Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  11.02.2024
  2.911
  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibi bazı durumlarda kiracıyı “kendim oturacağım” gerekçesiyle evden çıkarabilir. Türkiye’de kira hukuku, Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. Bu düzenlemelere göre, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekir.

  Ev sahibi kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarabilir mi ? Ev sahibinin “kendim oturacağım” veya “ailenin bir üyesi oturacak” gibi nedenlerle kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda, bu talebini kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca, ev sahibinin bu talebiyle ilgili olarak mahkemeye başvurması ve haklı bir sebep sunması gerekebilir. Ev sahibinin gerçekten taşınma niyetinde olduğunu ve bu ihtiyacının samimi olduğunu kanıtlaması beklenir.

  Kiracının çıkarılması için mahkeme kararı gerektiğinde, ev sahibinin açtığı dava sonucunda mahkeme, talebin haklılığını değerlendirir ve karar verir. Eğer mahkeme, ev sahibinin talebini haklı bulursa, kiracının belirli bir süre içinde taşınması gerekecektir.

  Ancak, her durumda ev sahibinin “kendim oturacağım” demesiyle kiracının hemen çıkarılması mümkün olmayabilir. Kiracının korunması adına bazı yasal haklar bulunmakta ve bu hakların ihlal edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu tür bir durumda hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını çok iyi bilmeleri ve gerektiğinde hukuki yardım almaları önemlidir.

  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir ?

  Ev sahibinin, “kendim oturacağım” gibi nedenlerle kiracıyı ne kadar sürede çıkarabileceği, Türkiye’deki Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere bağlıdır. Genel olarak, ev sahibinin kiracıyı çıkarma süreci ve bu süreçte uyulması gereken kurallar şöyle özetlenebilir:

  1. Bildirim Süresi: Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, ev sahibi, kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya taşınmak istediğini yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildirim, kira döneminin sona ermesinden önce yapılmazsa, ev sahibi bir sonraki kira dönemi için beklemek zorunda kalabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise, ihtara gerek kalmaksızın sözleşme bitiminden 1 ay içinde arabuluculuk sürecinin başlatılması gerekir.
  2. Mahkeme Kararı: Eğer kiracı, ev sahibinin bu talebini kabul etmez ve taşınmazsa, ev sahibi kiracıyı çıkarabilmek için mahkemeye başvurmalıdır. Bu durumda, ev sahibinin, mahkemeye gerçekten kendisinin veya ailesinden birinin oturması gerektiğine dair haklı ve geçerli nedenler sunması gerekir.
  3. Mahkeme Süreci: Mahkeme sürecinin ne kadar süreceği, davaya bakacak mahkemenin yoğunluğuna ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu süreç birkaç aydan bir yıla kadar uzayabilir.
  4. Taşınma Süresi: Mahkeme, ev sahibinin lehine karar verirse, kiracıya genellikle taşınması için makul bir süre tanınır. Bu süre genellikle kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ila 3 ay arasında değişebilir.

  Dolayısıyla, ev sahibinin “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarabilmesi için geçmesi gereken süre, yasal bildirim süresi, mahkeme sürecinin uzunluğu ve mahkeme tarafından tanınan taşınma süresine bağlıdır. Bu süreç, başlangıçtan sona kadar birkaç aydan bir yıla kadar değişebilir. Her durumun özelliğine göre süreç farklılık gösterebileceği için, bu tür bir durumda hukuki danışmanlık almak önemlidir.

  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Ne Olur ?

  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Ne Olur ?

