Terk Nedeniyle Boşanma

  26.02.2024
  145
  Terk Nedeniyle Boşanma

  “Terk nedeniyle boşanma”, evlilik birliği içinde eşlerden birinin diğerini haksız bir şekilde terk etmesi ve bu durumun boşanma sebebi olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri arasında yer alır. Bir eşin, diğer eşe karşı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, onu terk etmesi ve bu terkin belli bir süre devam etmesi (kanunda belirlenen süre genellikle altı aydır), terk sebebiyle boşanma için yasal bir zemin oluşturur. Terk eden eşin evi terk etme nedenlerinin makul ve kabul edilebilir olup olmadığı, mahkeme tarafından incelenir. Eğer terk edilme haksız ve yasal bir temele dayanmıyorsa, terk edilen eş, mahkemeye başvurarak terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

  Terk Nedeniyle Boşanma Şartları

  Terk nedeniyle boşanma şartları Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir ve bu şartlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Haksız Yere Terk: Eşlerden birinin, diğerini haksız yere terk etmiş olması gerekir. Yani terk eden eşin, terk etme eylemini haklı bir neden olmaksızın gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  2. Terk Süresi: Terk edilen eşin, terk edildikten sonra en az altı ay süreyle terk edilmiş olması gerekmektedir. Bu süre, kanun tarafından terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için belirlenmiş minimum süredir.
  3. Barışma Çabalarının Başarısız Olması: Terk edilen eşin, terk edildikten sonra terk eden eşle barışma çabalarında bulunmuş ancak bu çabaların başarısız olduğunu kanıtlayabilmesi gerekmektedir.
  4. Dava Açma Süresi: Terk edilen eş, terk edildikten sonra bir yıl içinde mahkemeye başvurarak terk nedeniyle boşanma davası açmalıdır. Bu süre, terk edilmenin kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
  5. Mahkeme Kararı: Mahkeme, dava sürecinde her iki tarafın da iddialarını ve delillerini değerlendirir. Terk eden eşin haksız yere terk ettiğine ve diğer şartların karşılandığına kanaat getirirse, boşanmaya karar verebilir.

  Terke dayalı boşanma davasında, terk edilen eşin yaşadığı mağduriyeti ve terk eden eşin eylemlerinin evlilik birliğine zarar verdiğini kanıtlaması önemlidir. Ayrıca, terk etme fiilinin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğunu göstermek gerekmektedir. Bu süreçte, hukuki destek almak ve sürecin doğru yönetilmesi için bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

  Evi Terk Eden Kadının Boşanma Davası Açması

  Evi Terk Eden Kadının Boşanma Davası Açması

  Evi terk eden bir kadının boşanma davası açması, Türk Medeni Kanunu’na göre mümkündür. Ancak, evi terk etme durumu ve boşanma davası süreci, davanın gerekçelerine ve mahkemenin değerlendirmelerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Evi terk eden kadının boşanma davası açabilmesi için izlemesi gereken adımlar genellikle şöyle sıralanabilir:

  1. Haklı Bir Nedenle Terk Etme: Kadının, evi haklı bir nedenle terk etmiş olması önemlidir. Haklı nedenler arasında eşin şiddet uygulaması, ağır hakaretler, kötü muamele veya evlilik birliğinin temelinden sarsacak davranışlar bulunabilir. Bu durumlar, terk etme eyleminin meşru kabul edilmesi için yeterli sebepler olabilir.
  2. Hukuki Danışmanlık Almak: Boşanma sürecini başlatmadan önce bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukat, mevcut durumunuzun hukuki çerçevesini, haklarınızı ve boşanma sürecinde izlemeniz gereken adımları size açıklayacaktır.
  3. Boşanma Davası Açmak: Haklı nedenlerle evi terk etmişseniz, boşanma davası açmak için mahkemeye başvurabilirsiniz. Davanızı açarken, terk etme nedenlerinizi ve evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiğini detaylı bir şekilde açıklamanız gerekecektir.
  4. Delil Sunmak: Mahkemede, terk etme nedenlerinizi destekleyen deliller sunmanız gerekebilir. Bu deliller arasında yazışmalar, tanık ifadeleri, şiddetin kanıtı olabilecek medikal raporlar gibi belgeler bulunabilir.
  5. Nafaka ve Mal Paylaşımı: Boşanma davası sürecinde, çocuklarınız varsa çocuk nafakası, kendiniz için talep etmek isteyebileceğiniz yoksulluk nafakası ve evlilik süresince edinilen malların paylaşımı gibi konularda taleplerde bulunabilirsiniz.
  6. Çocukların Velayeti: Eğer çocuklarınız varsa, velayetlerine ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz. Mahkeme, çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak velayet konusunda karar verecektir.

