Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

  16.02.2024
  1.007
  Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme

  Boşanma davasından feragat ve vazgeçme, boşanma sürecinin ortasında ya da başında, davacının davadan el çekmesi ve mevcut evlilik durumunun devam etmesi yönünde karar vermesi anlamına gelir. Türkiye’de bu süreç, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Medeni Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. İşte bu süreçle ilgili bilmeniz gerekenler:

  Boşanma Davasından Feragat

  • Feragat Nedir?: Davacının, dava sürecinde davadan tamamen vazgeçmesi ve davanın devam etmeyeceğini beyan etmesidir. Feragat, davacı tarafından yapılabilir ve davalının onayına gerek yoktur.
  • Feragat Süreci: Feragat, davacı tarafından mahkemeye bir dilekçe ile bildirilir. Bu dilekçede, davacının davadan vazgeçtiği ve dava hakkından feragat ettiği açıkça belirtilmelidir.
  • Mahkemenin Rolü: Mahkeme, feragat dilekçesini aldıktan sonra, davanın düşürülmesine karar verir. Bu, davanın sonlandığı ve tarafların evlilik durumunun boşanma olmadan devam ettiği anlamına gelir.

  Boşanma Davasından Vazgeçme

  • Vazgeçme Nedir?: Davacının, dava sürecinde daha önce başlattığı boşanma davasını sürdürmek istemediğine dair kararıdır. Bu, genellikle tarafların arasındaki sorunların çözülmesi veya uzlaşma sağlanması durumunda gerçekleşir.
  • Vazgeçme Süreci: Davacı, mahkemeye boşanma davasından vazgeçmek istediğini belirten bir dilekçe sunar. Bu dilekçede, davadan vazgeçme niyeti ve dava hakkından feragat edildiği belirtilir.
  • Mahkemenin Rolü: Mahkeme, davadan vazgeçme talebini değerlendirir ve uygun görürse davanın düşmesine karar verir. Bu kararla, dava resmi olarak sona erer ve evlilik devam eder.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Hukuki Danışmanlık: Boşanma davasından feragat etme veya vazgeçme süreci hukuki sonuçlar doğurduğundan, bu adımları atmadan önce bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir.
  • Mahkemenin Onayı: Feragat veya vazgeçme, mahkemenin onayı ile resmiyet kazanır. Mahkeme, sürecin taraflar ve çocukların menfaatine uygun olduğundan emin olmak için bu kararları verir.
  • Uzlaşma ve Arabuluculuk: Boşanma sürecinde uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varılmışsa, bu durum mahkemeye bildirilmelidir. Uzlaşma sağlanması, davadan vazgeçme kararının alınmasında önemli bir etken olabilir.

  Boşanma davasından feragat etme veya vazgeçme, karşılıklı anlaşma ve uzlaşmanın bir sonucu olarak görülebilir. Bu süreçler, evliliği devam ettirme kararı alan çiftler için önemli bir hukuki mekanizmadır. Ancak, bu adımların atılması öncesinde ve süresince alınacak hukuki tavsiyeler, sürecin sağlıklı ve yasalara uygun şekilde ilerlemesini sağlar.

  Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi

  Boşanma davasından vazgeçmek isteyen bir davacının mahkemeye sunabileceği genel bir dilekçe örneği aşağıda verilmiştir. Bu örnekteki bilgileri kendi durumunuza uyacak şekilde doldurmanız ve gerektiğinde hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Dilekçe, davadan vazgeçme niyetinizi ve bu kararı mahkemeye resmi olarak bildirme amacını taşır.


  [Adınız Soyadınız]
  [Adresiniz]
  [Telefon Numaranız]
  [E-mail Adresiniz]

  [Tarih]

  [Mahkemenin Tam Adı]
  [Mahkemenin Adresi]

  Sayın Hakime,

  Ben, [Adınız Soyadınız], [Mahkemenin Adı] tarafından görülmekte olan ve [Dava Dosya Numarası] numara ile kayıtlı boşanma davasının davacısıyım. Bu yazıyla, davadan vazgeçme niyetimi size bildirmek istiyorum.

  [Eşinizin Tam Adı] ile aramızdaki evlilik birliğini sonlandırmak üzere açtığım boşanma davasından, [vazgeçme nedeninizi kısaca açıklayın; örneğin: aramızdaki sorunları çözme konusunda anlaşmaya vardığımız için, ilişkimizi sürdürme kararı aldığımız için vb.] nedenleriyle vazgeçme kararı almış bulunmaktayım.

  Bu kararı, tamamen kendi özgür irademle ve herhangi bir dış baskı olmaksızın aldığımı belirtmek isterim. Bu nedenle, söz konusu [Dava Dosya Numarası] numaralı boşanma davasının prosedür gereği düşürülmesini talep ediyorum.

  Gerekli işlemlerin yapılması için mahkemenizin yönlendirmelerine uyacağımı ve bu süreçte mahkemenizin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamaya hazır olduğumu belirtmek isterim.

  İşlemlerinizde kolaylıklar diler, saygılar sunarım.

  Saygılarımla,

  [İmzanız]
  [Adınız Soyadınız]


  Bu dilekçe örneği, boşanma davasından vazgeçmek istediğinizi mahkemeye bildirmek için kullanılabilir bir temel oluşturur. Ancak, herhangi bir hukuki işlemde olduğu gibi, özellikle de boşanma gibi önemli bir konuda, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız her zaman tavsiye edilir.

  Boşanma Davasından Feragat İle Vazgeçmek Arasındaki Fark

  Boşanma davasından feragat etmek ile boşanma davasından vazgeçmek arasındaki temel fark, yasal sonuçlarda ve ilerideki haklarda yatar:

  • Feragat Etme: Davacının dava konusu üzerindeki tüm haklarından kalıcı olarak vazgeçmesi anlamına gelir. Bu, davacının ilgili konu üzerinde tekrar dava açamayacağı anlamına gelir ve genellikle dönüşü olmayan bir işlemdir.
  • Vazgeçme: Davacının mevcut dava sürecini durdurmak istemesidir ancak bu, konu üzerindeki tüm haklardan vazgeçildiği anlamına gelmez. Davacı, gelecekte aynı konu üzerine yeniden dava açma hakkını saklı tutar.

  Kısacası, feragat etmek daha kesin ve kalıcı bir adımdır ve ilgili konuda tekrar dava açma hakkını ortadan kaldırır. Vazgeçmek ise dava sürecini durdurur ancak gelecekte aynı konuda yeniden dava açma imkanını korur.

  Boşanma Davasından Vazgeçmenin Cezası

  Türkiye’de boşanma davasından vazgeçmenin doğrudan bir “cezası” bulunmamaktadır. Boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması için yasal bir yol olduğu kadar, bu süreçten vazgeçmek de tarafların hukuki bir hakkıdır. Boşanma davasını açmış olan bir taraf, davadan vazgeçmeye karar verirse, bu kararın yasal bir cezası ya da yaptırımı söz konusu değildir. Ancak, boşanma sürecinden vazgeçmenin bazı yasal ve mali sonuçları olabilir:

  • Yargılama Giderleri ve Avukat Ücretleri: Boşanma davası sürecinde yapılan masraflar (mahkeme harçları, avukatlık ücretleri vb.) geri alınamaz. Davadan vazgeçilse bile bu masrafların ödenmiş olması gerekebilir.
  • Dava Sürecinin Tekrarlanması: Eğer kişi daha sonra tekrar boşanma davası açmaya karar verirse, bu yeni bir dava açılması anlamına gelir ve yeniden masraflara yol açabilir.
  • Zaman Kaybı: Davadan vazgeçilmesi, sürecin baştan sona kadar geçen zamanın bir kaybı anlamına gelebilir. Bu süre zarfında tarafların durumu değişmiş olabilir ve bu, özellikle çocukların velayeti veya maddi destek gibi konularda etkili olabilir.

  Boşanma davasından vazgeçme, genellikle çiftler arasında uzlaşma sağlandığında, ilişkilerinde iyileşme umudu olduğunda ya da davanın devam etmesinin her iki taraf için de uygun olmadığına karar verildiğinde gerçekleşir. Bu süreç, mahkemeye bir dilekçe verilerek resmi olarak gerçekleştirilir ve mahkeme davanın düşmesine karar verir.

  Boşanma sürecinden vazgeçme, evliliğin devamına yönelik bir karar olduğundan, bu kararın alınması çiftlerin özel bir tercihidir ve hukuki bir yaptırımı bulunmamaktadır. Ancak, böyle bir karar almadan önce, özellikle çocuklar, maddi durumlar ve gelecek planları gibi konularda dikkatli düşünmek ve mümkünse bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Bu süreçte tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

  Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

  Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme Detayları

  Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek, evliliklerini sonlandırmak üzere mahkemeye başvurmuş olan çiftlerin, daha sonra bu kararlarından vazgeçerek boşanma sürecini durdurma işlemidir. Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini karşılıklı anlaşma yoluyla ve uyum içinde sonlandırmayı tercih etmeleri durumunda gerçekleşir. Bu süreçte, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda taraflar arasında bir uzlaşı sağlanmış ve bu uzlaşı mahkemeye sunulmuştur.

  Eğer çiftler, anlaşmalı boşanma sürecinde fikir değiştirir ve boşanmaktan vazgeçerlerse, mahkemeye birlikte ya da tek taraflı olarak davadan vazgeçmek istediklerine dair bir dilekçe sunarlar. Bu dilekçe, davanın görüldüğü mahkemeye verilir ve mahkeme, sunulan dilekçeyi değerlendirerek davanın düşürülmesine karar verebilir. Bu kararla birlikte, anlaşmalı boşanma davası sonlandırılır ve çiftlerin evlilik durumu devam eder.

  Davadan vazgeçme kararı, genellikle çiftlerin ilişkilerindeki sorunları çözme veya evliliklerine bir şans daha verme niyetiyle alınır. Bu süreç, yasal bir prosedürü takip eder ve çiftlerin evliliklerini sürdürme kararının resmiyet kazanmasını sağlar.

  Çekişmeli Boşanma Davasından Vazgeçme

  Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek, bu sürecin ortasında ya da herhangi bir aşamasında davadan el çekmek anlamına gelir. İşte çekişmeli boşanma davasından vazgeçme süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

  1. Karşılıklı Anlaşma: Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek isteyen tarafların öncelikle karşılıklı olarak bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Tarafların herhangi biri davadan vazgeçmek istiyorsa, bu durumu diğer tarafa ve mahkemeye bildirmelidir.
  2. Dilekçe Sunma: Davadan vazgeçmek isteyen taraf ya da taraflar, mahkemeye davadan vazgeçme talebini içeren bir dilekçe sunmalıdır. Bu dilekçede, tarafların davadan vazgeçme kararı ve bu kararın gönüllü olduğu belirtilir.
  3. Mahkeme Kararı: Mahkeme, davadan vazgeçme talebini değerlendirir. Mahkeme, tarafların vazgeçme talebini kabul ederse, davanın düşmesine karar verir. Bu, davanın sonlandırıldığı ve tarafların evli kalmaya devam ettiği anlamına gelir.

  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Anlaşmazlıkların Çözümü: Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek, genellikle tarafların arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuştuğu ya da evliliklerini sürdürmeye yönelik ortak bir karar aldıkları anlamına gelir.
  • Yeniden Dava Açma: Eğer taraflar daha sonra tekrar boşanmak isterlerse, yeni bir boşanma davası açmaları gerekecektir. Bu, yeni bir süreç başlatmak ve ilgili masrafları tekrar karşılamak anlamına gelir.
  • Hukuki Danışmanlık: Çekişmeli boşanma davasından vazgeçme süreci karmaşık hukuki prosedürler içerebileceğinden, bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukat, sürecin yasal yönleri hakkında bilgi verebilir ve gereken adımlarda rehberlik edebilir.

  Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek, önemli bir karardır ve genellikle taraflar arasında ciddi bir uzlaşma ve diyalog gerektirir. Bu süreç, tarafların evliliklerine bir şans daha vermek istediklerini gösterir ve hukuki olarak davanın sonlandırılmasıyla resmiyet kazanır. Ancak, bu kararı almadan önce tüm yasal ve mali sonuçları dikkate almak ve bir avukattan yardım almak önemlidir.

  Çekişmeli Boşanma Davasından Vazgeçme Dilekçesi

  Çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek isteyen bir tarafın mahkemeye sunabileceği dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır:

  [Adres]
  [Telefon Numarası]
  [Email Adresi]
  [Tarih]

  [İlgili Mahkemenin Adı]
  [Mahkemenin Adresi]

  Sayın Hakime,

  Ben, [Tam Adınız] (T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]), [Dava Dosya Numarası] numaralı ve [Davanın Açıldığı Tarih] tarihinde açılmış olan çekişmeli boşanma davasının davacısı/davalısı olarak, bu davadan vazgeçmek istediğimi bildirmek isterim.

  Eşim [Eşinizin Tam Adı] ile aramızdaki evlilik birliğini sonlandırmaya yönelik açmış olduğumuz çekişmeli boşanma davasından, [vazgeçme sebebinizi kısaca açıklayın, örneğin: aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye karar verdiğimiz için, evliliğimize bir şans daha vermek istediğimiz için, vb.] nedenleriyle vazgeçme kararı aldık.

  Bu kararımızı, her iki tarafın da özgür iradesiyle ve herhangi bir baskı veya zorlama olmaksızın aldığımızı belirtmek isteriz. Bu nedenle, [Dava Dosya Numarası] numaralı çekişmeli boşanma davasının sonlandırılmasını ve davanın düşürülmesini talep ediyoruz.

  Gerekli işlemlerin yapılması ve davanın resmi olarak sonlandırılması için gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamaya hazır olduğumuzu belirtir, işlemlerinizde kolaylıklar dileriz.

  Saygılarımla,

  [İmzanız]
  [Tam Adınız]


  Bu dilekçe, çekişmeli boşanma davasından vazgeçmek isteyen tarafların kullanabileceği temel bir örnektir. Ancak, boşanma gibi karmaşık ve duygusal bir süreçte, dilekçenizi sunmadan önce mutlaka bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, süreçle ilgili size rehberlik edebilir, dilekçenizin yasal gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmasını sağlar ve olası sonuçlar hakkında sizi bilgilendirir.

  Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir ?

  Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir ?

  Boşanma davası, dava sürecinin herhangi bir aşamasında, henüz nihai karar verilmeden önce geri çekilebilir. Bu, genellikle davayı açan tarafın (davacı) davadan vazgeçme kararı alması ve bu kararı resmi olarak mahkemeye bildirmesi ile gerçekleşir. İşte boşanma davasını geri çekme süreci:

  1. Davacının Kararı

  Davacı, çeşitli nedenlerle (örneğin, tarafların arasını düzeltme kararı alması, uzlaşma sağlanması vb.) davadan vazgeçmeye karar verebilir.

  2. Dilekçe Hazırlama

  Davacı, boşanma davasından vazgeçmek istediğini belirten resmi bir dilekçe hazırlar. Bu dilekçede, davadan vazgeçme nedenleri ve bu kararın gönüllü olduğu belirtilmelidir.

  3. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması

  Hazırlanan dilekçe, davanın görüldüğü mahkemeye sunulur. Dilekçe, doğrudan mahkemeye gidilerek veya posta yoluyla gönderilerek sunulabilir.

  4. Mahkemenin Değerlendirmesi

  Mahkeme, davadan vazgeçme dilekçesini alır almaz, konuyu değerlendirir. Mahkeme, gerekli gördüğü durumlarda tarafları dinleyebilir veya ek bilgi talep edebilir.

  5. Kararın Verilmesi

  Mahkeme, davacının davadan vazgeçme talebini kabul ederse, davanın düşürülmesine karar verir. Bu kararla birlikte, boşanma davası resmi olarak sonlandırılır ve tarafların evlilik durumu önceki gibi devam eder.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Karşılıklı Anlaşma: Eğer davadan vazgeçme kararı her iki tarafın ortak kararı ise, bu durum dilekçede belirtilmelidir.
  • Davalı Tarafın Durumu: Davalı taraf, davacının davadan vazgeçme kararına itiraz edebilir. Bu durumda, mahkeme süreci farklı şekilde işleyebilir.
  • Avukat ile İletişim: Dava sürecinde bir avukat ile çalışılıyorsa, davadan vazgeçme kararı alınmadan önce avukat ile iletişime geçmek önemlidir. Avukat, davadan vazgeçme sürecinde rehberlik edebilir ve gerekli hukuki işlemleri yapabilir.
  • Yeniden Dava Açma: Davadan vazgeçilse bile, tarafların gelecekte tekrar boşanma davası açma hakkı saklıdır. Ancak, yeni bir dava açılması, yeni bir süreç başlatılması anlamına gelir.

  Boşanma davasından vazgeçmek, tarafların arasındaki anlaşmazlıkların çözüldüğü veya farklı bir karara varıldığı durumları yansıtır. Bu süreç, yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

  Boşanma Davasından Feragat Ettikten Sonra Yeniden Dava Açılması

  Boşanma davasından feragat ettikten sonra yeniden dava açılması mümkündür. Feragat, davacının aktif olarak devam etmekte olan bir boşanma davasından vazgeçmesi ve bu dava üzerindeki haklarından resmi olarak el çekmesi anlamına gelir. Feragat edilmiş bir davadan sonra taraflar, durumlarında bir değişiklik olması veya yeniden boşanmak istemeleri durumunda, yeni bir boşanma davası açabilirler.

  Yeniden Dava Açma Süreci

  1. Feragat Sürecinin Tamamlanması: İlk adım, mevcut boşanma davasından resmi olarak feragat etmek ve mahkemenin bu feragati kabul edip davanın düşürülmesine karar vermesidir.
  2. Yeni Dava Açma: Feragatten sonra, taraflardan herhangi biri, boşanmak istediği takdirde mahkemeye yeni bir boşanma davası açabilir. Bu, feragat edilen davadan bağımsız yeni bir süreçtir.
  3. Dava Şartlarının Belirlenmesi: Yeni dava açılırken, dava sebepleri, talepler (nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi) ve diğer yasal gereklilikler, güncel duruma göre yeniden belirlenir ve dava dosyasına eklenir.
  4. Dava Süreci: Yeni açılan dava, bir boşanma davası için standart prosedürlere tabi tutulur. Tarafların anlaşmalı veya çekişmeli boşanma üzerine gitmelerine bağlı olarak süreç şekillenir.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Zamanlama: Feragat edilen davadan sonra yeni bir dava açılması, önceki davanın sonlandırılmasından sonra herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. Ancak, tarafların mevcut durumları ve boşanma sebepleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Yasal Haklar: Feragat, yalnızca önceki davadan vazgeçildiği anlamına gelir ve tarafların yeni bir dava açma haklarını etkilemez.
  • Maliyet ve Süre: Yeni bir dava açmak, ek maliyetler ve zaman gerektirir. Bu nedenle, bu adımı atmaya karar vermeden önce, tarafların durumlarını ve hedeflerini dikkatlice değerlendirmeleri önerilir.
  • Hukuki Danışmanlık: Boşanma süreçleri karmaşık ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Feragat edildikten sonra yeni bir dava açmayı düşünen bireylerin, adımlarını yasal olarak güvence altına almak ve süreci doğru yönetmek için bir avukattan hukuki danışmanlık alması önemlidir.

  Sonuç olarak, boşanma davasından feragat edildikten sonra yeniden dava açılması, tarafların yasal bir hakkıdır. Bu süreç, yeni başlangıçlar ve mevcut ilişkilerin değerlendirilmesi açısından önemli olabilir.

  Karara Çıkmış Boşanma Davası İptal Etme

  Karara bağlanmış bir boşanma davasını iptal etme, Türkiye hukuk sisteminde genellikle mümkün olmayan bir durumdur. Boşanma davası sonuçlandıktan ve mahkeme kararı kesinleştikten sonra, bu kararı iptal etmek için sınırlı seçenekler bulunmaktadır. Ancak, belirli durumlar ve süreçler bu bağlamda değerlendirilebilir:

  1. Kararın Temyizi

  • Yüksek Mahkeme Başvurusu: Mahkeme kararının ardından, karara itiraz edilebilir ve kararın incelenmesi için yüksek mahkeme olan istinaf mahkemesine başvurulabilir. İstinaf mahkemesi, kararı onaylayabilir, bozabilir ya da değiştirebilir. Eğer istinaf mahkemesinin kararı da taraflardan biri tarafından uygun bulunmazsa, kararın temyizi için Yargıtay’a başvurulabilir.
  • Temyiz Süreci: Temyiz sürecinde, davaya ilişkin tüm deliller ve mahkeme süreci Yargıtay tarafından incelenir. Yargıtay, daha önce verilen kararı onaylayabilir ya da bozabilir. Bozma kararı, davayı yeniden görüşmek üzere alt mahkemeye geri gönderilmesi anlamına gelir.

  2. Yeniden Yargılama Talebi

  • Yeniden Yargılama Nedenleri: Yargıtay tarafından onaylanmış bir kararın ardından, çok sınırlı durumlarda ve belirli şartlar altında, yeniden yargılama talep edilebilir. Yeniden yargılama, genellikle yeni bir delilin ortaya çıkması veya yargılama sırasında ciddi usul hatalarının yapıldığının belirlenmesi gibi durumlar için söz konusu olabilir.
  • Başvuru Süreci: Yeniden yargılama talebi, kararın kesinleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılabilmelidir. Bu talep, kararı veren mahkemeye yapılır ve mahkeme, talebi değerlendirerek yeniden yargılama yapılıp yapılmayacağına karar verir.

  3. Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kesinleşmiş Kararlar: Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, bu kararı iptal etmek için kullanılabilecek seçenekler oldukça sınırlıdır ve yukarıda belirtilen yollar dışında bir iptal mekanizması genellikle mevcut değildir.
  • Hukuki Danışmanlık: Temyiz, yeniden yargılama gibi süreçler karmaşık hukuki prosedürler içerir. Bu nedenle, bu tür bir adım atmayı düşünen bireylerin, konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alması önemlidir.

  Sonuç olarak, karara bağlanmış bir boşanma davasını iptal etmek, kararın kesinleşmesinin ardından oldukça zor ve sınırlı durumlarla mümkündür. Bu süreçler, yasalara uygun belirli şartlar ve prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilebilir ve genellikle uzman hukuki yardımı gerektirir.

  Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

  Boşanma davasından feragat etmek isteyen bir davacı tarafından mahkemeye sunulacak feragat dilekçesi, davacının davadan resmi olarak çekildiğini ve dava hakkından vazgeçtiğini belirten önemli bir belgedir. Bu dilekçe, mahkemeye sunulduğu tarihten itibaren sürecin resmiyet kazanmasını sağlar. İşte genel bir boşanma davası feragat dilekçesi örneği:

  Bu dilekçe örneğini aynı zamanda çekişmeli boşanma davasından vazgeçme dilekçesi olarakta örnek alabilirsiniz.

  [Adres]
  [Telefon Numarası]
  [Email Adresi]
  [Tarih]

  [İlgili Mahkemenin Adı]
  [Mahkemenin Adresi]

  Sayın Hakime,

  Ben, [Tam Adınız] (T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]), [Dava Dosya Numarası] numaralı boşanma davasının davacısı olarak, bu davadan feragat etmek istediğimi belirtmek isterim.

  Eşim [Eşinizin Tam Adı] ile aramızdaki evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla açmış olduğum boşanma davasından, [feragat sebebinizi kısaca açıklayın, örneğin: aramızdaki anlaşmazlıkları çözme konusunda mutabakata vardığımız için, ilişkimizi düzeltme kararı aldığımız için vb.] nedenleriyle feragat etmeye karar verdim.

  Bu kararımı, tamamen kendi özgür irademle ve herhangi bir baskı altında kalmadan aldığımı belirtmek isterim. Bu nedenle, [Dava Dosya Numarası] numaralı boşanma davasının düşürülmesini talep ediyorum.

  Bu süreçte göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim.

  Saygılarımla,

  [İmzanız]
  [Tam Adınız]


  Bu dilekçe, davadan feragat etmek isteyen tarafın mahkemeye sunması gereken temel bilgileri içerir. Ancak, herhangi bir hukuki belge sunmadan önce, özellikle de boşanma gibi önemli bir konuda, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, dilekçenizin durumunuza en uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olabilir ve süreç hakkında size rehberlik edecektir. Bu süreçte uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?