Ortaklığın Giderilmesi Davası | Ortaklığın Giderilmesi Davası Açma

  20.10.2021
  3.425
  Ortaklığın Giderilmesi Davası | Ortaklığın Giderilmesi Davası Açma

  Ortaklığın giderilmesi davası miras davalarında birden fazla hisse olması durumunda satışa engel olan bu hisseli durumun ortadan kaldırılması manasına gelmektedir. Bu aşamada farklı paydaşlar arasında sahipliğin ortaklı olduğu durumlardan mal mülkiyetinin sadece bir kişiye ait olması manasına gelmektedir. Bu şekilde ortaklığın ortadan kaldırılması ve satın alım yolu ile malın bir kişiye geçmesine olanak sağlanır. Savanın açılmasının sonrasında dava açan kişilerden birinin vazgeçmesi durumunda dahi içlerinden herhangi biri davanın devamının sağlanması için olanak sunabilir.

  Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

  İzale-i şuyu davası ne kadar sürer; davanın niteliğine tarafların tutumuna ve satış sürecine göre değişim göstermek koşulu ile ortalama 3 sene içerisinde sonuca varabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi için mal mülkiyetinde hak sahibi olan kişilerden satın alınan mal hisselerinin sadece bir kişide toplanması sağlanmaktadır. Bu noktada asıl işlevsel olan unsur bir miras malında biriden fazla kişinin hak sahibi olması ve bunların da mirasçı alt soylarına kalması durumunda malın satılması için onay alınması giderek daha zor biri hal alabilir. Tam da bu nedenle ortaklığın giderilmesi davası açılarak sürecin daha kısa sürede tamamlanması mümkün kılınacaktır.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açar?

  İzale-i şuyu engelleme adımı ancak malın satışı aşmasında söz sahibi olarak kendinizin satın alması ile mümkün kılınabilmektedir. Paydaşlığın giderilme yollarından biri olan satışa çıkartma aşamasında ortaklığın giderilmesi için adım atılır. Bu noktada paydaşlığın giderilerek satın alımı siz yapabilirsiniz. Hali hazırda aile mallarında sorun yaşanmaması için aileden kişilerin satın alması çok daha sık rastlanan durumlardandır. Genel olarak bir anlaşma zemininin oluşmadığı ortak paydaşlı mallarda izale-i şuyu adımının tamamlanması her hissedarın kendi imal varlığını alması ve hisse ederine kavuşmasını mümkün kılacaktır. Bunun engellenmesi de mümkün değildir. Sadece bir avukat tutarak sürecin daha yakından takip edilmesini mümkün kılabilirsiniz.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

  Ortaklığın giderilmesi davası kapsamında 2 temel yöntem bulunmaktadır. Malın türüne ve paydaş sayısına göre hangi yöntemin uygulanacağına karar verilmektedir.

  • Ortaklığın giderilmesi davasında ilk yöntem aynen taksim metodudur. Örneğin bir arazide aynen taksim metodu ile 3 adet paydaş arasında eşit şekilde pay edilerek ortaklığın giderilmesi ve her pay sahibinin kendi arsa kısmının tek sahibi olmasının sağlanması olarak da tanımlanabilir.
  • Ortaklığın giderilmesinde satışa çıkarma metodu iile de süreç şekillendirilebilir. Aynen taksim mümkün değilse ve çok fazla hissedar varsa malın satıla çıkarılması ve herkesin kendi üzerine düşen tutarı alarak paydaşlığın giderilmesi mümkün kılınır.

  Bu yöntemler dahilinde kendi hakkınızı savunabilmenizi için alanında uzman olan bir avukattan yardım alarak süreci şekillendirebilirsiniz.

  Ortaklığın Giderilmesi Davası İçin İntikal Şart Mı?

