trende

İstirdat Davası | İstirdat Davası Açma

15.10.2021
95
İstirdat Davası | İstirdat Davası Açma

İstirdat davası; bir icra sürecinde gerçekten borçlu olmadığı halde taşınır ya da taşınmaz mallarına maddi birikimine el koyulan kişinin kaybettiği maddi kıymeti olan unsurların iadesini talep etmesi manasına gelmektedir. İstirdat davası öncesinde kişilerin menfi tespit davası açması da mümkün kılınmıştır. Menfi tespit davasında icra takibi öncesi ya da sonrasında dava açılmasına olanak verilebilmektedir. Bu aşamada bireylerin borçlarını ödemiş olmaları durumunda ise menfi tespit davası açılması mümkün olmayacaktır. Bu aşamada sadece istirdat davası açılabilmektedir.

İstirdat Davası Ne Demek?

Borçlu istirdat davası; istirdat davası haksız yere bir borcu ödemek zorunda kalması durumunda açılan dava türüdür. Bu dava ile haksız yere ödemiş olduğu tutarın kendine iade edilmesini talep edebilmektedir. İstirdat davası sadece borcun ödenmesi durumunda açılabilecek bir dava türüdür. Borçlu olduğunuza dair icra takibi aşamasında henüz borcu ödemeden açabileceğiniz dava türü ise menfi tespit davasıdır. Menfi tespit davasının asıl amacı bu kişinin borç. Sahibi olmadığının kanıtlanmasıdır. Borç sahibi olmadığının kanıtlanması için açılan dava tek başına icra takibinin durdurulması için yeterli bir adım değildir. Bunun için ayrıca bir taahhüt verilerek ihtiyaten davanın açılması gerekmektedir. Sadece menfi tespit davasının açılması ne takip aşamasını engelleyecek ne de icranın yapılmasına engel oluşturacaktır.

İstirdat Davası Ne Zaman Açılır?

İstirdat davası; haksız yere borçlu gösterilerek bu borcu ödemek zorunda kalmanız durumunda açılabilmektedir. İstirdat davasının açılma aşamasında kişilerin cebren ödemeye mecbur bırakıldıkları tutarın iade edilmesi için adım atılır. Bu aşamada kesinlikle konunun uzmanı olan ve daha öncesinde bu şamada yetkinliğini yansıtmış avukatlardan destek almanız gerekmektedir. Avukat aracılığı ile gerekli olan başvuru adımlarının yerine getirilmesi, davanın tüm püf noktalarına uygun yürütülmesi sağlanacaktır.

Menfi tespit ve istirdat davası birbirini takip eden iki durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakkınızda bir icra takibi olması durumunda siz bu icra takibinin haklı bir gerekçe ile yapılmadığını düşünüyorsanız ve borçlu olmadığınızı iddia ediyorsanız menfi tespit davası açmanız gerekir. Ödeme yapmadan önce menfi tespit davasının açılması mümkün olacaktır. İcra takibinin öncesinde ya da sonrasında açılmasına olanak verilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığının da bildirilmesi gerekir.

İstirdat Davasını Kim Acar?

İlamlı icrada istirdat davası açan kişi borçlu olmadığı halde icra takibine uğrayan ve borcu cebren ödemek zorunda kalan kişi tarafından açılabilmektedir. Bu aşamada kişilerin istirdat davası ile alakalı bilmesi gerekenler;

  • Borçlu olarak gösterilen kişinin aslında borçlu olmadığının kanıtlanmasının sonrasında cebren ödemek zorunda kaldığı tutarın kendisine iade edilmesi sağlanacaktır.
  • İstirdat davasının açılması için bir senelik bir mühlet verilmektedir. Bu bir senelik sürede dava açma adımlarının yerine getirilmesi gerekir.
  • Borçlu olarak gösterilen ve ödeme yapmaya zorlanan kişinin davayı kazanması durumunda kaybettiği tutarın iade edilmesinin yanı sıra bu dava sürecine harcamış olduğu harç kalemlerinin de iade edilmesine karar verilecektir.

Alanında yetkin olan bir avukat ile iş birliği yaptığınız zaman başvuru adımının çok daha sorunsuz şekilde tamamlanması ve hak ihlalinin ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması mümkün kılınır.

İstirdat Davası Yerine Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılabilir Mi?

İcrada istirdat davası kapsamında eğer koşullar uygun ise sebepsiz zenginleşme davasının açılmasına da olanak verilmektedir. İstirdat davasında normal koşullarda kişilerin biri sene içerisinde dava açması gerekmektedir. Bu bir senelik sürecin ihlal edilmesi durumunda 2 sene içerisinde sebepsiz zenginleşme davasının açılması mümkün kılınmaktadır. En azından istirdat için süreyi geçirmiş olsanız dahi sebepsiz zenginleşme başvurusunda bulunarak haklarınızı koruma yolunda adım atabilirsiniz.

