trende

Hakaret Davası | Hakaret Davası Açma

20.11.2021
16
Hakaret Davası | Hakaret Davası Açma

Hakaret davası kapsamında ana amaç kişilerin itibarının korunmasıdır. Özel hayatı ya da ailevi yaşamı ile alakalı olarak almış olduğu olumsuz sözler kişilerin hakaret davası açması için yeterlidir. Maddi manevi tazminat davası ile de bu sürecin bir araya getirilebileceğinin ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Kişilerin hakaret davalarını kendi adlarına açmalarına izin verilmektedir. Örneğin yakınlarına edilen bir hakaret sebebi ile dava açılmasına olanak verilmeyecektir. Bu noktada hakaret davasının kapsamının bireyselliği temel aldığı görülmektedir. Bunun istisnası kişilerin kendi ölen yakınlarıdır. Bazı durumlarda yakınlara hakaret edilmesi kişilerin kendi saygınlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Küfür Ve Hakaretin Cezası Nedir?

Hangi kelimeler hakarete girer; kişilerin somut ya da soyut 2 şekilde hakarete uğrama olasılığı vardır. Somut olarak hakaret edilmesi durumunda bir suçun kişiye isnat edilmesi söz konusudur. Soyut olanda ise herhangi bir suç isnat etmeden genel ifadeler ile karşıdaki kişinin yaralanması hedef olarak belirlenmiştir. Kişilerin kendi saygınlıklarının korunması için açılan bu davalarda soyut ve somut olmak üzere iki seçenek üzerinden davanın seyri belirlenecektir.

Kişilerin işlediği ve kesin hüküm ile suçlandıkları bir konuda isnatta bulunulması hakaret olarak algılanmayacak ve davaya konu edilmeyecektir. Örneğin hırsızlıktan gerçekten hüküm giymiş bir kişiye hırsız olarak seslenilmesi biri hakaret olarak ele alınmayacaktır. Hırsızlık suçu işlememiş bir kişiye bu şekilde hitap edilmesi ise somut bir suçun isnat edilmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Atfedilen hakaretamiz söz ile kesin hüküm giymemiş olmak en temel kurallar arasında yer almaktadır.

Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Eşime hakaret davası açabilir miyim; eşinize hakaret davası açma hakkınız vardır. Bunu genel olarak boşanmaya ek bir dava olarak açma yolu izlenmektedir. Çekişmeli davaların bir ek davası olarak hakaret için manevi tazminat talep edebilirsiniz. Anlaşmalı boşanmanın bu kıstasta olmamasının asıl nedeni anlaşmalı boşanmalarda hali hazırda nafaka ve tazminat ile alakalı belirlemeler yapılmıştır. Bu nedenle ayrıca bir dava açılmasına gerek olmayacaktır. Hakaret davası açmak için başvuruların yapılmasının sonrasında kişilerin 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar uzayan cezaya çarptırılmalarına karar verilebilmektedir. Bu hapis cezasının maddi cezaya dönüştürülmesine de olanak verilmektedir.

Telefonda Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Hakaret davası nasıl açılır; telefonda hakaret son senelerde en sık yaşanan sorunlar arasında kendini göstermektedir. Bu aşamada en büyük yanılgı ise kişilerin karşı tarafın izni olmadan kendi haklılıklarını kanıtlamak adına telefonda hakareti kaydetmeleridir. Karşı tarafın haberi olmadığı için bu ses kaydını bir delil olarak mahkemeye sunmanıza olanak verilmeyecektir. Ayrıca durumun karşı tarafça fark edilmesi durumunda özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesi ile telefon konuşmanızı kaydetme sebebi ile size karşı dava açma hakkı dahi olacaktır. Bilişim alanında yaşanan gelişmeler ile beraber hukukun bu alanda gelişim gösterdiğinin de ayrıca bildirilmesi gerekir. Bu ihtiyacın karşılanması adına gerekli olan bilgilendirme anında sunulmaktadır. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden telefon konuşmasında hakaret edildiğini kanıtlamak için tanık gösterebilirsiniz. Bu konuda sizin çok yakınınız olan biri kişinin tanıklığının güvenilir bulunmayacağını da ayrıca bilmelisiniz.

Telefonda Hakaret Ve Tehdidin Cezası Nedir 2022?

Hakaret davası cezası açmak isteyen kişilerin hakaretin niteliğine uygun olarak dellillendirme adımlarını tamamlaması gerekmektedir. Delillendirme sürecinde daha önce de belirtildiği üzere özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmemesine de özen gösterilmelidir. Yapılan son değişiklikler ile beraber karşı tarafın görüşmenin kayıt altına alındığından haberi yok ise bu unsurların ve datanın delil olarak sunulmasına izin verilmeyecektir. Özel hayatın gizliliğinin hangi ikonu olursa olsun bilişim gelişimlerinden korunması için çaba sarf edilmektedir. Cezalandırma sürecinde ya hapis cezası ya da maddi para cezası sunulmaktadır. Kişilerin maddi para cezası ve hapis cezasına aynı anda çarptırılmasının mümkün olmadığı da belirtilmelidir.

Hakaret Davası Cezası Kaç TL 2022?

Nitelikli hakaret davasında 3 aydan 2 yıla kadar uzayan bir hapis cezasına çarptırılması söz konusu olabilmektedir. Maddi olarak ceza alan kişinin ise verilen hapis cezasının maddi tutara çevrilmiş halini ödemesi gerekir. Nitelikli hakaret suçu denildiği zaman temelde akla gelmesi gereken unsurlar;

  • Nitelikli hakaretin en temel unsurlarının başında kamu görevlilerine yapılan hakaretler gelmektedir. Bu hakaretin kamu görevinden ötürü yapılmış olması gerekmektedir.
  • Kişinin bağlı bulunduğu değerler sebebi ile hakaret maruz kalması da nitelikli hakaret olarak tanımlanmaktadır. Nitelikli hakaret kapsamında bu birimde cezaya çarptırılan kişilerin alacakları cezanın kesinlikle 1 yıldan fazla olacağının bildirilmesi gerekir.
  • Sağlık personellerine karşı saldırılara bir önlem olması konusunda gerekli olan adımlar atılarak sağlı çalışanlarına yapılan hakarete ayrıca bir cezai yaptırım ve artırım uygulanacağını da bilmelisiniz. Bu şekilde sağlık çalışanlarına karşı şiddet girişimlerinin önünün kesilmesi hedeflenmektedir.

Bu detaylara dikkat ederek davsa dosyası şekillendirildiğinde olumsuz sonuç alınmasının mümkün olmadığı da belirtilmelidir.

Sosyal Medya Hakaret Para Cezası Ne Kadar?

Sosyal medya hakaret davası son senelerde en sık rastlanan ve kişilerin en sık rahatsızlık duydukları durumların başında gelmektedir. Bu noktada bireylerin özellikle anonim hesaplar üzerinden yaptıkları yorumlar ile kişilik haklarına karşı saldırıda bulunmaları yaygın bir hale gelmiştir. Bu suçun basit şekilde işlenmesi durumunda alınacak en yüksek ceza 2 yıl hapis cezası olarak tanımlanmıştır. Kişilerin ya hapis cezasına çarptırılmasına ya da maddi cezaya çarptırılmasına onay verilir. İki cezanın birden işleme koyulmasına olanak verilmeyecektir.

Hakaret davası dosyalarının çıkarılacak olan sosyal medya kanunu ile daha net bir zemine oturacağı tahmin edilmektedir. Bu şekilde kişilerin sosyal medya hesaplarını kullanırken anonim kimlikler sunmasına izin verilmeyeceği tahmin edilmektedir. Anonim kimlikler sunan kişilerin hesaplarının ilerleyen süreçlerde kapatılacağı ön görülmektedir. Hakaretin yüz yüze yapılmamış olması ve bir bilişim sistemi ile yapılmış olması o suçun suç niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Bilişimin sosyal hayata son derece entegre edildiği bu günlerde hakaret davası kapsamında sosyal medya gönderileri, yorumları ve mesajları da bir delil olarak kabul edilmektedir. Alınan bu tedbirler ile kişilerin sosyal medya üzerinden kimliklerini saklayarak agresif yorumlar yapmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Hakaret Suçu Para Cezasına Çevrilir Mi?

Verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine olanak verilmektedir. Para cezası ve hapis cezasının aynı anda verilmesine kanun müsaade etmemektedir. Hakaret suçunun cezai yaptırımı artıran bazı unsurlar vardır. Bunun başında hakaret suçunun alenen işlenmesi gelmektedir. Alenen işlenmesi durumunda normal koşullarda verilen tutardan altıda bir kadar daha fazlasının verilmesine onay sunulur.

Şerefe Karşı Suçlar Nelerdir?

Hakaret davası şerefe karşı suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Kişilerin kendi saygınlıklarının korunması bu kanunun ve açılan davaların temel amacıdır. Açılacak olan davaların bireysel düzeyde işlerlik kazanacağının bildirilmesi gerekir. Farklı yakınlarınızın şeref ve onuru adına ancak bu durum sizi etkiliyorsa dava açmanıza izin verilecektir.

Türk Ceza Kanunun 125-131 maddeleri arasında şerefe karşı suçlar ele alınmıştır. Toplum arasında saygınlığın ve haysiyetin zedelendiği durumlarda bu kanun kapsamında davanın temellendirilmesi sağlanabilir. Her kişinin şeref ve onur sahibi olması sebebi ile bu unsurlara karşı atılan adımların suç olarak addedilmesi korunmasının yolunu açmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış