Hakim Ne Demek ? Hakim Nasıl Olunur ?

  24.09.2023
  2.317
  Hakim Ne Demek ? Hakim Nasıl Olunur ?

  Hakim nedir veya hakim ne demek sorusuna verilebilecek en iyi cevap :  genellikle yargı sistemine ait bir yetkili olarak kararlar veren ve hukuki meseleleri çözen kişidir. Hakimler, bir mahkemede davanın taraflarını dinler, kanunları ve önceki kararları göz önünde bulundurur ve bir karar verirler. Ayrıca, hakim terimi Arapça kökenli bir kelimedir ve “bilge” ya da “bilgili” anlamlarına da gelebilir. Ancak modern kullanımda genellikle yargı yetkisini kullanan kişiler için kullanılır.

  Hakimler, hukuk sisteminin temel taşlarından biridir ve genellikle yüksek seviyede hukuki eğitim ve deneyime sahip olmaları beklenir. Birçok ülkede hakim olabilmek için belirli sınavları geçmek ve belirli bir süre staj yapmak gerekmektedir. Hakimlerin bağımsız, tarafsız ve adil olmaları, yargı sistemini işler kılan önemli faktörlerden biridir.

  Hakim Nasıl Olunur ?

  akim olabilmek için izlenmesi gereken yol ve gereksinimler ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilir. Ancak Türkiye’de hakim olabilmenin genel bir yol haritası şu şekildedir:

  1. Üniversite Eğitimi: İlk olarak hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekmektedir. Hukuk fakültesi 4 yıllık bir eğitim sürecidir.
  2. Staj: Hukuk fakültesini tamamladıktan sonra bir süre avukatlık stajı yapabilir veya doğrudan hakimlik/savcılık sınavlarına hazırlanabilirsiniz.
  3. Hakimlik ve Savcılık Sınavı: Mezuniyetin ardından hakim veya savcı olabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara girmeniz gerekmektedir. Bu sınav genellikle yazılı ve sözlü bölümlerden oluşmaktadır.
  4. Adaylık Dönemi: Sınavı başarıyla geçenler bir süre hakim adayı veya savcı adayı olarak atanırlar. Bu süreçte adaylar, farklı yargı organlarında ve birimlerde staj yaparlar.
  5. Mesleğe Atama: Adaylık eğitimini tamamlayan ve başarılı olanlar, hakim veya savcı olarak mesleğe atanırlar.
  6. Kıdeme Terfi: Mesleki deneyim kazandıkça, hakimler farklı mahkemelerde görev alabilir ve kıdemleri yükselebilir. Yüksek mahkemelere atanabilmek için genellikle yıllarca deneyim ve başarılı bir kariyer gerekmektedir.
  7. Sürekli Eğitim: Hukuk dinamik bir alandır ve sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle hakimlerin mesleki eğitimlerine devam etmeleri, yeni yasal gelişmeleri takip etmeleri önemlidir.

  Bu adımlar genel bir rehber niteliğindedir ve detaylar Adalet Bakanlığı’nın belirlediği yönergeler ve yasal düzenlemelerle farklılık gösterebilir. Özellikle sınavlar ve atamalar için belirlenen kriterler zaman içinde değişebilir.

  Hakim Ne İş Yapar ?

  Hakim ne iş yapar, yargı sisteminin bir parçası olarak, hukuki meseleleri çözme ve karar verme yetkisine sahiptir. Hakimin görevleri şunlardır:

  1. Duruşmayı Yönetme: Hakim, mahkemede yapılan duruşmaları yönetir. Tarafların ve tanıkların ifadelerini dinler, delilleri inceler.
  2. Kanunları Yorumlama: Hakim, yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri ve önceki yargı kararlarını dikkate alarak bir olay veya dava hakkında karar verir.
  3. Adil Kararlar Vermek: Hakim, tüm tarafları dinledikten ve delilleri inceledikten sonra, yasalara uygun ve adil bir karar vermeye çalışır.
  4. Ceza veya Tazminat Belirleme: Suçlu bulunan kişilere verilecek cezayı veya tazminatı belirler.
  5. Yasal Süreci Hızlandırma: Hakim, gereksiz yere zaman kaybını önlemek için yasal süreci hızlandırıcı kararlar alabilir. Örneğin, bazı delillerin kabul edilmemesi veya bir davanın reddedilmesi gibi.
  6. Anayasal ve Yasal Hakları Koruma: Hakim, bireylerin ve kurumların anayasal ve yasal haklarını korur. Örneğin, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi.
  7. Kararların Açıklaması: Hakim, verdiği kararları açık ve anlaşılır bir şekilde açıklar, gerekçelerini belirtir.
  8. Sürekli Eğitim ve Güncelleme: Hukuk sürekli değişen ve gelişen bir alandır. Hakimlerin güncel yasaları ve yargı kararlarını takip etmeleri, sürekli olarak eğitim almaları gerekmektedir.
  9. Yargısal İşbirliği: Üst mahkemeler, alt mahkemeler ve diğer yargı organları ile koordinasyon ve işbirliği yaparlar.
  10. Etik ve Mesleki Standartlara Uyma: Hakimler, yüksek etik ve mesleki standartlara sahip olmalı, tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumalıdır.

