Ümraniye Avukat

  Anasayfa » İstanbul Avukat » Ümraniye Avukat

  Ümraniye Avukat Yasemin Mersin, sektördeki tecrübesi ile farklı alanlarda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmet türlerinden bir tanesi boşanma davası sürecinin yürütülmesidir. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma süreçlerinizin tamamında Ümraniye Avukat Yasemin Mersin destek sunmaktadır.

  Ümraniye Avukat

  Ümraniye Boşanma Avukatı

  Boşanma kararı, çiftler için en zor ve en acı kararlardan biridir. Çünkü çiftlerin boşanmasıyla beraber düzende büyük değişiklikler olur. Ayrıca nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma gerekir. Ümraniye boşanma avukatı; bu boşanma davalarına giren avukatlara verilen isimdir. Boşanma davaları medeni hukukun alt dalında yer alan aile hukuku maddelerine göre düzenlenir. Boşanma avukatları aile hukuku kapsamındaki davalarda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu avukatlar sürecin ilk başından davanın sonlandırılmasına kadar müvekkillerinin hukuki olarak yanında bulunur.

  Boşanmaya karar veren kişi veya kişilerin Ümraniye boşanma avukatı bularak onunla dava sürecine hazırlanması oldukça önemlidir. Çünkü dava sürecinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için boşanma davalarıyla ilgili tecrübesi bulunan avukatlara ihtiyaç duyulur. Avukat, hukuki süreci takip eder ve gerekli prosedürleri müvekkili adına yerine getirir. Böylece dava sonunda kazanılacak hukuki haklar için müvekkile hukuki destek sağlar.

  Boşanma davası süreçleri dışarıdan kolay gibi görünür. Ancak özellikle nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma yapılamazsa süreç karmaşık bir hal alır. Ayrıca boşanacak çiftlerin çocuğu veya çocukları varsa velayet konusunda uzmanlık gerekir. Dolayısıyla bu sürecin iyi bir Ümraniye boşanma avukatı tarafından yönetilmesi gerekir. Ancak bu noktada avukat ile müvekkil arasındaki bilgi akışı da son derece önemlidir. Çünkü iyi boşanma avukatları müvekkilleri ile hukuki bir bağ kurar ve onların isteklerini anlamaya çalışır. Ümraniye boşanma avukatı da bu bilgiler doğrultusunda dava sürecine hazırlık yapar.

  Ancak bu noktada müvekkilin boşanma avukatına karşı dürüst olması son derece önemlidir. Müvekkil ile boşanma avukatının açık bir iletişim dili kullanması ve yeterli bilgileri birbirlerine sağlaması gerekir. Çünkü boşanma avukatları dava süreci için aşağıdaki durumlara karşı hazırlıklar yapar:

  • Aldatma
  • Bir eşin hayatına kast etme, kötü muamele veya onur kırıcı davranışta bulunma
  • Bir eşin küçük düşürücü suç işleyip işlememesi
  • Bir eşin haysiyetsiz hayat sürüp sürmemesi
  • Bir eşin haksız bir nedenle ortak konutu terk edip etmemesi
  • Bir eşin akıl hastalığı olup olmaması
  • Evliliğin bir taraf açısından temelden sarsılıp sarsılmadığı

  Ümraniye Anlaşmalı Boşanma Avukatı

  Anlaşmalı boşanma; evliliği sonlandıracak olan her iki tarafın da boşanma konusunda ve velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda fikir birliğinde bulunduğu boşanma çeşididir. Bu boşanma çeşidinde fikir birliği sağlanmıştır ve mahkemeye Ümraniye anlaşmalı boşanma avukatı aracılığıyla bu fikir birliği içerisinde başvurulur. Ancak anlaşmalı boşanma olarak başlayan sürecin çekişmeli boşanma olarak devam etmesi de mümkündür.

  Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanma davalarının süreci şu şekilde ilerler:

  • Evliliklerin en az bir yıl sürmüş olması şartı sağlanıyorsa eşler birlikte mahkemeye başvurabilir. Veyahut eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer taraf kabul edebilir. Bu iki durumda da anlaşmalı boşanma şartları sağlanabilir.
  • Her iki taraf da mahkeme günü Ümraniye anlaşmalı boşanma avukatı ile beraber duruşmada yer alır. Hakim, her iki tarafın da özgürce açıkladığı iradelerini dinler ve taraflarca kabul edilecek protokolü belirler. Bu protokolde hem boşanmanın mali sonuçlarına dair detaylar hem de çocukların durumu konusunda kararlar yer alır.
  • Hakim, davanın gidişatına göre tarafların veya çocukların haklarını göz ederek protokolde değişiklik yapabilir. Bu durumda her iki tarafın da yeni protokolde anlaşması gerekir. Bu süreçte Ümraniye anlaşmalı boşanma avukatı fikirleri ve destekleri de sağlanır. Yeni protokolün taraflarca kabul edilmesinin ardından boşanma davası tamamlanır.

  Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa süre içerisinde tamamlanır. Hatta hakimin ve tarafların onayı varsa tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Bu tür boşanmalarda; tüm prosedürlerle beraber yaklaşık 2-3 aylık bir süreç yaşanır. Bu sürecin Ümraniye anlaşmalı boşanma avukatı ile yürütülmesi; hem tarafların hem de çocukların boşanma durumundan daha az etkilenmesine yardımcı olur.

