Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  27.05.2023
  746
  Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  İnsan hayatındaki en önemli kararlardan biri, bir başkasıyla yaşamını birleştirmektir. Fakat ne yazık ki, her evlilik “ve mutlu sonsuza kadar” ile sonlanmıyor. Çiftler, çok çeşitli sebeplerden dolayı birlikte yaşama kararını yeniden gözden geçirebilir ve sonunda boşanmayı tercih edebilirler. Bu sebepler, dışarıdan bakıldığında çoğu zaman basit ya da hafif gibi görünse de, evliliği içinde yaşayan bireyler için büyük bir stres kaynağı olabilir. Bu içeriğin amacı, boşanmanın en yaygın sebeplerini derinlemesine incelemek, bu durumları anlamak ve belki de çiftlere, evliliklerinde karşılaştıkları zorlukları aşmak için yeni bakış açıları sunmaktır. Söz konusu sebepleri anlamak, bir yandan mevcut evliliklerin sürdürülmesine yardımcı olabilirken, diğer yandan ise yeni evliliklere girecek olan kişilere olası zorlukları önceden görmeleri için bir fırsat sunabilir. Boşanma sebepleri konusuna gelin hep birlikte bir göz atalım.

  Hukuken Boşanma Sebepleri

  Hukuken boşanma sebepleri ,TMK’da boşanma sebepleri aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

  • Zina (TMK 161.)
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK 162.)
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK163.)
  • Terk (TMK 164.)
  • Akıl hastalığı (TMK 165.)
  • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK 166.)

  Boşanma sebepleri ucu açık ve sınırsız sayıda kabul edilebilir. Bu nedenle eşlerin boşanma sebeplerini Yargıtay Kararları Işığında boşanma sebeplerini maddeler halinde sıralayacağız.

  Yargıtay Uyarınca Boşanma Sebepleri

  • Şiddet

  Şiddet, ne yazık ki, birçok evlilikte karşılaşılan ve boşanma sebepleri arasında en ciddi ve kabul edilemez olanlarından biridir. Şiddet, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olmak üzere birçok farklı formda gerçekleşebilir.

  Fiziksel şiddet, bir eşin diğerine karşı uyguladığı fiziksel zarar veya tehdittir. Bu durum, çoğu zaman, mağdurun sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atar ve hukuki müeyyidelere tabidir.

  Duygusal veya psikolojik şiddet, belki de fiziksel şiddetten daha az görünür olmasına rağmen, son derece zararlıdır. Bu tür şiddet, genellikle, aşağılama, korkutma, izolasyon, tehdit veya sürekli hakaretler şeklinde kendini gösterir. Duygusal şiddet, mağdurun özgüvenini, özsaygısını ve genel ruh sağlığını ciddi anlamda etkileyebilir.

  Cinsel şiddet, bir eşin diğerine karşı istenmeyen cinsel eylemlerde bulunmasıdır. Birçok insan cinsel şiddetin sadece evlilik dışında olabileceğini düşünse de, bu durum evliliklerde de yaşanabilir ve asla kabul edilemez.

  Ekonomik şiddet, bir eşin diğerinin maddi kaynaklarına veya ekonomik özgürlüğüne müdahale etmesi anlamına gelir. Bu durum, genellikle, para üzerinde kontrol sahibi olmayı, çalışmayı engellemeyi veya kişisel eşyalara zarar vermeyi içerebilir.

  Bu türden şiddet biçimlerinin her biri, çiftler arasında sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişkiyi sürdürmeyi imkansız hale getirebilir. Şiddet, çoğu zaman, boşanma için yeterli bir sebep olacaktır. Şiddete maruz kalanlar, yardım almalı ve hukuki yollara başvurmalıdırlar.

  • Hakaret

  Hakaret, evlilikte karşılaşılan başka bir önemli sorun olup boşanma sebepleri arasında sıkça rastlanılan bir durumdur. Hakaret, bir kişinin diğerine karşı küçümseyici, aşağılayıcı veya onur kırıcı sözler sarf etmesi anlamına gelir. Evlilik, çiftler arasında sevgi, saygı ve anlayışa dayalı bir ilişki gerektirir. Hakaretler, bu ilişkiyi zehirler ve evlilik birliğini ciddi şekilde bozabilir.

  Hakaret, genellikle sürekli hale geldiğinde boşanma sebebi olarak kabul edilir. Tek bir olay, genellikle hakaretin sürekli bir durum olduğunu göstermez. Ancak, eşlerden biri sürekli olarak diğerini aşağılar, ona küçümseyici bir şekilde hitap eder veya onun kişilik özelliklerini veya fiziksel görünümünü küçümserse, bu durum genellikle boşanma sebebi olarak kabul edilir.

  Eşlerden biri, diğerine yönelik sürekli hakaretlerin bir sonucu olarak özgüvenini kaybedebilir ve depresyona girebilir. Bu tür bir durum, sağlıklı bir evlilik ilişkisi sürdürmeyi imkansız kılabilir. Bu nedenle, hakaret eden eşin davranışları genellikle boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilir.

  Özellikle aşırı ve sürekli hakaretler, boşanma kararını meşrulaştırabilir. Çünkü hakaret, birlikteliğin sevgi, saygı ve anlayışa dayalı temelini aşındırır ve birliğin devamını imkansız kılar. Bu durumda, hakarete uğrayan eşin, kendini koruma ve saygınlığını sürdürme hakkı vardır.

  • Güven Sarsıcı Davranışlar Sergileme

  Evlilik, eşler arasında güçlü bir güven ilişkisi gerektirir. Bu güvenin sarsılması, evlilik birliğini derinden etkileyebilir ve sonuç olarak boşanmayı gündeme getirebilir. Güven sarsıcı davranışlar, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

  Bir eşin sürekli yalan söylemesi, diğer eşin güvenini sarsabilir. İster büyük olsun, ister küçük, yalanlar genellikle güvenin zedelenmesine yol açar. Yalan söylemek, bir eşin diğerine karşı dürüst olmadığını gösterir ve bu da ilişkide güvensizliğe yol açabilir.

  Bir diğer güven sarsıcı davranış da aldatma veya ihanettir. Eşlerden birinin diğerini aldattığının ortaya çıkması, genellikle güveni tamamen yok eder ve boşanmayı kaçınılmaz kılar. Aldatma, evlilikteki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi anlamına gelir ve genellikle evliliğin sonunu getirir.

  Gizli borçlar veya mali sırlar da güven sarsıcı bir davranış olabilir. Eşlerin biri, diğerinin bilgisi dışında büyük borçlar alırsa veya mali durumları hakkında yalanlar söylerse, bu durum güveni zedeleyebilir.

  Bir eşin diğerini sürekli olarak aşağılaması, küçümsemesi veya hakaret etmesi de güveni sarsıcı davranışlar arasında yer alır. Bu tür davranışlar, bir eşin diğerine olan saygısını göstermez ve evlilik ilişkisinde güvenin sarsılmasına neden olabilir.

  Her türlü güven sarsıcı davranış, evlilikteki sevgi ve saygıya dayalı ilişkiyi zedeler. Bu tür davranışlar, eşler arasında güçlü bir güven duygusunun sürdürülmesini imkansız hale getirebilir ve sonuçta boşanmayı gerekli kılabilir.

  • Cinsel İlişkiden Kaçınmak
  Cinsel İlişkiden Kaçınmak

  Boşanma Sebeplerinden Cinsel İlişkiden Kaçınmak

  Cinsel uyum ve cinsel ilişki, bir evlilikteki en önemli unsurlardan biridir. Eşler arasındaki cinsel tatmin, evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde önemli bir rol oynar. Fakat ne yazık ki, bazı durumlarda, eşlerden biri sürekli veya uzun süreli bir şekilde cinsel ilişkiden kaçınabilir. Bu durum, evlilikteki uyumu ve harmoniyi bozabilir ve sonuç olarak boşanmayı gündeme getirebilir.

  Cinsel ilişkiden kaçınma, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bazen fiziksel veya psikolojik sağlık sorunları bu duruma yol açabilir. Örneğin, bir eşin cinsel işlev bozukluğu yaşaması, cinsel ilişkiden kaçınmaya neden olabilir. Ya da depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları da cinsel ilişkiden kaçınmayı tetikleyebilir. Böyle durumlarda, profesyonel yardım almak genellikle çözümün bir parçasıdır.

  Bununla birlikte, cinsel ilişkiden kaçınma bazen de evlilikteki diğer sorunlardan kaynaklanabilir. Eşler arasında süregelen anlaşmazlıklar, güvensizlik veya sevgi eksikliği cinsel ilişkiden kaçınmaya yol açabilir. Bu durumda, çözüm genellikle evlilik içindeki bu diğer sorunların ele alınması ve çözülmesi gerekliliğidir.

  Cinsel ilişkiden kaçınma durumu, özellikle diğer eşin bu durumdan dolayı ciddi derecede rahatsızlık duyması ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda, boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Her iki tarafın da cinsel tatminden yoksun bırakılmaması gerektiği ve cinsel yaşamın, evlilikteki mutluluğun önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, eşler arasında cinsel ilişkiden kaçınma sorununun ortaya çıkması durumunda, öncelikle profesyonel yardım almak ve durumu çözmek önemlidir. Eğer bu durum çözülemiyorsa ve evlilik birliği ciddi şekilde zedelenmişse, boşanma bir seçenek olarak gündeme gelebilir.

  Boşanma Sebeplerini Aşağıda Maddelendirerek Belirttik :

  • Aşırı Kıskançlık
  • Geçimsizlik
  • İftira Atmak
  • Cimri Olmak
  • Kumar Oynamak
  • Eşin Hastalığı ile İlgilenmemek
  • Tehdit Etmek
  • Devamlı Alkol Kullanmak
  • İntihara Kalkışmak
  • Beddua Etmek
  • Kişisel Hijyene Dikkat Etmemek
  • Eşine İlgisiz Davranmak
  • Aşırı Şekilde Borçlanmak İcra Takibine Sebep Olmak
  • Zorla Ters İlişki Kurmak
  • Eşini Aşağılamak
  • Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Görevleri Yerine Getirmemek
  • Eşin Başkasını Sevdiğini Söylemesi
  • Bağımsız Konut Sağlamamak
  • Düğün Yapmamak
  • Eşini Ailesi ile Görüştürmemek
  • Açıkça Eşini Sevmediğini Söylemek
  • Eşi Sosyal Ortamlardan Soyutlamak
  • Üvey Çocuklara Kötü Davranmak
  • Eşinin Ailesine Hakaret Etmek
  • Ekonomik Şiddet
  • Psikolojik Şiddet
  • Ev Eşyalarına Zarar Vermek
  • Kadının Çalışmasına İzin Vermemek

  En Kolay Boşanma Sebepleri

  • Zina (TMK 161.)
  • Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (TMK 162.)
  • Eylemli Ayrılık (TMK 166/4.)
  • Hayata Kast (TMK 162.)
  • Terk (TMK 164.)
  • Anlaşmalı Boşanma (TMK 166/3.)

  Tek  Celsede Boşanma Sebepleri

  Tek celsede boşanmanın öncelikli şartı her iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi yani anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanmada tek celsede boşanmak uygulamada mümkün olmasa da dava süreci, doğru ve profesyonelce takip edildiğinde hız kazanacaktır. Boşanma sürecinizin en hızlı şekilde bitmesini istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

  Kadınların Boşanma Sebepleri

  Kadınların Boşanma Sebepleri

  Kadınların Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  Kadınların boşanma sebepleri genellikle evlilikte yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların çözümünün bulunamamasına bağlıdır. Her ne kadar bu sebepler kişiden kişiye değişse de, bazı genel boşanma sebepleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

  1. Fiziksel ve Psikolojik Şiddet: Eşinden fiziksel veya psikolojik şiddet gören kadınlar genellikle boşanmayı düşünürler. Şiddet, sağlıklı bir evlilik ilişkisine zarar verir ve kabul edilemez bir durumdur.
  2. Aldatma: Eşi tarafından aldatılma, kadınların boşanma sebepleri arasında önemli bir yer tutar. Aldatma, evlilikteki güveni sarsar ve evlilik birliğini zedeler.
  3. Ekonomik Problemler: Eşi tarafından maddi destek görmediğini düşünen veya evin geçiminde zorlanan kadınlar, boşanmayı düşünebilir.
  4. Cinsel Uyumsuzluk: Cinsel yaşamdaki uyumsuzluklar ve eşin cinsel ilişkiden kaçınması, boşanma sebepleri arasında yer alabilir.
  5. İletişim Problemleri: İletişim sorunları, evlilikteki anlaşmazlıkların çözülmemesine ve birikmesine neden olabilir. Bu da zamanla evlilik birliğinin bozulmasına yol açabilir.
  6. Hakaret ve Küçümseme: Eşi tarafından sürekli hakarete uğrama ve küçümsenme, bir kadının boşanmayı düşünmesine neden olabilir.
  7. Eşin Aile İlişkileri: Eşin ailesiyle yaşanan problemlar da boşanma sebepleri arasında yer alabilir.
  8. Çocuklarla İlgili Anlaşmazlıklar: Çocuk yetiştirme konusunda eşiyle sürekli anlaşmazlık yaşayan kadınlar da boşanmayı düşünebilir.
  9. Güven Sarsıcı Davranışlar: Eşin sürekli yalan söylemesi veya gizli işler çevirmesi, güvenin sarsılmasına neden olabilir.
  10. Eşinin Bağımlılıkları: Alkol, uyuşturucu, kumar gibi bağımlılıkları olan eşler, evlilikte sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir ve bu durum boşanma sebebi olabilir.

  Kesin Boşanma Sebepleri

  Mutlak boşanma sebepleri:  zina, pek kötü veya onur kırıcı davranış, eylemli  ayrılık, hayata kast,terk, anlaşmalı boşanmadır. Mutlak boşanma sebeplerinde, boşanma sebeplerinin ispat edilmesi boşanma için yeterlidir.

  Nispi boşanma sebepleri:  suç işleme, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Nispi boşanma sebeplerinde boşanma sebeplerinin ispat edilmesinin yanında bu sebeplerin evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğinin de ispatı gerekir.

  Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

  Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. (TMK 161.)

  Aldatma (zina); mutlak boşanma sebeplerinden olup davacı aldatma olgusunu ispat ederse mahkeme tarafların kusur durumlarına bakmaksızın boşanmaya karar verecektir.

  Aldatma (zina) olgusu cinsel ilişkinin var olduğu kesin ve güçlü karinelerle ispatlanmalıdır. Cinsel ilişkinin kanıtlamaması durumunda zina gerçekleşmiş sayılmaz. Bu halde aldatma (zina) sebebiyle değil, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmalıdır.

  Anlaşmalı Boşanma Sebepleri

  Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanan özel boşanma usulüdür. Anlaşmalı boşanmada taraflar velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi boşanmanın tüm hususlarında anlaşmış olmalıdır.

  İlginizi çekebilir – Boşanma davası nasıl açılır ?

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?