Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2023

  26.08.2021
  2.170
  Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği 2023

  Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği kapsamında velayet, nafaka, tazminat, boşanma sebebi gibi unsurların ortak şekilde belirlenmesi ve belirtilmesi gerekmektedir. Oluşturulan bu dilekçe bir diğer adı ile anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında her iki tarafın da kendi isteği ile bu dilekçeyi imzaladığından emin olunması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında kişilerin muhakkak bir avukattan yardım almaları gerekmektedir. Sadece dilekçenin hazırlanmasında değil aynı zamanda ilerleyen süreçte dava gidişatının takip edilmesi gibi hususlarda da avukatınızın desteği ile haklarınızın korunması sizin için çok daha kolay olacaktır.

  Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

                         İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

   

  DAVACI                :

  VEKİLİ                 : Av. Yasemin MERSİN

  Cevizli Mah. Zuhal Caddesi Füsun Sok. Ritim İstanbul Maltepe, No:46/E A5 Blok D:128 Maltepe-İST

  DAVALI                :

  KONU                   : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma

  AÇIKLAMALAR     : MK. 166.md. Gereğince Boşanma

   

  1. Müvekkilim ve davalı … tarihinden bu yana evli olup, tarafların 1 müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkilim ve davalı arasında uzun süredir ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için gösterilen çabalar da yeterli olmamıştır. Süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilim arasında geçimsizlik had safhaya ulaşmış tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir, evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız hale dönüşmüştür.
  2. Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
  3. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.
  4. Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın mali ve nafaka ile ilgili sonuçları ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.

   

  HUKUKİ SEBEPLER        :MK. Md. 166 ,HUMK ve ilgili kanun hükümleri.

  DELİLLER                       :Nüfus kaydı, tanık, keşif, bilirkişi, yemin ve sair her türlü delil.

  SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda açıklanan sebepler ve yargılama sırasında ortaya çıkacak sair sebeplerden dolayı, MK. Md. 166 uyarınca tarafların boşanmalarına, ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                       Av. Yasemin MERSİN

   

  Anlaşmalı Boşanmada Dilekçeye Ne Yazılır?

  Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği kapsamında kişilerin şu bilgilere yer vermesi gerekmektedir;

  • Davacının ve davalının kimlik bilgileri;
  • Davacının ve davalının adres bilgileri;
  • Bu bilgilerin verilmesinin sonrasında gerekli olan açıklamanın da eksiksiz bir biçimde sunulması gerekmektedir. Evliliğin neden boşanma ile sonuçlanmasını istediğinize dair gerekçeyi sunmanız gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanmalarda bu gerekçe genel olarak şiddetli geçimsizlik olmaktadır.
  • Her iki tarafın da bu dilekçede imzasının bulunması gerekmektedir.

  Bu protokolün her iki tarafça da onaylanması gerekir. Mahkeme salonunda eşlerin her ikisinin de hazır bulunması ve boşanma davası için hazırlanan bu dilekçeyi onayladıklarının dile getirilmesi istenmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda oluşturulan bu dilekçe örneği ile alakalı olarak sorun meydana gelmemesi için çekişmeli davalarda tartışma konusu olan tüm hususların açıklık kazandırılmış olması gerekmektedir.

  Boşanma Davası Dilekçesi Elle Yazılır Mı?

  Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği elle yazılmamalıdır. Word formatında hazırlanması ve daha açık anlaşılır ve muntazam şekilde sunulması elde edilecek olan verimliliği artıracaktır. Bu alanda sizin gerekçeyi ve velayet gibi unsurlara dair kararlarınızı bildirmenize göre avukatınızın dilekçeyi hazırlamasını isteyebilirsiniz. Tüm hukuki prosedürler de göz önünde bulundurularak boşanma davası dilekçesinin hazırlanması için fırsat verilmektedir. Boşanma davası dilekçesinde yer alan tüm bilgilerin teyidi sağlanacaktır. Kişilerin boşanma davası celsesinde her iki taraf da dahil olmak üzere hazır bulunması gerekmektedir. Davada herhangi bir tarafın hazır bulunmaması durumunda dava sürecinin sekteye uğrayacağının da ayrıca bildirilmesi gerekir. Hakim bu dilekçede beyan etmiş olduğunuz hususları kabul edip etmediğiniz konusunda sizden bilgi alacaktır. Taraflardan birinin dahi, davada hazır bulunmaması durumunda başvurunun geçersiz kılınacağının da ayrıca iletilmesi gerekir.

  Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

  Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlama adımlarında bir prosedürün gözden kaçırılmaması için avukattan bu konuda yardım almak sizin için daha verimli olacaktır. Avukatınız dilekçenin tüm prosedürler dikkate alınarak hazırlanmasını mümkün kılacaktır.

   

  Anlaşmalı boşanma başlıklı yazımızı incelediniz mi ?

  Ziyaretçi Yorumları (1)

   Whatsapp
   Av. Yasemin Mersin
   Av. Yasemin Mersin
   Merhaba
   Size nasıl yardımcı olabiliriz?