Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

  03.05.2023
  18.306
  Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu

  Çocuğu teslim etmeme suçu İİK Madde 341’de düzenlenmiştir. Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.”

  Boşanmadan Çocuğu Göstermeme

  Boşanma olmadan çocuğu göstermeme durumunda boşanma veya ayrılık davası açılmamış ve çocuk için velayet kararı alınmamışsa velayet anne ve babaya aittir. Bu durumda boşanma öncesi çocuğu göstermeyen ebeveyn savcılığa şikayet edilse de hakkında takipsizlik kararı verilecektir. Fakat çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar varsa, bunu yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

  Evliyken Çocuğu Göstermeme

  Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar ve bu durumda çocuğu göstermeyen taraf çocuğu göstermemesi sebebiyle suçlu sayılmayacaktır.  Yani evlilik birliği içerisinde ( velayetle ilgili herhangi bir karar alınmamışsa) çocuğun gösterilmemesi çocuğu göstermeme suçu teşkil etmeyecektir. Bu durumda evliyken çocuğu kendisine gösterilmeyen kişi boşanma veya ayrılık davası açıp, çocuk için velayet kararı aldırmadan çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında savcılığa şikayet başvuru yapsa da takipsizlik kararı verilecektir.

  Mahkeme Kararına Rağmen Çocuğu Göstermeme

  Çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar varsa, bunu yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Örneğin verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya gösterilmemesi üzerine babanın şikayeti üzerine annenin altı aya kadar tazyik hapsine karar verilebilir.

  Çocuğu Göstermeme Cezası

  Çocuğu göstermeme suçunun cezası altı aya kadar tazyik hapsidir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

  Boşanmada Baba Çocuğu Ne Kadar Görür?

  Boşanmada Baba Çocuğu Ne Kadar Görür ?

  Boşanmada Baba Çocuğu Kaç Gün Görür ?

  Boşanmada mahkemeler genellikle velayetin bırakılmadığı ebeveyn lehine çocukla kişisel ilişki kararı kurmaktadır. Bu bağlamda genellikle ayda 2 gün(hafta sonuna denk gelen 2 gün), okul yarı yıl tatillerinin bir haftası, dini bayramlarda birer gün ve çocuğun yaşı mümkün kılıyorsa yaz aylarında 15 ya da 30 gün çocukla babası arasında görüşmeye yönelik kişisel ilişki kararı vermektedir.

  Çocuğu Göstermeyen Anne Nereye Şikayet Edilir?

  Çocuğu göstermeyen anneye öncelikle icra takibi başlatılır. Mahkeme tarafından belirlenen günlerde çocuğun  teslim için icra memuru ile gidilir. Buna rağmen çocuğun teslim edilmemesi durumunda şikayet dilekçesi ile icra ceza mahkemesine başvurulmalıdır.

  Anne Çocuğu Babaya Göstermezse Ne Olur?

  Verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya göstermeyen anneye, babanın şikayeti üzerine mahkeme tarafından 6 aya kadar tazyik hapsi verilebilir.

  Baba Çocuğu Kaçırırsa Ne Olur?

  Baba çocuğu kaçırırsa, çocuğun kaçırılması ve  alıkonulması suçu işlemiş sayılacaktır. Bu durumda velayet kendisine verilen ebeveyn yani anne şikayet yoluna başvurmalıdır.

  Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.234/1).

  Çocuğu Göstermeyen Velayeti Kaybeder mi?

  Çocuğu göstermeyen ebeveyn velayeti kaybedebilir. Detaylı bilgi için avukatlarımız ile görüşebilirsiniz.

  T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-1926 KARAR NO : 2015/1139

  “davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir.”

  Boşanma Aşamasında Çocuğu Göstermeme

  Boşanma aşamasında çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

  Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme Hakkı

  Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme Hakkı

  Boşanma Sürecinde Çocuğu Görme

  Aksi kararlaştırılmadıkça her ebeveynin çocuğunu görme hakkı vardır. Genellikle boşanma aşamasında geçici velayet hakkı verilmeyen ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki kararı kurulur. Bu bağlamda genellikle ayda 2 gün(hafta sonuna denk gelen 2 gün), okul yarı yıl tatillerinin bir haftası, dini bayramlarda birer gün ve çocuğun yaşı mümkün kılıyorsa yaz aylarında 15 ya da 30 gün çocukla kişisel ilişki kurulan ebeveyn arasında görüşmeye yönelik kişisel ilişki kararı vermektedir.