İstirdat Davası Arabuluculuğa Tabi Mi?

İstirdat davalarında arabuluculuk zorunlu olan unsurlar arasında karşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuk zorunlu olduğu için bu aşamayı atlamadan ve koşulları yerine getirmeden direkt olarak dava açılmasına olanak verilmeyecektir. Arabuluculuk müessesesinin asıl amacı mahkemede halledilebilecek olan dava unsurlarında arabuluculuğun devreye girerek en azından mahkeme yükünün belirli bir oranda azalmasının sağlanabilmesidir.

İstirdat Davası Hangi Mahkemede Açılmaz?

Menfi tespit ve istirdat davası açma adımlarında asıl mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Dava açılacak olan mahkemenin belirlenmesi hususunda eğer alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki farklı bir kategoride ise özel yetkili mahkemelerin de bu dava türüne bakabildiği görülmektedir. Avukatınız sizin davanızın hangi mahkeme kapsamında açılması gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Aksi takdirde gerekli olan dava açma adımlarını usullere uygun yerine getirseniz dahi görevsizlik kararının verilebileceğinin ayrıca bildirilmesi gerekir.

İstirdat Davası Hangi Yargılama Usulü?

İstirdat davası kapsamında borçlu olarak tanımlanan ve cebri tedbirler sebebi ile kendine ait olmayan bir borcu ödemek zorunda kalan kişinin dava açma adımını yerine getirmesi gerekir. Dava açma aşamasının sonrasında tabii olunan yargılama usulleri genel hükümler çerçevesinde şekillenecektir. Bu aşamada kendinin borçlu olmadığını kanıtlama yükümlülüğü ise borçlu olarak tabir edilen tarafa aittir. Bu noktada sunulan kanıtlar ile eğer kişinin gerçekten borçlu olmadığı ve haksız yere ödeme yapmak zorunda kaldığı fark edilirse istirdat davası üzerinden kişilerin el koyulan mallarının iade edilmesi mümkün kılınacaktır. Bu dava sürecinde ödenen harçların ve yapılan diğer gider kalemlerinin de istirdat davasını kazanan kişiye ödeneceğinin bildirilmesi gerekir.

İstirdat Davası Kısmi Açılır Mı?

İstirdat davası açma aşamasında tabi ki kısmi dava açılmasına da olanak verilmektedir. Bu noktada borcun bir kısmının kendinin olduğunu kabul eden borçlu tarafın ödemek zorunda bırakıldığı bir kısım borcun da kendine ait olmadığını kanıtlaması durumunda davanın kabulüne ve haksız yere ödemiş olduğu tutarın iadesine karar verilecektir. Bu süreç içerisinde daha öncesinde katılmış olduğu davalarda başarısını ispat etmiş olan hukukçular ile iş biriliği yapmak sizin için çok daha nitelikli olacaktır. Dava sürecinin maddi manevi çok daha az yıpratıcı olması için hukukçulardan yardım almanız tavsiye edilmektedir. Menfi tespit ve istirdat gibi haksızlığa uğradığınızın kanıtlanması üzerine kurulu olan dava türlerinde iş birliği kuracağınız avukata daha da dikkat etmelisiniz.

İstirdat Davası Eda Davası Mıdır?

İstirdat davası bir eda davası olarak tanımlanmaktadır. Eda davası olan istirdat başlığı altında atılan tüm adımlar İcra hukukuna bağlı olarak geliştirilmektedir. Borçlunun haksız yere ödeme yapmasının kanıtlanması durumunda bu haksızlığın ortadan kaldırılması yönünde koruma sağlanacaktır. Borçlu olan kişinin sahip olduğu mal varlığının borcu ödeyecek kadar kısmı hakkında İcra Dairesine bilgi vermek zorundadır. Bu aşamada yanlış bilgilendirme yapan kişilerin istirdat davasında olumlu yanıt alması söz konusu olmayacaktır.

Borçlunun beyan etmek zorunda olduğu mal varlığının sadece borcu kadar olduğunu da unutmamalısınız. Borcunu karşılayacak kadar mal varlığını beyan etmesinin sonrasında tüm mal varlığını beyan etmesi talep edilmeyecektir, böyle bir gereklilik de yoktur. İstirdat davası sırasında kişilerin ödeme emrine itiraz etmesine de olanak verilmektedir. Tüm bu itirazların ilerleyen aşamalarda itiraz davası açma sürecine de etki edeceğinin belirtilmesi gerekir. İstirdat davasının sonucu olarak hapisle tazyik kararının çıkabileceğinin de unutulmaması gerekir. gerekli olan geri ödeme sağlanmazsa bu cezanın hükme dönüşmesi sağlanır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış