Tazminat Davası | Tazminat Davası Nasıl Açılır

  10.11.2021
  2.203
  Tazminat Davası | Tazminat Davası Nasıl Açılır

  Tazminat davası maddi ya da manevi temeller üzerine açılabilmektedir. Bazı durumlarda kişilerin maddi manevi tazminat davası açma aşamasında bu durumun ödül ya da ceza olmadığının ayrıca bildirilmesi gerekir. Örneğin boşanma davasında durum bu şekilde ilerlemektedir. Boşanma davalarının sonrasında maddi manevi tazminat istenebilmektedir. Bu durum taraflardan birine ödül ya da diğerine ceza niteliğinde olsun diye değil, tarafların sorunsuz şekilde boşanma sonrasında da hayatlarına devam edebilmelerini mümkün kılmak adına atılan bir adımdır.

  Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

  Tazminat davası açma ücreti davayı açan kişiye aittir. Dava avukat ücreti de bireysel olarak davayı açan kişiye aittir. Avukat ve müvekkil arasında yapılan protokol ile bu ücretin daha sonrasında dava sonucunda ödenmesine de karar verilebilmektedir. Bu konuda herhangi bir sakınca yoktur. Bu şekilde her iki tarafın hakları ve sorumlulukları da yazılı kayıt altına alınmış olur. Avukatınızın bu alanda yetkin olması durumunda tazminat davasında olumlu sonuç alma olasılığınızın artacağı da belirtilmelidir. Avukatınızın hangi dava seçeneklerine göz attığına ve hangi davalardan olumlu sonuç aldığına dair bilgilendirme sunulmalıdır.

  Tazminat Davası Para Ödenmezse Ne Olur?

  Maddi zarar sebebi ile tazminat davası talep edilmesi mümkündür. Bu aşamada tutarın belirlenme süreci içerisinde şu unsurlar dikkat çekmektedir;

  • Öncelikli olarak zarara uğrayan tarafın bu konuda ispat sunması gerekmektedir. Zarara uğrandığına dair örneğin bir tutanak sunulabilir. Araba kazalarında kişilerin dava dosyasına olay yerinin fotoğraflarını eklemelerine de olanak sunulmaktadır.
  • Zarar tutarının ne zaman hesaplanacağı ve bu hesaplama zamanına göre tarafların mağdur edilmemesi için faiz tutarının belirlenmesi faiz tutarı ile beraber ödenmesi gereken tutar yeniden hesaplanacaktır.
  • Son adım olarak da denkleştirme süreci tamamlanacaktır. Bu hesaplama süreçlerinde ortaya çıkarılacak olan tutara karşı tarafın itiraz etme hakkı da vardır. Tarafların itirazları neticesinde sürecin sonuca bağlanmasının uzayacağının da ayrıca iletilmesi gerekir.

  Maddi manevi tazminat davası kapsamında hükmedilen tutarın ödenmemesi durumunda bunun için icra takibi başlatılmasına da karar verilebilmektedir. Kişilerin eğer bir mal varlığı varsa buna el koyulur eğer yoksa hapis cezası ile sonuçlanabilmektedir. Avukatınız hükmedilen maddi manevi tazminatın tarafınızca tahsil edilmesi için de gerekli olan takip aşamasını yerine getirecektir.

  Maddi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

  Maddi tazminat davası talep edilmesi için talepte bulunacak olan kişinin daha az kusurlu taraf olması gerekmektedir. Daha az kusurlu taraf olmasının neticesinde tazminat davası talep etme hakkı vardır. Hem bir maddi ilişkide kusurlu taraf olmak hem de tazminat talep etmek mümkün olmayacaktır. Maddi manevi tazminat davasında her iki, kategoride de aynı kural geçerliliğini sürdürmektedir. Avukatınız bu konuda size gerekli olan bilgilendirmeleri eksiksizi biri biçimde sunacaktır.

  Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

  Tazminat davası açmak için zarara uğradığınız durumun öğrenilmesinin sonrasında 2 sene içerisinde açılması gerekmektedir. Bu sürenin dolması durumunda dava açma hakkının geri verilmesi için zarara uğradığınızın size geç aksettirilmesi gibi hususları da öne sürebilirsiniz. Tazminat davası açma sürecinde tazminata konu olan hususa göre hangi mahkeme aracılığı ile başvuruların yapılması gerektiği konusunda değişim olabilmektedir. Bu konuda tecrübeli olan avukatlardan destek alarak hem davanın açılması ve davanın takip adımlarının yerine getirilmesi konusunda destek alabilirsiniz. Sizin bizzat dava akışına katılmanıza da gerek olmayacaktır. Avukatınız gerekli olan tüm hukuki prosedürleri yerine getirecektir.

  Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

  Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır; dilekçenin sunulması ve kabul edilmesi sonrasında davanın ilerleyen safhalarında tazminat tutarına karar verilecektir. Karşı tarafın ödeme gücünü aşmazken başvuruda bulunan tarafın da zararını tazmin edecek bir tutarın belirlenmesi için çaba sarf edilmektedir. Ödeme kabiliyeti olmayan bir tutarın belirlenmesinin her iki taraf için de sorun teşkil ettiğinin ayrıca bildirilmesi gerekir. Tazminat tutarında bazı indirimler de uygulanabilmektedir. Bu indirimlerin uygulanabilmesi için her iki tarafın da razı olması gerekir. Her iki taraf razı değilse indirim uygulama kararı kabul görmeyecektir.

  Zarar gören kişinin kendi kişisel kusurundan da kaynaklanan ortak bir kusurluluk hali söz konusu ise istenecek olan tazminat tutarında indirim yapılması mümkün kılınabilmektedir. Tazminatın ödenmesi durumunda ödeme yapacak olan kişinin maddi durumunun net şekilde kötüleşmesi de indirim yapılması için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durumun kanıtlanması için aylık gelirin yanı sıra sahip olduğunuz mal varlığına ilişkin de bilgilendirme alınabilmektedir. Her iki tarafın da memnun olacağı ve tarafları mağdur etmeyecek bir tutarın belirlenmesine özen gösterilir.

  Maddi Tazminat Kalemleri Nelerdir?

  Maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği kapsamında kişilerin hangi gerekçe ile tazminat talep ettiklerine dair kendi bilgilerini de içeren net bir içerik oluşturmaları gerekmektedir. Avukatınız tazminat davasının dilekçe hazırlama safhasında da sizin için tüm işlem akışını yürütecektir. Maddi tazminatın farklı türleri bulunmaktadır. Nakden tanzim olarak tanımlanan ilk unsur tazminat tutarının nakit olarak ödenmesi manasına gelmektedir. Sermaye ya da irat olarak ödeme hakkı da mevcuttur. Son seçenek olarak da geçici ödemeler branşı bulunmaktadır. Tazminat talep eden kişilerin genel olarak nakdi ödeme tipini tercih ettikleri görülmektedir. Fakat bu noktada ödeme yapacak olan taraf için hangi ödeme türünün daha sürdürülebilir olduğunun da bildirilmesi gerekir.

  Tazminat Davası Ne Zaman Düşer?

  Tazminat davasının dava açan kişinin kusurlu olması durumunda olumsuz sonuçlanmasına karar verilmektedir. Bu noktada hem kusurlu hem de tazminat davası açan taraf olduğunuz tespit edilirse size tazminat bağlanmayacaktır. Bunun tam tersine davanın reddine karar verilir avukatınız kusur oranları konusunda size gerekli olan bilgilendirmeyi yapacaktır. Bu bilgilendirmenin kabinde başvuru adımının şekillenmesi sağlanacaktır. Avukatınız dilekçe hazırlanması, kusurluluk hallerinin analiz edilmesi ve dava sürecinin her adımında size gerekli olan bilgilerin verilmesinden sorumludur. Davanın sonucunda ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin avukatınız ile bir protokol yapabilirsiniz. Bu şekilde hem avukatın hem de müvekkilin haklarının korunması sağlanır.

  Tazminat Davalarında Zaman Aşımı Süresi Nedir?

  Ceza davasından sonra tazminat davası zaman aşımı 2 sene olarak belirlenmiştir. Hak düşme süresi ise 10 sene olarak belirlenmiştir. Tazminat talep etme hakkını kaybetmemek adına bu alanda yetkili olan avukatlardan gerekli olan desteği almaya özen göstermelisiniz. Avukatınız dava sürecini takip ederek zamanaşımı gibi sorunlar meydana gelmeden dava dilekçesi sunma adımını yerine getirecektir. Bu aşamada tazminatın neden verildiğine dair 3 farklı görüş olduğunun da unutulmaması gerekir; tatmin, telafi ve ceza. Yaygın olarak telafi görüşü ağır basmaktadır.

  Kıdem Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

  Tazminat davası kapsamında bazı yönetmelikler değişim göstermiştir. 2017 senesinden öncesinde feshedilen iş akitleri için tazminat davası açmak isteyen kişilerin 10 senelik zaman diliminde tazminat talebinde bulunmaları gerekmektedir. 2017 senesinden sonra işten kovulan kişilerin ise tazminat talep etmek için 5 senelik bir zamanları vardır. Bu zaman diliminin dolması durumunda kıdem tazminatı almak için dava açma hakkını kaybetmiş olacaksınız. Kıdem tazminatının ya da ihbar tazminatının alınmış olması kişilerin işe iade davası açmasının önünde bir engel değildir. Her ikisini birden yerine getirme hakkınız vardır.

