Erkeğin Çalışmaması Boşanma Sebebi

  18.08.2021
  4.547
  Erkeğin Çalışmaması Boşanma Sebebi

  Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak, Türk Medeni Kanunu içerisinde görülür. Burada çalışmamasına etmen olan farklı nitelikler, yer edilebilir. Bunlar dava içerisinde çözümlenir.

  Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

  Türk Medeni Kanunu gereğince, genel boşanma sebepleri bulunur. Bunlar Türk Medeni Kanunu’nun maddeleri gereğince şu kelimeler;

  • Güven sarsıcı davranışlar
  • Cinsel ilişkiden kaçınma
  • Doğal olmayan farklı yollarla cinsel birleşmeye zorlaması
  • Eşin aile içerisindeki bireylere kötü davranması
  • Eşin aile içerisindeki bireylere hakaret edilmesi
  • Aşırı borçlanmadan dolayı icra takibi oluşması
  • Eşini sevmediğini beyan etmesi
  • Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi içerisindeki bazı durumlardır.

  Bu sebepler kendi içerisinde farklı başlıklara ayrıştırılabilir. Boşanma sebepleri dilekçeyle bildirilerek, görevli olan mahkemeye boşanma davası açılacağına dair müracaat edilebilir. Görevli olan mahkeme, dilekçeyi onayladığı takdirde dava karşı tarafa gönderilir. Karşı tarafta davayı onayladığı takdirde boşanma davası, boşanma sebebinin anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olmasına göre farklılık oluşturur. Ve buradaki süreç içinde net bir durum söylenemez.

  Türk Medeni Kanununda Erkeğin Sorumluluğu Nedir?

  Türk Medeni Kanunu gereğince açıkça belirtilen şekli ile evlilik içerisinde bulunan eşler, eşit sorumluluklara tabii tutulur. Eşit sorumlulukların tabii tutulmasına rağmen evin geçiminden sorumlu olan kişi, erkektir. Çocukların, eşinin geçimini sağlamak için Türk Medeni kanununda erkeğe sorumluluk verilir. Erkek hem geçimini sağlamak, hem de kurulmuş olan halihazırdaki evliliğin devam edebilmesi için çalışması gerekir. Erkeğe verilen bu sorumluluk kabul edilmezse erkek hem geçirmeni sağlama, hem de kurulmuş olan evliliğin devam edebilmesi için çalışmadığı takdirde olumsuz fiiller içerisine girer. Bu durum evlilik kurumuna büyük bir zarar verdiği gibi boşanma gereksinimi şeklinde de ifade edilebilir. Bu sorumluluk erkek tarafından kabul edilmeyebilir. Erkek tarafından yapılan belirli olumsuz fiiller ile desteklenir ve bunun gibi etmenlerde eş çalışmamasını sebep göstererek, görevli mahkemeye müracaat edip boşanma davası açılabilir.

  Hangi Durumlarda Çalışmamak Boşanma Nedeni Olarak Kabul Edilir?

  Erkeğin çalışmaması, bununla beraber çeşitli nedenlerle birlikte ispatlandığı takdirde boşanmayı beraberinde getirir. Çalışmama durumunun net bir nedeninin olmaması, gerekir. Yani kişi keyfi olarak çalışmadığı takdirde boşanma gerekçesi olarak görülür. Erkek ev içerisinde aile bireylerinin geçimini ve evliliğini yürütmesi, çalışması ile birlikte mümkündür. Çalışmadığı takdirde eş bu durumunu sebep göstererek, boşanma davası açar ve bu davadan da kazançlı olarak çıkabilir. Ancak evli bir erkeğin herhangi bir sebep olmadan çalışmak istememesi, boşanma için en temel gerekliliktir.

  • Erkeğin işi olmadığı halde, evini geçindirebilmek adına iş aramaması ve bu durumu kasten ya da bilerek yapması,
  • Halihazırda olan işini reddetmesi
  • Var olan işleri kabul etmemesi, boşanmanın gerekçeleri olarak dava içerisinde görülür.

  Ve bunlar ispatlı bir şekilde yer edilirse, eş hukuki boyutta çeşitli kazanımlardan yararlanabilir.

