Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası İşlemler ve Süreçler

  18.02.2023
  728
  Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası İşlemler ve Süreçler

  Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası sonrası işlemler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

  Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır mı?

  Anlaşmalı boşanmada, boşanma protokolünde malvarlığına ilişkin yapılan düzenlemeler eşler açısından bağlayıcıdır. Fakat anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin düzenleme yoksa anlaşmalı boşandıktan sonra eşler birbirine mal paylaşımı davası açabilecektir.

  Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Açılır mı?

  Anlaşmalı boşanmada, boşanma protokolünde nafakaya ilişkin yapılan düzenlemeler eşler açısından bağlayıcıdır. Fakat eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde talep etmediği iştirak ve yoksulluk nafakası boşandıktan sonra talep etme hakkı vardır. Ancak boşanma protokolünde bu haklarından feragat veya ibra etmemiş olması gereklidir.

  Özellikle iştirak nafakası çocuğun yüksek menfaati için çocuk lehine tesis edilen bir nafaka olduğundan daha öncesinde bu haktan feragat edilmiş olsa dahi ihtiyaç olduğunda çocuğun masrafları için tekrardan talep edilebilecektir. Yoksulluk Nafakasının sonradan talep edilebilmesi için boşanmadan itibaren 1 yıl içerisinde zamanaşımına uğramadan dava açılması gereklidir.

  Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2002/7638 Esas, 2002/8194 Karar, 08/07/2002

  “Protokol içeriğinde, davacı kadının yoksulluk nafakasından vazgeçtiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine, dava tarihinden itibaren aylık 50.000.000 lira nafaka talep ettiği anlaşılmaktadır. Yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm ifade eden, boşanmaya bağlı fer’i bir haktır. Ancak boşanmadan sonra talep edilemeyeceğine ilişkin yasada herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. O halde, mahkemece tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları ile, günün ekonomik koşullarına göre; davacı kadının boşanma ile yoksulluğa düştüğü gözetilerek TMK..nun 4. Maddesindeki hakkaniyet ilkesi de nazara alınarak uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde kesin hükümden bahsedilerek davanın reddi doğru görülmemiştir.”

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tazminat Davası

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tazminat Davası

  Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat

  Anlaşmalı boşanma davası sonra taraflar birbirinden maddi ve manevi tazminat isteyemez.

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2017/2-3067 Karar No: 2019/512 K. Tarihi: 02.05.2019

  Anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez. Diğer yandan anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından başka bir ifadeyle bu davalarda yeniden kusur araştırması yapılması mümkün olmadığından mahkemenin eldeki davada topladığı delillere göre belirlediği davalının kusurlu davranışlarının hükme esas alınması ve davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. (4721 S. K. m. 166, 174, 175, 178, 184) (6100 S. K. m. 308)

  Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka Artırım Davası

  Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka artırma davası açılabilir. Nafaka konusundaki belirlenen miktar kesin olmayıp ihtiyaç ve gelir durumuna göre artırım talep hakkı her zaman vardır.

  Başka bir blog yazımızda boşanma davası sonrası işlemler ve süreçlerden bahsettik. Okumanızı tavsiye ederiz.

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?