Terekenin Tespiti Davası

  22.05.2023
  572
  Terekenin Tespiti Davası

  Terekenin tespiti davası, hukuk alanında önemli bir konudur ve genellikle bir kişinin ölümünden sonra ya da bazı durumlarda boşanma sürecinde karşımıza çıkar. Bu durum, kişinin mülkiyetindeki varlıkların ve borçların belirlenmesini içerir.

  Tereke, bir kişinin ölümü sonucu miras bıraktığı taşınmaz ve taşınabilir malları, alacakları ve borçları ifade eder. Tereke tespiti, bu varlıkların ve borçların resmi olarak belirlenmesi sürecidir. Bu süreç, yasal mirasçıların haklarını korumak ve malvarlığının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için oldukça önemlidir.

  Tereke tespiti davası, belirli bir süreci takip eder. İlk olarak, terekenin tespitine ilişkin bir talep sulh hukuk mahkemesine sunulur. Talepte, terekeyi oluşturan malların ve borçların detaylı bir listesi bulunmalıdır. Mahkeme, talebi inceledikten sonra, bir bilirkişi atayarak terekenin tespit edilmesi sürecini başlatır. Bilirkişi, terekenin tam olarak neyi içerdiğini belirlemek için gerekli araştırmaları yapar ve bir rapor hazırlar. Bu rapor, terekenin tespiti kararının temelini oluşturur.

  Bu süreçte, mirasçılar veya ilgili tarafların haklarının korunması ve adaletin sağlanması büyük önem taşır. Her bir mirasçının, terekenin tespitinde ve sonrasında malvarlığının dağıtımında eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu, tereke tespiti davalarının en önemli hukuki prensiplerinden biridir.

  Tereke tespiti davaları, özellikle büyük ve karmaşık malvarlıklarının söz konusu olduğu durumlarda, zorlu ve zaman alıcı olabilir. Ancak, bu süreçlerin adil ve düzgün bir şekilde yürütülmesi, miras hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle, bu tür bir dava ile karşılaşıldığında, deneyimli bir hukuk profesyoneli ile çalışmanın büyük önem taşıdığını unutmamak gerekir.

  Tereke Tespiti Davası Dilekçe Örneği

                         İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI: …………………………….

  VEKİLİ : Av. Yasemin MERSİN

  Cevizli Mah. Füsun Sok. Ritim İstanbul No:46/E D:128 Maltepe/İST

  DAVALI: Hasımsız

  KONU : Tereke tespiti talepli dava dilekçesidir.

  AÇIKLAMALAR :

  … TC Kimlik numaralı muris … tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkil, murisin yasal mirasçısıdır.

  Müvekkil, murisin kayıtlı ya da intikal edeceği malvarlığı, taşınmaz ve banka mevduatlarını tespit edememektedir. Murisin bırakmış olduğu bilinen bir vasiyetnamesi yoktur. Her ne kadar murisin malvarlığının bir kısmı tarafımızca bilinmekte ise de bilinmeyen kısmının tespit edilebilmesi için murise ait banka hesap kayıtları sorgulatılarak, ortak veya tek başına sahip olduğu hesap kayıtları ve hesap hareketleri, araç ve banka mevduatları ve aktif ve pasiflerinin belirlenmesi, SGK’ya yazılacak müzekkere ile murisin resmî kurumlardan hak edişlerinin belirlenmesi, TAKBİS üzerinden murise ait tapu kayıtlarının devir işlemleri de dahil olmak üzere aktif ve pasiflerinin sorgulatılarak belirlenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na müzekkere yazılarak murise ait vergi kayıtlarının sorgulatılarak belirlenmesi, murise ait motorlu taşıtların aktif ve pasiflerin sorgulatılarak belirlenmesini talep ediyoruz.

           Mirasçıların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve terekenin bütünlüğünün korunabilmesi adına öncelikle hali hazırda bilinen ve Mahkemenizce belirlenecek tereke üzerine tedbir konulmasını ve belirlenen hususların zarar görmemesi için defter tutulması da gerektiğinden Mahkemenizden söz konusu terekeye bir temsilci atanmasını talep ediyoruz.

  Yukarıdaki belirtilen kurumlardan gelecek cevaba göre başkaca hak ve alacaklarının tespit edilmesi halinde diğer talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla gerekli araştırmanın yapılmasını talep ederiz.

  HUKUKİ NEDENLER: HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, veraset ilamı, banka kayıtları, tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve ilgili sair deliller.

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve gerekçelendirilen hususlarla miras bırakan …………………….’ın terekesindeki malvarlığının tespitinin TMK madde 589 uyarınca tespitine karar verilmesini ve tespit edilecek tereke konusu taşınmaz ve banka hesaplarının üzerine 3. kişilere devir ve temliklerinin önlenebilmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, hali hazırda bilinen ve mahkemenizce belirlenecek terekeye temsilci atanmasına,vekaleten arz ve talep ederim.

  Davacı  Vekili

  Av. Yasemin MERSİN

   

  Terekenin Tespiti Davası Masrafları

  Terekenin Tespiti Davası Masrafları

  Terekenin Tespiti Davası Masrafları Nelerdir ?

  Tereke tespiti davasında dava açılış harç masrafları, sonrasında tebligat, keşif harçları ve bilirkişi masrafları toplamıdır. Tereke tespiti vekalet ücreti ise somut olaya göre değişkenlik gösterecektir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

  Terekenin Tespiti Davası Hak Düşürücü Süre

  Terekenin tespiti davası murisinin ölümünden sonra açılabilir. Terekenin tespiti davası zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Her zaman açılabilir.

  Terekenin Tespiti Davası Zamanaşımı

  Terekenin tespiti davası murisinin ölümünden sonra açılabilir. Terekenin tespiti davası zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Her zaman açılabilir.

   

  İlginizi çekebilir – Miras Sözleşmesi

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?