Gaiplik Nedir ? Gaiplik Davası

29.03.2023
105
Gaiplik  Nedir ? Gaiplik Davası

Gaiplik, bir kişinin hayati tehlike içinde kaybolması veya o kişiden çok uzun süre haber alınmaması durumlarında o kişinin hukuki olarak kişilik haklarının sonlandırılması, ölü kabul edilmesidir.

Gaiplik Kararı

Hayati tehlike içinde kaybolan veya çok uzun süre haber alınamayan kişi hakkında, hakları bu ölüme bağlı olanların mahkemeye başvurusuyla alınan karara gaiplik kararı denir.

Gaiplik  Davası

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır. Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır. TMK 33.

İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur. TMK 35.

Gaiplik Süresi ve Gaiplik Kararı Süresi

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1 sene yada son haber yayınlanma tarihinin üzerinden en az 5 sene geçmiş olması gerekir. TMK 33.

Gaiplik Kararını Hangi Mahkeme Verir?

Gaiplik kararında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir. TMK 32/2.

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Gaiplik Kararı

Ölüm tehlikesi içinde kayıp olan yada kendisinden uzun bir süredir haber alınamayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılık var ise, hakları bu ölüme dayalı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. TMK 32.

Mahkemeye başvurulduktan sonra mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır. Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır. İkinci ilanın ardından beklenilmesine gerek yoktur, direkt gaipliğe karar verilebilir.

Gaiplik ve Ölüm Karinesi Farkı

Ölüm karinesi nedir ? : Bir kişi, ölümüne mutlak göz ile bakılmayı gerektiren durumlar içinde kayıp olur ise, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten o kişi ölmüş sayılır. TMK 31.

Gaiplik: Bir kişinin hayati tehlike içinde kaybolması veya o kişiden çok uzun süre haber alınmaması durumlarında o kişinin hukuki olarak kişilik haklarının sonlandırılması, ölü kabul edilmesidir.

Ölüm karinesi ve gaiplik arasında fark ise ölüm karinesinde, kişinin cesedi bulunmamıştır fakat ölümüne kesin gözüyle bakılır, gaiplikte ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmada ölüm kesin değildir. Yani burada tehlike ne kadar büyük olursa olsun az da yaşama ihtimali mümkündür.

Gaiplik Dilekçe Örneği

 

                                 … NÖBETÇİSULH HUKUK MAHKEMESİ SAYINHAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :

 

VEKİLİ                   : Av. Yasemin MERSİN

Cevizli Mah. Zuhal Caddesi Füsun Sok. Ritim İstanbul Residence Maltepe,  No:46/E, A5                     Blok D:128 Maltepe-İST.

 

DAVALI              : Hasımsız

 

KONU                 : … Hakkında Gaiplik Kararı Verilmesi Talebinden ibarettir.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

1.Müvekkil …’ın babası … , … tarihinde vefat etmiştir.

 

2.Müvekkilin babasının mirasçılarından, müteveffanın oğlu- müvekkilin kardeşi olan …’tan, 1996 yılından beri haber alınamamaktadır.

 

3.Medeni Kanunu’ nun 32. Maddesinde açıkça görüldüğü üzere; gaiplik kararının verilmesini, kaybolan kimsenin yasal ve atanmış mirasçıları ve lehlerine vasiyet yapılmış kimseler talep edebilirler. Ayrıca, gaip yüzünden mirastan mahrum kalanlar, askerlik şubesi, alacaklılar, hazine gaiplik kararı verilmesini isteyebilir.

 

4.Söz konusu ölüm sebebi ile müvekkil müteveffa babasından kalan miras payından mahrum kalmaktadır.

 

5.Aradan 22 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen ne kendisinden bir haber alınabilmiş ne de kendisine ait bir iz bulunabilmiştir.

 

6.Hakkında gaiplik kararı istenilen … , şuan …  yaşındadır. Müvekkiller kendisine aramak için uzun uğraşlara girmiş, ancak bir netice alamamış, kendisine ait herhangi bir ize rastlamamıştır.

 

8.Bu nedenle de müvekkil adına vekaleten …’ ın hakkında gaiplik isteminde bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER         : MK, HUMK ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi, mirasçılık belgesi,her türlü yasal delil.

SONUÇ                                 : Açıklanan nedenlerle, … hakkında gaiplik kararı verilmesini  Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av. Yasemin MERSİN

İlginizi çekebilir – Miras Sözleşmesi

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?