İstinaf Nedir ve İstinaf Mahkemesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  11.08.2023
  359
  İstinaf Nedir ve İstinaf Mahkemesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  İstinaf, hukuk sisteminde oldukça önemli bir kavramdır. Adli süreçlerde alınan bazı kararların tekrar gözden geçirilmesi amacıyla yapılan başvuruya denir. İstinaf süreci ve mahkemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

  İstinaf Nedir ?

  İstinaf, hukuk sistemimizde yer alan ve bir mahkeme kararına karşı başvurulan yeniden inceleme yoludur. Birinci derece mahkemelerinde verilen kararların, doğrudan Yargıtay’a gitmeden önce bölge adliye mahkemelerinde yeniden incelenmesi için oluşturulan sistemdir. Bu sistem sayesinde, birçok dava Yargıtay seviyesine çıkmadan bölge adliye mahkemelerinde sonuçlandırılabilmekte ve Yargıtay’ın iş yükü hafifletilmektedir. İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı belirli bir süre içinde yapılabilmektedir.

  İstinaf Mahkemesi Nedir ?

  İstinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemeleri olarak da bilinen, birinci derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararların üzerinde bir inceleme yaparak bu kararları değerlendiren ve gerektiğinde değiştiren veya onaylayan yüksek mahkemedir. Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren bir sistemle birlikte adli yargıda yer alan bu mahkemeler, Yargıtay’ın iş yükünün hafifletilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

  Birinci derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı, tarafların başvurabileceği ilk üst mahkeme istinaf mahkemesidir. Eğer taraflar, istinaf mahkemesinin verdiği kararla da tatmin olmazlarsa, bu sefer Yargıtay’a başvurma hakkına sahip olabilirler. Ancak, istinaf mahkemelerinin oluşturulmasıyla birlikte, birçok dava bu mahkemelerde sonuçlandırılmakta ve sadece belirli dava türleri ve önemli kararlar Yargıtay’a taşınmaktadır.

  İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer ?

  İstinaf mahkemesinde bir davanın ne kadar süreyle sonuçlanacağını kesin bir şekilde belirtmek zordur. Çünkü bu süre, davanın niteliğine, delillerin incelenmesine, tanık ifadelerine, mahkemenin iş yoğunluğuna ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

  Ancak genel bir perspektiften bakıldığında, istinaf mahkemesinde davanın sonuçlanma süresi, birkaç aydan bir yıla kadar değişebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki bölge adliye mahkemelerinin yoğun olması, sürecin uzamasına neden olabilir. Ancak istinaf mahkemesi, birinci derece mahkemelerindeki dava sürecinden daha kısa sürme eğilimindedir, çünkü bu aşamada sadece ilk mahkemenin kararının hukuki açıdan doğruluğu incelenir.

  Eğer bireysel bir dava için daha kesin bir süre bilgisi almak istiyorsanız, avukatlarımıza danışmanız faydalı olacaktır.

  İstinaf Ne Kadar Sürer ?

  İstinaf Ne Kadar Sürer ?

  İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer ?

  İstinaf sürecinin ne kadar süreceği, davanın karmaşıklığına, dosyanın içeriğine, sunulan delillere, tanık ifadelerine ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

  Ancak genel bir çerçevede, istinaf başvurularının değerlendirilmesi birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Daha basit ve net hukuki meselelerde istinaf süreci kısa sürebilirken, karmaşık meselelerde bu süre uzayabilir.

  Özellikle büyük şehirlerdeki bölge adliye mahkemelerinin yoğun olması, sürecin biraz daha uzun sürmesine sebep olabilir. Ancak istinaf, genel olarak birinci derece mahkemelerinden daha hızlı sonuçlandırılır, çünkü burada esas olarak ilk mahkemenin kararının hukuki açıdan doğruluğu değerlendirilir.

  İstinafa Cevap Süresi

  İstinafa başvurulduğunda, karşı tarafın bu başvuruya cevap verme hakkı bulunmaktadır. İstinaf başvurusuna cevap verme süresi Türk hukukunda genellikle 2 haftadır. Ancak, bazı özel durumlarda veya farklı mevzuatlarda bu süre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir dava veya hukuki süreçle ilgili olarak istinafa cevap verilmesi gerektiğinde, sürenin doğru bir şekilde belirlenmesi için ilgili mevzuata veya bir avukata başvurulması önerilir.

  İş Mahkemelerinde İstinaf Süresi

  İş mahkemelerinde alınan kararlara karşı istinaf başvurusu yapılabilmesi için belirli bir süre bulunmaktadır. İş davalarında, birinci derece mahkemesinin verdiği kararın tebliğ tarihinden itibaren istinafa başvuru süresi 2 haftadır. Bu süre, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar ve belirtilen süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmazsa, karar kesinleşir. Başvuru süresi içinde istinaf dilekçesi ilgili bölge adliye mahkemesine sunulmalıdır. Eğer bu süre içerisinde başvuruda bulunulmazsa, istinaf hakkı kaybedilir. Bu nedenle, sürelerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi oldukça önemlidir.

  İstinaf Dilekçesi

  İstinaf dilekçesi, bir mahkeme kararına karşı istinaf yoluyla itirazda bulunulmak istendiğinde hazırlanan resmi belgedir. İstinaf yoluna başvurabilmek için, bölge adliye mahkemesine sunulacak olan bu dilekçede, ilk derece mahkemesinin kararında hangi hukuki sebeplerle hata yapıldığına dair argümanları içermelidir.

  İstinaf Dilekçesinin Unsurları:

  1. Başlık: Dilekçenin sunulacağı bölge adliye mahkemesinin adı yazılır.
  2. Taraflar: Davacı ve davalının tam adı, soyadı ve adres bilgileri.
  3. Esas Numarası: İlk derece mahkemesinin verdiği kararın esas numarası.
  4. Karar Tarihi: İlk derece mahkemesinin karar tarihi.
  5. İstinaf Sebepleri: İlk derece mahkemesinin kararında bulunan hatalar ve bunların hukuki gerekçeleri detaylı bir şekilde belirtilir.
  6. Deliller: İstinaf sebeplerini destekleyen deliller belirtilir.
  7. Sonuç ve İstem: İstinaf başvurusunun amacına dair talepler burada belirtilir.
  8. Tarih ve İmza: Dilekçeyi hazırlayan kişi veya avukatın imzası.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • İstinaf dilekçesi, belirtilen süre içerisinde bölge adliye mahkemesine sunulmalıdır. Aksi halde, istinaf hakkı kullanılamaz.
  • Dilekçede belirtilen argümanların ve delillerin net, açık ve kesin olması gerekir.
  • Dilekçe, hukuki bir dilde ve belirli bir format dahilinde hazırlanmalıdır.

  İstinaf dilekçesi hazırlama süreci, hukuki bir uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, bu yola başvurmayı planlıyorsanız, bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz. Avukat, mevzuata uygun ve etkili bir istinaf dilekçesi hazırlayarak, haklarınızın korunmasına yardımcı olabilir.

  0 530 526 92 02 numarasını arayarak avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

  İstinaf Dilekçesi Örneği

  [BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE]

  Esas No: [İlk Derece Mahkemesinin Kararının Esas Numarası]

  Davacı: [Davacının Adı Soyadı]
  Adres: [Davacının Adresi]

  Davalı: [Davalının Adı Soyadı]
  Adres: [Davalının Adresi]

  Konu: İstinaf başvurumuz hakkında.


  AÇIKLAMALAR:

  1. [İlk Derece Mahkemesi Adı], tarihli [Esas No]’lu kararı ile [Kararın Kısaca Özeti, örneğin “tazminat talebimizi reddetmiştir.”]
  2. Ancak anılan karar, [Hukuki Sebep, örneğin “6100 sayılı HMK’nın 353. maddesi uyarınca”] hatalıdır.
  3. [İlk Derece Mahkemesinin Kararında Bulunan Hatalar ve Bunların Açıklamaları, örneğin “Davamızın reddine karar verilirken, tanık beyanları yeterince değerlendirilmemiştir.”]

  DELİLLER:

  1. Tanık: [Tanığın Adı Soyadı]
  2. Bilirkişi Raporu
  3. [Diğer Deliller]

  SONUÇ VE İSTEM: İlk derece mahkemesinin [tarih] tarihli ve [Esas No]’lu kararının kaldırılmasına ve davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. [tarih]

  [Davacı Adı Soyadı ya da Vekili Adı Soyadı]
  [İmza]


  Bu dilekçe sadece örnek olup, gerçek bir dava için kullanılmadan önce mutlaka bir hukuk uzmanının rehberliğiyle hazırlanmalıdır.

  0 530 526 92 02 iletişim numarasından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

  Diğer blog yazılarımıza linkten ulaşabilirsiniz.

   

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?