  Ortaklığın giderilmesi davasında intikal yapılması zorunlu değildir. Özellikle ortak paydaş sayısı çok fazla olan mallarda her mal sahibinin hissedarın tapuya gelerek intikalde bulunması söz konusu olmayacağı için bu konuda daha pratik ve işlevsel düzenlemelere gidilmiştir. Satış aşamasında intikal olmadan da süreç devam edecektir. Özellikle çok paydaşlı hanelerin birkaç kişi sebebi ile mallarının satılmaması durumunda diğer hak sahiplerinin de mağdur olmaması için atılan en yaygın adımlardan biri olduğu görülmektedir.

  İzale i Şuyu Davası Satışa Engel Mi?

  Ortaklığın giderilmesi davası iki farklı yol ile çözüme kavuşturulmaktadır. Aynen taksim yolu ile davanın sonuçlanmasının mümkün olmadığı durumlarda satış yoluna gidilmektedir. Bu aşamada değer konusunda oldukça dikkatli olmak gerekir. Malların bireysel olarak satışa çıkarılması ile kıyaslandığı zaman ortaklığın giderilmesi kapsamında olan davalarda kişilerin alacakları tutarın daha kısıtlı olabileceği de bilinmelidir. İhale yöntemi ile yapıldığı için farklı kişilerin katılımı ile daha yüksek değerlere satılma olasılığı da mevcuttur. Satış adımının sonrasında kişilerin hisselerine göre ödemeleri yapılacaktır. Hisse sahiplerinin kendi adlarına açılan hesaplarına da gerekli olan para yatırma işlemi yapılacaktır.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Satış İsteyebilir Mi?

  Ortaklığın giderilmesi davasında keşif aşamasının sonrasında aynen taksim mümkün olduğu halde satış istenmesi de mümkündür. Aynen taksim mümkün olmasına rağmen gelen talep doğrultusunda satış yapılarak kişilere düşen miktarların hisse tutarlarına göre eşit olarak bölüştürülmesi mümkün kılınır. Ortaklığın giderilmesi davasında tarafların kimler olduğu ile alakalı da bazı kafa karışıklıkları mevcuttur. Bir paydaşın hisse sahibi olan tüm paydaşlara karşı açtığı dava olarak da tanımlanabilmektedir. E-devlet üzerinden UYAP sistemine entegre edilen ara yüz ile sizin davalı olduğunuz herhangi bir miras davasının olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bu davalarda tüm hissedarlar davalı olarak tanımlanır.

  İzale i Şuyu Davasında Hissedar Teminat Öder Mi?

  Hissedarın teminat ödemesi bazı koşullara bağlıdır. Malda yüzde yirmiden fazla hissesinin olması durumunda herhangi bir teminat sunulması istenmeyecektir. Bu belirtilen orandan daha düşük bir tutarın söz konusu olması durumunda ise nakit teminatın ya da teminat mektubunun sunulması istenir. Hissedar olmayan kişilerin de satış ihalesine dahil olma olanağı vardır. Bu kişiler de aynı şekilde nakit teminat ya da teminat mektubu sunmalıdır. Ortaklığın giderilmesinde kendi hissesi yüzde yirmiden fazla olan kişilerden teminat istenmezken aile bireyi olarak önceliğin bu kişilere ait olduğunun da ayrıca iletilmesi gerekir. Ortaklığın aile bireylerinden birinin satın alımı ile sonuçlanması en sık karşılaşılan unsurlar arasındadır. Değer konusunda ise daha önce de belirtildiği gibi serbest piyasada elde edilecek değerden bir derece daha düşük bir tutara satışın sağlanabileceği unutulmamalıdır. Eğer diğer koşullar da uygunsa bu riski almak istemeyen kişilerin aynen taksim metodunu benimsediği fark edilmektedir.

  İzale i Şuyu Satış Bedeli Ne Zaman Ödenir?

  İzale-i şuyu davalarında satışın tamamlanmasının sonrasında yatırılan teminat tutarı da göz önünde bulundurularak satış bedelinin 10 gün içerisinde yatırılması gerekmektedir. Diğer satış yöntemleri ile kıyaslandığı zaman çok hisseli mal varlıkları için oldukça seri bir yapının geçerliliğini koruduğu fark edilmektedir. 10 günlük süre içerisinde satış bedelinin sorunsuz şekilde ödenmesi sağlanacaktır. Sürenin dolmasına rağmen kişinin ödeme yapması gereken tutarı yatırmaması durumunda satış ihalesinin yeniden ele alınacağının da ayrıca iletilmesi gerekir. Teminat alınmasının biri nedeni de budur. Kişilerin satış aşamasını kesin olarak sağlayacağı garanti edilmek istenmektedir.

  İzaleyi Şuyu Davasında Avukatlık Ücretini Kim Öder?

  Ortaklığın giderilmesi davası ücreti ve avukatlık ücreti davayı açan kişi tarafından ödenmektedir. Davanın açılması sırasında çok hisseli miraslarda daha geç ilerleme kaydedilmesinin sebebi de budur. Bu aşamada nakit ödeme sorunu yaşayacağını düşünen kişilerin avukatları ile bir protokol imzalayarak dava sonucunda ödeme yapılmasına dair biri kural getirilmesi de mümkün kılınır.

  Ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücretinin ödenmesi konusunda sorun yaşanacak olsa dahi bu protokol ile beraber davanın sonuçlanmasının akabinde satış üzerinden yüzde verilmesine dair de bir anlaşma yapılabilir. Alanın uzman isimleri ile iş birliği yapıldığı zaman ortaklığın giderilmesi davasının kısa sürede sizin lehinize tamamlanması mümkün olacaktır. Avukat seçim adımlarında avukatlarınızın daha öncesinde bu konuda hangi dava sonuçlarına imza attığına dair bilgi almak da oldukça önemlidir.

  Ortaklığın Giderilmesi Davası

  Ortaklığın giderilmesi davası, İzale-i Şuyu olarak da tanımlanır. İsminden de rahatlıkla anlaşılacağı üzere ilgili dava, elbirliği mülkiyeti ve paylı taşınmaz veya taşınırların ortaklığına bir son verebilmek için açılır. Avukatın sizin adınıza görev yapması, alınacak sonuç açısından çok mühimdir.

  Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

  İzale-i Şuyu davası ne kadar sürer: İzale-i Şuyu adıyla da tanımlanmış olan bu tip davaların süresi farklılık arz eder. Birden fazla parametre dikkat çeker. Bunların başında toplanmış olan deliller gelmektedir. Bunların kanuna uygun olması mühimdir. Aynı zamanda tarafların ortaya koydukları ifadelerde önem arz etmektedir. Ancak genel olarak Türk hukuku içinde çok uzun süreli olmayan davalar olmasından dolayı en erken 10 en geç ise 12 aylık bir zaman dilimi içerisinde sonuçlanması mümkündür. Burada önemli ve dikkat edilecek olan şey ise avukattır. İyi, uzman, kanunların tüm detaylarını bilen bir avukat sayesinde sürecin çok daha kısalması her daim mümkündür.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açar?

  Açık ve net bir biçimde ilgili davanın açılabilmesi konusunda hak, paydaş olan kişilere verilmiştir. 698/1 bendinde Türk Medeni Kanunu içinde bu durum açık olarak ifade edilmiş olduğundan buna göre hareket edilmesi şarttır. Paydaşlar içerisinde bulunan herhangi bir şahsın, malın paylaşılmasını istemesi en doğal haktır. Böyle hallerde paydaşlığın giderilmesine yönelik davanın açılması önem arz eder. Burada söz konusu olan şey ise taşınmayan ve taşınan özelliklere sahip malda payı bulunan şahısların mevcut hukuki süreci başlatabilmesidir.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