  Çalışmayan Erkeğin Hangi Durumları Boşanma Nedeni Olmaz?

  Çalışmayan erkeğin belirli etmenlerden dolayı sebepleri var ise boşanmaya net neden olmaz. Kişi askere gittiğinden dolayı çalışamıyorsa boşanma sebebi olarak eşi, bu durumu kesinlikle gösteremez. Bu mecburi bir durum olduğu için boşanmak istenildiği takdirde çalışmadığını söyleyerek böyle bir gereksinim oluşturulamaz. Bu süre de erkek askerde olduğu için mecburi bir çalışma, mevcuttur. Onunla birlikte erkek farklı nedenlerden dolayı yani malulen emekli olduğu zaman da boşanma gerekçesi olmaz. Türk Medeni Kanunu içerisinde boşanma davalarında iş arayan erkek, boşanma sebebi niteliği taşıyabilir. Erkek iş aradığı takdirde karşına çıkan işleri bilerek ve isteyerek kabul etmediği zaman boşanma sebebidir. Erkek sakat ve sakat olduğu için çeşitli işlere alınamıyorsa, eş bunu bahane göstererek boşanma davası açamaz. Burada çeşitli sebepler, nedenler ve gerekçeler bulunmalıdır. Bunlar mahkeme tarafından onaylanırsa boşanma gerçekleşir.

  Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Boşanma davaları içerisinde, 2 farklı boşanma tipi bulunur. Bunlar;

  • Anlaşmalı boşanma
  • Ve Çekişmeli boşanmadır.

  Boşanma davası için davayı açan kişinin ilk olarak kesinlikle bir avukat ile anlaşması gerekir. Avukatın boşanma davaları içerisinde alanında uzman ve oldukça tecrübeli olması kişinin dava sonrasında kazanım elde etmesi adına önemlidir. Böylelikle davanın kolay bir şekilde sürdürülebilmesi, karşılaşılacak sürpriz hamilelerde gerekli hamlelerin yapılabilmesi adına da avukat önemlidir. Avukat tutulduktan sonra davanın boşanma tipine göre açılabilmesi için dilekçe hazırlanmalı. Dilekçe avukatın yardımı ile kısa bir süre içerisinde doldurulur. Avukat yardımı ile doldurulması boşanma davasında akıllıca bir davranış olur. Dilekçe içerisinde hangi durumdan ve neden boşanılacağına dair çeşitli ifadeler belirtilmeli. Sonrasında mahkemeye gidilerek dilekçe eşliğinde dava açılıp, süreçte başlanılır.

  Erkeğin Düzenli Olarak Çalışmaması Boşanma Sebebi Midir?

  Erkeğin düzenli olarak çalışmaması, kesinlikle boşanma sebebidir. Fakat erkek emeklilik, askerlik gibi çeşitli etmenlerden dolayı iş bulmuyorsa bu durum sebep gösterilerek boşanma davası açılamaz. Keyfi ve isteyerek bir çalışma olmadığı zaman boşanma sebebidir. Ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek doğrultuda bir geçimsizlik mevcut ise davacı, dava açmada haklıdır. Ortada çocuklar var ise bu çocukların geçimsizliği mevcut ve sabit bir şekilde erkek tarafından karşılanmaması durumunda da, boşanma sebebi olarak gösterilir. Fakat askerlik, emeklilik ya da engelli olma durumuna göre çalışılmadığı takdirde direkt olarak bahane gösterilerek boşanma davasının açılması, kişinin dava sonrasında kazanım elde etmemesi adına bir sebeptir.

  Yargıtay Kararları Uyarınca Boşanma Sebepleri Nelerdir?

  Türk Medeni Kanunu gereğince belirli boşanma sebepleri bulunur. Bu boşanma sebepleri Yargıtay kararınca kesinlik taşıdığı takdirde boşanma tek celsede gerçekleşir.

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Haysiyetsiz Hayat sürülmesi
  • Belirli onur kırıcı davranışların olması gibi başlıklar boşanma sebepleri içerisinde soyut ve ucu açık ifadelerdir.

  Yargıtay kararlarına göre somut olarak boşanma sebepleri şu şekildedir;

  • Dedikodu çıkarmak
  • Eşine iftira atmak
  • Eşi ile alay etmek
  • Evlilik birliğinde görevlerini yerine getirmemek
  • Evi sık sık terk etmek
  • Eşi evden kovmak
  • Eşinin dövülmesine seyirci kalmak
  • Ailesine zarar vermek
  • Bağımsız konut sağlayamamak
  • Zorla ters ilişki kurmak
  • Eşe eşya fırlatmak
  • Eşi tehdit etmek
  • Eşi yaralamak
  • Düğün yapmamak
  • Fuhuş yapmaya zorlamak
  • Çift cinsiyetli olmak
  • Kumar oynamak
  • Cinsel ilişkiden kaçınmak
  • Erkeğin çalışmaması ve bunun gibi belirli sebeplerdir.

  Bu sebepler, kendi içerisinde gereksinimleriyle bulunmalıdır.

  Türk Medeni Kanununda Çalışmamak Nasıl İfade Edilir?

  Yargıtay kararları gereğince, haklı boşanma sebepleri içerisinde çalışmamak da bulunur. Erkek yürüttüğü evliliğin devamını getirmede, eşine ve çocuklarına bakma da yükümlüdür. Burada çalışması kesinlikle gerekir. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde Yargıtay kararı gereğince erkeğin çalışmaması, kusurlu olarak sayılır. Gerektiği gibi çalışmadığı takdirde evini geçindiremez ve hali hazırda bulunan evliliğin devamı da gelmez. Evlilik kurumunun kendisine yüklediği görevlerin yeterince yerine getirilmesi, erkeğin sorumluluğu ve aynı zamanda en önemli yükümlülüğüdür. Fakat bu yükümlülükler usulünce yerine getirilmediği takdirde erkek yargıtay kararları doğrultusunda tam kusurlu nitelik taşır. Bu kusuru eşi yani davacı belirttiği takdirde boşanma davası açabilir.

  Kadın Boşanma Davası Açarsa Hakları Nelerdir?

  Kadın gerekli sebeplerden dolayı boşanma davası açtığında çeşitli haklardan yararlanabilir. Türk Medeni Kanunu’nun çeşitli maddeleri gereğince erkek, kadının ve çocuklarının geçimini sağlamak adına hükümlülüklere sahiptir. Kadın erkeğin çalışmamasından ve halihazırda bulunan evliliğin geçimsizliği sebebiyle devam edemeyeceğinden dolayı boşanma davası açabilir. Boşanma davasında kadının yasal olarak birçok hakkı bulunur. Bu haklardan gerek kendisi için gerekli çocuklar için yararlanabilir.

  • Çocuğun tercihen velayetini talep etme hakkı, kadın boşanma davası açtığı takdirde mümkündür.
  • İştirak, yoksulluk çocuk için tedbir nafakası alınabilir.
  • Maddi ve manevi tazminatta boşanma davasında kadının yasal hakları içerisindedir.
  • Ziynet eşyası, alacak, mal rejiminden doğan alacaklarda yasal haklar içerisinde kesinlikle olan bir sebeptir.
  • Kadın geçimini devam ettiremeyen erkekten boşanmak istediği takdirde maddi ve manevi açıdan tazminat hakkına kesinlikle sahiptir.

  Nafaka talebini avukatı ile birlikte açmalıdır. Nafaka talebi içeriğinde belirli özellikler bulunur. Bu nitelikler avukatla birlikte hazır hale getirilirse, bu hukuki boyutta da kazanımlar elde edilmesi için mümkündür.

  Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

  Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak görüldükten sonra eş tek celsede boşanabilir. Tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanma davaları sonrasında gerçekleşir. Tek celsede boşanabilmek için eşlerin ortak şekilde boşanma iradesi sergilemeleri en önemli detaydır. Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olduğu için eşiyle birlikte anlaşmaya varıp, evliliğin devam edilemeyeceğini dair ortak bir irade sergilenmeli. Ortak irade sergilenmediği takdirde erkek çalışmamasına ispat olarak nitelikler gösterirse, burada boşanma mümkün değildir. Bu sürecinde ertelenmesine sebep gösterir. Medeni Kanun anlaşmalı evliliği bitirebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi hükmündedir. Anlaşmalı boşanma şartları, Türk Medeni Kanunu içerisinde karşılanmışsa en kısa sürede boşanmak için Yargıtay tek celsede boşanma sağlar. Kanuna göre tek celsede boşanmak için gerekli olan nitelikler şu şekildedir;