  Eğer ev sahibi, “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı çıkardıktan sonra evi başka birine kiraya verirse, bu durum kiracının haklarının ihlali anlamına gelir. Türkiye’de Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat, kiracıların korunmasına yönelik hükümler içerir. Bu tür bir durumda, ev sahibinin hareketi hukuka aykırı olarak değerlendirilebilir ve kiracının bazı hakları söz konusu olabilir:

  1. Tazminat Hakkı: Eğer kiracı, ev sahibinin “kendim oturacağım” gerekçesiyle kendisini çıkardığı ancak daha sonra evin başkasına kiraya verildiğini öğrenirse, haksız çıkarılma nedeniyle tazminat talep edebilir. Bu tazminat, taşınma masrafları, yeni bir konut bulma sürecinde karşılaşılan zorluklar ve potansiyel olarak yeni konutta ödenen daha yüksek kira bedeli gibi zararları kapsayabilir.
  2. Dava Açma Hakkı: Kiracı, ev sahibine karşı hukuki yollara başvurabilir. Bu, ev sahibinin eyleminin haksız tahliye olduğunu ve kiracının maddi ve manevi zarara uğradığını iddia eden bir dava açılması anlamına gelir.
  3. Ev Sahibinin Yükümlülükleri: Ev sahibi, “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı çıkarma kararını yasal bir zorunluluk olmaksızın almışsa ve bu kararı gerçekte uygulamayıp evi başkasına kiraya vermişse, yasalara göre sorumlu tutulabilir.

  Bu tür durumlar, genellikle mahkemelerde değerlendirilir ve karara bağlanır. Kiracının haklarını koruyabilmek için, bu tür bir durumda yaşananlarla ilgili detaylı bilgi ve belgelerle (kira sözleşmesi, tahliye bildirimi, yeni kira sözleşmesi kanıtları vb.) bir avukata danışmak önemlidir. Hukuki süreç, konunun detaylarına ve mevcut kanıtlara göre değişiklik gösterebilir.

  Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibinin başka bir evi olup olmaması, kiracıyı “kendim veya ailem oturacak” gerekçesiyle çıkarıp çıkaramayacağı konusunda doğrudan bir etkiye sahip değildir. Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata göre, ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma talebi, genellikle ev sahibinin veya aile bireylerinin oturacak başka bir konutlarının olmamasına dayanmaz; daha çok ev sahibinin söz konusu gayrimenkulü üzerindeki kullanım ihtiyacını temellendirir.

  Ev sahibinin başka evleri olması durumu şu açılardan önem taşıyabilir:

  1. Mahkeme Değerlendirmesi: Eğer kiracı çıkarma işlemi mahkemeye taşınırsa, ev sahibinin diğer mülkleri ve bu mülklerin kullanım durumu, mahkemenin değerlendirmelerinin bir parçası olabilir. Örneğin, ev sahibinin oturmak için kullanabileceği başka bir evi varsa ve bu ev müsaitse, mahkeme ev sahibinin kiracıyı çıkarma talebinin haklılığı konusunda daha titiz bir değerlendirme yapabilir.
  2. Haklı Neden: Ev sahibinin, kiracıyı çıkarabilmek için mahkemeye sunacağı haklı neden, genellikle ev sahibinin veya ailesinin o gayrimenkulde oturma ihtiyacının somut ve inandırıcı olması gerektiği anlamına gelir. Ev sahibinin başka evleri olması ve bu evlerin durumu, haklı nedenin değerlendirilmesinde etkili olabilir.
  3. Yasal Bildirim: Ev sahibi, “kendim veya ailem oturacak” gerekçesiyle kiracıyı çıkarmak istiyorsa, yine de kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

  Sonuç olarak, ev sahibinin başka evleri olması, kiracıyı çıkarabilme sürecinde doğrudan bir engel teşkil etmez. Ancak, mahkeme sürecinde ve ev sahibinin talebinin haklı gerekçelerle desteklenip desteklenmediğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek bir faktördür. Bu tür durumlar genellikle karmaşık hukuki değerlendirmeleri gerektirdiğinden, bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bu süreçte avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Evi Satarsa Ne Olur ?

  Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Evi Satarsa Ne Olur ?

  Eğer ev sahibi, “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı evden çıkardıktan sonra evi satarsa, bu durum kiracının haklarını ihlal edebilir. Türkiye’de kira hukuku, Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu yasalar, kiracıları haksız tahliyelere karşı korumayı amaçlar.