  Ortaklığın giderilmesi davasında satış şöyledir;

  • Taşınmazın bölüştürülememesi gibi bir durum söz konusu olursa, bunun mahkeme tarafından verilen karar sonrasında satışının yapılması temel bir kural olarak dikkat çeker.
  • Sulh hukuk mahkemesi üzerinden bu yönde bir kararın alınabilmesi için dava açılması gerekmekte.
  • Taşınmazın üstünde bulunan; tesis, ağaç, bina olarak bilinen ve bütünleyici kavramı ile tanımlanmış olan parçalarda, bunun beraber satılması lazım. Talep öne çıkar.
  • Hükmün kesinleşmesinin ardından satış işlemleri gerçekleştirilir.
  • Usule uygun şekilde tebligatın yapılması ilgili sürecin içinde dikkat çeker.
  • Satış ilanları bu noktada öne çıkar. 1 ve 2 tane olacak şekilde artırma günü mahkeme tarafından tespit edilir.
  • Bu iki günde yapılacak olan artırma sırasında; ilgili işlemin saati, günü ve yeri de belirtilmek zorundadır.
  • Bunların tümü gazete ilanıyla ifade edilir.
  • İlgili gazetenin günlük tirajının 50 binden fazla olması şarttır.
  • Bunun yanı sıra artık birçok gazete internet ortamında bulunmasından dolayı ilgili satışın bu yöntem ile de yapılmasının önünde hiçbir sorun yoktur.
  • Önalım hakkı olarak tanımlanmış bir kavram vardır. Buna şufa hakkı da denilmektedir. Mülkiyete paydaş olanların bu haklarını üçüncü şahıslara satması durumunda, bunun haricinde kalmış paydaşlara satın alma hakkı sağlamasından dolayı mühimdir. Şartların yerine getirilmesi halinde bunun kullanılması mümkündür.

  İzale-i Şuyu davasında satış sonrası para paylaşımı: Dava sonrasında satışın gerçekleştirilmesinin ardından para paylaşımı eşit bir biçimde yapılır. Bu meblağ icra müdürlüğünün hesabına yatar. Mahkemeden alınacak olan bir yazı sonrasında işte bu hesaptan para çekilebilir.

  İzale-i Şuyu Davası Kaç Para?

  Ortaklığın giderilmesi davası ücreti ödenmek zorundadır. Bunu belirleyen temel parametreler şöyledir;

  • Başvuru harcı kesinlikle ödenir ve bu durum kanunlar tarafından açık bir biçimde ifade edilmiştir.
  • Bunun yanı sıra hem tebligat hem de dosya gideri de söz konusudur.
  • Bilirkişi ücretlerinin de buna dahil edildiğini unutmamak lazım.
  • Dava değerine göre hareket edilir.
  • Eğer 100000 TL tutarında bir dava söz konusu olursa bunun için ödenmesi gereken ücret de 3500 TL ortalama bir meblağ olarak karşımıza çıkar.

  İzale-i Şuyu Davası Masraflarını Kim Öder?

  İzale-i Şuyu davası masrafları ödeme işlemlerini en başında bu davayı açmış olan mirasçı ve paydaşların ödemesi gerekmektedir. Ancak sonrasında süreç farklılık arz eder. Çünkü ilgili meblağın kesinlikle mirasçıların sahip oldukları pay çerçevesinde üleştirilmesi esastır. Böylelikle ilk aşamada daha çok ödemiş olan kişi ile bir mahsuplaşmanın gerçekleştirilmiş olduğunu görmekteyiz.

  İzale-i Şuyu Davasında Açık Artırmaya Kimler Katılabilir?

