Evlilikte Yıpranma Payı

  18.08.2021
  19.503
  Evlilikte Yıpranma Payı

  Evlilikte yıpranma payı, eşler arasındaki mal paylaşımı sırasında karşılaşılan önemli konulardan biridir. Bu, evlilik süresince bir eşin diğerine kıyasla daha fazla maddi veya manevi katkıda bulunması durumunda, boşanma veya ayrılık halinde adil bir paylaşım yapılabilmesi için hesaplanır. Yıpranma payı, genellikle mal varlıklarının değerinin belirlenmesi, her iki tarafın da evlilik süresince yaptığı katkıların değerlendirilmesi ve bu katkılar arasındaki farkın adil bir şekilde tazmin edilmesini içerir.

  Evlilikte Yıpranma Payı Hesaplama

  Yasalara göre evlilikte yıpranma payı hesaplamasında dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler :

  1. Evlilik Süresi: Evliliğin süresi, yıpranma payının hesaplanmasında önemli bir faktördür. Uzun süreli evliliklerde, yıpranma payı daha yüksek olabilir.
  2. Eşlerin Maddi ve Manevi Katkıları: Eşlerin evlilik süresince maddi (gelir, mal edinme vb.) ve manevi (ev işleri yönetimi, çocuk bakımı vb.) katkıları değerlendirilir.
  3. Varlık ve Borç Durumu: Evlilik süresince edinilen varlıklar ve borçlar, her iki eşin de mali durumu dikkate alınarak değerlendirilir.
  4. Eşlerin Ekonomik ve Sosyal Durumları: Boşanma sonrası her iki eşin de ekonomik ve sosyal durumları, yıpranma payı hesaplamasında göz önünde bulundurulur.

  Hesaplama Yöntemi

  Yıpranma payı hesaplama yöntemi genellikle somut dava koşullarına ve mahkeme kararlarına bağlıdır. Bu nedenle, belirli bir formül kullanmak yerine, mahkemeler her bir davanın özgül koşullarını değerlendirir ve adil bir paylaşım için karar verir. Hesaplama yapılırken, eşlerin evlilik süresince yaptıkları katkılar ve evlilikten kaynaklanan mali değişiklikler dikkate alınır.

  Örnek Hesaplama

  Bir örnek vermek gerekirse, eğer bir eş evlilik süresince kariyerinden feragat edip diğer eşin kariyerini desteklemişse, bu durum yıpranma payı hesaplamasında önemli bir faktör olabilir. Aynı şekilde, evlilik süresince edinilen maddi varlıkların değerlendirmesi ve bu varlıklara her iki eşin de katkıları, yıpranma payının belirlenmesinde dikkate alınır.

  Sonuç

  Yıpranma payı hesaplaması için net bir formül olmamakla birlikte, genel olarak eşlerin evlilik süresince yaptıkları katkıların adil bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu süreçte bir avukatın rehberliği ve mahkemelerin değerlendirmesi önemlidir. Her dava benzersiz olduğu için, yıpranma payı miktarı da davadan davaya değişiklik gösterebilir.

  Yıpranma payı hesaplaması yapılırken genellikle bir hukuk uzmanı veya avukatın yardımı alınır. Çünkü bu süreç, detaylı bir değerlendirme ve hukuki bilgi gerektirir. Ayrıca, taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda, mahkemelerin kararları ve yerel yasalar da hesaplama yöntemini etkileyebilir. Bu süreçte tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Evlilikte Yıpranma Payı Ne Kadar ?

  Evlilikte yıpranma payının ne kadar olacağı, Türkiye’deki hukuk sisteminde kesin bir miktar veya oran olarak belirlenmemiştir. Yıpranma payı, her bir boşanma davasının özgül koşullarına bağlı olarak mahkemeler tarafından belirlenir. Bu nedenle, yıpranma payının miktarını etkileyen birçok faktör vardır ve her dava farklıdır. Etkileyen faktörleri yukarıda paylaştık.

  Boşanmada Yıpranma Payı Nedir ?

  Boşanmada yıpranma payı, Türkiye’de Medeni Kanun çerçevesinde ele alınan, evlilik süresince eşlerden birinin diğerine oranla daha fazla maddi veya manevi katkıda bulunması durumunda, bu dengesizliği gidermek amacıyla boşanma esnasında yapılan maddi bir tazminattır. Boşanmada yıpranma payı, evlilik birliği içerisinde edinilen kazanımların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak ve evlilik süresince daha az katkıda bulunan eşin, bu durumdan ötürü uğradığı ekonomik veya manevi zararın telafisine yöneliktir.

  Yıpranma Davası Nasıl Açılır ?

  Yıpranma payı talebi, Türkiye’de genellikle boşanma davası içerisinde veya boşanma davasının sonuçlanmasının ardından maddi tazminat talebi olarak açılan bir davadır. Yıpranma payı davası açmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Hukuki Danışmanlık Almak

  Yıpranma payı davası açmadan önce bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukat, davanın nasıl ve hangi gerekçelerle açılacağı konusunda rehberlik eder ve gerekli belgelerin hazırlanmasında yardımcı olur.

  2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması

  Yıpranma payı talebinde bulunurken, evlilik süresince yapılan maddi ve manevi katkıları, varlık ve borç durumunu, eşlerin ekonomik durumlarını gösteren belgeler ve kanıtlar toplanmalıdır. Bu belgeler arasında maaş bordroları, banka hesap dökümleri, mal edinme belgeleri ve benzeri evraklar bulunabilir.

  3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması

  Yıpranma payı talebinde bulunacak kişi veya avukatı tarafından, talebin detaylarını içeren ve talebin gerekçelerini belirten bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, yıpranma payı talep edilen miktar, evlilik süresince yapılan katkıların detayları ve talebin hukuki gerekçeleri açıkça belirtilmelidir.

  4. Dava Dilekçesinin İlgili Mahkemeye Sunulması

  Hazırlanan dava dilekçesi, Türkiye’de yetkili aile mahkemesine sunulur. Boşanma davası zaten devam ediyorsa, yıpranma payı talebi boşanma davası içerisine dahil edilebilir. Boşanma gerçekleştikten sonra yıpranma payı talep edilecekse, bu durumda ayrı bir dava olarak açılabilir.

  5. Dava Sürecinin Takibi

  Dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından, dava süreci başlar. Mahkeme, davayı incelemek için bir duruşma tarihi belirler. Davalı ve davacı, mahkemede kendilerini temsil etmek veya avukatları aracılığıyla temsil ettirmek için mahkemeye katılırlar. Mahkeme, sunulan belge ve delilleri değerlendirerek bir karar verir.

  6. Mahkeme Kararının Uygulanması

  Mahkeme, yıpranma payı talebini kabul ederse, davalı tarafın belirlenen miktarı davacı tarafa ödemesine karar verir. Mahkeme kararının ardından, kararın uygulanması için gerekli işlemler yapılır.

  Yıpranma payı davası, evlilik süresince oluşan ekonomik ve manevi dengesizliklerin telafisi için önemli bir hukuki yoldur. Bu süreçte profesyonel hukuki destek almak, davacının haklarını etkili bir şekilde savunmasına yardımcı olur. Bu süreçte uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

  İlginizi Çekebilir; 

  https://yaseminmersin.av.tr/tek-tarafli-bosanma/

  Boşanan Kadının Hakları

  Evlilik Sözleşmesi Nedir ?

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?