Yaş Düzeltme (Küçültme-Büyütme) Davaları

  19.08.2023
  616
  Yaş Düzeltme (Küçültme-Büyütme) Davaları

  Bu yazımızda yaş küçültme davası, yaş büyütme ve yaş düzeltme davalarını ele aldık. Hazırsanız başlayalım.

  Yaş Küçültme Davası Nedir ?

  Yaş küçültme davası, bir kişinin resmi kayıtlarda yer alan doğum tarihinin gerçekte olduğundan daha büyük gözükmesi durumunda, doğru doğum tarihini tescil ettirmek amacıyla açtığı hukuki bir dava türüdür. Bu dava, kişinin gerçek yaşını resmi olarak tescil ettirerek hukuki sonuçlar doğurmasını amaçlamaktadır. Yaş küçültme davaları, kişinin işe alınma, emeklilik gibi haklardan yararlanabilmesi için gerçek yaşını tescil ettirmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

  Yaş Küçültme Şartları Nelerdir ?

  Yaş küçültme davasının açılabilmesi için bazı şartlar ve kanıtlar gereklidir. Bu şartlar ve kanıtlar genellikle şunlar olabilir:

  1. Sağlam Deliller: Dava açılırken, doğum tarihindeki hatanın ispatlanması gerekmektedir. Bunun için hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları, doğum belgeleri gibi resmi evraklar sunulmalıdır.
  2. Makul Sebep: Yaş küçültme davası açılırken, kişinin bu talebinde makul bir sebep göstermesi gerekmektedir. Örneğin, emeklilik hakkından faydalanabilmek, işe alınabilmek gibi sebepler bu kapsamda değerlendirilebilir.
  3. Zaman Aşımı Süresi: Yaş küçültme davasının açılabilmesi için belirli bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre, ülkelere ve yargı sistemlerine göre farklılık gösterebilir.
  4. Haklı Bir Talep: Mahkeme, davanın açılmasının ardından, başvurunun haklı ve gerçek olduğuna kanaat getirmelidir. Yani, kişinin yaşını küçültme talebi, haksız yere avantaj sağlamak amacıyla yapılmamalıdır.

  Yaş küçültme davası, aile mahkemelerinde görülür ve konuyla ilgili delillerin sunulmasının ardından mahkeme, kişinin talebini değerlendirir ve bir karar verir.

  Lütfen unutulmaması gereken bir nokta, yaş küçültme davalarının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği ve bu nedenle bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması gerektiğidir. Bu tür bir dava açmayı planlıyorsanız, konusunda deneyimli bir avukatla görüşmeniz oldukça önemlidir. Avukat, sürecin nasıl işleyeceği, hangi belgelerin gerektiği ve davanın olası sonuçları hakkında size detaylı bilgi verebilir. Detaylı bilgi için 0 530 526 92 02 numarası ile avukatlarımıza ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

  Yaş Küçültme Dava Dilekçesi Nedir ?

  Yaş küçültme dava dilekçesi, bir kişinin yaşının resmi kayıtlarda düzeltilmesi talebiyle açtığı davada, mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçede, davacının kimliği, talebinin ne olduğu, bu talebin neden makul ve gerekliliği, destekleyen kanıtlar ve hukuki dayanaklar açık bir şekilde ifade edilir. Aşağıda, yaş küçültme dava dilekçesinin bir örneğini bulacaksınız. Ancak bu örnek, genel bir yapıyı göstermek amacıyla verilmekte olup, gerçek bir dava açmadan önce mutlaka bir avukattan profesyonel destek almanız tavsiye edilir.

  Yaş Küçültme Dava Dilekçe Örneği

  [MAHKEMENİN ADI]
  AİLE MAHKEMESİ’NE

  DAVACI:
  Adı ve Soyadı: [ADINIZ VE SOYADINIZ]
  T.C. Kimlik No: [TC KİMLİK NUMARANIZ]
  Adres: [ADRESİNİZ]
  Vekili: [AVUKATINIZ VARSA BİLGİLERİ]

  DAVALI:
  Adı ve Soyadı: T.C. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

  KONU: Yaşımın düzeltilmesi talebim hakkında.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Ben, [Adınız ve Soyadınız], [Doğum Yeriniz]’de doğmuş olmama rağmen, nüfus kayıtlarında doğum tarihim [Nüfusta Kayıtlı Doğum Tarihiniz] olarak geçmektedir. Gerçekte ise doğum tarihim [Gerçek Doğum Tarihiniz]’dir.