  Ümraniye Çekişmeli Boşanma Avukatı

  Eşlerin boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda anlaşmaya varmadığı boşanma çeşidine çekişmeli boşanma denir. Bu süreçte ilgili tarafa hukuki destek sağlayan avukata ise Ümraniye çekişmeli boşanma avukatı adı verilmektedir.

  Ümraniye Çekişmeli Boşanma Davası

  Çekişmeli boşanma davası süreci, her iki taraf için de yıpratıcı olabilir. Üstelik çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer gibi konularda bazı kafa karışıklıkları da vardır. Bu nedenle detayları açıklamakta fayda vardır. Çekişmeli boşanma davası aşamaları aşağıdaki gibidir:

  • İlgili taraf boşanma avukatına başvurarak evlilikle ve talep ettikleriyle ilgili detayları aktarır. Bu adımdan itibaren boşanma davasına hazırlık başlar.
  • Boşanma davası için gerekli olan içerik; kanıtlar ve bilgiler çerçevesinde oluşturulur. Bu süreç; hukuki destek alınan Ümraniye avukat ile yürütülür.
  • Çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile aile mahkemesine başvurulur.
  • Davayla ilgili yargı süreci başlar. Mahkeme gerek duyarsa itirazları ve raporları inceleyerek ek duruşma günleri belirleyebilir.
  • Tüm raporların, dilekçelerin incelenmesi ve tanıkların, tarafların dinlenmesi sonrasında boşanma prosedürüyle ilgili karara varılır. Böylece dava tamamlanır.

  Peki çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?

  Davanın reddedilmesiyle çekişmeli boşanma davası düşebilir. Ancak bu durumda her iki taraf da yeniden dilekçe vererek mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.  Ayrıca Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme olursa dava, anlaşmalı boşanma davasına dönebilir.

  Ümraniye Çekişmeli Boşanma Fiyatları

  Çekişmeli boşanma davalarının süreci kadar, ücreti de merak edilir. Bu nedenle bu bölümde bu sorulara yanıt vereceğiz?

  • Çekişmeli boşanma davası ne kadar masraflı ?:

  2021 fiyatlarına göre boşanma davasının ücreti 4.080,00 Türk Lirası’dır. Bu ücret yalnızca asgari çekişmeli boşanma davası ücreti olarak alınmaktadır.

  • Çekişmeli boşanma davasının masrafları nelerdir?

  Çekilmeli boşanma davasında asgari dava ücretinin haricinde açılış harcı, gider harcı, tebligat gideri, tanıklık ücreti, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, istinaf harcı, Yargıtay temyiz harcı gibi masraflar bulunmaktadır. Ayrıca asgari boşanma davası ücretine %8 vergi de uygulanmaktadır. Tüm bunların yanında; Ümraniye avukat ücreti de taraflardan karşılanır.

  Ümraniye Avukat; Ümraniye Boşanma Davası Açma

  Eşlerden birinde aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı oluşursa diğer eş boşanma davası açma hakkı kazanır:

  • Zina
  • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme
  • Karşı tarafın hayatına kast etme, kötü veya onur kırıcı davranış sergileme
  • Ortak yaşam alanını terk etme
  • Akıl hastalığı
  • Evliliğin temelden sarsılmış olması

  Bu nedenlerin yanında; 1 yıllık evliliği doldurmuş olan taraflar karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar da verebilir. Peki boşanma davası açmak için ne yapmak lazım?

  Bunun için öncelikle profesyonel bir boşanma avukatı aracılığıyla boşanma davası sürecine hazırlık yapılması gerekir. Ardından gerekli dilekçeler ile Aile Mahkemesine başvuruda bulunulmalıdır. Bu noktada anlaşmalı boşanma ve zina sebebiyle boşanmalarda boşanma davası açma süresi önemli olmaktadır. Anlaşmalı boşanma ile dava açabilmek için 1 yıldan az evli olmama koşulu vardır. Zina sebebiyle dava açmak için ise zinanın öğrenilmesinin ardından 6 aylık, zina eyleminin üzerinden ise 5 yıl geçmemesi gereklidir. Ümraniye avukat Yasemin Mersin, bu süreçle ilgili  bilgilendirme görevi üstlenmektedir.

  Ümraniye Avukat; Ümraniye Boşanma Avukatı Tavsiye

  Ümraniye boşanma avukatı tavsiye arayanlar, Avukat Yasemin Mersin’den randevu talep edebilirler. Avukat Yasemin Hanım’ın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Adres: Cevizli Mahallesi, Zulal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence, No: 46/C A3 Blok Daire 31 Maltepe/İstanbul
  • Telefon numarası: 0530 526 92 02
  • E-posta adresi: avyasemin.mersin@hotmail.com

  Ümraniye Avukat; Ümraniye Boşanma Avukatı Ücretleri

  Boşanma davalarının süreçlerinden bahsettik. Boşanma avukatı ücretleri 2021 hakkında da bilgi vermek gereklidir. Çünkü boşanma davasında hukuki olarak avukat ile çalışmak isteyen taraflar boşanma avukatları ücretleri ile ilgili ödemeleri de yapması gerekir.

  Boşanma avukat ücretleri için bir aralık verilmesinin nedeni bu ücretlerin şehirlere ve davanın şekline göre değişmesidir. Ancak Ümraniye avukat arayanların yukarıdaki ücret aralıklarında boşanma davası avukatı bulabileceğini söylemek mümkündür.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/istanbul-avukat/

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?