Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır ?

  12.11.2023
  83
  Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır ?

  Boşanma davası, evli çiftlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırmak amacıyla açtıkları hukuki süreçtir. Bu dava, Türkiye’deki aile mahkemelerinde görülür ve evliliğin sona erdirilmesiyle ilgili kararlar bu mahkemeler tarafından verilir. Boşanma davaları, çekişmeli veya anlaşmalı olarak iki farklı şekilde gerçekleşebilir:

  1. Çekişmeli Boşanma: Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda açılan bir davadır. Bu durumda, boşanma nedenleri detaylıca mahkemede tartışılır ve her iki taraf da kendi iddialarını destekleyecek deliller sunar. Mahkeme, sunulan deliller ve tanıkların ifadelerine dayanarak bir karar verir.
  2. Anlaşmalı Boşanma: Eşler arasında evliliği sonlandırma, nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda anlaşma sağlandığında tercih edilir. Bu tür boşanmalarda mahkeme süreci genellikle daha kısa sürer ve daha az formaliteden oluşur.

  Boşanma davasında, mahkeme eşlerin ve varsa çocukların menfaatlerini gözetir. Nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve diğer önemli konular mahkeme tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Boşanma kararı, kararın kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve bu durum nüfus kayıtlarına işlenir. Boşanma süreci, duygusal ve maddi olarak zorlayıcı olabildiğinden, bu süreçte profesyonel hukuki destek almak önemlidir. Bu süreçte uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  Boşanma davası açmak için izlemeniz gereken adımlar genellikle şunları içerir:

  1. Avukatla Görüşme: Boşanma sürecini yönetmek ve hukuki haklarınızı korumak için bir avukatla görüşmek faydalı olacaktır. Avukatınız, boşanma davasının türüne (çekişmeli veya anlaşmalı boşanma) ve özel durumunuza göre size yol gösterecektir.
  2. Dilekçe Hazırlama: Boşanma dilekçesi, davanın temel belgesidir. Dilekçede boşanma nedenleri, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma söz konusuysa, eşler arasında varılan anlaşmalar da dilekçede yer almalıdır.
  3. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dilekçe, ikametgahınıza göre yetkili aile mahkemesine sunulur. Bu aşamada mahkeme harçları ve diğer masraflar ödenir.
  4. Dava Süreci: Mahkeme, dava açıldıktan sonra tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmalarda tarafların avukatları veya kendileri, boşanma nedenlerini ve taleplerini sunarlar. Gerekli görüldüğünde tanıklar dinlenebilir ve ek deliller sunulabilir.
  5. Karar ve Kesinleşme: Mahkeme, duruşmalar ve incelemeler sonucunda bir karar verir. Bu karar, tarafların itiraz etmemesi veya itiraz süresinin dolması durumunda kesinleşir.
  6. Nüfus Kaydının Güncellenmesi: Boşanma kararı kesinleştikten sonra, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus kaydınızın güncellenmesi gerekmektedir.

  Boşanma süreci karmaşık ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, sürecin her aşamasında hukuki destek almanız önemlidir. Ayrıca, çocuklar, maddi durum ve diğer kişisel koşullar göz önünde bulundurulmalıdır.

  Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

  Boşanma davası için gerekli belgeler genellikle aşağıdaki gibidir:

  1. Dilekçe: Boşanma talebini içeren resmi dilekçe. Anlaşmalı boşanma durumunda her iki tarafın da imzaladığı bir boşanma protokolü, çekişmeli boşanmalarda ise davacının taleplerini içeren dilekçe gereklidir.
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Hem davacının hem de davalının nüfus cüzdanı fotokopileri.
  3. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi: Evlilik birliğini gösteren evlilik cüzdanının fotokopisi.
  4. Vekaletname: Eğer dava bir avukat aracılığıyla açılıyorsa, avukata verilmiş vekaletname.
  5. Nüfus Kayıt Örneği: Davacı ve davalının nüfus kayıt örnekleri. Bu belge, aile bireylerinin tam listesini ve medeni durumlarını gösterir.
  6. Çocuk Varsa, Çocukların Nüfus Cüzdanı Fotokopileri: Eğer çiftin çocukları varsa, bu çocuklara ait nüfus cüzdanı fotokopileri.
  7. Maddi Durumu Gösteren Belgeler: Tarafların maddi durumlarını gösteren belgeler (örneğin, gelir belgesi, maaş bordrosu, mal beyanı).
  8. Konut Belgesi: Tarafların ikametgahlarını gösteren belgeler.
  9. Var İse Diğer İlgili Belgeler: Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularla ilgili ek belgeler.

  Bu belgeler, mahkemenin dava sürecini başlatması ve ilerletmesi için gereklidir. Boşanma sürecinin her aşamasında doğru ve eksiksiz belge sunmak önemlidir. Belge listesi ve gereklilikler davanın özelliklerine göre değişebilir, bu nedenle bir avukattan hukuki destek almak faydalı olabilir. Avukatlarımız, davanız için gerekli tüm evrakların toplanması ve düzenlenmesinde size yardımcı olacaktır.

  Boşanma Davası Ücreti

  Boşanma davası ücretleri, Türkiye’de dava türüne (çekişmeli veya anlaşmalı), avukatın tecrübesine ve talep edilen hizmetin kapsamına göre değişiklik gösterir. Ücretler şu şekilde ayrıştırılabilir:

  1. Avukat Ücreti: Avukatlar, hizmetlerinin karşılığı olarak belirli bir ücret talep ederler. Bu ücret, avukatın tecrübesine, davayla ilgili yapılan işin miktarına ve karmaşıklığına göre farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanmalarda genellikle daha düşük bir avukatlık ücreti söz konusudur, çünkü süreç daha hızlı ve daha az karmaşıktır.
  2. Mahkeme Harçları ve Masraflar: Boşanma davasının açılması için gerekli olan mahkeme harçları da bulunmaktadır. Bu harçlar, davanın türüne ve mahkemenin belirlediği tarifeye göre değişir. Bunun yanı sıra, tanık ifadeleri, delil toplama gibi ek masraflar da olabilir.
  3. Danışmanlık ve Ek Hizmetler: Eğer dava sırasında psikolojik danışmanlık, mal paylaşımı veya velayet konularında uzman görüşüne ihtiyaç duyulursa, bu hizmetler için de ayrıca ücret ödenmesi gerekebilir.

  Boşanma davası ücretleri oldukça değişken olduğundan, kesin bir miktar vermek zordur. Bu nedenle, boşanma sürecine başlamadan önce bir avukatla görüşerek detaylı bilgi almak ve maliyetleri netleştirmek önemlidir. Avukatlarımız, size süreçle ilgili mali yükümlülükler hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. Bilgi almak için 0 530 526 92 02 numarasını arayabilirsiniz.

  Boşanma Davası Dilekçe Örneği

  […. Aile Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne]

  Davacı: [Adınız Soyadınız]
  TC Kimlik No: [TC Kimlik Numaranız]
  Adres: [Adresiniz]
  Telefon: [Telefon Numaranız]

  Davalı: [Eşinizin Adı Soyadı]
  TC Kimlik No: [Eşinizin TC Kimlik Numarası]
  Adres: [Eşinizin Adresi]

  KONU: Boşanma talebimiz hakkındadır.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Biz davacı [Adınız Soyadınız] ile davalı [Eşinizin Adı Soyadı] [Evlilik tarihi] tarihinde evlenmiş bulunmaktayız. Evliliğimizden [varsa çocuklarınızın sayısı ve yaşları] çocuklarımız bulunmaktadır.
  2. Evliliğimiz, [Boşanma nedeninizi belirtin, örneğin: sürekli geçimsizlik, şiddetli geçimsizlik, aldatma gibi].
  3. [Var ise çocuklarla ilgili taleplerinizi belirtin. Örneğin, “Çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.”]
  4. [Nafaka talebiniz varsa belirtin. Örneğin, “Aylık …. TL yoksulluk nafakası talep ediyorum.”]
  5. [Mal paylaşımı ile ilgili taleplerinizi ekleyin.]

  HUKUKİ NEDENLER: TMK ve ilgili diğer kanun hükümleri.

  DELİLLER: Evlilik cüzdanı, tanık beyanları, [varsa diğer delilleri belirtin].

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, evliliğimizin TMK’nın ilgili maddeleri uyarınca sonlandırılmasını, [varsa çocukların velayetinin tarafıma verilmesini, yoksulluk ve/veya çocuk için nafaka belirlenmesini, mal paylaşımı yapılmasını] talep etmekteyim.

  Ekler:

  1. Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
  2. Nüfus Kayıt Örneği
  3. [Var ise diğer ekler]

  Saygılarımla,

  [İmzanız]


  Bu örnek, temel bir boşanma davası dilekçesi yapısını yansıtmaktadır. Ancak, dilekçenizin içeriği kişisel durumunuza ve taleplerinize göre değişecektir. Bu nedenle, dilekçenizi hazırlarken veya dava sürecinde bir avukatın rehberliğini almanız yararlı olacaktır. Avukatlarımız, sizin özel durumunuza uygun, hukuki açıdan tam ve doğru bir dilekçe hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

  Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

  Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

  Boşanma Davası Süresi

  Boşanma davasının süresi, Türkiye’de birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu süreç genellikle tahmin etmek zordur. Dava süresini etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

  1. Dava Türü: Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha kısa sürer. Eğer taraflar arasında tüm konularda (nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti vb.) anlaşma varsa, bu tür davalar birkaç ay içinde sonuçlanabilir. Öte yandan, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir. Çekişmeli davalar, tarafların anlaşmazlıklarını ve delillerini detaylıca incelemeyi gerektirdiğinden, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.
  2. Mahkemenin İş Yükü: Dava süresi, davanın açıldığı mahkemenin iş yüküne de bağlıdır. Bazı mahkemelerde yoğunluk nedeniyle işlemler daha yavaş ilerleyebilir.
  3. Dava Sürecindeki Gelişmeler: Dava sürecinde ortaya çıkan ek talepler, delil sunma, tanık dinlemeleri gibi faktörler de süreyi uzatabilir.
  4. Tarafların Tutumu ve İşbirliği: Eşlerin dava sürecindeki tutumları ve birbirleriyle işbirliği yapma derecesi de süreyi etkileyebilir. Anlaşmazlıkların çözülmesi için yapılan uzlaşma girişimleri süreci hızlandırabilir.
  5. Hukuki Prosedürler: Davanın her aşamasında izlenmesi gereken hukuki prosedürler ve gerekli belgelerin toplanması da zaman alabilir.

  Özetle, boşanma davasının süresi, davanın özelliklerine, tarafların tutumuna ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Kesin bir zaman çizelgesi vermek zor olduğu için, avukatlarımız sizin durumunuza özel daha gerçekçi bir tahminde bulunabilir. Bilgi almak için 0 530 526 92 02 iletişim numarasını arayabilirsiniz.

  Boşanma Davası Nerede Açılır ?

  Boşanma davası, Türkiye’de genellikle taraflardan birinin veya her ikisinin de ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanma davasını nerede açma konusunda izlenecek yol şöyle özetlenebilir:

  1. İkametgâh Esası: Boşanma davası, genellikle eşlerden birinin resmi ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Eğer eşler ayrı yerlerde yaşıyorsa, davacının (dava açan kişinin) veya davalının (dava açılan kişinin) ikametgâhına göre dava açılabilir.
  2. Anlaşmalı Boşanma: Eğer boşanma anlaşmalı ise ve her iki taraf da dava açılacak yere konusunda anlaşırsa, herhangi bir aile mahkemesinde dava açılabilir.
  3. Yurtdışında Yaşayanlar: Eğer eşlerden biri yurtdışında yaşıyorsa, Türkiye’deki resmi ikametgâh adresine göre dava açılabilir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye’deki aile mahkemelerinde boşanma davası açabilirler.
  4. Aile Mahkemeleri: Türkiye’de boşanma davaları, özellikle bu tür davaları görmekle görevlendirilmiş olan Aile Mahkemeleri tarafından ele alınır. Her ilde en az bir Aile Mahkemesi bulunur. İlçelerde ise, eğer Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu görevi üstlenebilir.

  Boşanma davası açmadan önce, özellikle davanın nerede açılacağı konusunda bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukatlarımız, dava sürecinin doğru ve etkin bir şekilde ilerlemesi için size rehberlik edecektir.

  Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Kabul Etmezse Ne Olur ?

  Türkiye’de bir kadın boşanma davası açtığında ve eşi (erkek) bunu kabul etmezse, dava çekişmeli bir boşanma davasına dönüşür. Bu durumda, süreç şu şekilde işler:

  1. Dava Açılması: Kadın, gerekli belgeler ve bir boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurur. Bu dilekçede boşanma talebinin nedenleri açıkça belirtilir.
  2. Mahkemenin Süreci Başlatması: Mahkeme, dava açıldıktan sonra her iki tarafa da davayla ilgili bilgi verir. Eğer erkek boşanmayı kabul etmiyorsa, mahkeme, tarafların ifadelerini ve sunulan delilleri değerlendirir.
  3. Delil Sunma ve İfade Alma: Mahkeme sürecinde her iki taraf da kendi iddialarını desteklemek için delil sunabilir ve tanıkları dinletebilir. Bu aşamada, tarafların avukatları iddialarını mahkemeye sunar ve savunmalarını yapar.
  4. Karar Verilmesi: Mahkeme, sunulan delilleri ve ifadeleri değerlendirerek bir karar verir. Bu karar, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve eğer gerçekleşirse velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları içerir.
  5. Kesin Karar ve İtiraz Hakkı: Mahkemenin verdiği karara, taraflardan herhangi biri belirli bir süre içinde itiraz edebilir. İtiraz süreci de dikkate alındığında, çekişmeli boşanma davaları uzun sürebilir.

  Özetle, Türkiye’deki hukuk sisteminde, eğer bir taraf boşanmayı kabul etmezse, bu durum otomatik olarak boşanmanın reddi anlamına gelmez. Mahkeme, tarafların iddialarını ve sunulan delilleri tarafsız bir şekilde değerlendirir ve hukuka uygun bir karar verir. Her iki tarafın da hakları gözetilir ve adil bir yargılama süreci izlenir. Bu süreçte profesyonel hukuki yardım almak önemlidir. Uzman ve deneyimli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

  Boşanma davalarında yetkili mahkeme, Türkiye’de genellikle tarafların ikametgâhına göre belirlenir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi konusunda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  1. Eşlerin İkametgâhı: Boşanma davası, eşlerden birinin ya da her ikisinin de ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Eğer her iki eş de farklı yerlerde ikamet ediyorsa, dava açan kişinin (davacının) ya da dava açılan kişinin (davalının) ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi yetkilidir.
  2. Aile Mahkemeleri: Türkiye’de aile mahkemeleri, boşanma gibi aile hukuku ile ilgili davaları görmekle görevlidir. Her ilde en az bir Aile Mahkemesi bulunur. Eğer bir ilçede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu tür davaları görmekle görevlendirilir.
  3. Anlaşmalı Boşanma Durumunda: Eğer boşanma anlaşmalı ise ve her iki taraf da dava açılacak yer konusunda anlaşmışsa, herhangi bir Aile Mahkemesi’nde dava açılabilir.
  4. Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’deki son ikametgâhlarının bulunduğu yer mahkemesinde boşanma davası açabilirler.

  Boşanma davasını hangi mahkemede açacağınıza karar verirken, hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukatlarımız, davanızın özelliklerine göre en uygun mahkemeyi belirlemenizde size yardımcı olacaktır. Bu, davanın usulüne uygun bir şekilde işlemesini ve hukuki süreçlerin doğru şekilde takip edilmesini sağlar.

  2 Kez Boşanma Davası Açmak

  Türkiye’de aynı eşle iki kez boşanma davası açmak, birtakım durumlarda mümkündür. Bu durumlar şöyle açıklanabilir:

  1. İlk Dava Reddedildiğinde: Eğer ilk boşanma davası mahkeme tarafından herhangi bir nedenle reddedilirse, davacı daha sonra yine aynı eşe karşı yeni deliller veya yeni gerekçelerle yeniden boşanma davası açabilir. Bu durumda, yeni davanın ilk davadan farklı sebeplere dayandırılması veya yeni deliller sunulması önemlidir.
  2. Tekrar Evlenme Sonrası: Eğer bir çift boşanmış ve daha sonra tekrar evlenmişse, bu yeni evlilik için yine boşanma davası açılabilir. Her yeni evlilik, hukuki açıdan bağımsız bir birliktelik olarak kabul edilir ve bu evliliklerin her biri için ayrı boşanma davaları açılabilir.
  3. İlk Davanın Geri Çekilmesi veya Durdurulması: Eğer ilk boşanma davası, davacı tarafından geri çekilmiş veya mahkeme tarafından durdurulmuşsa, aynı taraflar arasında yeni bir boşanma davası açılabilir.

  Her boşanma davasının kendine özgü koşulları ve hukuki süreçleri vardır. Bu nedenle, iki kez boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, özellikle ilk davanızın sonuçları ve hukuki süreçleri göz önünde bulundurarak bir avukata danışmanız önemlidir. Avukatınız, size özel durumunuzda hangi adımların atılması gerektiği konusunda rehberlik edebilir ve yeni bir dava açmanın uygun olup olmadığını değerlendirebilir.

  Farklı Kişilerle 2 Kez Boşanma Davası Açmak

  Türkiye’de farklı kişilerle iki kez boşanma davası açmak mümkündür ve herhangi bir hukuki engel içermez. Her bir evlilik, hukuki açıdan bağımsız bir birliktelik olarak kabul edilir. Bu nedenle, eğer bir kişi önce bir eşiyle evlenip sonra boşanmış ve daha sonra başka bir kişiyle evlenmişse, her iki evlilik için ayrı ayrı boşanma davaları açılabilir.

  Bu durumlar şöyle özetlenebilir:

  1. Her Evlilik İçin Ayrı Dava: İlk evlilikten sonraki boşanma davası sonuçlandıktan ve boşanma gerçekleştikten sonra, kişi başka biriyle evlenebilir. Bu yeni evlilikten kaynaklanan anlaşmazlıklar ya da boşanma nedenleri, yeni bir boşanma davasının açılmasına sebep olabilir.
  2. Bağımsız Süreçler: Her boşanma davası, kendi içinde bağımsız bir süreçtir ve bir önceki davanın sonucundan etkilenmez. Yani, ilk boşanmanızın koşulları ya da sonuçları, ikinci evliliğinizin boşanma davasını etkilemez.
  3. Aynı Prosedürler Uygulanır: İkinci boşanma davası için de aynı hukuki prosedürler ve şartlar geçerlidir. Davacının, boşanma dilekçesi hazırlaması, mahkemeye başvurması ve gerekli delilleri sunması gerekir.

  Eğer farklı kişilerle yapılan iki evlilikten kaynaklanan boşanma davaları söz konusuysa, her iki durumda da hukuki destek almak önemlidir. Avukatlarımız, her iki dava sürecinde de size rehberlik edebilir ve her bir davanın özgün koşullarına uygun hukuki tavsiyelerde bulunabilir.

  Boşanma Davası Avukat Ücreti

  Boşanma davası için avukat ücretleri, çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Avukatlık ücretini etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

  1. Dava Türü: Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları için avukatlık ücretleri farklı olabilir. Genellikle, çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık ve uzun sürebildiğinden, bu tür davalar için avukat ücretleri daha yüksek olabilir.
  2. Avukatın Deneyimi ve Uzmanlığı: Avukatın tecrübesi, uzmanlık alanı ve piyasadaki itibarı da ücretlendirmede rol oynar. Daha deneyimli ve uzmanlaşmış avukatlar, genellikle daha yüksek ücret talep edebilir.
  3. Davanın Karmaşıklığı: Davanın içeriği ve karmaşıklığı da ücretlendirmede etkili olur. Velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konuların dava sürecinde ele alınması, avukatlık ücretlerinin artmasına neden olabilir.
  4. Bölgesel Farklılıklar: Avukatlık ücretleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve şehirlerinde değişiklik gösterebilir. Büyükşehirlerde ve daha yoğun iş hacmine sahip bölgelerde avukatlık ücretleri genellikle daha yüksektir.
  5. Anlaşma Şartları: Bazı avukatlar, dava sonucuna bağlı olarak ücret talep edebilirken, bazıları sabit bir ücret veya saat başı ücretlendirme yapabilir.

  Önemli olan, avukatınızla başlangıçta ücretlendirme konusunda net bir anlaşmaya varmaktır. Avukatlık ücretlerinin yanı sıra mahkeme harçları ve diğer masrafların da dikkate alınması gerektiğini unutmamak önemlidir. Boşanma sürecine başlamadan önce, potansiyel maliyetler hakkında tam bir bilgi edinmek ve bütçenize uygun bir avukatla çalışmak faydalı olacaktır. Detaylı ve net bilgi almak için avukatlarımıza 0 530 526 92 02 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

  Boşanma Davası Masrafı

  Boşanma davası masrafları, avukatlık ücretleri dışında çeşitli harçlar ve giderleri de içerir. Bu masraflar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  1. Mahkeme Harçları: Boşanma davası açarken, mahkeme tarafından belirlenen bir harç ödenir. Bu harç, davanın türüne ve mahkemenin belirlediği tarifeye göre değişiklik gösterir.
  2. Vekalet Ücreti: Eğer dava avukat aracılığıyla açılıyorsa, avukatlık hizmetleri için ödenen ücret. Bu ücret, avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı ve bölgesel faktörlere göre değişebilir.
  3. Tanık Masrafları: Davada tanıkların dinlenmesi gerekiyorsa, tanıkların seyahat ve diğer giderleri için masraflar ortaya çıkabilir.
  4. Bilirkişi Ücretleri: Davada mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konular ele alınıyorsa ve bu konularda bilirkişi incelemesi gerekiyorsa, bilirkişi için de ayrıca ücret ödenmesi gerekebilir.
  5. Tebligat ve İletişim Giderleri: Dava sürecinde tebligat ve diğer iletişim giderleri de oluşabilir.
  6. Diğer Masraflar: Dava sürecinde çıkabilecek diğer masraflar (örneğin, belge çoğaltma ücretleri, dosya masrafları vb.).

  Boşanma davası masrafları, davanın özelliklerine ve sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, boşanma sürecine başlamadan önce bu masrafların tam bir dökümünü yapmak ve bütçenizi buna göre planlamak önemlidir. Ayrıca, bu masraflar hakkında detaylı bilgi ve tahmini bir maliyet hesaplaması için avukatlarımıza danışmanız yararlı olacaktır.

  Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mallar Paylaşıma Dahil midir ?

  Boşanma davası açılmadan önce satılan malların paylaşıma dahil olup olmadığı, malın niteliğine ve satışın koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, boşanma davasında mal paylaşımı ile ilgili bazı önemli hususlar şunlardır:

  1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içinde edinilen mallar (edinilmiş mallar) eşler arasında paylaştırılır. Eğer boşanma davası açılmadan önce bu mallar satılmışsa, satışın şartları ve zamanlaması önemlidir.
  2. Satışın Niyeti ve Zamanlaması: Satışın, mal paylaşımından kaçınmak veya diğer eşi mağdur etmek amacıyla yapılıp yapılmadığı önemlidir. Eğer malın satışı haksız bir şekilde ve boşanma sürecini etkilemek amacıyla yapıldıysa, bu durum mahkeme tarafından dikkate alınabilir.
  3. Satılan Malın Değeri: Satılan malın değeri, mal paylaşımında dikkate alınabilir. Örneğin, satıştan elde edilen gelir ya da satılan malın değeri, mal paylaşımı hesaplamalarında göz önünde bulundurulabilir.
  4. Kanıtlar ve Deliller: Malın satışı ve bu satışın koşulları ile ilgili kanıtlar, mahkeme tarafından değerlendirilir. Eğer satış, diğer eşi mağdur etmek amacıyla yapıldıysa, bu durum mal paylaşımını etkileyebilir.

