trende

Tasarrufun İptali Davası | Tasarrufun İptali Davası Açma

30.10.2021
48
Tasarrufun İptali Davası | Tasarrufun İptali Davası Açma

Tasarrufun iptali davası icraya düşmemesi için borç sahibinin mallarını kaçırması durumunda alacaklının kendi haklarını koruması için atmış olduğu adım olarak tanımlanmaktadır. Tasarrufun iptali davalarında bir kişinin alacaklı olması ve icra davası açması durumunda karşı tarafın mallarına herhangi ir icra konmaması için bu malları elden çıkarması ile alakalı olarak açtığı itiraz davası olarak da tanımlanabilmektedir. Borçlunun son 5 sene içerisinde attığı adımların mal kaçırma kategorisinde olması sebebi ile iptal edilmesi durumunda tasarrufun iptali davasının açılması sağlanacaktır.

Tasarrufun İptali Davasının Amacı Nedir?

Tasarrufun iptali davasının ana amacı mal sahibinin borcu sebebi ile mallara zarar gelmemesi amacı ile malları elden çıkarmasını engellemektir. Bu elden çıkarma gerçekleşse dahi 5 sene içerisinde atılan adımların iptali için dava açılması mümkün kılınmıştır. Dava açan kişinin alacaklı konumunda olması gerekir. Bu şekilde kendi alacağının tahsis edilmesinin önüne geçen usulsüz ve kaçırma amaçlı olan satışların iptal edilmesi, mal sahibi olan kişinin bu tasarrufları ortadan kaldırması olarak da tanımlanabilmektedir. Sadece taşınmaz mallar değil aynı zamanda taşınır mallar için de aynı dava türünün açılması söz konusu olabilmektedir. Hem gayrimenkul hem de menkul mallar için tasarrufun iptali davası açılabilmektedir.

Tasarrufun İptali Davası Kaç Yıl Sürer?

Tasarrufun iptali davasının dava içeriğine göre kaç sene sürebileceği değişim göstermektedir. Bu konuda genel geçer bir süre aralığı vermenin mantıklı olmayacağının da ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Tasarrufun iptali davasının açılması için verilen hak düşürücü süre ise 5 senedir. 5 sene içerisinde bu davanın açılmaması durumunda malların devredilmesi durumu ile alakalı haksızlığa uğradığınızı beyan edecek bir davanın açılmasına maalesef ki olanak tanınmayacaktır.

Tasarrufun iptali davasının açılma süreci içerisinde yardım aldığınız avukatınızın bu konuda daha öncesinde dava tecrübesinin olmasına ayrıca özen gösterilmelidir. Dava süreci içerisinde sorun yaşanmadan tüm prosedürlerin yerine getirilmesi ve dilekçelerin hazırlanması için fırsat verilmektedir. Tasarrufun iptali davasında avukatınızın davaya katılması yeterli olacaktır. Sizin bizzat davada bulunmanız gerekli değildir.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Sonuçlanır?

Tasarrufun iptali Yargıtay kararları konusunda en dikkat çeken belgelerin başında aciz vesikası gelmektedir. Aciz vesikası ile alakalı hususlar davanın sonucunu da direkt olarak etkileyecek biçimde geliştirilmektedir. Bu vesika ile alakalı dikkate alınması gereken hususlar;

  • Tasarrufun iptali davasının açılması için aciz vesikasının olması şart değildir fakat kesin hükme varılması için aciz vesikasının bulunması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Aciz vesikası asıl olarak icra memurları tarafından malların satılmasının sonrasında borcun tam olarak ödenmediğini ve ödenmeyen kısmı gösteren belge olarak da tanımlanmaktadır.
  • Dosya kapsamında kesin veya geçici bir aciz belgesinin sunulması istenmektedir. Dava dosyasının henüz açılış adımında bu gerekli olmasa dahi devam eden süreçte kesin bir sonuca varılması adına aciz belgesinin dosyaya eklenmesi gerekir. Bu belge eksik şekilde dosya oluşturulmuş ise Yargıtay kararlarında genel olarak eksik inceleme yanıtı sunulmaktadır.

Bu iptal davasının koşullarının incelenmesi ve dava için her iki tarafın da içerisinde bulunması gereken kondisyonların analiz edilmesinde avukatınızın rolü yadsınamaz. Konunun uzmanı olan bu alanda tecrübeli kişiler ile iş birliği yapmak sizin için sorunsuz bir dava sürecini de beraberinde getirecektir.

Tasarrufun İptali Davası Şartları Nedir?

Tasarrufun iptali davasının açılması adına borçlu ile alacaklının gerçek bir borç alacak ilişkisi içerisinde olması gerekmektedir. Bu borcun hukuki bağlamda da belgelenebilir nitelikte olması gerekir. Sadece söz ile beyan edilebilen bir borç için bu şekilde tasarrufun iptali davasının açılması söz konusu olmayacaktır.

Gerçek bir borç alacak ilişkisinin olmasının yanı sıra borçlunun aciz vesikasının kesinlikle yer alması gerekir. Bu aciz vesikasının geçici olmasına ya da kesin hüküm beyan eder konumda bulunmasına olanak verilmektedir. Her iki şekilde de kabul edilmektedir. Davanın açılması için sunulması şart olmasa dahi kesin hüküm aşamasında aranan temel belgeler arasında aciz vesikası yer almaktadır. Aciz vesikasında malların satışı durumunda borcun tamamının ödenmeyeceğine dair ve ödenmeyecek olan kısmın maddi bedelinin belirtildiği belge olarak tanımlanabilir.

Tasarrufun iptali davası iyi niyetli 3. Kişinin korunması için de gerekli olan tüm önlemler alınmıştır. Bu noktada iyi niyetli 3. Şahıs olarak tabir edilen kişi borçludan malları alan kişidir. Bu borçlunun satışa çıkardığı malları herhangi bir mal kaçırma hususundan haberdar olmadan satın alan kişiler de bir davalı olarak dosyaya dahil edilecektir. Fakat tabi ki malları kaçıran kişi konumunda olmayacağının bildirilmesi gerekir. Bu iki tarafın iş birliği içerisinde olduğu tespit edilirse değerlendirmenin daha farklı bir boyutta olacağının da ayrıca iletilmesi gerekir.

Tasarrufun İptali Davası Ne Zaman Düşer?

Tasarrufun iptali davası açma süresi kapsamında 5 senelik bir sınırlandırma getirilmiştir. Beş sene içerisinde gerekli olan dava açma adımlarını yerine getirmeyen kişilerin dava açma aşamasını tamamlaması maalesef ki mümkün olmayacaktır. Hukuki yardım alarak hangi davayı açmak için hak düşme süresinin ne olduğuna ilişkin bilgi almalısınız. Bu şekilde koruma olanağınız olan hakların korunması fırsatını kaybetmeyeceksiniz. Sizden mal kaçırdığı tespit edilen kişilerin geçmişe dönük 5 senelik işlemlerinde tasarrufun iptal edilmesine karar verilebilmektedir.

Tasarrufun İptali Davası Hukuki Niteliği Nedir?

Bu aşamada tasarrufun iptali davası hukuki nitelik bakımından biri menfi tespit davası olarak tanımlanmaktadır. Kişilerin mallarını alacaklının el koymaması sebebi ile bilerek isteyerek elden çıkarması durumunda alacaklının karşı çıkmak adına attıkları bir adım olarak ele alınır. Bu konuda daha öncesinde tecrübe sahibi olan hukukçulardan yardım alınmalıdır.

Tasarrufun İptali Kararının Kesinleşmesi Gerekir Mi?

Tasarrufun iptali davası sonuçları kapsamında bu hükmün işlerlik kazanması için kesinleşmesi gerekmektedir. Sadece davanın açılmış olması borçlu kişinin tasarrufları üzerinde bir etki sahibi olmayacaktır. Bu aşamada kişilerin dava açmak için sahip oldukları 5 senelik zaman aralığına da dikkat etmeleri lazımdır.

İİK 277 Nedir?

Tasarrufun iptali davaları içerikleri İcra ve İflas kanunu 277. Madde kapsamında ele alınmaktadır. Tasarrufun iptali akrabalık içerisinde de söz konusu olabilmektedir. Bu kişiler arasında akrabalık ilişkisinin olması davanın açılması konusunda bir engel teşkil etmemektedir. İİK 277 sayesinde borcunu tahsil etme konusunda sorun yaşayan alacaklının borçlunun mallarını elden çıkartması sebebi ile 5 sene içerisinde attığı adımlarda tasarrufun iptali adımının uygulanmasın karar verilebilmektedir. Bu şekilde alacaklının hakkını sistematik bir biçimde ortadan kaldıran borçlu hakkında bir tasarruf kısıtlaması sağlanabilmektedir. Tabi ki bu adım için kısmi ya da tam geçerli biri aciz belgesinin olması istenir.

Tasarrufun İptali Taşınmazın Aynına İlişkin Midir?

Tasarrufun iptali davası taşınmazın aynına ilişkin bir dava türü değildir. Tam da bu nedenle kişilerin yapmış oldukları itirazların incelenmesi oldukça önemlidir. Bu itirazların haklı gerekçelerinin bulunması durumunda davanın yeniden gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir. Taşınmazın aynına değil tasarrufun iptali unsuru üzerine ilişkin bir davadır. Tasarrufun iptali davası hukuki niteliğinden dava açma sürecinde dikkate alınması gereken hususlara kadar her aşamada avukatınız sizin için yol gösterici bir rol üstlenecektir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukata Danış