Boşanma Davası Sonrası İşlemler ve Süreçler

  06.02.2023
  823
  Boşanma Davası Sonrası İşlemler ve Süreçler

  Boşanma davası açtıktan sonraki süreç, dava açıldıktan sonra dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra duruşmalara başlanır. Duruşma sayısı, süresi davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişir. Dava sonucunda boşanma kararı verilmesi halinde gerekçeli kararın yazılması beklenir. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ve karara itiraz edilmemesi halinde de karar kesinleşir. Kesinleşen karar, nüfus sistemine gönderilir.

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Olaylar

  Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen olaylar mevcut boşanma davasında verilecek olan karara esas alınamaz. Her dava açıldığı tarihteki koşullara tabi olup dava tarihinden sonra meydana gelen olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Edinilen Mallar

  Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin edindiği mallar mal paylaşımına dahil edilmezler. Boşanma davasının açıldığı tarihte yasal mal rejimi sona erer.

  Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 17.01.2017 tarihli 2015/7527E. ve 2017/366 K.

  “…18.01.2010 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, 11.02.2013 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir. (TMK 225/son), Tasfiyeye konu edilen araç ise mal rejimi sona erdikten sonraki bir tarih olan 22.06.2010 tarihinde davalı eş adına satın alınmıştır. Edinme tarihi itibariyle mal rejimi sona ermiştir. Mahkemece, talebin Aile Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlık olarak nitelendirilip kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Talep, genel hükümlere dayalı olarak alacak niteliğinde olup mal rejiminin tasfiyesine ilişkin bulunmadığından, anılan istek bakımından 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi uyarınca Aile Mahkemesi görevli bulunmamaktadır.”

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatma

  Boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğü elbette ortadan kalkmaz. Fakat dava tarihinden sonra gerçekleşen sonraki sadakate aykırı davranışlar mevcut davada ileri sürülemez.

  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.09.2015 tarih 2015/1895 E. 2015/15882 K.

  “Davacı-karşı davalının açtığı boşanma davası, davalı karşı davacının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesi ile kabul edilmiştir. Ne var ki mahkemece davalı karşı davacıya kusur olarak isnat edilen sadakatsizlik eylemi dava açılmasından sonra meydana gelmiştir. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan vakıalar görülmekte olan boşanma davasında hükme esas alınamaz, ancak yeni bir dava konusu yapılır ve ispat edilirse birleştirilerek görülecek yeni boşanma davasında bu sebeple boşanma kararı verilebilir. Mahkemece davalı-karşı davacıya başka bir kusur da isnat edilmemiştir, gerçekleşen bu duruma göre, davacı-karşı davalının davasının kabulü ve tarafların eşit kusurlu kabul edilerek davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

  Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Zamanaşımı

  Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Zamanaşımı

  Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Zamanaşımı Ne Zaman

  Boşanma davası kesinleştikten sonra nafaka ve tazminata ilişkin haklar 1 yıl geçince zamanaşımına uğramaktadır. Bahsi geçen zamanaşımı süresinde boşanma kararı verildiği tarih değil, kararın kesinleştiği tarihtir.

  Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Zaman Evlenebilir?

  Boşanma davasından sonra yeniden evlenebilmek için erkeklerde beklenmesi gereken bir süre olmasa da kadınların boşanma davasından sonra boşandığı tarihten itibaren 300 gün (10 ay) beklemesi gerekmektedir. Bu tarihin başlangıcı boşanma davasının kesinleştiği tarihtir.

  “Doğurmakla süre biter.” (TMK 132)

  “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.” (TMK 132)

  Boşanma Davası Kaç Yıl Sonra Düşer?

  Boşanma davası davacının davasını takip etmediği, davalının da davaya devam etmek istememesi halinde işlemden kaldırılır.

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tebligat Ne Zaman Gelir?

  Boşanma davası açıldıktan sonra tebligatın karşı tarafa gönderilmesi ve tebligat parçasının dosyaya sönme süresi ortalama 30 gündür. Bu süreç tebligatın karşı tarafça alınıp alınmaması, mahkemelerin yoğunluğu gibi sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

  Boşanma Davası Bittikten Sonra Tazminat Davası

  Evliliğin boşanma sebebi ile sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (TMK 178)

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?