlidir. O yüzden bu tip davalarda genelde profesyonel bir yardım alınması tavsiye edilir. Alanında uzman avukatlar ile açılan bu tip ecrimisil davaları konusunda genellikle olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Bazı durumlarda intifadan men olayının sağlanması şartı da aranmaz. Ancak bunun için şu koşulların geçerli olması gerekmektedir:

  • Eğer söz konusu mal kamuya ait bir mal ise
  • Söz konusu taşınmaz malın kira açısından gelir sağlaması
  • Söz konusu taşınmaz malın tarım ürünleri gibi ürünler sağlaması ve gelir getirmesi
  • Mirasçılardan birinin söz konusu taşınmaz malın tümünü kapsayan bir hak iddia etmesi
  • Söz konusu taşınmazın ( yani aynı taşınmazın ) daha önce farklı davanın açılması adına konu olması

Bu şartlardan en az biri gerçekleştiği takdirde, ihtarname ve intifadan men olayının sağlanmasına gerek görülmez.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davasında İhtar Şartı

Eğer yukarda bahsedilen şartlar sağlanmıyorsa o zaman önce intifadan men durumuna bakılır. Bunun için de haksızlığa uğramış kişinin ecrimisil davası açmadan önce mutlaka ihtarname yolu ile karşı tarafı uyarmış olması gerekmektedir. Buna ihtar şartı adı da verilmektedir. Eğer ihtarnamede belirtilen durum kabul edilmiyor ve söz konusu mal haksız bir şekilde zapt edilmeye devam ediliyorsa o zaman dava açılabilir. Ancak genel anlamda miras konularında ihtar yoluna gerek kalmadan ecrimisil davası açılabilmektedir.

Ecrimisilde ihtar şartı için de bazı koşulların kanunen sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar; söz konusu malın ya da taşınmasın haksız ve kötü niyetle kullanılıyor olmasıdır. Bunlar sağlanıyorsa, kişi önce ihtarname yolu ile uyarılır daha sonra da hakkında dava açılabilir.

Tarlada Ecrimisil

Tıpkı apartman, daire, dükkan gibi taşınmazlar için ecrimisil davası açılabileceği gibi, tarla, arazi gibi taşınmaz mallar için de dava açılabilmektedir. Bunun için miras yolu ile ya da doğrudan mal sahibine ait bir arazinin kullanımı bir başkası ( yani işgalci) tarafından engelleniyorsa o zaman bu kişi hakkında dava açılabilir ve tazminat talep edilebilir. Ancak bunun için gerekli olan şartları bir kez daha belirtelim:

  • Davanın açılıp tazminatın alınabilmesi için söz konusu tarla ya da arsa üzerinde haksız işgal eylemi oluşmalıdır.
  • Mal sahibinin yani arsanın ya da tarlanın asıl sahibinin, malın kullanımı açısından izninin olmaması gerekmektedir.
  • Söz konusu mal üzerinde, malı işgal eden kişinin kötü niyetli olması gerekmektedir.
  • Bu haksız işgal nedeniyle söz konusu olan malın, sahibinin zarara uğramış olması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlandığı takdirde ecrimisil davası açılabilir. Dava açıldıktan sonra belirlenen kriterlerin araştırılması için belirli bir zaman geçecektir. Bu zamandan sonra şayet dava, davalı olan kişinin lehine sonuçlanır ise o zaman bir tazminat ödemesi kararı verilir. Bu tazminatın ödemesi için öncelikle tazminat miktarına karar verilmesi gerekmektedir. Miktara karar verildikten sonra ödemeler 30 günlük bir süreç içerisinde gerçekleşir. Bu tip davalardaki tazminat ödemeleri için taksitlendirme imkanı da sağlanmaktadır.

Peki, tazminat ödemelerindeki miktar neye göre belirleniyor? Örneğin söz konusu mal tarla ya da arazi ise bu konuda genellikle tarlanın; konumu, yüz ölçümü, niteliği, tarım ürünleri üretip üretmediği, o civarlarda bulunan diğer tarlaların kira durumları ve ürünlerinden sağladıkları gelir miktarı, alt yapı hizmetlerinden faydalanma söz konusu olup olmadığı, işgal öncesinde getireceği gelir ve işgal sonrasında getireceği gelir arasındaki farklar gibi pek çok kritere bakılmaktadır. Bunların incelenmesi de zaman gerektiren durumlardır. O yüzden ecrimisil davaları bu gibi sebeplerden dolayı, diğer dava türlerine göre biraz zaman alabilir.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Dava Dilekçesi

Ecrimisil davalarında dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pek çok unsur vardır. Bunlardan ilki ecrimisil dava dilekçesinin kanunen belirtilen usule uygun olarak hazırlanmasıdır. Dilekçede söz konusu taleplerin anlaşılır bir dille ve açıkça belirtilmesi gerekmektedir.  Buna ek olan yetkili mahkemenin de belirlenmiş olması önemli bir husustur.

Ecrimisil dava dilekçesi içerisinde giriş olarak görevli mahkeme hangisi ise o mahkemeye hitap yer almalı daha sonrasında davacı ismi, varsa vekilinin ismi, açıklama kısmı oluşturulmalı bu ve bu kısım içerisinde söz konusu olan sebebin detaylı bir açıklaması, beklentiler, talep ve bedel kısımları mutlaka yer almaktadır.

Ecrimisil dava dilekçesinin düzgün ve kurallara uygun bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Davada avukat tutma zorunluluğu yoktur ama hukuki işlemlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve dava dilekçesi hazırlama gibi detaylı konularda mutlaka alanında deneyimli bir avukattan yardım alınması önerilir. Aksi takdirde hem dava dilekçesinde belirtilen hususların eksikliği nedeniyle hem de dava sürecinde davalı kişi adına olumsuz ve istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bunların önüne geçmek ve davayı kazanma olasılığını kuvvetlendirmek için bu tür hukuki işlemler adına mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır.

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

Ecrimisil davalarında tazminat tutarının belirlenmesi konusunda Yargıtay’ ın gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karar vermesi durumu söz konusudur. Bu sebeple de ecrimisil davası süresi açısından değişiklikler meydana gelebilir. Yukarıdaki başlıklarda belirtildiği gibi, ecrimisil davalarında Yargıtay’ın ödenecek tazminat bedeline karar vermesi için önce gerekli incelemelerin yapılmış olması gerekmektedir. Bu incelemeler taşınmaz malın durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Örneğin; söz konusu taşınmaz mal bir apartman dairesi ise, bu dairenin yer aldığı apartmanın konumu, özellikleri, dairenin özellikleri, apartman içerisinde bulunan diğer dairelerin kira bedelleri, dairenin nitelikleri, ne kadar süre ile alıkonulduğu, bu alıkonulmadan önce ve sonrasında geçen zaman dilimindeki dairde meydana gelen değişiklikler, kira bedelinin artışı düşüşü gibi pek çok ince detay araştırılır ve tazminat bedeli buna göre belirlenir. Ayrıca; ecrimisil davası sürecinde Yargıtay karara varmadan önce; söz konusu taşınmazın gerçekten de haksız bir işgale maruz kalıp kalmadığı, davacının zarara uğrayıp uğramadığı gibi hususlar da detaylı bir şekilde araştırılır.

Eğer söz konusu olan taşınmaz bir tarla ya da arsa ise yine bunun için o taşınmazın; konumu, özellikleri, getireceği gelir, çevresinde bulunan arsaların getirdiği kazanç, bu arsanın kendi değeri gibi pek çok özelliğe bakılmakta ve incelemeler gerçekleştirilmektedir. Bu incelemelerden elde edilen kararlara göre de dava sonucu belirlenmektedir. Eğer dava, davacının lehine sonuçlanırsa davalı, belirlenen tutardaki tazminat tutarını davacıya ödemek zorundadır.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası Ne kadar Sürer?

Ecrimisil davası süresi için net olarak bir zaman diliminden bahsetmek doğru değildir. Bu süreç, davanın türüne, yapılan incelemelere göre şekilleneceği için kesin ve net bilgiler vermek doğru olmaz. Davada söz konusu mal hakkında pek çok inceleme yapılır ve bu incelemelerin her biri detaylı araştırmalara dayanır. Bu yüzden araştırmaların süresi, sonuçlanması ve karara bağlanması zaman alabilir. Ancak dava sonuçlanıp, davacının lehine bir karar alındığında o zaman ödenecek tazminat tutarı için belirli bir zaman vardır. Bu zaman davanın sonuçlanmasının ardından başlatılır ve 30 günlük bir süre zarfını kapsar. Bu süreç içerisinde tazminat tutarına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmelidir. Ancak ödemelerde taksit söz konusu ise o zaman sürede de değişiklikler meydana gelebilir.

Ecrimisil davası için de bir zaman aşımı süresi söz konusudur ve bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yani, dava tarihinden itibaren en fazla 5 yıl öncesine dair haksız işgal bedeli tazminatı talebinde bulunulabilmektedir. Bundan süreden daha önceki yıllar için tazminat isteme talebinde bulunulamaz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış