Nafaka Artırım Davası

  29.07.2023
  457
  Nafaka Artırım Davası

  Nafaka artırım davası, nafaka ödemesi alan kişinin, nafaka miktarının yetersiz kaldığını düşündüğü durumlarda açabileceği bir davadır. Nafaka miktarı, genellikle tarafların ekonomik durumlarına ve çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Ancak, zaman içinde bu durumlar değişebilir. Örneğin, nafaka alan tarafın geçim maliyeti artabilir ya da nafaka ödeyen tarafın geliri yükselmiş olabilir. İşte bu gibi durumlardan dolayı, nafaka miktarı yetersiz kalabilir ve nafaka alan taraf, nafakanın artırılması için dava açabilir.

  Bu tip bir davanın açılabilmesi için, nafaka miktarının belirlendiği tarihten itibaren koşullarda belirgin ve önemli bir değişiklik olması gerekir. Nafaka miktarının artırılması için mahkemeye başvurulduğunda, hakim tarafların mali durumunu, çocukların ihtiyaçlarını ve genel yaşam koşullarını dikkate alarak karar verir. Bu karar sürecinde, tarafların gelir durumunu, varlıklarını ve yaşam standartlarını belgelemeleri gerekebilir.

  Nafaka Artırım Davası Şartları

  Nafaka artırım davası açabilmenin belirli şartları vardır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Önemli derecede değişiklik: Nafaka miktarının belirlendiği dönemden itibaren, tarafların maddi durumunda veya çocuğun ihtiyaçlarında önemli bir değişiklik olmalıdır. Örneğin, nafaka ödeyen kişinin geliri artmış olabilir veya nafaka alan kişinin mali yükümlülükleri artmış olabilir.
  2. Belirgin Değişiklik: Nafakanın belirlendiği tarihten itibaren tarafların hayat standartlarında belirgin bir değişiklik olmuş olması gerekmektedir.
  3. Belgelerin sunulması: Nafaka alan kişi, maddi durumundaki veya çocuğun ihtiyaçlarındaki değişikliği belgelendirebilmelidir. Örneğin, nafaka ödeyen kişinin gelir artışını gösteren belgeler veya çocuğun artan ihtiyaçlarını gösteren belgeler gerekebilir.
  4. Haklı bir nedenin bulunması: Hakim, nafaka artırım talebini sadece haklı bir neden olduğunda kabul eder. Bu neden, nafaka miktarının belirlendiği tarihten itibaren tarafların mali durumunda veya çocuğun ihtiyaçlarında önemli bir değişiklik olmalıdır.
  5. Nafakanın belirlenmiş olması: Zaten bir nafakanın belirlenmiş olması ve bu nafakanın yetersiz kaldığının düşünülmesi gerekir. Eğer henüz bir nafaka belirlenmemişse, öncelikle nafaka talep davası açılmalıdır.

  Bu şartlar yerine getirildiğinde, nafaka artırım davası açılabilir. Ancak, bu tür bir davanın sonucu her zaman belirli değildir ve hakimin kararına bağlıdır. Hakim, tüm delilleri ve koşulları dikkate alarak bir karar verir.

  Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer ?

  Nafaka artırım davası süresi, davanın karmaşıklığına, sunulan delillere, tarafların işbirliği durumuna, mahkemenin yoğunluğuna ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Genellikle bu tür davalarda kesin bir zaman aralığı belirtmek zordur çünkü her dava kendine özgüdür ve farklı faktörler davanın süresini etkileyebilir.

  Bununla birlikte, genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Bu süre zarfında, tarafların gelir durumları, yaşam standartları ve çocukların ihtiyaçları gibi konular detaylı bir şekilde incelenir.

  Davanın hızlandırılabilmesi için, tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması ve tarafların sürece aktif olarak katılımı önemlidir.

  Unutulmamalıdır ki, bu süre zarfında tarafların durumları değişebilir ve bu durum dava sürecini etkileyebilir. Bu nedenle, nafaka artırım davası sürecinde bir avukattan hukuki destek almak genellikle faydalı olacaktır.

  Nafaka Artırım Davası Kaç Duruşma Sürer ?

  Nafaka artırım davası süresi ve duruşma sayısı, dava dosyasının karmaşıklığına, sunulan delillerin sayısına ve niteliğine, tarafların işbirliği durumuna, yargılama sürecine, mahkemenin yoğunluğuna ve çeşitli diğer faktörlere bağlıdır.

  Kesin bir duruşma sayısı belirtmek mümkün olmasa da, genellikle bu tür davalarda iki veya üç duruşma gerçekleşir. İlk duruşmada taraflar dinlenir ve deliller sunulur. İkinci duruşmada genellikle delillerin incelenmesine devam edilir ve gerekiyorsa tanıklar dinlenir. Üçüncü duruşmada ise genellikle karar verilir.

  Ancak, her duruşmada tüm işlemlerin tamamlanamaması durumunda daha fazla duruşma da gerekebilir. Ayrıca, taraflardan birinin avukatının duruşmanın ertelenmesini talep etmesi, delillerin eksik olması veya yeni delillerin ortaya çıkması gibi durumlar da duruşma sayısını ve süreci etkileyebilir.

  Dolayısıyla, nafaka artırım davasının ne kadar süreceğini ve kaç duruşma gerektireceğini önceden belirtmek zordur. Bu süreçte bir hukuk uzmanından destek almak genellikle en doğru yaklaşım olacaktır.

  Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır ?

  Nafaka artırım davası açılabilmesi için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak, davanın açılabilmesi için nafaka miktarının belirlendiği tarihten itibaren tarafların mali durumunda veya çocukların ihtiyaçlarında belirgin ve önemli bir değişiklik olması gerekmektedir.

  Yani, nafakanın belirlendiği tarih üzerinden belirli bir süre geçmiş olması tek başına nafaka artırım davası açmak için yeterli bir neden değildir. Bu süre zarfında, nafaka ödeyen tarafın gelirinde belirgin bir artış olmuş olması, nafaka alan tarafın yaşam maliyetlerinde önemli bir yükselme olmuş olması veya çocukların ihtiyaçlarında belirgin bir artış olmuş olması gibi nedenlerin bulunması gereklidir.

  Dolayısıyla, nafaka artırım davası, belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak açılabilen bir dava türü değildir. Bu davanın açılabilmesi için belirli koşulların mevcut olması gerekmektedir. Her durumda, nafaka artırım davası açmayı düşünen bir kişi, konuyla ilgili olarak bir hukuk uzmanına danışmalıdır.

  Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılır ?

  Nafaka artırım davası, nafaka miktarının belirlendiği tarihten sonra tarafların maddi durumunda veya çocukların ihtiyaçlarında önemli ve belirgin bir değişiklik olduğunda açılabilir. Bu değişiklikler genellikle nafaka ödeyen kişinin gelirinde belirgin bir artış olması, nafaka alan kişinin mali yükümlülüklerinin artması veya çocukların ihtiyaçlarının artması şeklinde olabilir.

  Önemli ve belirgin bir değişiklik oluştuğunda, nafaka alan kişi nafaka artırım davası açabilir. Ancak, bu değişikliklerin ve bunların nafaka miktarını etkileyen faktörlerin belgelendirilmesi ve mahkemeye sunulması gerekmektedir.

  Bu tip bir dava açmayı düşünen kişilerin, durumlarını ve delillerini detaylıca bir hukuk uzmanıyla değerlendirmesi tavsiye edilir. Bu, davanın en etkili şekilde ilerlemesine ve hakkaniyetli bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olabilir.

  Nafaka Artırım Davası Hangi Mahkemede Açılır ?

  Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılır ?

  Nafaka Artırım Davası Açılma Zamanı ?

  Nafaka artırım davası, Türkiye’deki hukuk sistemi çerçevesinde aile mahkemelerinde açılır. Aile mahkemeleri, boşanma, velayet, nafaka, mal rejimleri ve benzeri aile hukuku ile ilgili konuları ele alır.

  Nafaka artırım davasını açacak olan kişi, davanın konusu ve deliller ile birlikte yetkili aile mahkemesine başvurmalıdır. Davanın seyrine ve sonucuna etki edebilecek tüm belge, bilgi ve delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması önemlidir.

  Her durumda, hukuki bir süreci başlatmadan önce bir hukuk uzmanına danışmak genellikle en doğru yaklaşımdır. Bu, sürecin en etkili ve hızlı şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

  Nafaka Artırım Davası Ücreti

  Nafaka artırım davası ücreti, davanın açıldığı tarihe, yürürlükte olan kanunlara ve mahkeme masraflarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu ücretler genellikle dava açma harcı ve avukatlık ücretini içerir.

  1. Dava Açma Harcı: Türkiye’deki hukuk sistemine göre, dava açmak için belirli bir harç ödenmesi gerekmektedir. Bu harç, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifelere göre hesaplanır. Ayrıca, davanın seyrine göre ek masraflar da oluşabilir.
  2. Avukatlık Ücreti: Nafaka artırım davası genellikle bir avukat aracılığıyla açılır ve bu süreçte avukatın ücreti de dikkate alınmalıdır. Avukatlık ücreti, avukatın tecrübesine, davaya harcanan zaman ve çaba gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir ve genellikle avukatla önceden anlaşılan bir tutardır.

  Bu iki ana gider dikkate alındığında, nafaka artırım davası açmanın toplam maliyeti hakkında net bir rakam vermek zordur çünkü bu, duruma ve belirli koşullara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, dava açmayı düşünen bir kişinin, sürecin maliyetini tam olarak anlamak için 0 530 526 92 02 numarasından avukatlarımıza ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

  Nafaka Artırım Davası Vekalet Ücreti

  Nafaka artırım davasında avukatlık veya vekalet ücreti, genellikle avukatın tecrübesi, davanın karmaşıklığı, avukatın harcadığı zaman ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu ücret, avukatla müvekkil arasında karşılıklı anlaşmayla belirlenir ve genellikle önceden belirlenmiş bir ücrettir.

  Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi’nde belirtilen minimum ücretleri de dikkate almak önemlidir. Bu tarife, avukatlık hizmetlerinin en düşük ücretini belirler ve avukatların bu ücretin altında bir ücret almasına izin vermez.

  Bu tarifenin yanı sıra, avukatlık hizmetlerinin maliyeti genellikle durumdan duruma değişir ve genellikle avukatla müvekkil arasındaki özel anlaşmaya bağlıdır. Bu nedenle, nafaka artırım davası açmayı düşünen bir kişinin, sürecin maliyetini tam olarak anlamak için 0 530 526 92 02 iletişim numarasını arayarak avukatlarımızdan bilgi alabilir.

  Nafaka Artırım Davası Reddi

  Nafaka artırım davası, belirli koşullar altında mahkeme tarafından reddedilebilir. Nafaka miktarının artırılması için, nafaka alan kişinin mali durumunda veya çocukların ihtiyaçlarında belirgin bir değişiklik olmalıdır. Bu değişiklik genellikle nafaka ödeyen kişinin gelirinde belirgin bir artış, nafaka alan kişinin mali yükümlülüklerinin artması veya çocukların ihtiyaçlarının artması şeklinde olabilir.

  Eğer nafaka alan taraf bu değişiklikleri mahkemeye belgelendirilmiş olarak sunamazsa, mahkeme nafaka artırım talebini reddedebilir. Ayrıca, nafaka ödeyen tarafın mali durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı veya nafaka ödeme kapasitesinin artmadığı durumda da mahkeme talebi reddedebilir.

  Dahası, eğer mahkeme, talep edilen nafaka artışını makul veya hakkaniyetli bulmazsa, bu talebi reddedebilir.

  Bu nedenle, nafaka artırım davası açmayı düşünen bir kişinin, hukuki yardım alarak durumunu ve delillerini detaylıca değerlendirmesi ve en etkili şekilde sunması genellikle en doğru yaklaşımdır. Bu, davanın en etkili şekilde ilerlemesine ve hakkaniyetli bir sonuca ulaşılmasına yardımcı olabilir.

  Nafaka Artırım Davası Dilekçesi

  Nafaka artırım davası dilekçesinin nasıl yazılacağına dair bir örnek aşağıda verilmiştir. Ancak, hukuki bir süreçte dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması büyük önem taşır. Dolayısıyla, bir avukat veya hukuki danışmandan destek almak her zaman en iyi uygulamadır.

  Nafaka artırım davası dilekçe örneği :

  [MAHKEMENİN ADI]

  DAVACI :

  TC Kimlik No :

  Adres :

  VEKİLİ : Av. [Yasemin Mersin]

  Adres :

  DAVALI :

  Adres :

  KONU : Davacının nafaka talebinin artırılması hakkındadır.

  AÇIKLAMALAR :

  1- Davacı ile davalı arasında [tarih] tarihinde [mahkeme adı] tarafından verilen [karar no] numaralı karar ile nafaka bağlanmıştır.

  2- Bağlanan nafakanın miktarı, davalının gelir durumu ve çocuğun ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir.

  3- Ancak, davalının gelir durumunda belirgin bir artış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

  4- Davalının gelir durumundaki bu artış, nafaka miktarının artırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

  5- Ayrıca, çocuğun eğitim ve yaşam giderleri de belirgin bir şekilde artmıştır.

  HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, ilgili Yargıtay kararları ve sair mevzuat hükümleri.

  DELİLLER : Tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, davalının maaş bordrosu, çocuğun okul giderleri ve diğer ilgili belgeler.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalı adına bağlanan nafakanın artırılmasına, yargılama gider ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. [Tarih]

  Davacı Vekili

  Av. [Yasemin Mersin]


  Bu örnekteki bilgiler, genel bir durumu temsil etmek üzere oluşturulmuştur. Dilekçeyi, kendi durumunuza uygun bir şekilde düzenlemek ve tamamlamak için bir hukuk uzmanından yardım almanız önemlidir.

  Nafaka ödenmezse ne olur ? Başlıklı yazımızı okudunuz mu ?

   

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?