  Evi terk etme, boşanma davası açma sürecini karmaşıklaştırabilir; ancak, haklı nedenlere dayanıyorsa ve durumunuz hukuki olarak doğru bir şekilde yönetilirse, boşanma davasını kazanabilirsiniz. Bu nedenle, adımlarınızı atarken hukuki destek almanız büyük önem taşır.

  Erkek Evi Terk Ederse Kadın Ne Yapmalı ?

  Erkek eşi tarafından terk edilirse, kadının atabileceği adımlar genellikle şu şekilde sıralanabilir:

  1. Hukuki Danışmanlık Almak: İlk adım olarak, bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukat, terk edilme durumunda hangi hukuki haklara sahip olduğunuzu ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini size detaylı bir şekilde açıklayabilir.
  2. Barışma Çabaları: Eğer mümkünse ve isteniyorsa, eşinizle iletişime geçerek problemleri çözmek için çaba göstermek. Bu, evlilik danışmanlığı gibi profesyonel destek almayı da içerebilir.
  3. Resmi İşlemler: Eğer barışma çabaları başarısız olursa ve terk durumu devam ederse, terk nedeniyle boşanma sürecini başlatmak için gerekli resmi işlemleri yapmak. Bu süreçte, terk edilme durumunu ve terk süresini kanıtlar (örneğin, tanık beyanları, yazışmalar) toplamak önemlidir.
  4. Boşanma Davası Açmak: Terk edilme süresi (genellikle altı ay) tamamlandıktan sonra, terk nedeniyle boşanma davası açmak için mahkemeye başvurmak. Boşanma davası, maddi ve manevi tazminat taleplerini de içerebilir.
  5. Nafaka ve Mal Paylaşımı: Boşanma sürecinde, çocukların velayeti, çocuk ve/veya eş nafakası ve evlilik süresince edinilen malların paylaşımı gibi konularda haklarınızı korumak için gerekli taleplerde bulunmak.
  6. Psikolojik Destek: Böyle bir süreç, kişisel olarak zorlayıcı ve stresli olabilir. Psikolojik destek almak, sürecin kişisel üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.
  7. Sosyal Destek: Aile, arkadaşlar ve varsa ilgili sivil toplum kuruluşlarından destek almak, bu zorlu süreçte önemli bir destek ağı oluşturabilir.

  Her durum benzersiz olduğu için, atılacak adımlar kişinin özel durumuna ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, profesyonel hukuki ve psikolojik destek almak, süreci en sağlıklı şekilde yönetmenin anahtarıdır.

  Kadın Evi Terk Ederse Erkek Ne Yapmalı ?

  Kadın tarafından evi terk edilmiş bir erkek, durumuna göre atabileceği bir dizi adım bulunmaktadır. Bu adımlar, mevcut durumu değerlendirme, haklarını koruma ve olası sonuçları yönetme amacı taşır:

  1. Durumu Değerlendirme: İlk olarak, eşinizin neden evi terk ettiğini anlamaya çalışın. Bu, aranızdaki sorunları çözmek için bir fırsat olabilir. Eğer mümkünse, iletişim kurarak sorunların üstesinden gelmeye çalışın.
  2. Hukuki Danışmanlık Almak: Bir avukata danışarak hukuki haklarınız ve atmanız gereken adımlar hakkında bilgi alın. Bu, özellikle eşinizin dönüşü olmadığına ve boşanma sürecini başlatmanız gerektiğine karar verdiğinizde önemlidir.
  3. Barışma Çabaları: Eğer evliliğinizi sürdürmek istiyorsanız ve eşinizin terk etme nedeni çözülebilir bir sorunsa, barışma çabalarında bulunabilirsiniz. Evlilik danışmanlığı gibi profesyonel yardım almak, bu süreçte faydalı olabilir.
  4. Boşanma Davası Açmak: Eğer barışma çabaları başarısız olursa ve eşinizin terk etmesi evlilik birliğini temelden sarsmışsa, boşanma davası açmayı düşünebilirsiniz. Boşanma sürecinde, eşinizin terk etme eylemini ve bu eylemin evlilik üzerindeki etkilerini mahkemeye sunabilirsiniz.
  5. Çocukların Velayeti ve Nafaka: Eğer çocuklarınız varsa, çocukların velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konularda haklarınızı korumak için adımlar atılmalıdır. Çocukların menfaatlerini önceliklendiren bir yaklaşım benimsemek önemlidir.
  6. Mal Paylaşımı: Evlilik birliği süresince edinilen malların adil bir şekilde paylaşılması için gerekli işlemleri yapın. Bu, çoğu zaman hukuki bir süreci gerektirecektir.
  7. Psikolojik Destek: Eşinizin terk etmesi zor ve stresli bir durum olabilir. Psikolojik destek almak, bu süreçte kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
  8. Sosyal Destek: Aile, arkadaşlar ve ilgili destek gruplarından yardım almak, bu zorlu dönemde size destek sağlayabilir.

  Her durum benzersizdir ve atılacak adımlar kişinin özel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, süreci en iyi şekilde yönetmek için profesyonel hukuki ve psikolojik destek almak önemlidir.

  Evi Terk Eden Kocaya Tazminat Durumu

  Evi terk eden koca nedeniyle boşanma durumunda, kadın eşin tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliğinin sarsılmasında öncelikli kusuru bulunan tarafın, diğer tarafa maddi ve manevi tazminat ödemesi gerekebilir. Bu tazminat talepleri, boşanma davası sürecinde mahkemeye sunulur ve şu şekilde değerlendirilir:

  1. Maddi Tazminat: Eğer evi terk etme eylemi nedeniyle mağdur taraf ekonomik olarak zarara uğramışsa, bu zararın tazmin edilmesi için maddi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat, mağdur tarafın yaşadığı ekonomik kayıpları kapsar. Örneğin, evlilik süresince birlikte edinilen mal varlığının yönetimi, mağdur tarafın kariyerinde yaşadığı aksaklıklar ya da kazanç kaybı gibi konular maddi tazminat talebinin gerekçeleri arasında yer alabilir.
  2. Manevi Tazminat: Evi terk etme ve sonrasında yaşanan boşanma süreci nedeniyle mağdur tarafın maruz kaldığı duygusal ve psikolojik zararlar için manevi tazminat talep edilebilir. Manevi tazminat, mağdur tarafın yaşadığı acı, üzüntü ve psikolojik etkileri dikkate alarak belirlenir.

  Tazminat talebinde bulunmak için, mağdur tarafın evi terk eden eşin kusurlu olduğunu ve bu kusurun evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu süreçte, evlilik içinde yaşanan olaylar, terk edilme ve sonuçları hakkında deliller sunulmalıdır.

  Tazminat miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında mağdur tarafın yaşadığı zararın boyutu, tarafların ekonomik durumları, evlilik süresince edinilen mallar ve tarafların sosyal durumları gibi unsurlar yer alabilir.

  Evi terk eden kocaya karşı tazminat talebinde bulunmak için, boşanma davası açılırken veya dava sürecinde bu talepler mahkemeye sunulmalıdır. Bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak, hakların en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır.

  İlginizi Çekebilir – Anlaşmalı Boşanma Davası

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?