trende

Menfi Tespit Davası | Menfi Tespit Davası Açma 2022

05.11.2021
42
Menfi Tespit Davası |  Menfi Tespit Davası Açma 2022

Menfi tespit davası kişilerin borcunu ödemeden önce borçlu olup olmadığının araştırılması adına açılan dava olarak da tanımlanmaktadır. Borçlu olan tarafın borcu olup olmadığının tespit edilmesi borcu olmadığının kanıtlanması için açılan dava türü menfi tespit davası olarak tanımlanmaktadır. Menfi tespit bir diğer adı ile olmadığının kanıtlanması manasına da gelmektedir. Bu şekilde icraya kadar süreç ilerledikten sonra dahi borçlunun borcu olup olmadığının tespit edilmesi için talepte bulunmasına olanak verilmektedir.

Menfi Tespit Davası Hangi Hallerde Açılır?

Menfi tespit davasının en temel detaylarının başında borcu ödemeden önce davayı açmasıdır. Kişilerin borcunu ödedikten sonra menfi tespit davası açmasına olanak verilmeyecektir. Borç ödenmeden önce borcun olmadığına ilişkin başvuruda bulunarak tespit adımlarının yerine getirilmesi talep edilebilir. İcra takibi başladıktan sonra da menfi tespit davası açılabilmektedir. Eğer menfi tespit davası kabul görür ve borç olmadığı kanıtlanırsa icradan kaynaklanan takip süreci de iptal edilecektir.

Bu noktada en dikkat çeken unsurların ve merak edilen detayların başında icra takip öncesinde menfi tespit davası açılıp açılamadığıdır. Hem icra takibinin öncesinde hem de sonrasında menfi tespit davasının açılmasına olanak verilmektedir. Her iki şekilde de dava açabilir ve borcunuzun olmadığının tespit edilmesi durumunda icra takibinin iptal edilmesini sağlayabilir ya da ilerleyen süreçlerde icra takibinin başlamasını önleyebilirsiniz.

Menfi Tespit Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Menfi tespit davası süre; bu noktada diğer dava türlerinden farklı olarak menfi tespit davası için herhangi bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Hak düşürücü bir süre olmadığı için kişilerin diledikleri zaman davayı açmaları için başvuruda bulunmaları mümkün kılınmıştır. Eğer kişi ödemiş olduğu borç için; bu borç benim borcum olmadığı halde ödedim şeklinde bir şikayette bulunacak ise istirdat davası açması gerekecektir. İstirdat davası ile menfi tespit davasının arasındaki temel fark birinin borcun ödenmesinin öncesinde birinin ise sonrasında açılmasıdır.

Menfi Tespit Davası Niçin Açılır?

Menfi tespit görevli mahkeme; asliye hukuk mahkemeleri menfi tespit davalarında görevli mahkeme olarak belirlenmiştir. Bu belirtilen mahkemenin dışında bir başvuruda bulunulduğu zaman ret yanıtı alacağınızın ve görevsizlik kararı verileceğinin de bildirilmesi gerekir. Alanında uzman olan bir avukattan yardım almanız durumunda menfi tespit ve istirdat davalarının sorunsuz şekilde dava açma süreci ve sonuçlanma aşamalarına tabi olacağı da belirtilmelidir. Hakkınızın korunması için gerekli olan tüm hukuki adımlar atılırken aynı zamanda tüm sürece dair de anında bilgilendirmeniz sağlanacaktır. Menfi tespit aşamasında gerekli olan tüm hukuki inceliklere hakim bir avukat ile iş birliği yapmak sürecin tüm püf noktalarını dikkate alarak maddi haklarınızın korunması için bir fırsat vermektedir.

Menfi Tespit Davası Zamanaşımı Nedir?

Menfi tespit davasında kişilerin tabi oldukları bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle borcu ödememeniz koşulu ile dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilir ve davayı açabilirsiniz. Menfi tespit davası icra takibini durdurur mu; menfi tespit davasının açılması icra takibini durdurmayacaktır. Açılan icra takibini durdurmadığı gibi yeni takiplerin açılmasını da engellemeyecektir. Bu nedenle sadece menfi tespit davasının açılmasına güvenilerek icra takibini engelleyici herhangi bir adım atılmazsa sonucun mallarınıza el koyulması ile nihayete erebileceğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir.

İcra takibinin durdurulması için ayrıca bir dava açılması gerekmektedir. Sadece menfi tespit davasının açılması mevcut takiplerin durdurulması veya ileride açılacak olan icra takiplerinin engellenmesi için yeterli bir unsur değildir. İcra takibinin durdurulması için borcun yüzde 15 kadarı teminat olarak gösterilerek yeni bir takip durdurma davasının açılması mümkün kılınabilmektedir. Bu teminatın gösterilmesinden sonra ihtiyati tedbir ile icranın durdurulması yönünde karar verilmesi de mümkündür.

Menfi Tespit Davası Satışa Engel Mi?

Menfi tedbir ile kişilerin ihtiyati tedbir kararı alarak icra takibini durdurması sağlanabilir. Fakat bunun dışında satışın engellenmesi için bir yöntem bulunmadığının da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Satışın engellenmesi ya da haczin durdurulması mümkün olmayacaktır. Menfi tedbir ile alakalı olarak atılabilecek olan tek adım kişilerin takibin durdurulması için başvuruda bulunmasıdır. Bu aşamada da kişilerin yatırdıkları teminatın total borcun %15inden az olması durumunda onay verilmeyeceğinin de farkında olmalısınız.

Menfi Tespit Davası Nasıl Sonuçlanır?

Bankaya karşı menfi tespit davası açılması durumunda davanın kabul edilmesi bir diğer deyiş ile borçlunun lehine sonuçlanması durumunda takip direkt olarak durdurulacaktır. Hükmün kesinleşmesi ile beraber takip tamamen iptal edilecektir. Eğer malların haczedilmesi sonrasında menfi tespit davası sonuçlanırsa haczedilen malların mal sahibine iade edilmesi sağlanır. Eğer mallar satılmış ise bu malların maddi değerleri ödenir. Menfi tespit davasında borçlu lehine karar çıkarsa kişinin borcunun olmadığının kesinleşmesi sağlanır. Bunun için de borcu varmış gibi el koyulan malların iadesi ya da maddi bedellerinin ödenmesine olanak verilir. Menfi tespit davası alanında uzman olan bir avukat ile iş birliği yapmanız durumunda sizin borçlu gibi varsayılarak el koyulan mallarınızın tarafınıza iade edilmesi için gerekli olan tüm hukuki adımlar atılacaktır.

Menfi tespit davasının açılmasına neden olan ve kötü niyet ile hareket eden alacaklının tazminata mahkum edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Borçlunun talepte bulunması durumunda hem mallara el koyularak müşkül durumda bırakma hem de kötü niyetle mallara el koymak için girişimde bulunma sebebi ile borcun yüzde yirmisi oranında bir tazminata mahkum edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada da gerekli delillendirmelerin eksiksiz biri biçimde yapılması için alanında uzman olan bir avukat ile iş birliği yapmak ve dava akışını onun rehberliğinde sürdürmek çok daha mantıklı olacaktır.

Menfi Tespit Davasında Teminat Ne Kadar?

Takip kesinleştikten sonra menfi tespit davası; menfi tespit davasının açılması kendi başına icra takibinin durdurulması için yeterli değildir.

  • Menfi tespit davasının açılması icra takibinin durdurulması ya da iptal edilmesi için yeterli bir unsur değildir. Bunun için ayrıca bir başvuruda bulunulması gerekir.
  • Başvuruda bulunmak için de kişilerin borcun %15i oranında bir tutarı teminat olarak göstermeleri istenecektir. Bu kararın ihtiyati tedbir olarak tanımlandığının da belirtilmesi gerekir.
  • Menfi tedbir davasının borçlu lehine sonuçlanması durumunda ise icra taklibi durdurulur ve dava hükmünün kesinleşmesinin sonrasında da iptal edilir. Mallar ile alakalı bir işlem yapılmışsa iade adımı sağlanır.

Tüm bu hususlar da dikkate alınarak avukatınız aracılığı ile menfi tespit davası açma ve icra takibine dair gerekli olan tedbirlerin alınması sağlanır.

Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Menfi tespit davası kapsamında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu mahkeme dışında başvurunun diğer mahkemeler özelinde ilerletilmesi durumunda görevsizlik kararının verileceği de ayrıca bildirilmelidir. Görevsizlik kararı ya da davanın açılması konusunda prosedür eksiklikleri ile uğraşmamak için avukat ile iş birliği içerisinde bulunmanız gerekir. Avukatınız davanın açılması ve yürütülmesi ile alakalı gerekli olan tüm aşamaları yerine getirecektir. Menfi tespit davası ve diğer tüm asliye hukuk davalarında avukat desteği alarak hukuki sürecin sizin için maddi manevi çok daha az yıpratıcı tamamlanmasını sağlayabileceksiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış