Miras Sözleşmesi, Olumlu Olumsuz Sözleşme

  03.04.2022
  1.627
  Miras Sözleşmesi, Olumlu Olumsuz Sözleşme

  Miras sözleşmesi ne anlama gelir? Tek taraflı miras sözleşmesi olur mu? Olumlu miras sözleşmesi nedir? Olumsuz miras sözleşmesi ne anlama gelir? İvazlı ve ivazsız sözleşmeler arasındaki farklılık nedir? Sizin için miras sözleşmelerine ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları derledik. İşte madde madde önemli noktalar!

  Olumlu Miras Sözleşmesi

  Miras sözleşmesi kapsamında 2 farklı tür bulunmaktadır; olumlu ve olumsuz miras sözleşmeleri. Olumlu miras sözleşmeleri miras bırakacak olan kişinin henüz ölmeden önce mirasını farklı bir kişiye bırakmaya yönelik karar alması ya da mirasına ilişkin kendi mirasçıları ile bir sözleşme yapmasıdır. Miras sözleşmesi yapılabilmesi için illa yasal mirasçı olunması şart değildir. Yasal mirasçı olmayan 3. Taraflar ile de miras sözleşmesi yapılması mümkün kılınmaktadır. Miras sahibi kişinin vefatının sonrasında bu soy bağı olmayan kişinin de kalan mal varlığından istifade etmesi mümkün kılınacaktır.

  Miras sözleşmesinin yapılması için kişilerin ergin durumda olması gerekmektedir. Ayrıca akıl sağlıklarının da bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğacak olan sonuçları anlayabilecek durumda olması gerekir. Ancak bu şekilde olumlu miras sözleşmesi yapılabilecektir. Bir kişinin akıl sağlığının ya da anlama kapasitesinin yeterli olmamasına rağmen, bu tür bir sözleşmeye dahil edildiği ve malların kötüye kullanıldığı fark edildiği anda iptal davası açılmasına da imkan verilmektedir. Tapu iptal davası da bu kategori kapsamında yer almaktadır. Ölüme bağlı bir sözleşme şekli olduğu da ayrıca bildirilmelidir. Bu ölüme bağlı olan kapsamlarda kişilerin birine vekalet vererek bu sözleşmeyi yaptırması da mümkün olmayacaktır. Alınan bu karar miras sözleşmesi kapsamında kötüye kullanım meydana gelmesini engelleyen ana unsurlardandır.

  Olumsuz Miras Sözleşmesi

  Miras sözleşmesi kapsamında bir diğer dikkate alınması gereken tür ise olumsuz miras sözleşmesidir. Olumsuz miras sözleşmesi aynı zamanda mirastan feragat anlamına da gelir. Mirastan feragate dayalı hususlarda dikkate alınması gerekenler;

  • Vasiyetnamenin dışında bir tür olarak feragatnamenin tanınması gerekmektedir. Mirastan faydalanmak istenmediğine dair gerekli olan maddelerin sunulması manasına gelir.
  • Bu sözleşmenin yapılabilmesi için hem ileride mirasçı olacak kişinin hem de mal varlığının sahibinin hayatta olması gerekmektedir. Ancak her iki tarafın da onayı ve imzası olursa bu sözleşmenin uygulanmasına imkan verilecektir.
  • Bu noktada miras sözleşmelerinin istisnai bir tür olduğunu da bilmelisiniz. Hibrit olarak da tanımlanmaktadır. Hem ölüme bağlı bir sözleşmedir hem de sözleşmenin geçerli olması ve hayata geçebilmesi için ölümün gerçekleşmesi gerekir. Bu nedenle sözleşme hibrit bir sözleşme olarak da ele alınır.
  • Miras sözleşmesi yaparak mirastan caymak isteyen kişilerin illa birinci dereceden mirasçı olmasına gerek yoktur. İkinci ya da üçüncü kademeden mirasçıların da feragatname üzerinden cayma hakkını kullanmasına imkan tanınmaktadır.

  Olumsuz miras sözleşmesi kapsamında cayma hakkının kullanılması için de iki tarafın onay vermesi gerekmektedir. Cayma hakkının tek taraflı biçimde kullanılmasına imkan verilmeyecektir.

  İvazlı Miras Sözleşmesi

  Miras sözleşmesi kapsamında ivazlı kavramının da dikkate alınması gerekir. Bir olumsuz miras sözleşmesinin ivazlı olması durumunda kendi alt soy bağından olan kişilerin yeniden feragat edilen mal varlığında hak sahibi olmasına imkan verilmeyecektir. Bir miras sözleşmesinin ivazlı olabilmesi için mirasta hakkınızdan feragat etmek için bir menfaat sağlamış olmanız gerekir. Elde ettiğinizi menfaat güvencesi ile miras hakkından vazgeçme imkanını kullanmış olursunuz.

  İvazlı olan sözleşmelerde alt soy bağına ilişkin bazı kafa karıştırıcı unsurlar da bulunmaktadır. Örneğin ivazlı sözleşmelerde alt soy bağının feragat edilen mal varlığından talepte bulunma hakkı yoktur. Fakat feragat eden kişinin eşi alt soy değildir. Bu nedenle eşin herhangi bir talepte bulunup bulunamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Bu tür yasal unsurlarda daha net şekilde menfaatlerinizi korumak ve ilerleyen süreçlerde sorun yaşamamak için alanında uzman olan avukatlardan destek almak sizin için daha nitelikli olacaktır.

  İvazsız Miras Sözleşmesi

  Miras sözleşmesi kapsamında bir diğer unsur da ivazsızdır. İvazsız olan olumsuz miras sözleşmelerinde ise alt soy bağına ait olan kişilerin vazgeçilen mal varlığından hak talep etme hakkı sürmektedir. Bu nedenle ivazsız olan sözleşmeler sadece kendini bağlamaktadır alt soyların haklarına ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. İvazsız olan feragat sözleşmelerinde örneğin anne kendi annesinin mal varlığından feragat ederse torunların kendi anneannelerinin mal varlığından istifade etme ve talepte bulunma hakkı saklı tutulmaktadır.

  Miras sözleşmesi hazırlanırken bu detayların göz önünde bulundurulması ve mirastan kalıcı bir men isteniyor ise ivazlı olan sözleşmelerin uygulanması çok daha mantıklı olacaktır. Alt soya ait olan kişilerin bu şekilde kendi haklarını aramak için hukuki bir dayanakları da kalmayacaktır. İvazsız olan feragatlerde borçlara dair herhangi bir sorumlu8luk ortaya çıkmayacaktır. Fakat ivazlı olan feragatlerde kişilerin mal varlığının borçlarını karşılamaması durumunda borç sorumluluğu da ortaya çıkmış olacaktır. Bu nedenle feragat ya da olumlu olumsuz miras sözleşmeleri imzalamadan önce tüm detayların gündeme getirilmesi avantajlarının dezavantajlarının analiz edilmesi gerekmektedir.

  Miras Sözleşmesi Örneği

  Miras sözleşmesi örneği kapsamında her iki tarafın da akıl sağlığının yerinde olmasına dair bir şüphenin bulunmaması gerekir. miras sözleşmesi kapsamında akıl sağlığına ilişkin iki taraftan birinin şüpheli konumda olması durumunda anında sözleşmenin geçerliliğini yitireceği de belirtilmelidir. Miras sözleşmesi kapsamında murisin tüm detaylı kimlik bilgilerinin yer alması gerekir. TC kimlik numarası adı ve soyadı bildirilmelidir. Bu mirastan kısmen mi külliyen mi feragat ettiğinize dair detaylı bilgilendirme belirtilmelidir. Eğer kısmi bir feragat ise hangi mal varlığından feragat edildiğine dair bilgi olmalıdır. Hazırlanan bu sözleşmeden ayrılmak isteyen kişinin sözleşmenin geçerliliğini tek taraflı bozmasına imkan verilmemektedir. Bu sözleşmenin tek taraflı bozulması durumunda dahi geçerliliği sürecektir. Anlaşmanın imzalanma aşamasında da geçerlilik kazanması için her iki tarafın da onayının alınması şart koşulmuştur.

  Miras Sözleşmesi Vasiyetname Farkı

  Miras sözleşmesi ve vasiyetname kapsamında temel farklar bulunmaktadır. Bir kişinin vasiyetname tarafı olması için 15 yaşından büyük olması yeterli görülmüştür. Fakat miras sözleşmesinde taraf olmak için kişilerin tam ehliyete haiz olması gerekmektedir. Bu koşulların yerine getirilmesi oluşturulacak olan sözleşmenin geçerliliğine dair en net kriterlerdendir. Mirasçıların bu konuda bir usulsüzlük ya da haksız kazanç olduğunu fark etmesi durumunda yapılan sözleşmeden doğan haklar ile elde edilmiş olan mal varlığının iptali için dava açılması da mümkün kılınmıştır. Asıl fark ise vasiyetin hem sözlü hem de yazılı şekilde belirtilmesinin mümkün olmasına karşın miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi detaylara uygun akdi bir şekilde ortaya koyulmasının gerekli olmasıdır. Vasiyetnamenin ölüme kadar miras sahibi olan kişi tarafından geçersiz kılınması mümkündür. Fakat ortaya çıkarılan olumlu olumsuz miras sözleşmesinin geçersiz kılınması için her iki tarafın da onayının alınması gerekir.

  Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

  Miras sözleşmesi kapsamında kişilerin avukattan yardım alması ve her iki tarafın da miras sözleşmesine ilişkin rızasının olması gerekir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra alt soyu etkileyecek nitelikte olacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenle oluşturulacak sözleşmenin ivazlı ya da ivazsız olmasına dair detaylı bir inceleme yapılmalıdır.

  İlginizi Çekebilir; 

  https://yaseminmersin.av.tr/mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/maltepe-bosanma-avukati/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat-sozlesmesi-ornegi/

  https://yaseminmersin.av.tr/olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi/

  https://yaseminmersin.av.tr/kardesler-arasinda-mirastan-feragat/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?