  2. [Bu bölümde, doğum tarihinizin neden yanlış olduğuna dair detayları ve yaş küçültme talebinizin sebebini açıkça belirtiniz. Örneğin, hastane kayıtlarının yanlış girilmesi, aile bireylerinin yanlış beyanda bulunması vb.]

  3. [Bu bölümde, yaş düzeltme talebinizin neden makul ve gerekli olduğunu açıklayın. Örneğin, emeklilik, işe alınma durumları vb.]

  4. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli olan belgeleri ekte sunmaktayım. (Doğum belgesi, hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları vb.)

  HUKUKİ NEDENLER:
  [İlgili hukuki maddeleri, kanunları ve yönetmelikleri sıralayın.]

  DELİLLER:
  1. Doğum Belgesi
  2. Hastane Kayıtları
  3. Aile Nüfus Kaydı
  4. Tanık Beyanları
  … [Diğer deliller]

  SONUÇ VE İSTEM:
  Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, doğum tarihimin [Gerçek Doğum Tarihiniz] olarak düzeltilmesini talep etmekteyim.

  [DAVACI ADI SOYADI]
  [İMZA]

  EKLER:
  1. Doğum Belgesi
  2. Hastane Kayıtları
  3. Aile Nüfus Kaydı
  … [Diğer ekler]

  [TARİH]

  Lütfen bu örneği sadece bir rehber olarak kullanın ve dilekçenizi hazırlamadan önce bir avukata danışın. Avukat, dilekçenizin içeriği ve yapısı konusunda size en doğru ve etkili bilgiyi verecektir. Bu dilekçe örneği, genel bir fikir verme amacıyla oluşturulmuş olup, herhangi bir hukuki süreçte kullanılması için değil, bir fikir edinilmesi amacıyla sunulmuştur. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için iletişim numaramızdan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

  Yaş Küçültme Davası Ücreti

  Yaş küçültme davası ücreti, birkaç farklı kalemden oluşabilir ve ücretler, ülkeden ülkeye ve hatta şehirden şehire değişiklik gösterebilir. Türkiye’de yaş küçültme davası açarken ödemeniz gereken ücretler şunlar olabilir:

  1. Dava Harcı: Her dava türü için mahkemeye ödenmesi gereken bir harç bulunmaktadır. Yaş küçültme davaları için de dava açılırken bir harç yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl değişiklik gösterebilmekte ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
  2. Avukat Ücreti: Eğer bir avukattan hizmet almayı tercih ederseniz, avukatınızın ücretini de ödemeniz gerekecektir. Avukat ücretleri, avukatın kendi tarifesine ve davaya ayırdığı zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  3. Bilirkişi Ücreti: Dava sürecinde, mahkeme yaşınızın belirlenmesi için bir bilirkişi atayabilir. Bu durumda, bilirkişi ücretini de ödemeniz gerekebilir.
  4. Tanık ve Delil Masrafları: Davanızı desteklemek için tanık getirtecekseniz veya belge temin etmeniz gerekiyorsa, bu süreçler de masraflar oluşturabilir.
  5. Tebligat Masrafları: Dava sürecinde, tebligat masrafları da oluşabilir. Bu masraflar, davayla ilgili belgelerin ilgili taraflara ulaştırılması için ödenecek ücretlerdir.
  6. Davanın Sonucuna Bağlı Ücretler: Eğer dava sonucu sizin lehinize sonuçlanırsa, davalı taraf (genellikle devlet) yargılama giderlerini ödemekle yükümlü olabilir. Ancak davanız reddedilirse, yargılama giderlerini sizin ödemeniz gerekebilir.

  Bu maddeler genel bir bilgilendirme olup, kesin ve güncel bilgiler için mahkemelerden, avukatlardan veya ilgili devlet dairelerinden bilgi almanız çok önemlidir. Harç miktarları ve diğer masraflar zaman içinde değişebilir ve yerel yönetimlerin uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Yaş küçültme davası açmayı planlıyorsanız, kesin ve güncel bilgiler için bir yaş küçültme avukatlarımız ile  görüşmeniz ve davayı açmadan önce tüm masrafları detaylı bir şekilde öğrenmeniz faydalı olacaktır. Bu, sürpriz masraflarla karşılaşmamanız ve bütçenizi ona göre planlayabilmeniz için önemlidir.

  Yaş Büyütme Davası

  Yaş Büyütme Davası

  Yaş Büyütme Davası Nedir ?

  Yaş büyütme davası, bir kişinin resmi kayıtlarda yer alan doğum tarihinin gerçekte olduğundan daha küçük gözükmesi durumunda, doğru doğum tarihini tescil ettirmek amacıyla açtığı hukuki bir dava türüdür. Bu dava, kişinin gerçek yaşını resmi olarak tescil ettirerek hukuki sonuçlar doğurmasını amaçlamaktadır. Mahkeme ile yaş büyütme davaları, kişinin eğitim, işe alınma, evlenme gibi haklardan yararlanabilmesi için gerçek yaşını tescil ettirmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

  Yaş Büyütme Şartları

  Yaş büyütme davasının açılabilmesi için bazı şartlar ve kanıtlar gereklidir. Bu şartlar ve kanıtlar genellikle şunlar olabilir:

  1. Sağlam Deliller: Dava açılırken, doğum tarihinin yanlış olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bunun için hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları, doğum belgeleri gibi resmi evraklar sunulmalıdır.
  2. Makul Sebep: Yaş büyütme davası açılırken, kişinin bu talebinde makul bir sebep göstermesi gerekmektedir. Örneğin, eğitim hakkından faydalanabilmek, işe alınabilmek, evlenebilmek gibi sebepler bu kapsamda değerlendirilebilir.
  3. Zaman Aşımı Süresi: Yaş büyütme davasının açılabilmesi için belirli bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre, ülkelere ve yargı sistemlerine göre farklılık gösterebilir.
  4. Haklı Bir Talep: Mahkeme, davanın açılmasının ardından, başvurunun haklı ve gerçek olduğuna kanaat getirmelidir. Yani, kişinin yaşını büyütme talebi, haksız yere avantaj sağlamak amacıyla yapılmamalıdır.

  Yaş büyütme davası, aile mahkemelerinde görülür ve konuyla ilgili delillerin sunulmasının ardından mahkeme, kişinin talebini değerlendirir ve bir karar verir.

  Lütfen unutulmaması gereken bir nokta, yaş büyütme davalarının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği ve bu nedenle bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması gerektiğidir. Bu tür bir dava açmayı planlıyorsanız, konusunda deneyimli bir avukatla görüşmeniz oldukça önemlidir. Avukatlarımız, sürecin nasıl işleyeceği, hangi belgelerin gerektiği ve davanın olası sonuçları hakkında size detaylı bilgi verebilir.

  Yaş Büyütme Dilekçesi Nedir ?

  Yaş büyütme dilekçesi, bir kişinin resmi kayıtlarda yer alan doğum tarihinin gerçekte olduğundan daha küçük gösterildiği durumlarda, gerçek yaşını tescil ettirmek amacıyla mahkemeye sunduğu resmi bir belgedir. Bu dilekçede, davacının kimliği, yaşının neden ve nasıl değiştirilmesi gerektiği, talebin neden makul ve gerekliliği, destekleyen kanıtlar ve hukuki dayanaklar açıkça ifade edilir. Aşağıda, yaş büyütme dava dilekçesinin bir örneğini bulacaksınız. Ancak bu örnek, genel bir yapıyı göstermek amacıyla verilmekte olup, gerçek bir dava açmadan önce mutlaka bir avukattan profesyonel destek almanız tavsiye edilir.

  Yaş Büyütme Dava Dilekçesi Örneği

  [MAHKEMENİN ADI]
  AİLE MAHKEMESİ’NE

  DAVACI:
  Adı ve Soyadı: [ADINIZ VE SOYADINIZ]
  T.C. Kimlik No: [TC KİMLİK NUMARANIZ]
  Adres: [ADRESİNİZ]
  Vekili: [AVUKATINIZ VARSA BİLGİLERİ]

  DAVALI:
  Adı ve Soyadı: T.C. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

  KONU: Yaşımın düzeltilmesi talebim hakkında.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Ben, [Adınız ve Soyadınız], [Doğum Yeriniz]’de doğmuş olmama rağmen, nüfus kayıtlarında doğum tarihim [Nüfusta Kayıtlı Doğum Tarihiniz] olarak geçmektedir. Gerçekte ise doğum tarihim [Gerçek Doğum Tarihiniz]’dir.

  2. [Bu bölümde, doğum tarihinizin neden yanlış olduğuna dair detayları ve yaş büyütme talebinizin sebebini açıkça belirtiniz. Örneğin, hastane kayıtlarının yanlış girilmesi, aile bireylerinin yanlış beyanda bulunması vb.]

  3. [Bu bölümde, yaş düzeltme talebinizin neden makul ve gerekli olduğunu açıklayın. Örneğin, eğitim, işe alınma durumları vb.]

  4. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli olan belgeleri ekte sunmaktayım. (Doğum belgesi, hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları vb.)

  HUKUKİ NEDENLER:
  [İlgili hukuki maddeleri, kanunları ve yönetmelikleri sıralayın.]

  DELİLLER:
  1. Doğum Belgesi
  2. Hastane Kayıtları
  3. Aile Nüfus Kaydı
  4. Tanık Beyanları
  … [Diğer deliller]

  SONUÇ VE İSTEM:
  Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, doğum tarihimin [Gerçek Doğum Tarihiniz] olarak düzeltilmesini talep etmekteyim.

  [DAVACI ADI SOYADI]
  [İMZA]

  EKLER:
  1. Doğum Belgesi
  2. Hastane Kayıtları
  3. Aile Nüfus Kaydı
  … [Diğer ekler]

  [TARİH]

  Lütfen bu örneği sadece bir rehber olarak kullanın ve dilekçenizi hazırlamadan önce bir avukata danışın. Avukatlarımız, dilekçenizin içeriği ve yapısı konusunda size en doğru ve etkili bilgiyi verecektir. Bu dilekçe örneği, genel bir fikir verme amacıyla oluşturulmuş olup, herhangi bir hukuki süreçte kullanılması için değil, bir fikir edinilmesi amacıyla sunulmuştur.

  Yaş Büyütme Davası Ücreti

  Yaş büyütme davası ücreti, birkaç farklı kalemden oluşabilir ve ücretler ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehire değişiklik gösterebilir. Türkiye’de yaş büyütme davası açarken ödemeniz gereken ücretler şunlar olabilir:

  1. Dava Harcı: Her dava türü için mahkemeye ödenmesi gereken bir harç bulunmaktadır. Yaş büyütme davaları için de dava açılırken bir harç yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl değişiklik gösterebilmekte ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
  2. Avukat Ücreti: Eğer bir avukattan hizmet almayı tercih ederseniz, avukatınızın ücretini de ödemeniz gerekecektir. Avukat ücretleri, avukatın kendi tarifesine ve davaya ayırdığı zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  3. Bilirkişi Ücreti: Dava sürecinde, mahkeme yaşınızın belirlenmesi için bir bilirkişi atayabilir. Bu durumda, bilirkişi ücretini de ödemeniz gerekebilir.
  4. Tanık ve Delil Masrafları: Davanızı desteklemek için tanık getirtecekseniz veya belge temin etmeniz gerekiyorsa, bu süreçler de masraflar oluşturabilir.
  5. Tebligat Masrafları: Dava sürecinde, tebligat masrafları da oluşabilir. Bu masraflar, davayla ilgili belgelerin ilgili taraflara ulaştırılması için ödenecek ücretlerdir.
  6. Davanın Sonucuna Bağlı Ücretler: Eğer dava sonucu sizin lehinize sonuçlanırsa, davalı taraf (genellikle devlet) yargılama giderlerini ödemekle yükümlü olabilir. Ancak davanız reddedilirse, yargılama giderlerini sizin ödemeniz gerekebilir.

