trende

İşe İade Davası | İşe İade Davası Nasıl Açılır

15.11.2021
27
İşe İade Davası | İşe İade Davası Nasıl Açılır

İşe iade davası kişilerin istihdam edildikleri işlerinden haksız bir gerekçe ile uzaklaştırmaları nedeni ile açılan dava olarak tanımlanabilir. Bu davayı açan kişi lehine sonuç verildiği zaman işe iadeye karar verilecektir. İşe iade davasında kararın işe iade yönünde çıkması için iş akdi çerçevesinde kişilerin haklarını koruyan hükümlere rağmen istihdam edildikleri işten uzaklaştırmaları sonucunda ortaya çıkabilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında kişilerin işlerinden haksız yere uzaklaştırılmadıkları ve sunulan gerekçenin doğru olduğuna karar verilirse işe iade davasının reddine karar verilmektedir.

İşe İade Davasında Kaç Maaş Alınır?

Kamu işçisi işe iade davası sonucunda kişilerin işlerinden haksız yere uzaklaştırıldıkları tespit edildiği durumlarda 1 ay içerisinde işe iade adımının yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • İşe iade davasında davacının lehine sonuç çıkmasına rağmen iş verenin çalışan kişiyi işe iade etmemesi durumunda tazminata mahkum edilmesi söz konusu olabilmektedir.
  • Bu aşamada tazminat belirlenirken en az 4 yıllık bir ücret ödenecektir. Verilecek olan en yüksek tazminat tutarı ise 8 yıllık ücret olarak belirlenmiştir. Bu şekilde hak ihlalinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için bir fırsat sunulmuş olur.

Bu aşamada işe iade davasının sonrasında da hukuki mücadeleniz devam edecek ise bu aşamada da konuda yetkin olan avukatlardan destek almanız oldukça önemlidir. İşe iade dava sürecinde ve sonrasında hakların korunması için bu şekilde çaba sarf edilmiş olacaktır.

Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılamaz?

İşe iade davası şartları kapsamında kişilerin işten atılmasının kendi iş akitlerini ihlal etmelerinden kaynaklanması durumunda dava açmalarına olanak olmayacaktır. İşe iade davasının asıl amacı işten haksız yere atılmanız durumunda açılmasıdır. İşten uzaklaştırılan çalışanın muhakkak 1 aylık süre içerisinde dava açma adımını yerine getirmesi gerekir. 1 ay içerisinde dava açmayan kişilerin hak düşürücü süre sebebi ile işe iade davası açmasının mümkün olmayacağının da ayrıca bildirilmesi lazımdır.

1 aylık süre arabuluculuk için geçerlidir. Arabuluculuk hizmeti ile mahkemelerin çözüme kavuşma potansiyeli olan davalar ile meşgul edilmesinin önüne geçilmektedir. Bu şekilde işten atılan kişi ile işveren arasında bir arabuluculuk yapılmasına çaba sarf edilir. Arabuluculuk unsurunun tamamlanmasının sonrasında ise 14 gün içerisinde işe iade davasının açılması gerekmektedir. Bu şekilde ancak haksız yere uzaklaştırılmış olduğunuz işinize yeniden iade edilme ya da bunun karşılığında bir tazminat alma hakkını yakalayacaksınız. Avukatınız arabuluculuk ve tazminat da dahil olmak üzere tüm süreçler hakkında size gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sunacaktır.

İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir?

Sözleşmeli personel işe iade davası kapsamında sözleşmede yer alan kurallardan birinin ya da birkaçının çalışan kişi tarafından ihlal edilmesi durumunda bu kişiler hakkında işe iade kararının çıkması mümkün olmayacaktır. İşe iade davasında işçi lehine karar çıkmış ise işe iade aşamasının başlatılması için davanın sonuçlandığı günden itibaren 10 gün içerisinde gerekli olan başvuru adımlarının yerine getirilmesine olanak verilecektir. Bu 10 günlük süre içerisinde başvurunun yapılmaması durumunda dava sonucundan olumlu yönde istifade etme hakkını kaybedeceksiniz. Avukatınız 10 günlük bu süreden başlayarak arabuluculuk sonrasına verilen 14 günlük süreye kadar her aşamada sizi bilgilendirecektir. Avukatınızın rehberliğinde verilen zaman aralıklarının kaçırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Kıdem ve ihbar tazminatı alan kişilerin işe iade davası açmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılan kişiler de işe iade edilmeleri için gerekli olan başvurularda bulunabilirler. Verilen sürelere dikkat etmeleri ve kendi hatalarından kaynaklanmayan bir sebep ile işten atılmaları koşulları kapsamında dava açmaları mümkün kılınmaktadır. İşe iade davası kaybedenler dava reddi yanıtı alacaktır. Dava reddi yanıtı alındığı zaman kişilerin işverenden işe iade gibi bir talepte bulunmasına olanak verilmeyecektir.

İşe İade Davası Kaç Kişi Şartı?

Çalışanların işe iade davası açmaları için iş yerinde çalışıyor olması gereken kişilere dair de bir sınırlandırma getirilmiştir. Bu noktada işe iade davası açılması için kişilerin atıldıkları iş yerinde en az 30 kişi, çalışıyor olması gerekmektedir. Daha az kişi çalışması durumunda bu tür bir dava açılması ve işe iadenin istenmesi maalesef ki mümkün olmayacaktır. Eğer işveren birden fazla iş kolunda aktif ise çalıştırdığı tüm kişiler hesaba katılarak bu kapasitenin tutup tutmadığına karar verilmektedir. Bu şekilde işçi haklarının farklı kategori sınırlandırmaları ile sıkıntıya düşmesinin de önüne geçilecektir.

İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

İş güvencesi kapsamında olmayan kişilerin işe iade davası açmasına izin verilmeyecektir. Bunun asıl nedeni kişilerin bu iş yerinde legal olarak kayıtlı çalışmamasıdır. İşe iade davasından ve sonrasında haksız yere işten çıkarılma sebebi ile doğan haklardan istifade edebilmek adına kişilerin kesinlikle iş güvencesi ile istihdam edilmeleri gerekir. Sigortasız ve kayıtsız çalıştırılan kişilerin işe iade davası açmasına olanak verilmeyecektir. Bu aşamada sigortasız çalıştırma unsurları dikkate alınarak başvuruda bulunma ve işyerinden şikayetçi olma hakkı bulunmaktadır.

Sigortasız işçi çalıştırmanın ve kayıt dışı emekten istifade etmenin yasak olduğunun da ayrıca altı çizilmelidir. İşe iade davası açılmasa dahi en azından hakların koruma altına alınması ve suiistimalin hukuki biri yaptırıma uğraması için bu şekilde dava açma yolunu deneyebilirsiniz. Avukatınız size hangi yöntemleri deneyerek işverenin yaptığı bu hak ihlalinin giderilmesinin mümkün olabileceğine dair gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sunacaktır. Sigortasız çalışmayı kabul eden kişilerin ileride yaşanacak olan hak ihlallerine karşı kanuni manada savunmasız kaldığının da ayrıca bildirilmesi gerekir.

4857 Sayılı Kanununa Göre Mahkeme Kararı İle İşe Geri İade Edilen İşçi İşveren Tarafından Ne Zaman İşe Başlatılır?

İşe iade kararı verilmesi durumunda en geç 1 ay içerisinde işe başlatılması gerekmektedir. Bu verilen süre içerisinde işe başlatılmaması durumunda işverenden tazminat talep edilmesi de mümkündür. Ham tazminat talep edebilir hem de kaybedilen süre için ayrıca bir ücretlendirme yapılması mümkün kılınabilmektedir. Tazminat talep adımlarında işverenin ödemesi gereken tutar en az 4 senelik ücret iken en fazla 8 senelik ücrete kadar çıkabilmektedir. Bu şekilde kişinin işe iade edilmemesine dair en azından maddi bir yaptırımın söz konusu olması sağlanmaktadır. Tazminatın olabildiğince yüksek bir kalemden hesaplanması için avukat yardımı almalısınız. Sizin ne derece mağdur olduğunuzu dava dosyası kapsamında yansıtacak olan avukatınızın bu aşamada sorun yaşamadan başvuruları yapması ve dava dosyasını şekillendirmesi sağlanacaktır. Tabi ki tüm bu adımların atılabilmesi için çalışan kişinin işinden haksız yere uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.

Kamu İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı ve ihbar ücreti alınmasının sonrasında da işe iade davası açılması mümkün kılınmıştır. İşe iade davası sadece özel sektör için geçerli değildir. Kamu kurumlarında çalışan kişilerin de haksız yere görevden uzaklaştırılmaları durumunda işe iade davası açmalarına olanak tanınmaktadır.

Sözleşmeli Personel İşe İade Davası Açabilir Mi?

İşe iade davası sözleşmeli personeller tarafından da kadrolu personeller tarafından da açılabilmektedir. Esas olan unsur daha önce de belirtildiği üzere haksız yere işten uzaklaştırılmış olmaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış