Evlilik Sözleşmesi

  26.11.2023
  725
  Evlilik Sözleşmesi

  Evlilik sözleşmesi nedir ? : Evlenmeden önce veya evlendikten sonra, eşler arasında mal varlığı ve diğer mali konularda anlaşmalar yapılmasını sağlayan hukuki bir belgedir. Bu sözleşme, evliliğin sona ermesi durumunda (boşanma veya ölüm gibi) mal paylaşımı ve diğer mali haklar konusunda eşlerin haklarını korumak amacıyla yapılır.

  Evlilik sözleşmesi, genellikle mal ayrılığı, mal ortaklığı veya katkı payı esasına dayanır. Her ülkenin hukuk sisteminde farklı kurallar ve şartlar bulunabilir. Türkiye’de evlilik sözleşmesi yapılabilmesi için çeşitli hukuki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir ve bu sözleşme noter huzurunda imzalanmalıdır.

  Sözleşmede, eşlerin evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi halinde mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı, borçların nasıl üstlenileceği, nafaka hakları gibi konular belirlenebilir. Evlilik sözleşmesi, evliliğin temelini oluşturan sevgi ve güven ilişkisine zarar vermeden, olası bir ayrılık durumunda her iki tarafın da haklarını korumak için önemli bir araçtır.

  Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

  Evlilik sözleşmesi, evliliğin başlangıcında veya evlilik süresince yapılabilir. Ancak, evlilik süresince yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bazı ek hukuki koşulların sağlanması gerekebilir. Bu süreçte hukuki danışmanlık almak, sürecin doğru ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

  Evlilik sözleşmesi yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. Karar ve Anlaşma: İlk olarak, evlilik sözleşmesi yapma konusunda eşlerin karar vermesi ve ne tür bir mal rejimi (mal ayrılığı, sınırlı ya da tam mal ortaklığı gibi) seçileceği konusunda anlaşmaları gerekir.
  2. Avukat veya Hukuk Danışmanlığı: Sözleşmenin hukuki geçerliliğini sağlamak ve tüm detayları kapsaması için bir avukat veya hukuk danışmanından yardım almak önemlidir.
  3. Sözleşme Taslağının Hazırlanması: Eşlerin anlaştıkları şartlar doğrultusunda bir sözleşme taslağı hazırlanır. Bu taslakta, mal rejimi, mal paylaşımı, borçlar, nafaka ve diğer tüm mali konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
  4. Noter Onayı: Evlilik sözleşmesi, noter huzurunda yapılır ve imzalanır. Sözleşme, her iki tarafın da huzurunda ve onayıyla noter tarafından onaylanmalıdır.
  5. Resmi Kayıt: Sözleşme noter tarafından onaylandıktan sonra, resmi kayıtlara işlenir ve bu şekilde hukuki geçerlilik kazanır.
  6. Gerekli Belgeler: Sözleşmeyi yapmak için nüfus cüzdanı, varsa önceki evlilikten boşanma belgesi gibi bazı temel belgelere ihtiyaç duyulur.
  7. Değişiklikler ve İptal: Evlilik sözleşmesi, eşlerin ortak kararıyla değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bu durumda da yine noter aracılığıyla işlem yapılması gerekmektedir.

  Evlilik Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir ?

  Evlilik Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir ?

  Evlilik Sözleşmesi Maddeleri

  Evlilik sözleşmesi hazırlanırken, çiftlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirilebilir ve değişiklik gösterebilir. Sözleşmenin her iki taraf için de adil ve hukuka uygun olmasını sağlamak için hukuki danışmanlık almak önemlidir.

  Evlilik sözleşmesinde yer alabilecek maddeler, çiftlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak bazı yaygın maddeler şunlardır:

  1. Mal Rejimi: Çiftler arasında mal ayrılığı, tam mal ortaklığı ya da sınırlı mal ortaklığı gibi hangi mal rejiminin uygulanacağı belirlenir.
  2. Malların Yönetimi: Evlilik süresince mal varlıklarının nasıl yönetileceği, kimin hangi malları yöneteceği ve harcamaların nasıl yapılacağı hakkında detaylar içerebilir.
  3. Malların Paylaşımı: Evliliğin sona ermesi durumunda (boşanma veya ölüm gibi) mal varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair hükümler yer alır.
  4. Borçlar ve Yükümlülükler: Eşlerin mevcut ve gelecekteki borçlarına ilişkin sorumlulukların nasıl paylaşılacağı belirtilir.
  5. Nafaka Hakları: Evliliğin sona ermesi durumunda nafaka ödeme veya alma durumları ve şartları ele alınabilir.
  6. Çocukların Bakımı ve Velayeti: Çocukların bakımı, eğitimi ve velayetiyle ilgili düzenlemeler içerebilir, ancak bu maddeler mahkeme tarafından gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir.
  7. Mirastan Pay Alma: Eşlerin birbirlerinin mirasından alacakları paylar hakkında düzenlemeler yapılabilir.
  8. Sözleşmenin Süresi ve Değişiklik Şartları: Sözleşmenin geçerlilik süresi ve hangi koşullarda değiştirilebileceği ya da iptal edilebileceği belirtilir.
  9. Diğer Özel Hükümler: Çiftlerin özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre özel hükümler eklenebilir.

  Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır ?

  Evlilik sözleşmesi yapma kararı, çiftlerin kişisel durumlarına ve tercihlerine bağlıdır. Özellikle büyük mal varlıkları, çocukların varlığı, ikinci evlilikler ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda, evlilik öncesinde ya da evlilik süresince bu tür bir sözleşmeyi yapmak iyi bir tercih olabilir. Her durumda, sözleşmenin hukuki geçerliliği ve adilliği için profesyonel hukuki danışmanlık almak önemlidir.

  Evlilik sözleşmesi, genellikle iki ana zaman diliminde yapılabilir:

  1. Evlilikten Önce: Çoğu çift, evlilikten önce evlilik sözleşmesi yapmayı tercih eder. Bu, evlilik öncesi mal rejimi ve diğer mali koşulların belirlenmesi açısından önemlidir. Evlilikten önce yapılan sözleşme, evliliğin başlamasıyla birlikte yürürlüğe girer.
  2. Evlilikten Sonra: Evlilik sözleşmesi, evliliğin herhangi bir aşamasında da yapılabilmektedir. Ancak, evlilikten sonra yapılan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için belirli hukuki koşulların sağlanması gerekebilir. Örneğin, Türkiye’de evlilikten sonra yapılan evlilik sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için her iki tarafın da bu değişikliği kabul etmesi ve sözleşmenin noter huzurunda imzalanması gerekir.

  Evlilik Sözleşmesi Noter Ücreti

  Evlilik sözleşmesinin noter ücreti, noterler tarafından belirlenen tarifelere göre değişiklik gösterir. Bu ücret, genellikle sözleşmenin içeriği ve karmaşıklığına, hazırlanma sürecine ve noterlik işlemlerinin gerektirdiği standart ücretlere göre hesaplanır.

  Noter ücretleri, her yıl Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen tarifelere göre güncellenir. Bu nedenle, güncel noter ücretlerini öğrenmek için doğrudan ilgili noterlik ofisine başvurmak veya Türkiye Noterler Birliği’nin resmi web sitesinden güncel tarifeleri incelemek en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır.

  Ayrıca, evlilik sözleşmesi yapılırken, noter haricinde avukatlık ücretleri de söz konusu olabilir, eğer hukuki danışmanlık alınması tercih edilirse. Bu durumda, avukatlık ücretleri de toplam maliyeti etkileyebilir. Her iki durumda da, önceden detaylı bilgi almak ve bütçenizi buna göre planlamak önemlidir.

  Örneğin, 2023 yılı için Türkiye’deki noter ücretleri, evlilik sözleşmesinin değerine ve belgenin uzunluğuna göre hesaplanır. Ortalama bir evlilik sözleşmesi için, noter ücreti genellikle birkaç yüz ila birkaç bin Türk Lirası arasında değişebilir. Ancak, bu rakam sözleşmenin ayrıntılarına ve belirli bir noterlik ofisinin uyguladığı tarifelere göre farklılık gösterebilir.

  En doğru ve güncel bilgi için, yapılacak olan evlilik sözleşmesinin detaylarını göz önünde bulundurarak, yerel bir noterlik ofisine danışmak veya Türkiye Noterler Birliği’nin resmi web sitesinden güncel tarifeleri incelemek önerilir. Bu sayede, belirli bir evlilik sözleşmesi için tahmini noter ücretini öğrenmek mümkün olacaktır.

  Evlilik Sözleşmesi Örneği

  Evlilik sözleşmesi örnekleri, çiftlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel bir evlilik sözleşmesi örneği aşağıdaki gibidir :


  EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

  MADDE 1 – TARAFLAR Bu sözleşme, [Gelinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres] ve [Damatın Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres] arasında imzalanmıştır.

  MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN AMACI Bu sözleşmenin amacı, tarafların evlilikleri süresince ve evliliklerinin sona ermesi durumunda mal varlıklarının nasıl idare edileceğini ve paylaşılacağını düzenlemektir.

  MADDE 3 – MAL REJİMİ Taraflar, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü [mal ayrılığı/mal ortaklığı/sınırlı mal ortaklığı] rejimini kabul etmişlerdir.

  MADDE 4 – MAL VARLIKLARI VE BORÇLAR Her iki tarafın mevcut mal varlıkları ve borçları ekteki listede belirtilmiştir. Taraflar, evlilik süresince edinecekleri malları ve yapacakları borçları da bu sözleşmeye tabi tutmayı kabul ederler.

  MADDE 5 – NAFKA VE DESTEK HAKKI Evliliğin sona ermesi durumunda, [varsa nafaka ve destek haklarına ilişkin hükümler].

  MADDE 6 – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE DEĞİŞİKLİKLER Bu sözleşme, her iki tarafın imzasıyla yürürlüğe girecek ve ancak tarafların ortak kararıyla değiştirilebilecektir.

  MADDE 7 – YÜRÜRLÜK Bu sözleşme, taraflar tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

  [Ekler: Tarafların mal listesi, varsa diğer ekler]

  [İmzalar]


  Bu örnek, genel bir evlilik sözleşmesini temsil etmektedir ve çiftlerin özel durumlarına göre uyarlanmalıdır. Sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması sürecinde profesyonel hukuki yardım almak, sözleşmenin hukuki açıdan geçerli ve kapsamlı olmasını sağlar.

  Evlilik Sözleşmesi Ölüm Halinde Geçerli mi ?

  Evlilik sözleşmesi ölüm halinde de geçerlidir. Evlilik sözleşmesi, eşler arasında mal rejimi, mal paylaşımı ve diğer mali konularda yapılan hukuki bir düzenlemedir. Bu düzenleme, evliliğin sona ermesi durumlarını kapsar ve bu durumlar arasında eşlerden birinin ölümü de yer alır.

  Ölüm halinde, evlilik sözleşmesinde belirlenen mal rejimi ve varsa özel hükümler, mirasın paylaşımı ve diğer mali konularda geçerli olur. Örneğin, eşler mal ayrılığı rejimini tercih etmişlerse, ölen eşin mal varlığı bu rejime göre mirasçılara intikal eder.

  Ancak, evlilik sözleşmesinin hükümleri, miras hukukunun temel prensiplerine ve yasal mirasçıların haklarına aykırı olmamalıdır. Türkiye’de miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir ve bazı temel ilkeler, evlilik sözleşmesiyle değiştirilemez.

  Evlilik sözleşmesi yapılırken, ölüm gibi durumları da göz önünde bulundurarak hukuki danışmanlık almak, sözleşmenin hem yaşam sırasında hem de ölüm durumunda adil ve yasalara uygun olmasını sağlamak açısından önemlidir.

  Nafaka Vermemek İçin Evlilik Sözleşmesi

  Evlilik sözleşmesi, eşlerin mal rejimi ve mali haklar konusunda anlaşmalarını sağlayan bir hukuki belge olsa da, Türkiye’deki mevcut hukuk düzenlemelerine göre, nafaka hakları bu sözleşme ile tamamen ortadan kaldırılamaz. Nafaka, boşanma sonrasında ekonomik dengesizlik yaşayan eşe, diğer eş tarafından yapılan maddi destektir ve bu hak, çoğunlukla eşlerin ekonomik durumlarına ve boşanmanın koşullarına göre mahkemeler tarafından belirlenir.

  Evlilik sözleşmesinde, nafaka ödeme şartlarına ilişkin düzenlemeler yapılabilir, ancak bu düzenlemeler şu noktalara dikkat etmelidir:

  1. Yasal Sınırlar: Nafaka hakları, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde düzenlenir. Bir evlilik sözleşmesi, bu yasal sınırları aşamaz ve nafaka haklarını tamamen ortadan kaldıramaz.
  2. Adil Koşullar: Sözleşmede yapılacak her türlü düzenleme, her iki taraf için de adil olmalıdır. Mahkemeler, özellikle boşanma durumunda, evlilik sözleşmesindeki nafaka ile ilgili hükümleri adil olup olmadığını inceleyebilir ve gerekirse bu hükümleri iptal edebilir.
  3. Gelecekteki Değişiklikler: Evlilik süresince eşlerin durumlarında meydana gelebilecek değişiklikler, nafaka hükümlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu nedenle, evlilik sözleşmesi, gelecekteki olası değişikliklere uyum sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.

  Evlilik sözleşmesi hazırlarken, nafaka gibi hassas konularda profesyonel hukuki yardım almak ve sözleşmenin yasalara uygun olmasını sağlamak önemlidir. Sözleşmenin hukuki geçerliliğini koruması ve her iki tarafın da haklarının korunması için, adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemek gereklidir. Detaylı bilgi için avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Evlendikten Sonra Evlilik Sözleşmesi

  Evlendikten Sonra Evlilik Sözleşmesi

  Evlendikten Sonra Evlilik Sözleşmesi Yapılır mı ?

  Evlendikten sonra da evlilik sözleşmesi yapılabilir. Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere göre, evli çiftler, evlilik süresince istedikleri zaman bir evlilik sözleşmesi yapabilirler. Ancak, evlilikten sonra yapılan evlilik sözleşmelerinin bazı özel koşulları ve dikkat edilmesi gereken noktaları vardır:

  1. Noter Onayı: Evlilik sözleşmesi, her iki tarafın rızasıyla ve noter huzurunda yapılmalıdır. Sözleşme, noter tarafından onaylandıktan sonra resmi bir belge haline gelir.
  2. İki Tarafın Rızası: Evlilik sözleşmesi, her iki eşin ortak rızasıyla yapılmalıdır. Her iki tarafın da sözleşmeyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
  3. Mal Rejimi Değişikliği: Evlilikten sonra yapılan sözleşmede genellikle mal rejimi değişiklikleri olur. Bu, çiftlerin mal ayrılığı, tam mal ortaklığı veya sınırlı mal ortaklığı gibi farklı bir mal rejimine geçiş yapmalarını sağlar.
  4. Yasal Sınırlar ve Koşullar: Sözleşmenin içeriği, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Sözleşme, yasal sınırlar içinde kalmalı ve her iki taraf için de adil olmalıdır.
  5. Hukuki Danışmanlık: Evlilik sözleşmesi hazırlanırken, özellikle evlilikten sonra bu adımı atacak çiftler için, profesyonel hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bu, sözleşmenin hem hukuki açıdan geçerli hem de her iki tarafın haklarını koruyan bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

  Evlilikten sonra evlilik sözleşmesi yapılması, çiftlerin değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına uyum sağlamak için faydalı bir araç olabilir. Ancak, bu sürecin yasalara uygun ve her iki tarafın çıkarlarını dengeli bir şekilde gözeten bir şekilde yürütülmesi önem taşır.

  Evlilik Sözleşmesi Şartları

  Evlilik sözleşmesinin geçerli olması için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar vardır:

  1. Rıza: Evlilik sözleşmesi, her iki tarafın da özgür ve tam rızasıyla yapılmalıdır. Tarafların sözleşmeyi baskı, tehdit, aldatma veya zorlama olmaksızın kabul etmeleri gerekir.
  2. Hukuki Uygunluk: Sözleşme, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmalıdır. Sözleşme, mevcut yasalarla çelişen veya yasalara aykırı hükümler içeremez.
  3. Noter Onayı: Türkiye’de evlilik sözleşmesi, noter huzurunda yapılır ve noter tarafından onaylanması gerekir. Bu, sözleşmenin resmi ve hukuki geçerliliğini sağlar.
  4. Açık ve Net İçerik: Sözleşmede yer alan hükümlerin açık, anlaşılır ve net olması gerekir. Tarafların hakları, yükümlülükleri ve sözleşme koşulları belirsizlik içermemelidir.
  5. Adil Şartlar: Sözleşmede yer alan hükümler, her iki taraf için de adil olmalıdır. Bir tarafın diğerine oranla aşırı derecede avantaj sağlayan veya mağdur eden hükümler, sözleşmenin hukuki geçerliliğini tehlikeye atabilir.
  6. Bilgilendirme ve Şeffaflık: Taraflar, sözleşme imzalanmadan önce, sözleşmenin içeriği ve sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirilmeli ve her iki taraf da mal varlıkları hakkında şeffaf olmalıdır.
  7. Yasal Hakların Korunması: Evlilik sözleşmesi, tarafların yasal haklarını ortadan kaldıramaz veya sınırlayamaz. Özellikle nafaka, velayet ve miras gibi konularda yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.

  Evlilik sözleşmesi yapılırken, bu şartların yanı sıra, sözleşmenin her iki tarafın özel durumlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alması önemlidir. Bu süreçte profesyonel hukuki danışmanlık almak, sözleşmenin hem adil hem de yasalara uygun olmasını sağlamada yardımcı olur.

  Zorla İmzalatılan Evlilik Sözleşmesi

  Zorla imzalatılan bir evlilik sözleşmesi, Türkiye’de ve birçok ülkede hukuki açıdan geçersizdir ve ciddi yasal sonuçları olabilir. Bir evlilik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bazı temel şartlar yerine getirilmelidir:

  1. Rıza: Evlilik sözleşmesi, her iki tarafın da tam ve özgür rızasıyla yapılmalıdır. Bir tarafın baskı, tehdit, aldatma veya zorlama altında sözleşmeyi imzalaması, sözleşmenin hukuki geçerliliğini ortadan kaldırır.
  2. Hukuki Şartlar: Sözleşmenin, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanması ve noter huzurunda imzalanması gerekir. Zorlama veya baskı altında yapılan bir sözleşme, bu hukuki şartları karşılamaz.
  3. Yasal Hakların Korunması: Evlilik sözleşmesi, her iki tarafın yasal haklarını koruyan ve adil bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Zorla imzalatılan bir sözleşme, bu adillik ilkesine aykırıdır.

  Eğer bir evlilik sözleşmesi zorla imzalatıldıysa, mağdur tarafın hukuki yardım alması ve durumu bir avukata danışması önemlidir. Sözleşmenin iptali ve mağduriyetin giderilmesi için yasal yollara başvurulabilir. Bu tür durumlarda, mahkemeler sözleşmenin geçerliliğini değerlendirir ve gerekli gördüğü takdirde iptal edebilir.

  Zorlama altında yapılan her türlü hukuki işlem ciddi bir suçtur ve mağdurların haklarını korumak için yasal yollara başvurulması önem taşır.

  İlginizi çekebilir – Miras sözleşmesi

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?