Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

  15.06.2024
  87
  Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

  “Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma” Türk Medeni Kanunu’nun boşanma sebepleri arasında sıkça rastlanan ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Bu tür bir boşanma, eşler arasındaki anlaşmazlıkların, çatışmaların ve uyumsuzlukların o derece şiddetli ve düzelmez olduğu durumları ifade eder ki, evliliğin devamı kişilik haklarına ciddi zarar verecek duruma gelmiştir. İşte bu kapsamda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmayı daha iyi anlamak için dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

  1. Şiddetli Geçimsizliğin Tanımı

  Şiddetli geçimsizlik, evlilik içerisinde eşler arasında sürekli bir huzursuzluk, anlaşmazlık ve çatışma durumudur. Bu durum, eşlerin birlikte yaşamalarını psikolojik veya fiziksel olarak imkansız hale getirir. Şiddetli geçimsizlik, somut olaylara dayanmalı ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini temelinden etkilemelidir.

  2. Şiddetli Geçimsizlik Halleri

  Şiddetli geçimsizlik halleri, genellikle eşlerin birbirlerine karşı gösterdikleri saygısız davranışlardan kaynaklanır. Örnek olarak sürekli huzursuzluk yaratan davranışlar, aile içi şiddet, aldatma, aşırı kıskançlık gibi durumlar sıralanabilir. Bu tür davranışlar, evlilik içindeki dayanışma ve güven ortamını zedeler.

  3. Boşanma Süreci

  Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir taraf, durumu mahkemeye detaylı bir şekilde sunmalıdır. Bu süreçte, evlilik içerisinde yaşanan olaylar, çatışmalar ve diğer kanıtlar mahkemeye delil olarak sunulur. Deliller arasında tanık ifadeleri, yazışmalar, ses kayıtları ve varsa uzman raporları bulunabilir.

  4. Kanuni Dayanaklar

  Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre, şiddetli geçimsizlik evliliğin temelinden sarsılması olarak kabul edilir ve boşanma için yeterli bir sebep oluşturur. Boşanma kararı, eşlerden birinin kusuru aranmaksızın verilebilir, yani tek taraflı şiddetli geçimsizlik durumunda dahi diğer tarafın kusursuz olması, boşanmayı engellemez.

  5. Yargılama Süreci

  Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davaları, çoğu zaman uzun ve detaylı bir yargılama sürecini gerektirir. Mahkeme, tarafların iddialarını, sunulan delilleri ve tanıkları değerlendirerek bir karar verir. Bu süreç, davaya özgü şartlara göre değişkenlik gösterebilir.

  6. Sonuçların Değerlendirilmesi

  Boşanma kararı verildiğinde, mahkeme aynı zamanda nafaka, mal paylaşımı ve varsa çocukların velayeti gibi konularda da kararlar verecektir. Bu kararlar, her iki tarafın da gelecekteki yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir.

  Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, evliliği sonlandırmak için ciddi ve somut nedenler gerektirir. Eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri, mahkeme tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme sonucunda çözüme kavuşturulur. Bu süreç, genellikle uzman bir avukat eşliğinde yürütülmesi önerilen karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu zorlu süreçte tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi


  [Adliye Mahkemesine]

  [Adres]

  [Şehir/İlçe]


  Davacı: [Ad Soyad]

  Adres: [Tam Adres]

  Telefon: [Telefon Numarası]


  Davalı: [Ad Soyad]

  Adres: [Tam Adres]

  Telefon: [Telefon Numarası]


  Konu: Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Talebimiz Hakkındadır.


  Açıklamalar:

  1. Evliliğimiz [Evlenme Tarihi] tarihinde [Yer]’de gerçekleşmiştir.
  2. Evliliğimizin üzerinden geçen süre zarfında, aramızdaki geçimsizlikler katlanılamaz bir hal almıştır. Bu durum, evliliğimizin temelinden sarsılmasına neden olmuştur.
  3. Davalı ile aramızda sürekli olarak yaşanan tartışmalar, saygı ve sevgi bağlarının zedelenmesine yol açmıştır. Bu tartışmalar sonucunda psikolojik olarak büyük zararlar görmüş bulunmaktayım.
  4. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle yuvamızda huzur kalmamış, bu durum benim ve varsa çocuklarımızın psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir.
  5. [Burada dava dosyasına sunulacak deliller ve somut olaylar detaylandırılmalıdır.]