  Bu maddeler genel bir bilgilendirme olup, kesin ve güncel bilgiler için mahkemelerden, avukatlardan veya ilgili devlet dairelerinden bilgi almanız çok önemlidir. Harç miktarları ve diğer masraflar zaman içinde değişebilir ve yerel yönetimlerin uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Mahkemede yaş büyütme davası açmayı planlıyorsanız, kesin ve güncel bilgiler için bir avukatlarımız ile görüşmeniz ve davayı açmadan önce tüm masrafları detaylı bir şekilde öğrenmeniz faydalı olacaktır. Bu, sürpriz masraflarla karşılaşmamanız ve bütçenizi ona göre planlayabilmeniz için önemlidir.

  Kemik Yaşı ile Yaş Büyütme

  Kemik yaşı, bir bireyin fizyolojik gelişim seviyesini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Kemik yaşının belirlenmesi, özellikle çocuk ve ergenlerin gelişim seviyelerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu yöntem, bireyin kronolojik yaşının (doğum tarihiyle belirlenen yaş) yanı sıra, vücudunun hangi gelişim evresinde olduğunu anlamak için de önemlidir.

  Yaş büyütme davalarında, özellikle belgelerin yetersiz olduğu veya doğum tarihi hakkında bir belirsizlik olduğu durumlarda, kemik yaşı tespiti önemli bir delil olabilir. İşte bu süreç nasıl işler:

  1. Kemik Yaşı Testi: Yaş büyütme davasında, mahkeme kemik yaşının tespit edilmesi için bir bilirkişi atayabilir. Bu tespit, genellikle X-ray (Röntgen) görüntülemesi ile yapılır ve el ve bilek bölgelerindeki kemiklerin gelişim seviyesi incelenir.
  2. Bilirkişi Raporu: Kemik yaşının tespiti için atanan bilirkişi, elde ettiği verilere dayanarak bir rapor hazırlar. Bu rapor, bireyin fizyolojik yaşını, yani vücudunun gelişim seviyesini belirtir.
  3. Mahkeme Değerlendirmesi: Hazırlanan bilirkişi raporu, mahkemeye sunulur. Mahkeme, bu raporu ve diğer delilleri değerlendirerek, bireyin resmi kayıtlardaki yaşının değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verir.
  4. Karar ve Tescil: Eğer mahkeme, kemik yaşı tespitinin ve diğer delillerin, bireyin resmi kayıtlardaki yaşının yanlış olduğunu gösterdiğine kanaat getirirse, yaş değişikliğini onaylar ve yeni yaş, nüfus kayıtlarına tescil edilir.

  Örnek: Bir çocuğun kronolojik yaşı 14 olarak kayıtlıdır, fakat fiziksel gelişimi ve kemik yaşı tespitleri 16 yaşında olduğunu göstermektedir. Bu durumda, ailesi mahkemeye başvurarak, çocuğun resmi yaşının 16 olarak tescil edilmesini talep edebilir. Mahkeme, bilirkişi raporları ve diğer deliller ışığında, çocuğun resmi yaşının 16 olarak güncellenip güncellenmeyeceğine karar verir.

  Kemik yaşı tespiti, yaş büyütme davalarında objektif bir delil olarak kullanılabilir, ancak tek başına genellikle yeterli olmayabilir. Mahkeme, kemik yaşı dışında da çeşitli delilleri (doğum belgeleri, aile beyanları, diğer tıbbi raporlar vb.) değerlendirir.

  Yaş büyütme davası açmayı planlayan bir kişi, bu süreçte bir avukattan hukuki destek almalı ve konusunda deneyimli bir hekim tarafından kemik yaşı tespiti yaptırmalıdır. Bu, davayı daha sağlam bir zemine oturtmak ve olumlu bir sonuç almak adına önemlidir. Bu tür bir dava açmayı düşünüyorsanız, avukatlarımıza ve bir sağlık profesyoneline danışmanız oldukça faydalı olacaktır.

  Yaş Düzeltme Davası

  Yaş Düzeltme Davası

  Yaş Düzeltme Davası Nedir ?

  Yaş düzeltme davası, bir kişinin nüfus kayıtlarında yer alan yaşının, gerçek yaşından farklı olduğu durumlarda, doğru yaşını tescil ettirmek amacıyla açtığı bir davadır. Bu dava, kişinin yaşını büyütmek (yaş büyütme davası) veya küçültmek (yaş küçültme davası) istemesi durumunda açılabilir. Dava sonucunda mahkeme, başvuru sahibinin gerçek yaşının ne olduğuna karar verir ve nüfus kaydını bu doğrultuda düzeltilmesine hükmeder.

  Yaş düzeltme davasının nasıl işlediği ve izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  1. Dilekçe Hazırlama: Yaş düzeltme davası açmak isteyen kişi, yerel aile mahkemesine bir dilekçe ile başvurur. Bu dilekçede, davacının kimliği, yaşının neden ve nasıl değiştirilmesi gerektiği, talebin neden makul ve gerekli olduğu, destekleyen kanıtlar ve hukuki dayanaklar açıkça ifade edilmelidir.
  2. Delil Sunma: Dava dilekçesiyle birlikte, yaş düzeltme talebinizi destekleyen delilleri de sunmanız gerekmektedir. Bu deliller arasında doğum belgeleri, hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları, bilirkişi raporları (örneğin, kemik yaşı tespiti) ve tanık beyanları olabilir.
  3. Dava Ücreti ve Harçlar: Dava açarken, dava harcı ödemeniz gerekmektedir. Bu harç miktarı her yıl değişebilir ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bunun yanı sıra, bir avukat tutarsanız, avukat ücretini de ödemeniz gerekebilir.
  4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirir ve gerektiğinde tarafları dinler. Ayrıca, mahkeme yaş tespiti için bilirkişi atayabilir ve bilirkişi raporu talep edebilir.
  5. Karar ve Tescil: Mahkeme, tüm deliller ve beyanlar ışığında bir karar verir. Eğer mahkeme, yaş düzeltme talebinizin haklı olduğuna kanaat getirirse, nüfus kaydınızın düzeltilmesine hükmeder. Bu karar sonrası, ilgili nüfus müdürlüğüne müracaat edilerek, nüfus kaydınız güncellenir.
  6. Temeyyüz (Belli Bir Yaşa Gelme) Durumu: Eğer yaş düzeltme talebi, kişinin belli bir yaşa geldiğini ispat etmek amacıyla yapılıyorsa (örneğin, reşit olmak), mahkeme bunu da dikkate alarak karar verir.

  Yaş düzeltme davası, kişinin yaşamını doğrudan etkileyen bir dava türüdür. Eğitim, iş hayatı, emeklilik, evlilik ve diğer yasal haklar bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, böyle bir dava açmayı düşünüyorsanız, öncelikle bir avukattan profesyonel destek almanız ve konusunda uzman bir hekimden sağlık raporu temin etmeniz oldukça önemlidir. Bu, davayı daha sağlam bir zemine oturtmak ve olumlu bir sonuç almak adına faydalı olacaktır.

  Yaş Düzeltme Davası Ücreti

  Yaş düzeltme davası ücreti, birkaç farklı kalemden oluşabilir ve bu ücretler Türkiye’deki ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenir. Ücretler ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehire değişiklik gösterebilir. Türkiye’de yaş düzeltme davası açarken ödemeniz gereken ücretler şunlar olabilir:

  1. Dava Harcı: Her dava türü için mahkemeye ödenmesi gereken bir harç bulunmaktadır. Yaş düzeltme davaları için de dava açılırken bir harç yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl değişiklik gösterebilmekte ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
  2. Avukat Ücreti: Eğer bir avukattan hizmet almayı tercih ederseniz, avukatınızın ücretini de ödemeniz gerekecektir. Avukat ücretleri, avukatın kendi tarifesine ve davaya ayırdığı zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  3. Bilirkişi Ücreti: Dava sürecinde, mahkeme yaşınızın belirlenmesi için bir bilirkişi atayabilir. Bu durumda, bilirkişi ücretini de ödemeniz gerekebilir.
  4. Tanık ve Delil Masrafları: Davanızı desteklemek için tanık getirtecekseniz veya belge temin etmeniz gerekiyorsa, bu süreçler de masraflar oluşturabilir.
  5. Tebligat Masrafları: Dava sürecinde, tebligat masrafları da oluşabilir. Bu masraflar, davayla ilgili belgelerin ilgili taraflara ulaştırılması için ödenecek ücretlerdir.
  6. Davanın Sonucuna Bağlı Ücretler: Eğer dava sonucu sizin lehinize sonuçlanırsa, davalı taraf (genellikle devlet) yargılama giderlerini ödemekle yükümlü olabilir. Ancak davanız reddedilirse, yargılama giderlerini sizin ödemeniz gerekebilir.

  Bu maddeler genel bir bilgilendirme olup, kesin ve güncel bilgiler için mahkemelerden, avukatlardan veya ilgili devlet dairelerinden bilgi almanız çok önemlidir. Harç miktarları ve diğer masraflar zaman içinde değişebilir ve yerel yönetimlerin uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Yaş düzeltme davası açmayı planlıyorsanız, kesin ve güncel bilgiler için bir avukatlarımız ile  görüşmeniz ve davayı açmadan önce tüm masrafları detaylı bir şekilde öğrenmeniz faydalı olacaktır. Bu, sürpriz masraflarla karşılaşmamanız ve bütçenizi ona göre planlayabilmeniz için önemlidir.

  Yaş Düzeltme Dilekçesi

  Yaş düzeltme dilekçesi, nüfus kayıtlarında yer alan yaş bilgisinin gerçek yaşa uygun hale getirilmesi için açılan dava sürecinde kullanılan bir dilekçe türüdür. Bu dilekçeyle, gerçek yaşınızın nüfus kayıtlarınıza işlenmesi için mahkemeye başvurmuş olursunuz. Yaş düzeltme dilekçesinde, kimlik bilgileriniz, talebiniz ve yaş düzeltme talebinizi destekleyen deliller yer alır.

  Aşağıda, yaş düzeltme dilekçesi için bir örnek sunulmaktadır. Ancak, dilekçenizin hukuki olarak geçerli ve etkili olabilmesi için bir avukattan destek almanız tavsiye edilir.


  (İlginç) Aile Mahkemesi’ne

  Davacı:

  • Adı Soyadı:
  • T.C. Kimlik No:
  • Adres:
  • Telefon:
  • Vekili (varsa):

  Davalı:

  • Nüfus Müdürlüğü (İlgili Nüfus Müdürlüğü)

  Konu: Nüfus kayıtlarındaki yaş bilgisinin düzeltilmesi talebimiz hakkındadır.

  Açıklamalar:

  1. Ben/ Müvekkilim … (isim, soyisim) … tarihinde … (doğum yeri) …’da doğmuştur. Ancak nüfus kayıtlarımda doğum tarihim … olarak geçmektedir.
  2. Gerçek doğum tarihim …’dir. Bu durumu belgeleyen … (hastane kayıtları, aile nüfus kayıtları, vb.) … ekte sunulmuştur.
  3. Yanlış kaydedilen doğum tarihim nedeniyle … (yaşadığınız sorunları ve problemleri açıkça belirtin) …
  4. Nüfus kayıtlarımdaki bu hatalı bilgi düzeltilmediği sürece mağduriyetim devam edecektir.

  Deliller:

  • Doğum belgesi
  • Hastane kayıtları
  • Aile nüfus kaydı
  • Bilirkişi incelemesi
  • Tanık beyanları
  • Diğer (varsa, diğer delilleri sıralayın)

  Talep Sonucu: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, nüfus kayıtlarımda yer alan doğum tarihimin gerçek doğum tarihim olan … olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  Davacı / Vekili:

  Adı Soyadı:

  İmza:

  Ekler: (İlgili belgelerin listesi)

  Tarih:


  Bu dilekçe örneği temsilî ve bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle hukuki bir süreç söz konusu olduğunda, bir avukattan profesyonel destek almanız önemlidir. Avukatlarımız, dilekçenizi kişisel durumunuz ve kanunlar çerçevesinde en etkili şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

  Diğer blog yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?