  Yasal Durum:

  • Kiracının Hakları: Kiracı, “kendim oturacağım” gerekçesiyle çıkarıldığı halde evin satıldığını öğrenirse, hukuka aykırı bir tahliye ile karşı karşıya kalmış olabilir. Kiracı, bu durumda haksız tahliye nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebilir.
  • Tazminat Talebi: Kiracı, tahliye işlemi sonucunda uğradığı zararlar için ev sahibine karşı dava açabilir. Bu zararlar, taşınma masrafları, yeni bir konut bulma zorluğu ve potansiyel olarak yeni konutta ödenen daha yüksek kira bedeli gibi unsurları içerebilir.
  • Hukuki Süreç: Bu tür durumlar genellikle mahkemelerde değerlendirilir. Mahkeme, ev sahibinin “kendim oturacağım” beyanının ardından evi satmasının haksız bir tahliye oluşturup oluşturmadığını değerlendirecektir. Kiracının haklı bulunması durumunda, ev sahibi tazminat ödemeye mahkum edilebilir.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Kanıtlar: Kiracının, ev sahibinin evi sattığına dair kanıtları (tapu kaydı değişikliği, satış ilanı vb.) toplaması önemlidir.
  • Hukuki Yardım: Bu tür bir durumda, kiracının haklarını etkili bir şekilde savunabilmesi için bir avukata danışması tavsiye edilir.

  Sonuç olarak, ev sahibinin “kendim oturacağım” diyerek kiracıyı çıkardıktan sonra evi satması, kiracının yasal haklarını ihlal edebilecek bir eylemdir. Kiracı, bu durumda hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilir.

  Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumlarda Çıkarabilir ?

  Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Durumlarda Çıkarabilir ?

  Ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için geçerli bazı temel nedenler Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Ev sahibi, aşağıdaki durumlarda kiracıyı çıkarabilir:

  1. Kira Sözleşmesinin Bitimi: Kira sözleşmesinin süresinin dolması ve ev sahibinin sözleşmeyi yenilemek istememesi.
  2. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının, kira bedelini belirlenen süre içinde ödememesi.
  3. Sözleşmenin İhlali: Kiracının kira sözleşmesinde belirlenen şartları ihlal etmesi, örneğin evi tahsis edilen amacın dışında kullanması.
  4. Ev Sahibinin Kendi İhtiyacı: Ev sahibinin veya birinci dereceden yakınlarının (eş, çocuklar, anne-baba gibi) oturması için eve ihtiyaç duyması. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya belirli bir süre önce (genellikle en az 3 ay) yazılı olarak bildirimde bulunması ve bazı durumlarda mahkeme kararı ile de bu ihtiyacını kanıtlaması gerekebilir.
  5. Onarım veya Yeniden İnşa: Evin ciddi onarım veya yeniden inşa gerektirmesi ve bu işlemlerin kiracının binada oturmasıyla mümkün olmaması. Bu tür durumlarda da ev sahibinin kiracıya belirli bir süre önce yazılı bildirim yapması gerekmektedir.
  6. Kötü Kullanım: Kiracının mülkü kötü kullanması veya mülke zarar vermesi.

  Ev sahibinin kiracıyı çıkarma süreci genellikle yasal bildirimler ve gerekirse mahkeme kararları ile yönetilir. Kiracıyı çıkarmak için ev sahibinin haklı bir neden sunması ve bu süreci yasalara uygun şekilde yönetmesi gerekmektedir. Kiracıların da, tahliye edilme sürecinde belli hakları bulunmaktadır ve bu haklar kira sözleşmesi ve yasalar çerçevesinde korunur. Bu nedenle, ev sahibi veya kiracı herhangi bir tahliye süreci başlatmadan önce, durumun hukuki yönlerini dikkatlice değerlendirmeli ve mümkünse bir hukuk danışmanına başvurmalıdır. Bu süreçte avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Ev Sahibi İhtarname Çekerse Kiracı Ne Yapmalı ?

  Bir kiracı, ev sahibi tarafından ihtarname (resmi uyarı mektubu) aldıysa, bu durumda izlemesi gereken adımlar şunlardır:

  1. İhtarnamenin İçeriğini Dikkatlice İnceleyin: İhtarnamenin neden gönderildiğini, hangi konulara işaret ettiğini ve ev sahibinin sizden ne beklediğini anlamak önemlidir. İhtarname genellikle kira ödemesinin gecikmesi, sözleşmenin ihlali veya tahliye talebi gibi konuları içerebilir.
  2. Yasal Süreleri Gözden Geçirin: İhtarnamede belirtilen süreleri ve talepleri dikkatlice gözden geçirin. Örneğin, kira borcunun ödenmesi için verilen süre veya evden çıkış için belirlenen tarih gibi.
  3. Hukuki Yardım Alın: Durumun karmaşıklığına veya ciddiyetine bağlı olarak, bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemli olabilir. Avukatınız, ihtarnamenin hukuki geçerliliğini, sizin haklarınızı ve atmanız gereken adımları değerlendirebilir.
  4. Yazılı Yanıt Verin: Eğer ihtarnamedeki iddiaların bazılarına itiraz etmek istiyorsanız veya durumu çözmek için önerileriniz varsa, ev sahibine yazılı bir yanıt vermek iyi bir fikir olabilir. Yanıtınızda, konuyu açıkça ve saygılı bir şekilde ele alın. Ödeme planı teklif etmek veya sözleşmenin ihlal edildiği iddialarına karşı açıklamalar yapmak gibi.
  5. Gerekli Ödemeleri Yapın: Eğer ihtarnamenin sebebi kira veya diğer ödemelerin gecikmesiyse ve bu borçları ödeyebilecek durumdaysanız, ödemeleri yapın ve ödeme kanıtlarını saklayın.
  6. Anlaşmaya Varmaya Çalışın: Mümkünse, ev sahibiyle iletişime geçerek durumu yüz yüze görüşmek ve anlaşmaya varmak da faydalı olabilir. Bu, her iki taraf için de uygun bir çözüm bulunmasına yardımcı olabilir.
  7. Yasal Haklarınızı Kullanın: Eğer ev sahibi haksız veya yasal olmayan bir talepte bulunuyorsa, yasal haklarınızı kullanarak durumu çözmek için adım atabilirsiniz. Bu, mahkemede itiraz etmek veya ilgili mercilere başvurmak anlamına gelebilir.

  Her durum benzersiz olduğundan, alınacak adımlar ihtarnamenin içeriğine ve tarafların durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ihtarname aldığınızda dikkatli bir şekilde hareket etmek ve gerekirse profesyonel hukuki yardım almak önemlidir.

  Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibi, oğlunun oturması gerektiğini gerekçe göstererek kiracıyı çıkarabilir. Bu durumda, ev sahibinin kiracıya kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce yazılı olarak bildirimde bulunması ve gerektiğinde mahkemeye başvurarak ihtiyacını kanıtlaması gerekebilir.

  Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibi, annesinin oturması için eve ihtiyaç duyduğunu belirterek kiracıyı çıkarabilir. Yasal prosedürlere uygun olarak, ev sahibinin kiracıya yasal bildirim yapması ve annenin gerçekten bu konutta oturacağını kanıtlaması önemlidir.

  Ev Sahibi Kardeşim Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibi, kardeşinin evde oturacak olması nedeniyle kiracıyı çıkarabilir. Bu süreç, ev sahibinin kardeşinin oturma ihtiyacını makul şekilde belgelemesi ve kiracıya yasal bildirimde bulunması gerektiğini içerir.

  Ev Sahibi Kızım Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi ?

  Ev sahibi, kızının oturması gerektiğini gerekçe göstererek kiracıyı çıkarabilir. Ev sahibinin, kızının oturma ihtiyacını açıkça belirtmesi ve kiracıya bu durumu yasal olarak önceden bildirmesi gerekmektedir.
  Aşağıdaki Yazılarımız İlginizi Çekebilir
  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?