  Hukuki Nedenler: Türk Medeni Kanunu m. 166/2 ve ilgili diğer kanun maddeleri.

  Deliller: Tanık beyanları, psikolojik raporlar, ses kayıtları ve diğer ilgili belgeler.

  Netice ve Talep:

  Yukarıda açıklanan nedenlerle, Türk Medeni Kanunu’nun 166/2. maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimizin sonlandırılmasını talep etmekteyim. Yargılama süresince vekalet ücreti, yargılama giderleri ve nafaka taleplerimin karşılanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

  [Gün/Ay/Yıl]


  [Ad Soyad]

  [İmza]


  Bu dilekçe örneği, genel bir rehber olarak kullanılabilir ancak kişisel durumunuza ve yerel yasalara uygun şekilde düzenlenmesi için bir avukatla görüşmek önemlidir. Herhangi bir hukuki işlemde profesyonel yardım almanız faydanıza olacaktır.

  Evlilikte Şiddetli Geçimsizlik Nasıl Çözülür ?

  Evlilikte şiddetli geçimsizlik, eşler arasındaki sürekli ve çözülmez anlaşmazlıkları ifade eder. Bu tür sorunlar, evliliğin devamını tehlikeye atabilir ve eğer çözümlenmezse boşanma ile sonuçlanabilir. Ancak, bazı durumlarda evlilikteki şiddetli geçimsizlikler çözülebilir ve ilişki sağlıklı bir şekilde devam edebilir. İşte evlilikte şiddetli geçimsizlikleri çözmek için bazı yöntemler:

  1. İletişimi Güçlendirme

  • Açık İletişim Kurma: Eşler arasındaki sorunların kökenine inmek ve hislerini dürüstçe ifade etmek, sorunların üstesinden gelmede ilk adımdır.
  • Dinleme Becerilerini Geliştirme: Karşılıklı saygı göstererek, birbirinin görüşlerini sabırla dinlemek ve anlamaya çalışmak önemlidir.

  2. Profesyonel Yardım Almak

  • Aile Danışmanlığı: Aile danışmanları, eşler arasında medyasyon yaparak iletişimi kolaylaştırır ve çözüm yolları sunar.
  • Psikolojik Danışmanlık: Bireysel terapiler, kişisel sorunların üstesinden gelmede ve evlilik içi dinamikleri daha iyi anlamada yardımcı olabilir.

  3. Davranış Modifikasyonu

  • Olumsuz Davranışları Değiştirme: Eleştirel, alaycı veya savunmacı tutumlar yerine daha yapıcı ve destekleyici bir tutum sergilemek.
  • Stres Yönetimi: Stres, şiddetli geçimsizliklerin kötüleşmesine yol açabilir. Spor yapmak, meditasyon veya hobiler gibi stres azaltıcı aktiviteler faydalı olabilir.

  4. Çatışma Çözümü Stratejileri

  • Sorun Çözme Teknikleri: Sorunların kök nedenlerini belirlemek ve üzerinde anlaşma sağlamak için pratik çözümler geliştirmek.
  • Esnek Olmak: Esneklik, ilişkide karşılıklı anlayış ve uyumu artırabilir.

  5. Zaman Ayırmak ve Bağ Kurmak

  • Kaliteli Zaman Geçirmek: Birlikte vakit geçirmek, ilişkiyi güçlendirir ve olumlu duyguları pekiştirir.
  • Romantizmi Canlandırmak: Romantik jestler ve sürprizler, ilişkinin tazelenmesine ve duygusal bağların güçlenmesine yardımcı olabilir.

  Evlilikte şiddetli geçimsizliklerin çözülmesi sabır, çaba ve zaman gerektirir. Eşlerin bu süreçte birbirlerine karşı anlayışlı ve destekleyici olmaları, ilişkilerini daha sağlıklı bir yola sokabilir. Ancak, tüm çabalara rağmen sorunlar devam ederse, profesyonel bir rehberlik almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

  Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

  Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

  Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Süresi

  Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında davanın karmaşıklığı, delillerin ve tanıkların sayısı, mahkemenin iş yükü, tarafların uzlaşmaya varıp varmamaları ve dava sürecindeki prosedürel işlemler bulunur. İşte bu sürecin uzunluğunu etkileyebilecek bazı temel unsurlar:

  1. Dava Öncesi Hazırlıklar

  Boşanma davası açmadan önce, tarafların avukatları tarafından gerekli belgelerin ve delillerin toplanması gerekir. Bu hazırlık süreci, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

  2. Dava Süreci

  Dava süreci başladığında, ilk duruşmanın tarihi genellikle dava açıldıktan birkaç ay sonra belirlenir. Ancak, bu süre mahkemenin yoğunluğuna ve ilgili yargı bölgesine göre değişebilir.

  3. Duruşmalar ve İşlemler

  Dava süresince birden fazla duruşma yapılabilir. Her duruşma arasında, tarafların delil sunma, tanıkları dinletme ve itirazlarını dile getirme gibi işlemleri gerçekleştirmeleri için zaman tanınır. Bu durumlar davanın uzamasına neden olabilir.

  4. Uzlaşma ve Arabuluculuk

  Eğer taraflar dava sürecinde uzlaşmayı tercih ederlerse veya mahkeme tarafından arabuluculuk önerilirse, dava süreci kısalabilir. Uzlaşma sağlanamaması durumunda, dava daha uzun sürebilir.

  5. Karar Aşaması

  Tüm deliller ve ifadeler mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra, mahkeme bir karar verir. Karar verilmesi, duruşmaların ve işlemlerin tamamlanmasından birkaç hafta veya ay sonra gerçekleşebilir.

  Genel Tahmini Süre

  Genel olarak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davaları, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak, her dava benzersiz olduğundan, davanın süresi konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur. En doğru bilgi ve tahmin için, bir avukatla danışarak kişisel dava detaylarınızı değerlendirmeniz önerilir.

  Bu süreç, hem duygusal hem de hukuki olarak karmaşık ve zorlayıcı olabilir, bu nedenle profesyonel hukuki yardım almak, sürecin daha verimli ve doğru şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır. Bu zorlu süreçte tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ne Demek

  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması”, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri arasında yer alan bir kavramdır ve evliliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin artık mümkün olmadığı durumları ifade eder. Bu ifade, evlilikteki uyumun, anlaşmanın ve ortak yaşamın o derece bozulduğunu gösterir ki, tarafların bir arada yaşaması, evliliği sürdürmeleri mantıklı veya katlanılabilir değildir. İşte “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” teriminin daha detaylı bir açıklaması:

  Evlilik Birliğinin Sarsılmasının Nedenleri

  Evlilik birliğini temelinden sarsan olaylar, genellikle şiddetli geçimsizlik, aldatma, güven kaybı, sürekli tartışmalar veya eşler arasındaki sevgi ve saygının kaybolması gibi durumlar olabilir. Bu tür olaylar, evlilik içerisindeki normal işleyişi, huzuru ve sağlığı ciddi şekilde bozar.

  Hukuki Süreç

  Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereğince, evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma için yeterli bir sebep olarak kabul edilir. Bu durum, mahkeme tarafından değerlendirilirken, evlilik içindeki yaşamın kalitesi, tarafların birbirleriyle olan ilişkileri ve evlilikten beklentileri gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

  Kanıtlama Yükümlülüğü

  Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia eden taraf, bu iddiasını mahkemede kanıtlamak zorundadır. Bu, çeşitli deliller, tanıklar, belgeler ve hatta uzman görüşleri aracılığıyla yapılabilir. Mahkeme, sunulan delilleri detaylı bir şekilde inceleyerek evlilik birliğinin gerçekten temelinden sarsılıp sarsılmadığına karar verir.

  Mahkemenin Rolü

  Mahkeme, evlilik birliğinin sarsılma derecesini ve boşanma talebinin meşruiyetini değerlendirirken objektif olmalıdır. Ayrıca, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, varsa çocukların durumu ve evliliğin süresi gibi faktörleri de göz önünde bulundurur.

  Sonuçlar

  Eğer mahkeme evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanaat getirirse, boşanmaya hükmeder. Ayrıca, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda da kararlar verir.

  Bu terim, evliliklerde yaşanan ciddi problemlerin hukuki çerçevede değerlendirilmesini sağlar ve tarafların sağlıklı bir şekilde yollarını ayırabilmeleri için hukuki bir zemin sunar.

   

  İlginizi Çekebilir – Boşanmada Arabuluculuk

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?