  Tazminat Davası Ne?

  Tazminat davası, maddi ve manevi olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Bunun için gerekli şartların tümünün ortaya çıkması önemlidir. Aynı zamanda dava sürecinde iyi bir avukatın alınması, istenilen sonucun alınmasında mühim bir detay olduğunu ifade etmek gerekiyor.

  Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

  Maddi manevi tazminat davaları belli durumların gerçekleşmesinin ardından açılabilir. Bunlar şöyledir;

  • Sosyal medya, görsel basın üzerinden yazılı bir biçimde bir insanın kişilik haklarına saldırılması halinde tazminat davasının açılması mümkündür.
  • Boşanma davasının içinde de ilgili hukuki sürecin başlatılması söz konusudur. Hem maddi hem de manevi tazminat istenebilir.
  • Bunun yanı sıra kanunla açık olarak belirtilmiş telif haklarına yönelik bu davanın açılması konusunda bir sorun yoktur.
  • Doktorların yapmış olduğu hatalı uygulamalar da tazminat davası gerekçesi olarak karşımıza çıkar.
  • Yaşanmış bir iş veya trafik kazasının ardından bu tip hukuki süreçlerin başlatılması hakkı yasalarla tanınmıştır.
  • Aynı zamanda suç işleme sonrasında davanın gündeme gelmesi ve açılması kolaydır.
  • Son olarak sözleşme ihlali kaynaklı olarak da ilgili davanın açılabildiğini hemen ifade etmek lazım.

  Burada önemli olan nokta şartların mutlaka gerçekleşmiş olmasıdır.

  Tazminat Davası Para Ödenmezse Ne Olur?

  Tazminat davası açılması sonrasında bunu kazanan kişilerin, karşı taraftan yani davalı olandan parasını alması bir haktır. Ancak ortada bir mahkeme kararı olmasına rağmen ödeme yapılmaması gibi durumlar çok sık bir biçimde görülebilmektedir. Böyle hallerde gerçekleştirilmesi gereken işlem ise durumu hemen İcra Takibi Dairesi’ne iletmektir. Yasal bir hak olarak tanımlanmıştır. Ardından icra takibi en kısa zaman dilimi içerisinde başlatılır. Böyle bir halde; satış giderleri, avukat masrafı, icra dairesinin masrafları ve son olarak ekstra şeklinde tanımlanmış tüm giderlerin davalı tarafından ödenmesi temel bir kuraldır.

  Maddi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

  Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır: Maddi manevi tazminat davası her zaman ilgili mahkemelerde açılır. Ancak bu konuya ve dava türüne göre farklılık arz eder. Tek bir görevli mahkemenin bulunmadığını hemen ifade etmek lazım. Sözleşme söz konusu ise asliye hukuk devreye girmektedir. Doktordan kaynaklı olan durumlarda ise tüketici mahkemesi tam yetkiye sahiptir.  Kıdem tazminatı ve ihbar konularında gidilecek olan mahkemeye iş mahkemesi şeklinde belirtilmiştir.

  Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

  Davanın açılma süresi ile alakalı olarak şunları bilmek gerekiyor;

  • Herhangi bir istisna hali haricinde haksız bir fiilin ardından manevi olarak tanımlanmış tazminat davalarının, failin kim olduğu öğrenildikten sonra 2 yıllık zaman dilimi içerisinde açılmalıdır.
  • Hem fail hem de fiilin sonradan öğrenilmesi halinde bu süre farklılık gösterir ve 10 yıl halini alır. İlgili sürede durumun mahkemeye intikal ettirilmesi şarttır. Böylelikle yaşanmış olan haksızlık mahkemeye taşınmış olacaktır.

  Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

  Tazminat davası açıldığı zaman en çok merak edilen konuların başında miktar gelmektedir. Hakkaniyet ilkesinin burada her daim gözetilmiş olduğunu ifade etmek lazım. Buna uygun olan tutar söz konusudur. Farklılık gösterir. Kriterler ise şöyledir;

  • Paranın sahip olduğu satın alma gücünün göz önünde bulundurulması esastır.
  • Bunun yanı sıra olayın hem tarihi hem de ağırlığı, tazminat miktarı konusunda kesinlikle belirleyici bir parametre olarak karşımıza çıkar.
  • Aynı zamanda hakimler her zaman ülkenin içinde bulunduğu tüm durumları ve koşulları da göz önünde bulundurmaktadırlar.
  • Davaya konu olmuş olan olayın yanı sıra hem davacının hem de davalı olan kişinin sahip oldukları tüm sıfatlar, sosyal ve ekonomik durumlarına bakılmaktadır.
  • Buna ek olarak kusur derecesi de önem arz eder.
  • Olayın genel özelliklerine de bakılması tanımlanmış kuralların içinde karşımıza çıkar.

  Bunların ardından mahkeme, ne kadarlık bir tazminatın ödeneceğine karar vermektedir. Bunun belirtilmiş olan zaman dilimi içerisinde ödenmesi şarttır. Aksi halde durumun icra takibiyle daha farklı bir sürece girmesi söz konusudur.

  Bankaya Tazminat Davası Nasıl Açılır?

  Bankaya tazminat davası nasıl açılır: Bankaya tazminat davası açmak mümkündür ve şu kriterlere göre hareket edilmelidir;

  • Banka kartel davası bunlardan birisidir. Belirtilmiş bazı zaman aralıklarında bankaların haksız bir biçimde kazanç elde etmek adına, bir suni faiz oranını kabul edip, bunun üzerinden kredi verilmesi halinde ilgili davanın açılması mümkündür. Buna göre ilk etapta ne kadarlık bir tazminatın alınacağı daha en başından belirlenir. Kredilerin, ilgili zaman dilimi içindeki faiz oranı, ne kadar alındığı, o güne kadar ne kadar ödeme yapıldığı ve bunun gibi birçok önemli detay mühimdir. Kartel banka davalarında her daim mahkeme bir bilirkişi atar. Bu şahıs, ideal faizi tespit eder. Suni faiz ile arasındaki fark da davayı açmış olan kişiye ödenmektedir.
  • Bankaların haksız kazançları karşısında, bundan dolayı mağdur olmuş olanların durumu hemen mahkemeye taşımaları mümkündür.

  Bankalara açılacak olan tazminat davalarında söz konusu kurumlar kartel oluşturarak suni bir faiz belirliyorlarsa, kaybın 3 katı gibi bir üst limit belirtilmiştir. Bundan dolayı ilk olarak alanında uzman bir avukat tutulmalı ve bunun ardından dilekçe yazılarak süreç başlatılmalıdır.

  Manevi Tazminat Davasında Para Ödenir Mi?

  Manevi tazminat davasında para ödenir mi: Manevi tazminat davalarında her zaman para ödenebilmesi, bunu açmış olan kişinin talebi ile doğru orantılıdır. Buna göre uğramış olduğu manevi hasar ve zarar sonrasında, bir paranın gündeme gelmesi mümkündür. Bu noktada kesin kararı sadece mahkeme karar verir ve davalının para ödemesine hükmedebilir.

  Manevi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

  Manevi tazminat davası açmak isteyen kişilerin şuna göre hareket etmesi lazım;

  • Hukuk mahkemelerinin bu konuda yetkili olduğunu görmekteyiz.
  • Bunun yanı sıra her türlü davada olduğu gibi davalının ikametgah adresinde bulunmuş olan mahkeme yetkilendirilmiştir.
  • Eğer davalı taraf bir tüzel kişi ise yani üniversite, dernek, vakıf veya şirket ise tüzel olan bu kişinin bulunmuş olduğu asliye hukuk mahkemesi üzerinden davanın açılması söz konusudur.
  • Birden fazla davalı olması halinde ise bunlardan bir tanesinin yerleşiminin olduğu yerdeki mahkemenin tercih edilmesi gerekmektedir.

  Tazminat Nedir Kaça Ayrılır?

  Tazminat davası açılmasından önce bu kavramın ne olduğunu ve kaça ayrıldığını kesinlikle bilmek lazım. Maddi tazminat; bir kişinin maddi anlamda uğramış olduğu her türlü zarar sonrasına talep ettiği ücret olarak karşımıza çıkar. İş gücü tazminatı bunlardan birisidir. Efor kaybı olarak da tanımlanır.

  Bunun yanı sıra hukukumuzda aynı zamanda kıdem tazminatı da söz konusudur. İş akdinin feshedilmesinden sonra personele ödenmesi gereken bir paradır. Kendi isteğiyle ayrılma söz konusu olduğunda bunun verilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda bu davanın açılabilmesi adına ilgili şahsın bu kurumda en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

  Manevi tazminat durumlarında da yine bir haksızlık durumu söz konusudur. Bunun ardından kişinin duymuş olduğu her türlü elem ve üzüntünün yanı sıra, kişilik haklarına bir saldırı olması halinde bunun mahkemeye taşınması mümkündür.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/karsi-bosanma-davasi-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/karsi-dava-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/tek-tarafli-bosanma-davasi-sebepleri/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?