Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

03.05.2023
4.557
Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

Çocuğu teslim etmeme suçu İİK Madde 341’de düzenlenmiştir. Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.”

Boşanmadan Çocuğu Göstermeme

Boşanma olmadan çocuğu göstermeme durumunda boşanma veya ayrılık davası açılmamış ve çocuk için velayet kararı alınmamışsa velayet anne ve babaya aittir. Bu durumda boşanma öncesi çocuğu göstermeyen ebeveyn savcılığa şikayet edilse de hakkında takipsizlik kararı verilecektir. Fakat çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar varsa, bunu yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Evliyken Çocuğu Göstermeme

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar ve bu durumda çocuğu göstermeyen taraf çocuğu göstermemesi sebebiyle suçlu sayılmayacaktır.  Yani evlilik birliği içerisinde ( velayetle ilgili herhangi bir karar alınmamışsa) çocuğun gösterilmemesi çocuğu göstermeme suçu teşkil etmeyecektir. Bu durumda evliyken çocuğu kendisine gösterilmeyen kişi boşanma veya ayrılık davası açıp, çocuk için velayet kararı aldırmadan çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında savcılığa şikayet başvuru yapsa da takipsizlik kararı verilecektir.

Mahkeme Kararına Rağmen Çocuğu Göstermeme

Çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar varsa, bunu yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Örneğin verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya gösterilmemesi üzerine babanın şikayeti üzerine annenin altı aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir.

Çocuğu Göstermeme Cezası

Çocuğu göstermeme suçunun cezası altı aya kadar tazyik hapsidir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

Boşanmada Baba Çocuğu Ne Kadar Görür?

Boşanmada Baba Çocuğu Ne Kadar Görür ?

Boşanmada Baba Çocuğu Kaç Gün Görür ?

Boşanmada mahkemeler genellikle velayetin bırakılmadığı ebeveyn lehine çocukla kişisel ilişki kararı kurmaktadır. Bu bağlamda genellikle ayda 2 gün(hafta sonuna denk gelen 2 gün), okul yarı yıl tatillerinin bir haftası, dini bayramlarda birer gün ve çocuğun yaşı mümkün kılıyorsa yaz aylarında 15 ya da 30 gün çocukla babası arasında görüşmeye yönelik kişisel ilişki kararı vermektedir.

Çocuğu Göstermeyen Anne Nereye Şikayet Edilir?

Çocuğu göstermeyen anneye öncelikle icra takibi başlatılır. Mahkeme tarafından belirlenen günlerde çocuğun  teslim için icra memuru ile gidilir. Buna rağmen çocuğun teslim edilmemesi durumunda şikayet dilekçesi ile icra ceza mahkemesine başvurulmalıdır.

Anne Çocuğu Babaya Göstermezse Ne Olur?

Verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya göstermeyen anneye, babanın şikayeti üzerine mahkeme tarafından 6 aya kadar tazyik hapsi verilebilir.

Baba Çocuğu Kaçırırsa Ne Olur?

Baba çocuğu kaçırırsa, çocuğun kaçırılması ve  alıkonulması suçu işlemiş sayılacaktır. Bu durumda velayet kendisine verilen ebeveyn yani anne şikayet yoluna başvurmalıdır.

Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.234/1).

Çocuğu Göstermeyen Velayeti Kaybeder mi?

Çocuğu göstermeyen ebeveyn velayeti kaybedebilir. Detaylı bilgi için avukatlarımız ile görüşebilirsiniz.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-1926 KARAR NO : 2015/1139

“davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir.”

Boşanma Aşamasında Çocuğu Göstermeme

Boşanma aşamasında çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme Hakkı

Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme Hakkı

Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme

Aksi kararlaştırılmadıkça her ebeveynin çocuğunu görme hakkı vardır. Genellikle boşanma aşamasında geçici velayet hakkı verilmeyen ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki kararı kurulur. Bu bağlamda genellikle ayda 2 gün(hafta sonuna denk gelen 2 gün), okul yarı yıl tatillerinin bir haftası, dini bayramlarda birer gün ve çocuğun yaşı mümkün kılıyorsa yaz aylarında 15 ya da 30 gün çocukla kişisel ilişki kurulan ebeveyn arasında görüşmeye yönelik kişisel ilişki kararı vermektedir.

Velayeti Annede Olan Çocuğu Baba Vermezse Ne Olur?

Velayeti annede olan çocuğu vermezse baba, çocuğun kaçırılması ve  alıkonulması suçu işlemiş sayılacaktır. Bu durumda velayet kendisine verilen anne şikayet yoluna başvurmalıdır.

Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.234/1).

Velayeti Babada Olan Çocuğun Anneye Gitmek İstememesi

Bu durumda çocuk istemese de anne icra yoluna başvurarak çocukları görebilecektir.

Annenin Çocuğu Babadan Kaçırması

Verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya göstermeyen anneye, babanın şikayeti üzerine mahkeme tarafından 6 aya kadar tazyik hapsi verilebilir.

Çocuğu Göstermeme Şikayet Dilekçesi

 

                                             İSTANBUL ANADOLU İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

                                                                             

ŞİKAYET EDEN                         :

 

VEKİLİ                                       :

 

SANIK                                         : Çocuğu teslim etmekle yükümlü kişiler veya çocuğu kaçıran kişiler

 

SUÇ                                            : Çocuk teslimine aykırı davranmak

 

SUÇ TARİHİ                             :

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ve sanık … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas sayılı ilamıyla boşanmıştır. Çocuğun teslimine dair  … Mahkemesi’nden  alınan …….. numaralı karar ve ……./……./…… tarihli ilam ile ……. İcra Müdürlüğünün  … Esas sayılı dosyası ile çocuğu nezdinde bulunduran sanık hakkında takipte bulunulmuştur.

           

            Sanık kendisine gönderilen icra emrinde belirtilen sürede(7 gün) çocuğu teslim etmemiştir. Mevzuatta yer alan düzenlemelere açıkça aykırı hareket etmekte olan şüphelinin cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                               : … Aile Mahkemesi …/ …/ … tarih ve …/ .. E. …/ …K. sayılı dosyası, … İcra Dairesi…/ … E. sayılı dosyası, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

HUKUKİ SEBEPLER              : İKK. m. 25/A ve 341, 346 ile ilgili hükümler

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sanığın çocuk teslimine dair ilamı yerine getirmemesi nedeni ile altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                           Şikayet Eden Vekili

 

 

İlginizi çekebilir – Anlaşmalı Boşanma Sonrası İşlemler Nelerdir ?

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Av. Yasemin Mersin
Av. Yasemin Mersin
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?