  Boşanma davasında mal paylaşımı karmaşık bir konu olup, her durumun kendine özgü özellikleri vardır. Bu nedenle, mal paylaşımı ve satılan malların durumu hakkında net bilgi almak için bir avukata danışmak önemlidir. Avukatlarımız, spesifik durumunuzda en uygun hukuki yol ve stratejileri belirlemenize yardımcı olacaktır.

  Boşanma Davası Adli Tatilde Görülür mü ?

  Boşanma davaları adli tatil döneminde de görülebilir. Adli tatil, genellikle temmuz ve ağustos aylarını kapsar ve bu dönemde bazı hukuki işlemler ve duruşmalar ertelenebilir. Ancak, aile mahkemeleri adli tatilde de faaliyet gösterir ve özellikle aile hukukuna ilişkin acil nitelikteki davaları (boşanma, velayet, şiddet gibi) görüşmeye devam eder.

  Boşanma davaları, aile hukuku kapsamında değerlendirildiği için, adli tatil döneminde de işleme alınabilir ve ilerleyebilir. Bununla birlikte, adli tatil döneminde mahkemelerin personel sayısında azalma olabileceği ve bazı duruşmaların ertelenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, adli tatil döneminde bir boşanma davasının işleyişi, normal dönemlere göre biraz daha yavaş olabilir.

  Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tebligat Ne Zaman Gelir ?

  Boşanma davası açıldıktan sonra tebligatın ne zaman ulaşacağı, mahkemenin iş yüküne ve tebligatın gönderildiği yerin coğrafi konumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle, dava açıldıktan sonra mahkeme, davalıya (dava açılan eşe) dava dilekçesini ve duruşma tarihini içeren bir tebligat gönderir. Bu süreç şu şekilde işler:

  1. Dava Dilekçesinin İncelenmesi: Davacı (dava açan eş) tarafından mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi, mahkeme tarafından incelenir. Mahkeme, dilekçenin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.
  2. Tebligatın Hazırlanması: Dilekçe uygun bulunduğunda, mahkeme, davalıya dava açıldığına dair tebligatı hazırlar. Bu tebligat, dava dilekçesinin bir kopyasını ve varsa duruşma tarihi gibi ilgili bilgileri içerir.
  3. Tebligatın Gönderilmesi: Hazırlanan tebligat, PTT aracılığıyla veya mahkeme tarafından belirlenen başka bir yolla davalıya gönderilir.
  4. Tebligatın Ulaşma Süresi: Tebligatın davalıya ulaşma süresi, gönderim yöntemine ve davalının adresine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, tebligatın gönderilmesinden sonra birkaç gün içinde davalıya ulaşması beklenir, ancak bu süreç bazen birkaç haftayı da bulabilir.

  Eğer davalı, tebligatı almadığını veya tebligatın kendisine ulaşmadığını iddia ederse, mahkeme bu durumu araştırır ve gerekirse yeni bir tebligat yapılmasını sağlayabilir.

  Boşanma Davası İstinaf (İtiraz) Dilekçesi Nedir ve Örneği

  Boşanma davası sonucunda verilen mahkeme kararına karşı yapılan itiraz işlemi istinaf sürecidir ve bu süreçte sunulan dilekçe, “istinaf dilekçesi” olarak adlandırılır.  Boşanma davası İstinaf (itiraz) dilekçesi örneği :

  [İlgili Bölge Adliye Mahkemesi’nin Adı]

  Başvuran (İstinaf Eden): [Adınız Soyadınız]
  TC Kimlik No: [TC Kimlik Numaranız]
  Adres: [Adresiniz]

  Karşı Taraf (Davalı): [Eşinizin Adı Soyadı]
  TC Kimlik No: [Eşinizin TC Kimlik Numarası]
  Adres: [Eşinizin Adresi]

  Dava Dosya No: [İlk Derece Mahkemesinin Verdiği Dava Dosya Numarası]

  KONU: [İlk Derece Mahkemesinin Karar Tarihi] tarihli ve [Karar Numarası] sayılı boşanma kararına karşı istinaf başvurusudur.

  AÇIKLAMALAR:

  1. [İlk derece mahkemesinin verdiği kararın tarihini ve temel bilgilerini belirtin.]
  2. [Karara itiraz etme nedenlerinizi detaylı bir şekilde açıklayın. Bu bölümde, usul ve yasaya aykırılık, yanlış delil değerlendirmesi, hukuki yanılgılar gibi konuları ele alabilirsiniz.]
  3. [İstinaf talebinizin hukuki gerekçelerini ve dayandığı kanun maddelerini belirtin.]

  HUKUKİ NEDENLER: [İlgili kanun maddeleri ve hukuki gerekçeler]

  DELİLLER: [İlk mahkeme sürecinde sunulan ve istinaf başvurusunda dayanak olarak gösterilen deliller]

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, [İlk Derece Mahkemesinin Karar Tarihi] tarihli ve [Karar Numarası] sayılı kararın Yargıtay tarafından incelenerek BOZULMASINI saygılarımla arz ve talep ederim.

  Ekler:

  1. İlk Derece Mahkemesinin Kararının Sureti
  2. [Diğer ekler varsa listelenir]

  Saygılarımla,

  [İmzanız]


  Bu örnek, genel bir istinaf dilekçesi yapısını göstermektedir. Ancak, her boşanma davası ve istinaf başvurusu özeldir ve dilekçenizin içeriği, sizin özel durumunuza ve hukuki gerekçelerinize göre şekillendirilmelidir. Bu süreçte bir avukattan hukuki yardım almak, dilekçenizin doğru ve etkili bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Avukatlarımız, istinaf başvurunuzda size rehberlik edebilir ve başvurunuzun başarı şansını artırabilir.

  Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer ?

  Boşanma davasının süresi, davanın özelliklerine ve karşılaşılan hukuki durumlara göre değişiklik gösterir. Boşanma davasının süresini etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

  1. Davanın Türü: Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı sonuçlanır ve birkaç ay içinde tamamlanabilir. Çekişmeli boşanma davaları ise daha uzun sürebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda, dava birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.
  2. Mahkemenin İş Yükü: Davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, dava sürecinin hızını etkileyebilir. Yoğun mahkemelerde işlemler daha uzun sürebilir.
  3. Dava Sürecindeki Gelişmeler: Dava sürecinde ortaya çıkan ek talepler, delil sunma, tanık dinlemeleri gibi durumlar süreci uzatabilir.
  4. Tarafların Tutumu ve İşbirliği: Eşlerin dava sürecindeki işbirliği ve anlaşmazlıkların çözülmesi süreyi etkileyebilir.
  5. Hukuki Prosedürler: Davanın her aşamasında izlenmesi gereken hukuki prosedürler ve gerekli belgelerin toplanması da zaman alabilir.

  Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, boşanma davasının kesin süresini önceden tahmin etmek zor olabilir. Kesin bir zaman çizelgesi vermek yerine, davanın özelliklerine göre bir avukatın size daha gerçekçi bir tahminde bulunması önerilir. Boşanma sürecinin her aşamasında hukuki destek almak, sürecin daha etkin ve düzgün işlemesini sağlayabilir.

  Boşanma Davası Açtım Eşim Evden Gitmiyor Durumu

  Boşanma davası açtığınızda ve eşiniz evden ayrılmayı reddediyorsa, bu durumu çözmek için atabileceğiniz adımlar bulunmaktadır. Bu süreç şu şekilde işleyebilir:

  1. Hukuki Danışmanlık Almak: İlk adım olarak, bir avukata danışmak önemlidir. Avukatınız, özel durumunuzu değerlendirecek ve size uygun hukuki seçenekleri sunacaktır.
  2. Tedbir Talebi: Boşanma davası sürecinde, mahkemeden eşinizin evden ayrılması için geçici bir tedbir kararı talep edebilirsiniz. Bu, genellikle şiddet, ağır geçimsizlik veya benzeri nedenlerle gereklilik halinde yapılır.
  3. Mahkeme Kararı: Mahkeme, tedbir talebinizi değerlendirecek ve durumunuzun aciliyetine ve hukuki koşullarına göre bir karar verecektir. Bu karar, eşinizin evden ayrılmasını içerebilir.
  4. Uygulama ve Takip: Mahkeme tarafından verilen tedbir kararının uygulanması ve takibi, yerel emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilir. Eğer eşiniz mahkeme kararına uymazsa, yasal yaptırımlarla karşılaşabilir.
  5. Alternatif Çözümler: Eğer mahkemeden geçici tedbir kararı almak mümkün değilse veya istenmiyorsa, alternatif çözümler düşünülebilir. Örneğin, medyasyon veya aile danışmanlığı gibi yollarla anlaşmazlığı çözmeye çalışmak.

  Bu süreçte, özellikle hukuki destek almak çok önemlidir. Avukatlarımız, size özel durumunuzda en uygun hukuki yolu ve stratejiyi önererek, sürecin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

  Boşanma Davası Devam Ederken Başkasından Hamile Kalmak

  Boşanma davası devam ederken başka bir kişiden hamile kalmak, hukuki açıdan karmaşık bir durum oluşturabilir ve bazı hukuki sonuçlara yol açabilir. Bu durumun hukuki yansımaları şöyle özetlenebilir:

  1. Medeni Kanunun İlgili Maddesi: Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kadının evlilik birliği içindeyken doğurduğu çocuk, kanunen kocasının çocuğu olarak kabul edilir. Bu, boşanma süreci devam ederken bile geçerlidir. Bu nedenle, boşanma davası sürerken başka bir kişiden hamile kalmak, çocuğun hukuki statüsü açısından önemli sorunları gündeme getirebilir.
  2. Nesebin Tespiti: Eğer çocuğun biyolojik babası boşanma davasının tarafı olmayan bir kişi ise, bu durumda nesebin tespiti için hukuki işlemler gerekebilir. Çocuğun gerçek biyolojik babasının kim olduğunun belirlenmesi ve bu durumun hukuki olarak tescil edilmesi önemlidir.
  3. Boşanma Davasının Sebepleri ve Sonuçları: Bu tür bir durum, boşanma davasının sebeplerini ve sonuçlarını etkileyebilir. Örneğin, eşler arasındaki güven sarsılması veya aldatma iddiaları dava sürecini ve kararlarını etkileyebilir.
  4. Hukuki Destek ve Danışmanlık: Bu karmaşık ve hassas durumda, bir avukattan hukuki destek almak çok önemlidir. Avukatınız, spesifik durumunuzun hukuki boyutlarını değerlendirecek ve sizin için en uygun hukuki yolu belirlemenize yardımcı olacaktır.
  5. Mahkemenin Takdiri: Mahkeme, bu tür durumları dikkate alarak, boşanma kararı ve sonrasındaki hukuki süreçlerde takdir hakkını kullanacaktır.

  Bu tür bir durum, hem ahlaki hem de hukuki olarak hassas ve karmaşık olduğundan, adımlarınızı atarken dikkatli olmanız ve profesyonel hukuki yardım almanız önemlidir. Uzman avukatlarımızdan destek alarak, sizin ve doğacak çocuğunuzun haklarını korumak için gereken hukuki süreçleri yönetecektir.

  Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır ?

  Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır ?

  Boşanma Davası Hangi Mahkeme ?

  boşanma davaları, Aile Mahkemeleri’nde görülür. Boşanma davası açma işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

  1. İkametgâha Göre Mahkeme Belirleme: Boşanma davası genellikle, eşlerden birinin veya her ikisinin de ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Eğer eşler ayrı yerlerde yaşıyorsa, dava açan kişinin (davacının) veya dava açılan kişinin (davalının) ikametgâhına göre dava açılabilir.
  2. Aile Mahkemeleri: Türkiye’de aile mahkemeleri, özellikle boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi aile hukuku ile ilgili davaları görmekle görevlidir. Her ilde en az bir Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Eğer bir ilçede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemeleri bu tür davaları görmekle görevlendirilebilir.
  3. Dava Dilekçesi Hazırlama ve Sunma: Boşanma davası, mahkemeye uygun bir dava dilekçesi ile başlatılır. Bu dilekçede boşanma talebinin sebepleri ve eğer varsa çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konulara dair talepler detaylı bir şekilde belirtilir.

  Boşanma davası açmadan önce, hangi mahkemeye başvurmanız gerektiği ve dava süreci hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukattan hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır. Avukatlarımız, sürecin doğru şekilde ilerlemesi ve haklarınızın korunması konusunda size rehberlik edecektir.

  Boşanma Davası Harcı Ne Kadar ?

  Boşanma davası için ödenmesi gereken mahkeme harcı, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenir ve yıllık olarak güncellenir. Boşanma davası harcı, genellikle davanın türüne (anlaşmalı veya çekişmeli) ve davanın mali değerine (varsa mal paylaşımı miktarı gibi) göre hesaplanır.

  Boşanma davası harcının güncel tutarını öğrenmek için, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya dava açmayı düşündüğünüz mahkemeden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, avukatlarımız ile görüşmek, tüm sürecin maliyetini daha net anlamanıza ve dava ile ilgili diğer masrafları da hesaba katmanıza yardımcı olacaktır.

  Unutulmamalıdır ki, mahkeme harcının yanı sıra boşanma davası sürecinde avukatlık ücretleri, dava masrafları, tanık ve bilirkişi ücretleri gibi ek maliyetler de oluşabilir. Bu yüzden, toplam maliyeti hesaplarken bu ek masrafları da göz önünde bulundurmak önemlidir.

  Boşanma Davası İstinaf Kararları

  Boşanma davası sonrası istinaf kararları, birinci derece mahkeme kararına karşı yapılan itirazları içerir ve Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilir. İstinaf sürecinde ve kararlarında şu hususlar önemlidir:

  1. İstinaf Başvurusu: Boşanma davasının birinci derece mahkeme tarafından verilen kararına, taraflardan biri veya her ikisi tarafından belirli bir süre içinde istinaf yoluyla itiraz edilebilir.
  2. Bölge Adliye Mahkemesinin İncelemesi: İstinaf başvurusunu alan Bölge Adliye Mahkemesi, birinci derece mahkemenin kararını hukuki ve usuli açıdan yeniden inceler. Bu inceleme, davanın esasına ve uygulanan hukuka odaklanır.
  3. Kararın Sonuçları: İstinaf mahkemesi, birinci derece mahkemenin kararını onaylayabilir, değiştirebilir veya bozabilir. Eğer karar bozulursa, dava genellikle yeniden birinci derece mahkemede görülür.
  4. İstinaf Kararına İtiraz: Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karara karşı, Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz, istinaf kararlarının en üst derece mahkeme tarafından incelenmesi anlamına gelir.
  5. Hukuki Süreçlerin Uzaması: İstinaf süreci, genellikle boşanma davasının toplam süresini uzatır, çünkü bu süreç ek inceleme ve yargılama gerektirir.

  İstinaf kararları, genellikle teknik hukuki meselelerle ilgili olduğundan, bu süreçte bir avukatın rehberliği çok önemlidir. Avukatlarımız, istinaf başvurusunun hazırlanmasında, sunulmasında ve sonrasında oluşabilecek hukuki süreçlerde size yardımcı olabilir.

  Erkek Boşanma Davası Açarsa Hakları Nelerdir ?

  Erkek boşanma davası açtığında, kadınlarla eşit hukuki haklara sahiptir. Boşanma sürecinde erkeğin hakları şu şekilde özetlenebilir:

  1. Boşanma Sebeplerini Belirtme: Davacı olarak erkek, boşanma talebinin sebeplerini belirtebilir ve bu sebepleri kanıtlamak için delil sunabilir.
  2. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımında hak talep edebilir. Bu, eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri malların adil bir şekilde paylaşılmasını içerir.
  3. Çocukların Velayeti: Eğer çiftin çocukları varsa, erkek çocukların velayeti için başvuruda bulunabilir. Mahkeme, çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak velayet konusunda karar verir.
  4. Nafaka Talebi: Duruma bağlı olarak, erkek eş ve/veya çocuklar için nafaka talebinde bulunabilir. Bu, eşlerin mali durumlarına ve çocukların ihtiyaçlarına göre değişir.
  5. Anlaşmalı Boşanma: Eğer mümkünse, eşler arasında anlaşmalı boşanma yolu tercih edilebilir. Bu durumda, her iki tarafın anlaşmasıyla boşanma süreci daha hızlı ve daha az çekişmeli olabilir.
  6. Hukuki Temsil ve Danışmanlık: Erkek, boşanma sürecinde bir avukattan hukuki destek ve danışmanlık alabilir. Bu, haklarının korunması ve sürecin usulüne uygun işlemesi için önemlidir.
  7. Psikolojik ve Sosyal Destek: Boşanma, duygusal olarak zorlayıcı bir süreç olabilir. Erkekler de bu süreçte psikolojik destek alabilirler.

  Erkeklerin boşanma sürecindeki hakları, genel olarak eşitlik ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir. Her boşanma davası benzersizdir ve kişisel durumlara göre farklılık gösterir, bu nedenle hukuki süreçlerin yönetimi için profesyonel destek almak önemlidir.

  Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

  Hızlı Boşanma Davası Açmak

  Hızlı bir boşanma süreci genellikle anlaşmalı boşanma davası ile mümkündür. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerine (mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti vb.) önceden anlaşmaları ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmaları anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için şu adımları izlemek gerekmektedir:

  1. Ortak Anlaşma: Öncelikle, her iki tarafın da boşanmaya ve boşanmanın şartlarına (nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti vb.) karşılıklı olarak anlaşmış olması gerekir.
  2. Boşanma Protokolü Hazırlama: Taraflar, boşanma şartlarını içeren bir boşanma protokolü hazırlamalıdır. Bu protokol, tarafların boşanma şartları üzerinde anlaştığını ve herhangi bir itirazları olmadığını gösteren bir belgedir.
  3. Dava Dilekçesi ve Protokolün Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan boşanma protokolü ve dava dilekçesi, tarafların ikametgâhına göre yetkili olan Aile Mahkemesi’ne sunulur.
  4. Duruşma: Mahkeme, tarafları genellikle bir duruşmaya çağırır. Duruşmada, hakim tarafların anlaşmasını ve boşanma isteğini teyit eder.
  5. Hızlı Karar Verilmesi: Anlaşmalı boşanma davalarında, genellikle duruşma gününde veya çok kısa bir süre içinde karar verilir. Bu süreç, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlıdır.
  6. Avukatlık Hizmeti: Bu süreçte, özellikle protokol hazırlanması ve dava dilekçesi konusunda bir avukattan hukuki destek almak, sürecin doğru ve hızlı ilerlemesini sağlar.

  Anlaşmalı boşanma, tarafların uzlaşmacı ve yapıcı yaklaşımları sayesinde hızlı ve daha az stresli bir boşanma süreci sunar. Ancak, her iki tarafın da haklarının korunması ve anlaşmanın adil olması açısından profesyonel hukuki yardım almak önemlidir.

  Boşanma Davası İkamet Yeri Dışında Açılabilir mi ?

  Boşanma davası genellikle tarafların ikametgâhına göre açılır, ancak bazı durumlarda ikamet yerinin dışında da dava açılabilir. İkamet yerinin dışında boşanma davası açmanın mümkün olduğu durumlar şunlardır:

  1. Anlaşmalı Boşanma: Eğer boşanma davası anlaşmalı ise ve taraflar dava açılacak yer konusunda anlaşırlarsa, Türkiye’deki herhangi bir Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
  2. Taraflardan Biri Yurtdışında İkamet Ediyorsa: Eğer eşlerden biri yurtdışında yaşıyorsa ve Türkiye’de ikametgâhı yoksa, diğer eşin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesine boşanma davası açılabilir.
  3. Özel Durumlar: Bazı özel durumlarda, mahkeme tarafların ikamet yerinden farklı bir yerde dava açılmasına izin verebilir. Bu genellikle, özel durumların ve tarafların koşullarının dikkate alınması sonucunda gerçekleşir.
  4. Tarafların Mutabakatı: Her iki tarafın da mutabakatıyla, ikamet yerlerinden farklı bir yerdeki mahkemede dava açılabilir. Bu, özellikle tarafların farklı şehirlerde yaşadığı durumlarda geçerli olabilir.

  Boşanma davasının nerede açılacağını belirlerken, hukuki danışmanlık almak önemlidir. Avukatlarımız, davanın açılacağı yeri belirlemede ve sürecin doğru bir şekilde yönetilmesinde size yardımcı olacaktır.

  Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur ?

  Boşanma davası açmak isteyen kişiler, eşlerin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesine başvurmalıdır. Eğer eşlerin ikametgâhları farklı yerlerde ise, dava açan kişinin ya da diğer eşin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi yetkili olabilir. Boşanma davası için mahkemeye, boşanma talebini içeren ve boşanma sebepleri, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları detaylandıran bir dilekçe sunulur. Anlaşmalı boşanma durumunda ise her iki tarafın anlaşmasıyla Türkiye’deki herhangi bir Aile Mahkemesine başvurulabilir.

  Boşanma Davası Kaç Günde Açılır ?

  Boşanma davası açma süreci, gerekli belgelerin ve dava dilekçesinin hazırlanması süresine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, tüm gerekli evraklar hazırlandığında ve avukat ile tüm detaylar üzerinde anlaşıldığında, dava dilekçesi mahkemeye sunulabilir ve böylece dava resmi olarak açılmış olur.

  Dava açma süreci şu adımları içerir:

  1. Evrakların Hazırlanması: Boşanma dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopileri, evlilik cüzdanı fotokopisi ve varsa diğer gerekli belgelerin toplanması.
  2. Avukat ile Görüşme: Çoğu durumda, dava açmadan önce bir avukatla görüşülür. Avukat, dava dilekçesinin hazırlanmasında ve sürecin yönetilmesinde yardımcı olur.
  3. Dilekçenin Sunulması: Evraklar hazırlandıktan sonra, dava dilekçesi ilgili Aile Mahkemesine sunulur.

  Bu süreç, belgelerin hazırlanma hızına ve avukatın programına göre birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir. Ancak, tüm hazırlıklar tamamlandığında ve dava dilekçesi mahkemeye verildiğinde, dava resmen açılmış sayılır.

  Boşanma Davası Nasıl Geri Çekilir ?

  Boşanma davası açan bir kişi, davanın herhangi bir aşamasında davadan vazgeçmek (davayı geri çekmek) isteyebilir. Boşanma davasını geri çekme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

  1. Geri Çekme Dilekçesi: Davayı açan kişi (davacı), davanın görüldüğü mahkemeye bir geri çekme dilekçesi sunmalıdır. Bu dilekçede, davacının davadan vazgeçtiği ve davanın sonlandırılmasını talep ettiği açıkça belirtilir.
  2. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Dilekçe, davanın görüldüğü Aile Mahkemesine sunulur. Dilekçenin mahkemeye ulaşması, davanın resmi olarak geri çekildiği anlamına gelir.
  3. Mahkemenin Kararı: Mahkeme, geri çekme talebini değerlendirir ve davanın durdurulmasına karar verebilir. Bu işlem genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşir.
  4. Kararın Diğer Tarafa Tebliği: Davalıya (dava açılan eşe), davanın geri çekildiğine dair bilgi verilir. Böylece her iki taraf da davanın sonlandığını resmi olarak öğrenmiş olur.
  5. Hukuki Sonuçlar: Davanın geri çekilmesiyle, mahkeme süreci sona erer ve dava ile ilgili herhangi bir karar verilmez. Davacı, aynı sebeplerle ileride tekrar dava açabilir, ancak bu yeni bir dava süreci anlamına gelir.

  Boşanma davasını geri çekme sürecinde, özellikle hukuki sonuçların ve sürecin doğru yönetilmesi açısından bir avukattan danışmanlık almak önemlidir. Avukatlarımız, davanın geri çekilmesi sürecinde size rehberlik ederek hukuki haklarınızın korunmasına yardımcı olacaktır. Detaylı bilgi almak için 0 530 526 92 02 numarasını arayarak uzman ve deneyimli avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

  İlginizi çekebilir – Boşanma Davası Sonrası İşlemler

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?