  Velayeti Annede Olan Çocuğu Baba Vermezse Ne Olur?

  Velayeti annede olan çocuğu vermezse baba, çocuğun kaçırılması ve  alıkonulması suçu işlemiş sayılacaktır. Bu durumda velayet kendisine verilen anne şikayet yoluna başvurmalıdır.

  Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.234/1).

  Velayeti Annede Olan Çocuğun Babaya Gitmek İstememesi

  Velayeti annede olan ve babasının yanına gitmek istemeyen çocuk durumunda, bu hassas konu, çocuğun yararını gözeterek ve taraflar arasında iletişim kurarak ele alınmalıdır. Türkiye’de aile hukuku çerçevesinde, çocuğun üstün yararı her zaman önceliklidir ve bu tür durumlar, genellikle aile içi diyalog, medeni usullerle çözülmeye çalışılır. Ancak bazı durumlar hukuki müdahaleyi gerektirebilir. İşte bu durumda atılması gereken adımlar:

  1. İletişim ve Anlayış

  • Öncelikle, çocuğun neden babasının yanına gitmek istemediği konusunda anlayışlı bir yaklaşım sergilenmeli, çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak tanınmalıdır.
  • Taraflar arasında, mümkünse bir uzlaşma ve anlayış zemini bulunmaya çalışılmalıdır.

  2. Profesyonel Destek

  • Çocuğun hislerini, düşüncelerini daha iyi anlamak ve ifade etmesine yardımcı olmak için psikolojik destek alınabilir. Aile danışmanlığı veya çocuk psikolojisi uzmanları, bu süreçte önemli bir rol oynayabilir.

  3. Hukuki Danışmanlık

  • Eğer durum çözülemezse ve çocuğun menfaatine uygun bir çözüm bulunamazsa, ailenin durumu bir avukat aracılığıyla değerlendirmesi önemlidir. Velayet ve ziyaret haklarıyla ilgili hukuki yollara başvurulabilir.

  4. Mahkeme Süreci

  • Çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak, mahkemeler çocuğun görüşünü de dikkate alabilir. Türkiye’de, çocuğun menfaatini en ön planda tutan kararlar verilmeye çalışılır. Mahkeme, çocuğun babasıyla zorla görüşmesine karar verebilir ya da çocuğun ifadesini dikkate alarak ziyaret düzenlemelerinde değişiklik yapabilir.

  5. Ziyaret Düzenlemelerinde Değişiklik

  • Mahkeme, çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurarak, mevcut ziyaret düzenlemelerini değiştirebilir. Bu, belirli koşullar altında ziyaretlerin gerçekleşmesi veya ziyaret saatlerinin değiştirilmesi şeklinde olabilir.

  Bu tür durumlar, özellikle çocuğun duygusal ve psikolojik durumu açısından hassas ele alınmalıdır. Çocuğun babasıyla ilişkisinin niteliği, çocuğun yaşadığı çekinceler ve bu durumun çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Her adımda çocuğun yararının gözetilmesi ve korunması esastır.

  Velayeti Babada Olan Çocuğun Anneye Gitmek İstememesi

  Bu durumda çocuk istemese de anne icra yoluna başvurarak çocukları görebilecektir.

  Annenin Çocuğu Babadan Kaçırması

  Verilmiş mahkeme kararına rağmen çocuğu babaya göstermeyen anneye, babanın şikayeti üzerine mahkeme tarafından 6 aya kadar tazyik hapsi verilebilir.

  Mahkeme Kararına Rağmen Çocuğun Gösterilmemesi

  Mahkeme kararına rağmen çocuğun diğer ebeveyne gösterilmemesi, hukuka aykırı bir davranıştır. Bu durumda, çocuğu göstermeyen ebeveyn aleyhine icra müdürlüğüne başvurulabilir ve mahkeme kararının zorla yerine getirilmesi talep edilebilir. Uygulamaya göre, bu tür davranışlar aynı zamanda hukuki ve cezai yaptırımlara sebep olabilir.

  Evliyken Boşanmadan Çocuğu Göstermeme

  Evli çiftler arasında, boşanma davası açılmadan çocuğun bir ebeveyne gösterilmemesi durumunda, görmek isteyen ebeveyn hukuki yollara başvurabilir. Çocuğun menfaatleri gözetilerek, aile mahkemesine başvurularak geçici velayet veya ziyaret düzenlemesi talep edilebilir.

  Velayeti Annede Olan Çocuğun Babaya Gösterilmemesi

  Velayeti annede olan bir çocuğun babaya gösterilmemesi durumunda, baba, çocuğun kendisine gösterilmesi için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözeterek bir ziyaret düzenlemesi yapabilir ve bu düzenlemeye uyulmaması halinde yaptırımlar uygulanabilir.

  Evliyken Annenin Çocuğu Kaçırması

  Evlilik içinde bir ebeveynin çocuğu kaçırması, yani hukuki olmayan yollarla çocuğu diğer ebeveynden uzaklaştırması, ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Bu durumda, çocuğun kaçırıldığı ebeveyn derhal hukuki yardım almalı ve çocuğun bulunması için gerekli adımları atmalıdır.

  Boşanma Davası Açmadan Çocuğu Görme Hakkı

  Evli çiftler arasında boşanma davası açılmadan önce çocuğu görme hakları konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde, görme hakkını talep eden ebeveyn aile mahkemesine başvurabilir. Mahkeme, çocuğun üstün yararını dikkate alarak bir ziyaret düzenlemesi yapabilir.

  Görüş Gününde Çocuğu Göstermeme

  Resmi bir görüşme düzenlemesi varken, belirlenen gün ve saatte çocuğun diğer ebeveyne gösterilmemesi, mahkeme kararının ihlali anlamına gelir. Bu durumda, mağdur ebeveynin hukuki yollara başvurarak çocuğu görme hakkını talep etmesi ve mahkeme kararının uygulanmasını sağlaması mümkündür.

  Her bir durumda, çocuğun üstün yararı ve psikolojik sağlığı gözetilmelidir. Çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıkların uzmanlar eşliğinde çözülmesi önem taşır. Bu tür durumlar, çocuğun duygusal ve psikolojik durumu üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, ebeveynlerin sorumlu davranması ve mümkünse anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çalışmaları önerilir.

  Çocuğu Göstermeme Şikayet Dilekçesi

   

                                               İSTANBUL ANADOLU İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

                                                                               

  ŞİKAYET EDEN                         :

   

  VEKİLİ                                       :

   

  SANIK                                         : Çocuğu teslim etmekle yükümlü kişiler veya çocuğu kaçıran kişiler

   

  SUÇ                                            : Çocuk teslimine aykırı davranmak

   

  SUÇ TARİHİ                             :

   

  AÇIKLAMALAR

  Müvekkil ve sanık … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas sayılı ilamıyla boşanmıştır. Çocuğun teslimine dair  … Mahkemesi’nden  alınan …….. numaralı karar ve ……./……./…… tarihli ilam ile ……. İcra Müdürlüğünün  … Esas sayılı dosyası ile çocuğu nezdinde bulunduran sanık hakkında takipte bulunulmuştur.

             

              Sanık kendisine gönderilen icra emrinde belirtilen sürede(7 gün) çocuğu teslim etmemiştir. Mevzuatta yer alan düzenlemelere açıkça aykırı hareket etmekte olan şüphelinin cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

  DELİLLER                               : … Aile Mahkemesi …/ …/ … tarih ve …/ .. E. …/ …K. sayılı dosyası, … İcra Dairesi…/ … E. sayılı dosyası, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

  HUKUKİ SEBEPLER              : İKK. m. 25/A ve 341, 346 ile ilgili hükümler

  SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sanığın çocuk teslimine dair ilamı yerine getirmemesi nedeni ile altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

   

                                                                                                                             Şikayet Eden Vekili

   

   

  İlginizi çekebilir – Anlaşmalı Boşanma Sonrası İşlemler Nelerdir ?

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?