  Ortaklığın giderilmesi davası açık arttırma katılımı şu kurallara göre yapılır;

  • TMK 699/3. Maddeye göre bu noktada satışın açık arttırma biçimde gerçekleştirilmesinden dolayı, buna konu olarak tanımlanmış malda herkesin alıcı olabilmesi mümkündür. Bu noktada koyulmuş herhangi bir sınır veya limit yoktur.
  • Fakat paydaşların talebi doğrultusunda daha sınırlı bir biçimde katılımın olması mümkündür.
  • Buna göre kesinlikle ilgili kişilerin paydaşlar baz alınarak bunun gerçekleştirilmesini istemeleri mümkündür. Böylelikle sadece ilgili şahısların katılımı mümkün olacaktır.

  İzale-i Şuyu Satış Bedeli Ne Zaman Ödenir?

  İhalenin yapılmasının ardından alıcı olarak tanımlanmış kişinin, ihale içinde belirtilmiş bedeli kesinlikle yatırması şarttır. Böylelikle teminatı tenzil etme hakkına da sahip olacaktır. Bakiye adındaki bölüm ise 10 iş günü içinde satış memurluğuna ödenir. Böylelikle süreç de tamamlanmış olacaktır.

  Ortaklığın Giderilmesi Davasının Şartları Nelerdir?

  • Yetkili olarak tanımlanmış olan mahkeme her zaman Sulh Hukuk olarak kabul edilmektedir.
  • Gayrimenkul hangi kentin sınırları içinde yer alıyorsa, mutlaka burada bulunan yetkili mahkemeye gidilmesi esastır.
  • Bunun yanı sıra davanın sadece bir hissedar tarafından açılması, kanunlarımıza göre yeterli kabul edilmektedir. Herkesin aynı anda tek bir amaç için dava sürecini başlatmasına gerek yoktur.
  • Böyle bir durumda davalı olan tarafın diğer hissedarlar olduğunu hemen ifade etmek lazım.
  • Paylı bir mülkiyet söz konusu olduğunda, bunun üzerinde hakkı bulunan kişilerin mutlaka sürece dahil olması önem arz eden bir durumdur.
  • Eğer bir hissedar, farklı nedenlerden dolayı vefat ederse, böyle hallerde kanuna göre mirasçısı olarak kabul edilmiş kişinin davaya eklemlenmesi noktasında hiçbir sorun yoktur.
  • Davacı olan tarafın, davadan feragat etme hakkı her daim mevcuttur.
  • Feragat durumunun ortaya çıkması halinde bile, bunu izleyen bir zaman dilimi içerisinde yeniden aynı amaç doğrultusunda davanın açılmasının önünde yasal olarak hiçbir engel yoktur.

  Dava açacak olan kişilerin bir avukat ile anlaşması onlara birden çok avantaj getirmektedir. Aynı zamanda dava dilekçesinin mutlaka kurallara uygun şekilde hazırlanması, tüm bilgilerin yazılması da kesinlikle gereklidir. Bunun ardından dava açılır.

  İzale-i Şuyu Davası Devam Ederken Hisse Devri Yapılabilir Mi?

  Ortaklığın giderilmesi davası hakkında merak edilen hususların başında, bunun devam ettiği hallerde hisse devrinin yapılıp yapılmayacağı gelmektedir. Paydaş adıyla tanımlanmış olan kişilerin, hisselerini satabilmelerinin önünde hiçbir engel yoktur. Bunun kanunda çok açık bir yeri vardır.

  Özellikle Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlara baktığımızda bu noktada önleyici bir hükmün olmadığını görmekteyiz. Paydaşlar, davanın bitmesini beklemeye gerek görmeden, kendi paylarına düşmüş olan hisseleri, istedikleri ücret üzerinden kolaylıkla satışa çıkarabilirler.  Bu noktada hem engelleyici yasal bir düzenleme yoktur hem de bu noktada kısıtlama konusunda taşınmazın sicilinde mevcudiyet öne çıkmaz.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/meskeniyet-iddiasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/aile-konutu-haciz-olur-mu/

  https://yaseminmersin.av.tr/menfi-tespit-davasi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?