İşe İade Davası | İşe İade Davası Nasıl Açılır

  15.11.2021
  1.714
  İşe İade Davası | İşe İade Davası Nasıl Açılır

  İşe iade davası kişilerin istihdam edildikleri işlerinden haksız bir gerekçe ile uzaklaştırmaları nedeni ile açılan dava olarak tanımlanabilir. Bu davayı açan kişi lehine sonuç verildiği zaman işe iadeye karar verilecektir. İşe iade davasında kararın işe iade yönünde çıkması için iş akdi çerçevesinde kişilerin haklarını koruyan hükümlere rağmen istihdam edildikleri işten uzaklaştırmaları sonucunda ortaya çıkabilir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında kişilerin işlerinden haksız yere uzaklaştırılmadıkları ve sunulan gerekçenin doğru olduğuna karar verilirse işe iade davasının reddine karar verilmektedir.

  İşe İade Davasında Kaç Maaş Alınır?

  Kamu işçisi işe iade davası sonucunda kişilerin işlerinden haksız yere uzaklaştırıldıkları tespit edildiği durumlarda 1 ay içerisinde işe iade adımının yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • İşe iade davasında davacının lehine sonuç çıkmasına rağmen iş verenin çalışan kişiyi işe iade etmemesi durumunda tazminata mahkum edilmesi söz konusu olabilmektedir.
  • Bu aşamada tazminat belirlenirken en az 4 yıllık bir ücret ödenecektir. Verilecek olan en yüksek tazminat tutarı ise 8 yıllık ücret olarak belirlenmiştir. Bu şekilde hak ihlalinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için bir fırsat sunulmuş olur.

  Bu aşamada işe iade davasının sonrasında da hukuki mücadeleniz devam edecek ise bu aşamada da konuda yetkin olan avukatlardan destek almanız oldukça önemlidir. İşe iade dava sürecinde ve sonrasında hakların korunması için bu şekilde çaba sarf edilmiş olacaktır.

  Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılamaz?

  İşe iade davası şartları kapsamında kişilerin işten atılmasının kendi iş akitlerini ihlal etmelerinden kaynaklanması durumunda dava açmalarına olanak olmayacaktır. İşe iade davasının asıl amacı işten haksız yere atılmanız durumunda açılmasıdır. İşten uzaklaştırılan çalışanın muhakkak 1 aylık süre içerisinde dava açma adımını yerine getirmesi gerekir. 1 ay içerisinde dava açmayan kişilerin hak düşürücü süre sebebi ile  iade davası açmasının mümkün olmayacağının da ayrıca bildirilmesi lazımdır.

  1 aylık süre arabuluculuk için geçerlidir. Arabuluculuk hizmeti ile mahkemelerin çözüme kavuşma potansiyeli olan davalar ile meşgul edilmesinin önüne geçilmektedir. Bu şekilde işten atılan kişi ile işveren arasında bir arabuluculuk yapılmasına çaba sarf edilir. Arabuluculuk unsurunun tamamlanmasının sonrasında ise 14 gün içerisinde iade davasının açılması gerekmektedir. Bu şekilde ancak haksız yere uzaklaştırılmış olduğunuz işinize yeniden iade edilme ya da bunun karşılığında bir tazminat alma hakkını yakalayacaksınız. Avukatınız arabuluculuk ve tazminat da dahil olmak üzere tüm süreçler hakkında size gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sunacaktır.

  İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir?

  Sözleşmeli personel işe iade davası kapsamında sözleşmede yer alan kurallardan birinin ya da birkaçının çalışan kişi tarafından ihlal edilmesi durumunda bu kişiler hakkında işe iade kararının çıkması mümkün olmayacaktır. İşe iade davasında işçi lehine karar çıkmış ise işe iade aşamasının başlatılması için davanın sonuçlandığı günden itibaren 10 gün içerisinde gerekli olan başvuru adımlarının yerine getirilmesine olanak verilecektir. Bu 10 günlük süre içerisinde başvurunun yapılmaması durumunda dava sonucundan olumlu yönde istifade etme hakkını kaybedeceksiniz. Avukatınız 10 günlük bu süreden başlayarak arabuluculuk sonrasına verilen 14 günlük süreye kadar her aşamada sizi bilgilendirecektir. Avukatınızın rehberliğinde verilen zaman aralıklarının kaçırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

  Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

  Kıdem ve ihbar tazminatı alan kişilerin iade davası açmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılan kişiler de işe iade edilmeleri için gerekli olan başvurularda bulunabilirler. Verilen sürelere dikkat etmeleri ve kendi hatalarından kaynaklanmayan bir sebep ile işten atılmaları koşulları kapsamında dava açmaları mümkün kılınmaktadır. İşe iade davası kaybedenler dava reddi yanıtı alacaktır. Dava reddi yanıtı alındığı zaman kişilerin işverenden işe iade gibi bir talepte bulunmasına olanak verilmeyecektir.

  İşe İade Davası Kaç Kişi Şartı?

  Çalışanların işe iade davası açmaları için iş yerinde çalışıyor olması gereken kişilere dair de bir sınırlandırma getirilmiştir. Bu noktada iade davası açılması için kişilerin atıldıkları iş yerinde en az 30 kişi, çalışıyor olması gerekmektedir. Daha az kişi çalışması durumunda bu tür bir dava açılması ve işe iadenin istenmesi maalesef ki mümkün olmayacaktır. Eğer işveren birden fazla iş kolunda aktif ise çalıştırdığı tüm kişiler hesaba katılarak bu kapasitenin tutup tutmadığına karar verilmektedir. Bu şekilde işçi haklarının farklı kategori sınırlandırmaları ile sıkıntıya düşmesinin de önüne geçilecektir.

  İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

  İş güvencesi kapsamında olmayan kişilerin iade davası açmasına izin verilmeyecektir. Bunun asıl nedeni kişilerin bu iş yerinde legal olarak kayıtlı çalışmamasıdır. İşe iade davasından ve sonrasında haksız yere işten çıkarılma sebebi ile doğan haklardan istifade edebilmek adına kişilerin kesinlikle iş güvencesi ile istihdam edilmeleri gerekir. Sigortasız ve kayıtsız çalıştırılan kişilerin  iade davası açmasına olanak verilmeyecektir. Bu aşamada sigortasız çalıştırma unsurları dikkate alınarak başvuruda bulunma ve işyerinden şikayetçi olma hakkı bulunmaktadır.

  Sigortasız işçi çalıştırmanın ve kayıt dışı emekten istifade etmenin yasak olduğunun da ayrıca altı çizilmelidir. İşe iade davası açılmasa dahi en azından hakların koruma altına alınması ve suiistimalin hukuki biri yaptırıma uğraması için bu şekilde dava açma yolunu deneyebilirsiniz. Avukatınız size hangi yöntemleri deneyerek işverenin yaptığı bu hak ihlalinin giderilmesinin mümkün olabileceğine dair gerekli olan tüm bilgilendirmeleri sunacaktır. Sigortasız çalışmayı kabul eden kişilerin ileride yaşanacak olan hak ihlallerine karşı kanuni manada savunmasız kaldığının da ayrıca bildirilmesi gerekir.

  4857 Sayılı Kanununa Göre Mahkeme Kararı İle İşe Geri İade Edilen İşçi İşveren Tarafından Ne Zaman İşe Başlatılır?

  İşe iade kararı verilmesi durumunda en geç 1 ay içerisinde işe başlatılması gerekmektedir. Bu verilen süre içerisinde işe başlatılmaması durumunda işverenden tazminat talep edilmesi de mümkündür. Ham tazminat talep edebilir hem de kaybedilen süre için ayrıca bir ücretlendirme yapılması mümkün kılınabilmektedir. Tazminat talep adımlarında işverenin ödemesi gereken tutar en az 4 senelik ücret iken en fazla 8 senelik ücrete kadar çıkabilmektedir. Bu şekilde kişinin işe iade edilmemesine dair en azından maddi bir yaptırımın söz konusu olması sağlanmaktadır. Tazminatın olabildiğince yüksek bir kalemden hesaplanması için avukat yardımı almalısınız. Sizin ne derece mağdur olduğunuzu dava dosyası kapsamında yansıtacak olan avukatınızın bu aşamada sorun yaşamadan başvuruları yapması ve dava dosyasını şekillendirmesi sağlanacaktır. Tabi ki tüm bu adımların atılabilmesi için çalışan kişinin işinden haksız yere uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.

  Kamu İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

  Tazminat aldıktan sonra işe iade davası açılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı ve ihbar ücreti alınmasının sonrasında da iade davası açılması mümkün kılınmıştır. İşe iade davası sadece özel sektör için geçerli değildir. Kamu kurumlarında çalışan kişilerin de haksız yere görevden uzaklaştırılmaları durumunda işe iade davası açmalarına olanak tanınmaktadır.

  Sözleşmeli Personel İşe İade Davası Açabilir Mi?

  İşe iade davası sözleşmeli personeller tarafından da kadrolu personeller tarafından da açılabilmektedir. Esas olan unsur daha önce de belirtildiği üzere haksız yere işten uzaklaştırılmış olmaktır.

  İşe İade Davası

  İşe iade davası; karşılıklı olarak imzalanmış olan iş sözleşmesinin, işveren tarafından keyfi bir tutum sonrasında feshedilme durumuna karşılık; işçinin korunabilmesi için açılan davalardır. İş güvencesi temel dayanak noktası olarak kabul edilir ve bunun ardından işe iade amacıyla durumun yargıya taşınması mümkündür.

  İşe İade Davasında Kaç Maaş Alınır?

  İş Kanunu içinde ve bunun 21.maddesinde açık olarak belirtildiği üzere, işçinin başvurusu sonrasında, eğer işveren olarak tanımlanmış kişi 30 günlük bir zaman diliminde, işe başlatmazsa, bunun karşılığında minimum dört maksimum ise sekiz aylık bir ücreti tazminat olarak ödemek zorundadır. Bunun yanı sıra işe iade davasının kazanılmasının ardından, işten daha önce atılmış olan kişinin boşta geçen zamanları hesaplanır. En fazla 4 aya kadar bunun ücretinin ödenmesi esastır. Bunlar kanun tarafından ifade edilmiş haklar olarak dikkat çeker.

  Hangi Durumlarda İşe İade Davası Açılamaz?

  İşe iade davası şartları şu şekildedir;

  • Kesinlikle belirtilmiş olan iş sözleşmesine aykırı bir biçimde işten atılma durumunun yaşanmış olması temel bir kuraldır.
  • Buna göre bir kişi, kendi isteğiyle ve hiçbir baskı altında kalmadan işten istifa ediyorsa, bu şahsın bir dava açmaya, bunun sonrasında işine geri dönmeye hakkı yoktur.
  • Aynı zamanda haklı fesih durumları için de yine bu kuralın geçerli olduğunu görmekteyiz. İş sözleşmesinde, bir kişinin hangi fiil ve durumların ardından işten çıkarılabileceği açık ve net olarak ifade edilmiştir. Eğer bunlardan birisi söz konusu ise o şahıs kurallara uygun şekilde işten çıkarılacağı için yine bu durumu mahkemelere götüremez.
  • Buna ek olarak anlaşmalı bir biçimde ve yani ikale şeklinde işten ayrılması, dava açma sürecinin önünde büyük bir engel olarak dikkat çeker.

  Böyle hallerde işe iade talebi gündeme gelemez. İşten haksız yere çıkarılması, bunun kanuna aykırı olması, aynı zamanda sözleşmede belirtilen herhangi bir hüküm üzerinden gerçekleştirilmemesi mühimdir.

  İşe İade Davası Sonuçları Nelerdir?

  İşe iade davası sonuçları şöyledir;

  • Davanın reddedilmesi durumunda, bunun anlamı ilgili feshin kesinlikle kanunlara uygun olduğudur. Bu noktada kanaat mahkeme tarafından ilam edilir. Böyle hallerde kişinin artık işine dönmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun yanı sıra mahkeme masraflarını ve karşı taraf davaya bir vekil üzerinden katılmış ise onun avukat vekalet parasını da ödemek zorundadır.
  • İşe iade davalarında kabul sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Böyle hallerde ise kişi, eski işine devam eder ve o işletmede yeniden çalışabilme hakkını elde etmiş olur. Eğer işçi, işsiz kaldığı günlerdeki zamana karşılık bir tazminat davası açmak istiyorsa, bunu da yapabilmektedir.
  • İşe iade davasının kabul edilmesinin ardından ilgili karar hemen işçiye tebliğ edilir. Bunun sonrasında on iş günü içinde, işçinin işverene durumu bildirmesi, işe başlayacağını söylemesi esastır. Bu noktada hangi yöntem üzerinden bildirim yapılacağı hususunda açık bir hüküm söz konusu değildir.

  Bu tip davalar teknik süreçler olmasından dolayı bir kişinin avukat tutmadan ilgili süreci başlatması ve konuyu mahkeme önüne taşıması mümkün olsa bile, istediği kararın çıkması çoğu zaman çok zordur. Bu yüzden iş davaları hususunda deneyim sahibi bir avukatla görüşmek, ona vekalet vermek kesinlikle önemlidir.

  Kıdem ve İhbar Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

  Kıdem ve ihbar tazminatı alan işçi işe iade davası açabilir mi: İşe iade davası sürecinde merak edilen bu hususun yanıtı evettir. Bunun ayrıntılarına baktığımız zaman her şeyden önce ilgili tazminatların alınmış olması gerekiyor. Sonrasında dava süreci başlar. Eğer mahkeme işçiyi haklı bulursa ve bunun ardından işe iadesine karar verirse, ilgili şahsın ödenmesi gerekli olan tazminat tutarı, öncesinde kendisine verilmiş olan tazminat meblağının miktarı ölçüsünde mahsup edilmesi temel bir kuraldır. İşverenin buna uygun bir biçimde hareket etmesi, hem mahkeme kararlarını hem de kanunları uygulaması gerekmektedir.

  İşe İade Davası İlk Duruşmada Sonuçlanır Mi?

  İşe iade davası ne kadar sürede sonuçlanır: İşe iade davasının ilk duruşmada sonuçlanması söz konusu olmasına rağmen özellikle ülkemizdeki mahkemelerde dosya sayısının fazla olması bunun önüne geçen temel parametrelerden birisidir. Genellikle bir davanın 1 sene içinde sonuçlanması beklenmektedir. Ortalama süre ise 6 ay ile 12 aylık zaman dilimi içerisinde değişmektedir. Alınan kararın bölge mahkemelerine gitmesi halinde bu sürenin 2 yıla kadar uzamış olduğunu hemen ifade etmek gerekiyor.

  İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

  İşe iade davası söz konusu olduğunda özellikle işe başlatmama tazminatının nasıl hesaplanacağı en çok merak edilen hususların içinde yer almaktadır. Buna göre;

  • 6 ay ve 5 sene arasında çalışmış olan kıdemli bir işçi için başlatmama tazminatının 4 aylık olduğunu görmekteyiz.
  • 5 ve 15 yıl arası söz konusu olduğunda bunun karşılığında tazminat da 5 aylık olur.
  • 15 seneden fazla olması halinde 6 veya 8 aylık bir tazminatın alınması mümkündür.

  İşe İade Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Ödenir?

  İşe iade davası sonuçlandığı zaman işçinin haklı olduğu durumlarda işine dönmesi şarttır. İşveren bu kararı kabul etmek zorundadır. Aynı zamanda boşta geçen süreye dair bir ödemenin yapılmasının da kanunla koruma altın alınmış bir hak olduğunu görmekteyiz.

  Kesinlikle verilmiş kararın işverene sunulması, onun bundan haberdar edilmesi lazım. Ardından belirtilen zaman dilimi içinde işe dönülür. Boşta geçen paranın talebi mümkündür. Bunun 4 aylık bir süreyi kapsamın olduğunu görmekteyiz. İster işe başlama olsun ister olmasın, işveren bunu kesinlikle ödemekle yükümlüdür.

  Yani bir işçi haksız yere çıkarıldıktan sonra boşta zaman harcayarak, çalışamadığı dönemlerin ve günlerin parasını alabilmektedir. Burada dikkat çeken ayrıntı ise maksimum 4 ay olarak sunulmasıdır. Daha üst bir limit ise yoktur. Tazminat ise farklı bir konudur ve bunun hesaplanmasında işçinin her zaman kıdemine ve ne kadar olduğuna bakılır.

  Kamu İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

  Kamuda çalışan işçilerin işe iade davalarını açıp açamayacağı en çok merak edilen hususların başında gelir ve bunun ayrıntıları şöyledir;

  • Eğer bir kişi sözleşmeli olarak, kamu personeli şeklinde çalışıyorsa onun tabi olduğu kanuna 657 sayılı devlet memurları kanunu adı verilmektedir.
  • Bu kanun kesinlikle bir iş sözleşmesi değildir.
  • İş sözleşmesi olmamasından dolayı, personelin farklı nedenlerden dolayı işten çıkarılması halinde, işe iade talebi üzerinden iş mahkemesine gidilmez.
  • İdari yargı çerçevesinde uyuşmazlık adına bir başvurunun yapılması gerekmektedir.
  • Bunların tümü kamuda çalışan kişiler için net bir biçimde ilgili kanun içinde ifade edilmiştir.

  İşe iade davası söz konusu olduğunda bunun gibi bir durumla karşı karşıya kalmış ve çıkarıldığı yere geri dönmek isteyen kişilerin, tek başlarına bu süreci yürütmeleri kesinlikle tavsiye edilen bir durum değildir. Özellikle iş kanuna dair işverenlerin ve onların avukatlarının tüm detayları bilmesinden dolayı sizin de bir avukat ile görüşerek bu noktada süreci bu şekilde başlatmanız tavsiye edilir.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/is-kazasi-ceza-davasi/

  https://yaseminmersin.av.tr/tazminat-davasi/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?