  Bu görevler, ülkeden ülkeye ve hatta mahkeme türüne (örneğin ceza mahkemesi, idare mahkemesi, aile mahkemesi vb.) göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak hakimlerin işlevi, yasaları yorumlayarak toplumda adaletin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

  Hakim Bakış Açısı Nedir ?

  “Hakim bakış açısı” terimi, genellikle bir olayı veya durumu tarafsız ve objektif bir şekilde değerlendirmeyi ifade eder. Bu bakış açısı, herhangi bir önyargıya, kişisel hissiyata veya dış etkiye kapılmadan, sadece olayların gerçeklerine ve geçerli yasalara göre değerlendirme yapmayı amaçlar.

  Yargı sürecinde, hakimin görevi sadece yasaları uygulamak değil, aynı zamanda anayasa ve yasalara uygun, adil ve dengeli kararlar vermek için en iyi yorumu yapmaktır. Hakim, davanın taraflarını, tanıkları, delilleri ve yasal argümanları dikkatli bir şekilde değerlendirir. Bu süreçte, hakim herhangi bir taraftan etkilenmemeye, önyargılı olmamaya ve sadece yasal ilkeler doğrultusunda karar vermeye çalışır.

  Hakim bakış açısı, bir olayı çok yönlü bir şekilde incelemeyi ve adil bir karar vermeyi gerektirir. Bu, taraflar arasında adaletin sağlanabilmesi için elzemdir. Hakim, kararını verirken yasaların yanı sıra toplumun adalet anlayışını, önceki yargı kararlarını ve olayın özgül koşullarını da göz önünde bulundurur.

  Kısacası, hakim bakış açısı, yargısal bir kararın adil ve dengeli bir şekilde verilebilmesi için gereken objektiflik, tarafsızlık ve yasalara uygunluk ilkelerini içerir.

  İdari Hakim Nasıl Olunur ?

  Türkiye’de idari hakim olabilmek için izlenmesi gereken yol, genellikle farklı hukuk dallarında hakim olabilmek için izlenen yoldan çok farklı değildir. İşte temel adımlar:

  1. Üniversite Eğitimi: İlk olarak, bir hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekmektedir.
  2. Hakimlik ve Savcılık Sınavı: Hukuk fakültesi mezuniyetinin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınavda başarılı olmanız halinde, hakim veya savcı adayı olarak atanırsınız.
  3. Adaylık Eğitimi ve Staj: Atandıktan sonra, bir süre (genellikle bir yıl) hakim veya savcı adayı olarak eğitim görürsünüz. Bu süreçte, idari mahkemeler de dahil olmak üzere farklı yargı birimlerinde staj yapabilirsiniz.
  4. Mesleğe Atama: Adaylık döneminizin ardından ve gerekli sınavlar veya değerlendirmeler sonucu başarılı olduğunuzda, hakim veya savcı olarak atanırsınız. Eğer idari hakim olmayı istiyorsanız, idari yargıda bir göreve atanabilirsiniz.
  5. Uzmanlık ve Kariyer: Mesleğe başladıktan sonra, idari hukuk konularında uzmanlaşabilir ve kariyerinizi bu yönde ilerletebilirsiniz. Kıdem ve deneyim kazandıkça daha yüksek idari mahkemelerde görev alabilirsiniz.
  6. Sürekli Eğitim: Hukuk alanındaki gelişmeleri sürekli takip etmek ve yasal değişikliklere ayak uydurabilmek için sürekli eğitim almanız gerekmektedir.
  7. Yüksek Mahkemeler: Yeterli kıdeme ve deneyime sahip olduktan sonra, Danıştay gibi yüksek idari mahkemelerde görev alabilirsiniz.

  Bu adımlar genel hatlarıyla idari hakim olma sürecini açıklamaktadır ve detaylar Adalet Bakanlığı’nın güncel yönergelerine, sınav şartlarına ve diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

  Hakim Olma Şartları Nelerdir ?

  Hakim Olma Şartları Nelerdir ?

  Hakim Olma Şartları

  Türkiye’de hakim olabilmek için yerine getirilmesi gereken temel şartlar aşağıda sıralanmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu şartlar zaman içinde değişebilir ve yasal düzenlemelere bağlıdır. İşte hakim olmak için şartlar :

  1. Türk Vatandaşı Olmak: Hakim olabilmek için Türk vatandaşı olunması gerekmektedir.
  2. Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak: Türkiye’de veya denkliği kabul edilmiş yabancı bir üniversitede hukuk fakültesi eğitimi alınmış olması gerekmektedir.
  3. Adli ve İdari Sicil Temizliği: Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak ve kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak gerekmektedir.
  4. Yaş Sınırı: Genellikle hakimlik için belirli bir yaş sınırı vardır. Bu yaş sınırı, hakimlik sınavına girilecek tarih itibarıyla genellikle 35 yaşını aşmamış olmayı ifade eder fakat bu durum yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.
  5. Sağlık Durumu: Hakim adaylarının, görevini yerine getirebilecek fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmaları gerekmektedir.
  6. Hakimlik ve Savcılık Sınavını Geçmek: Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavını başarıyla geçmek gerekmektedir. Sınav genellikle yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  7. Adaylık Dönemini Tamamlamak: Sınavı başarıyla geçen adaylar, bir süre hakim veya savcı adayı olarak atanır ve bu süreçte çeşitli yargı birimlerinde staj yaparlar.
  8. Mesleğe Atama: Adaylık dönemini başarıyla tamamladıktan sonra, hakim veya savcı olarak atanır ve mesleğe başlar.
  9. Etik ve Mesleki Standartlar: Hakim adaylarının yüksek etik ve mesleki standartlara sahip olmaları, bağımsız ve tarafsız olmaları beklenir.

  Bu şartlar, genel bir çerçeve oluşturmaktadır ve detaylar Adalet Bakanlığı’nın ve ilgili yasal düzenlemelerin belirlediği kriterlere göre farklılık gösterebilir.

  Hakim Nasıl Karar Verir ? Hakim Karar Verirken İlk Neye Bakar ?

  Hakim karar verirken bir dizi faktörü göz önünde bulundurur. İşte bu faktörlerin başlıcaları:

  1. Yasalar ve Mevzuat: Hakim, ilk olarak geçerli yasalara ve mevzuatlara bakar. Bu, anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve diğer yasal düzenlemeleri içerir.
  2. Dosyadaki Deliller: Hakim, dava dosyasına sunulan delilleri dikkatli bir şekilde inceler. Bunlar yazılı belgeler, fotoğraflar, video kayıtları, tanık ifadeleri vb. olabilir.
  3. Tarafların İfadeleri ve Savunmaları: Davada yer alan tarafların (davacı ve davalı) ve onların avukatlarının sunduğu argümanlar ve savunmalar, hakimin kararında önemli bir rol oynar.
  4. Önceki İçtihatlar: Benzer davalarda verilmiş önceki yargı kararları, hakim için yol gösterici olabilir. Ancak her dava benzersiz olduğu için, önceki kararlar bağlayıcı değildir.
  5. Adil ve Tarafsız Olma İlkesi: Hakim, tüm bu faktörleri değerlendirirken, taraflar arasında adil ve tarafsız bir karar vermeye çalışır.
  6. Toplumsal ve Ahlaki Normlar: Yasalar ve mevzuat dışında, hakim aynı zamanda toplumsal ve ahlaki normları, genel adalet anlayışını da göz önünde bulundurabilir.
  7. Olayın Özgül Koşulları: Her dava, kendine özgü detaylar ve koşullar içerir. Hakim, olayın tüm özgül koşullarını değerlendirerek bir karar verir.
  8. Uzman Görüşleri: Karmaşık veya teknik bir konunun olduğu durumlarda, hakim bir veya birden fazla uzmanın görüşüne başvurabilir.
  9. Prosedürel Kurallar: Hakim, karar verirken yargılamanın usulüne uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini de kontrol eder.
  10. Sonuç ve Etkiler: Hakim, vereceği kararın sonuçlarını ve bu kararın taraflar üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurur.

  Bu faktörler, hakimin bir dava hakkında bilinçli ve adil bir karar verebilmesi için gereklidir. Ancak, her hakim ve her dava farklı olduğu için, bu genel faktörlerin her bir dava için ne derece etkili olacağı değişebilir.

  Hakim Ne Kadar Maaş Alır ?

  Hakim maaşları, ülkeden ülkeye, deneyime, görev yerine ve mahkeme türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türkiye’de hakim maaşları, kıdeme, mesleki deneyime, görev yaptıkları yerin coğrafi koşullarına ve diğer ek ödemelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca maaşlar, enflasyon oranlarına ve yıllık zamlara bağlı olarak da zaman içinde değişebilir.

  Genellikle hakim maaşları, devlet memurlarına ödenen maaşların üstünde olup, idari ve adli yargıda farklılık gösterebilir. Yüksek yargı organlarında (örneğin Yargıtay veya Danıştay) görev yapan hakimlerin maaşları daha yüksek olabilir.

  Ek olarak, hakimlere çeşitli yan haklar ve ödemeler de yapılabilir. Bunlar arasında yargılama öncesi ve sonrası yapılan işlemler için ek ödemeler, resmi tatil ve fazla mesai ödemeleri, görev yeri değişikliği durumunda taşınma masrafları gibi ödemeler yer alabilir.

  Bu bilgiler genel bir çerçeve sunmaktadır ve spesifik maaş bilgileri için Adalet Bakanlığı veya ilgili yargı organlarının güncel verilerine başvurmak en doğrusudur. Unutulmamalıdır ki maaşlar zaman içinde ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

  Hakim Olmak İçin Hangi Derslerin İyi olması Gerekir ?

  Hakim olmayı planlıyorsanız, öncelikle hukuk fakültesini kazanmak ve buradan mezun olmak zorundasınız. Hukuk fakültesinde dikkate almanız gereken dersler ve konular şunlar olabilir:

  1. Anayasa Hukuku: Temel hak ve özgürlükler, devlet yapısı ve yargının işleyişi gibi konuları anlamak için bu ders önemlidir.
  2. Ceza Hukuku: Suç ve ceza kavramlarını, cezai yaptırımları ve yargı sürecini anlamak için bu ders gereklidir.
  3. Medeni Hukuk: Sözleşmeler, taşınmazlar, miras gibi konuları kapsar.
  4. İdare Hukuku: Kamu yönetimi, idari işlemler ve devletin işleyişi hakkında bilgi verir.
  5. Ticaret Hukuku: Ticari işletmeler, şirketler ve ticari sözleşmeler hakkında bilgileri içerir.
  6. Uluslararası Hukuk: Uluslararası ilişkiler, anlaşmalar ve uluslararası yasal düzenlemeler bu dersin kapsamındadır.
  7. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: İş ilişkileri, işçi hakları ve sosyal güvenlik sistemini anlatır.
  8. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: Hukukun temel ilkeleri, etik ve hukukun toplum üzerindeki etkileri gibi konuları ele alır.
  9. Hukuk Muhakemesi Hukuku: Yargılama usulleri, dava açma ve yürütme süreçleri gibi konuları kapsar.
  10. Hukukta Metodoloji: Hukuki akıl yürütme, yorum ve araştırma yöntemleri üzerine odaklanır.

  Bu derslerin yanı sıra, genel kültür, mantık, etik, tarih gibi konular da hukuki düşünce yapısının gelişimine katkı sağlar.

  Hukuk eğitimi boyunca bu derslerin iyi bir şekilde anlaşılması, sınavlarda ve sonraki yargıçlık kariyerinizde başarılı olmanız için önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, sadece dersler değil, aynı zamanda stajlar, pratik deneyimler, sürekli eğitim ve kişisel gelişim de oldukça önemlidir.

  Hakim mi Üstün Savcımı ?

  Türkiye’de hakim ve savcı arasında hiyerarşik bir üstünlük ilişkisi yoktur; her ikisi de yargı sisteminin farklı işlevlerini yerine getirirler. Her ikisi de bağımsızdır ve görevlerini anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirirler.

  Hakim:

  • Hakim, mahkeme salonunda davanın taraflarını dinler, delilleri inceler ve yasalar çerçevesinde bir karar verir.
  • Hakimin temel görevi, yasal süreçleri yönetmek ve adil bir karar vermektir.
  • Hakimler, tarafların sunduğu deliller ve argümanlar ışığında, yasalara uygun bir karar vermeye çalışır.
  • Hakimlerin kararları, yargı bağımsızlığı ilkeleri çerçevesinde alınır ve bu kararlar üzerinde yürütme veya yasama organının bir etkisi olamaz.

  Savcı:

  • Savcı, kamu adına hareket eder ve ceza davalarında iddia makamını temsil eder.
  • Savcının temel görevi, suç işlendiği iddia edilen olayları soruşturmak ve delil toplamaktır.
  • Suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunması durumunda, dava açar ve mahkemede iddianamesini sunar.
  • Savcılar, yürüttükleri soruşturmalar ve açtıkları davalar çerçevesinde bağımsızdırlar.

  Bu nedenle, “hakim mi üstün, savcı mı?” sorusunun bir cevabı yoktur. Her iki pozisyon da yargı sisteminin farklı aşamalarında ve farklı kapasitelerde görev yapar, ve her ikisi de bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Yani, birinin diğerinden üstün olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak, hakim ve savcının görevleri ve yetkileri farklıdır ve bu farklılık, yasalarla ve yargı sisteminin gereksinimleriyle belirlenmiştir.

  Hakim Olmak İçin Kaç Puan Gerekir ?

  Hakim olmak için ilk adım hukuk fakültesine girmektir. Türkiye’de hukuk fakülteleri genellikle üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir. Hukuk fakülteleri için gereken puanlar üniversitelerin prestiji, popülerliği ve eğitim kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

  YKS’nin iki aşaması vardır: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT). Hukuk fakültesine giriş için genellikle AYT’den alınan puan önemlidir. Ancak, TYT’den de belirli bir baraj puanı geçmek gerekmektedir.

  Gerekli puanlar her yıl değişebilir, bu nedenle en güncel ve detaylı bilgiler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi web sitesini takip etmek faydalı olacaktır.

  Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, hakim veya savcı olabilmek için Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavda da belirli bir barajı geçmek zorundasınız. Sınavın içeriği ve baraj puanları için yine Adalet Bakanlığı’nın güncel duyurularını takip etmek gerekmektedir.

  Son olarak, bu sınavları geçtikten sonra atanacağınız hakim veya savcı adaylığı sürecinde de çeşitli eğitimler alacak ve sınavlara tabi tutulacaksınız.

  Bu süreçlerin her birinde gereken puanlar ve başarı kriterleri farklıdır ve zaman içinde değişebilecek yasal düzenlemelere ve sınav sistemine bağlıdır.

  Hakim Olmak İçin Kaç Yıl Okunur ?

  Türkiye’de hakim olabilmek için izlenmesi gereken eğitim ve mesleki gelişim süreci aşağıda detaylandırılmıştır:

  1. Hukuk Fakültesi Eğitimi: Hukuk fakültelerinde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.
  2. Staj ve/veya Yüksek Lisans: Fakülte eğitiminin ardından bazı adaylar doğrudan sınavlara hazırlanırken, diğerleri staj yapabilir veya yüksek lisans/doktora gibi akademik çalışmalara yönelebilir. Bu süreç genellikle 1-3 yıl arasında değişebilir.
  3. Hakimlik ve Savcılık Sınavı: Hukuk fakültesi mezuniyetinin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavına girilmelidir. Sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere genellikle iki aşaması vardır.
  4. Adaylık Dönemi: Sınavı başarıyla geçen adaylar, hakim veya savcı adayı olarak atanır ve yaklaşık 1-2 yıl süren bir eğitim ve staj sürecine girer.
  5. Asaleten Atama: Adaylık dönemini ve sonrasındaki mesleğe asaleten atanma sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, asıl hakim veya savcı olarak atanır.

  Toplamda, 4 yıllık lisans eğitimi, ardından gelen sınav hazırlık süreci, adaylık dönemi ve olası staj veya yüksek lisans süreleri göz önüne alındığında, hakim olabilmek için genellikle en az 6-8 yıl arasında bir süreçten geçilmesi gerekebilir. Ancak, bu süre kişisel tercihlere, sınavların zamanlamasına ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişebilir.

  Unutulmamalıdır ki, hakim olmak sadece eğitim sürecini tamamlamakla bitmez; meslek içi eğitimler, sürekli hukuki güncellemeler ve pratik deneyim de oldukça önemlidir.

  Kadın Hakime Ne Denir ?

  Kadın Hakime Ne Denir ?

  Bayan Hakime Ne Denir ?

  Kadın hakime de “hakim” denir. Türkçe’de hakimlik mesleği için cinsiyete özgü bir terim kullanılmaz. Hem erkek hem de kadın hakimler için kullanılan genel unvan “hakim”dir. Cinsiyet, hakimlik unvanı veya görevi açısından bir ayrım yaratmaz. Yani, erkek hakim için de, kadın hakim için de sadece “hakim” ifadesi kullanılır.

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?