  • Eşlerin en az 1 yıl evli olmaları
  • Tarafların hukuki sonuçlarından karşılarına çıkacak sebepler doğrultusunda uzlaşmış olması.
  • Bu uzlaşmanın avukatlarıyla birlikte boşanma protokolü ile birlikte beyan etmiş olmaları
  • Anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafın da duruşmaya katılması gerekir.

  Bu detaylar taraflar için karşılandığı takdirde tek celsede boşanma mümkündür. Ancak hususlar sağlanmadığı takdirde tek celsede boşanma mümkün olmaz. Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak gösterilebilir. Fakat erkek çalışmadığına dair avukatı ile birlikte ispat taşıyıcı nitelikleri dava esnasında Yargıtay’a sunduğu takdirde tek celsede boşanma kesinlikle mümkün değildir. Burada dava dosyası kapanabilir ya da dava ertelenir.

  Erkeğin Çalışmaması Boşanma Sebebi Olarak Görülmezse Ne Olur?

  Erkeğin çalışmaması belirli niteliklere göre boşanma sebebi olarak görülmeyebilir. Boşanma davaları içerisinde belirli nitelikler öngörülmektedir. Evli olan çiftin çocukları var ise erkek hem çocuklarının geçimini, hem de hali hazırda olan evliliğinin devamının gelebilmesi adına Türk Medeni kanununda sunduğu sorumluluklardan dolayı çalışmalıdır. Erkek uzunca bir süre çalışmadığı takdirde eşi bu durumu sebep göstererek boşanma davası açabilir. Hem erkek hem de eşi karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı taktirde geçinememe, evin geçimini sağlayamama ya da çocuklarının geçimi için çalışmama gibi etmenlerden dolayı tek celsede boşanma gerçekleşir. Fakat belirli etmenlerde de, erkeğin çalışmaması boşanma sebebi olarak görülmeyebilir. Burada erkek askeri gittiği için çalışmadığından bahane bulunarak eş boşanma davası açamaz. Mecburi bir durum mevcuttur. Askerlik gibi çeşitli mecburi durumlarda erkek çalışamadığı takdirde dava kabul görmez. Bu davanın kabul görülebilmesi için ispatlar kesinlikle önemli bir nitelik taşımaktadır. Alanında tecrübeli, uzman ve boşanma davalarında oldukça donanımlı bir avukatla çalışıldığı takdirde erkeğin çalışmaması boşanma sebebi gösterilir. Burada ispatlar, gerek çocuklar, gerekse geçimsizlik gibi niteliklerde birlikte yer edinir.

  Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

  Boşanma davalarında genel olarak görevli mahkemeler, aile mahkemesidir. Boşanma davası açan davacının ikametgah ettiği yerde Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde Asliye hukuk mahkemeleri görevli olarak bulunur. Burada Asliye hukuk mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla yer edilir. Fakat ikametgah edilen yerde Aile Mahkemesi bulunduğu takdirde boşanma davası burada görülür. Davacı davasını, davalıya gönderdiği takdirde hem davacı hem de davalı bu mahkemeye gelmek zorundadır. Mahkemeye gelmediği taktirde görevli olarak avukatını, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye gönderebilir. Boşanma davası açılırken görevli olan mahkemeye gidilebilmesi için ikametgah edilen yerleşim yeri önemlidir. Son 6 aydan beri ikametgah edilen yerde bulunan mahkemede açılabilir.

  İlginizi Çekebilir; 

  https://yaseminmersin.av.tr/karsi-bosanma-davasi-acma-suresi/

  https://yaseminmersin.av.tr/aldatan-ese-nafaka/

  https://yaseminmersin.av.tr/kadinlik-gorevini-yapmama-bosanma-yargitay-karari/

  https://yaseminmersin.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu/

  https://yaseminmersin.av.tr/istanbul-avukat/

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?