Maltepe Avukat

  Anasayfa » İstanbul Avukat » Maltepe Avukat

  Maltepe avukat desteği sayesinde boşanma davalarınızı en kısa süre içerisinde sonuçlandırabilirsiniz. Alanında uzman olan avukatlardan boşanma süreci içerisinde destek almak sizin için bu sürecin haklarınız suiistimal edilmeden tamamlanmasını mümkün kılacaktır. Avukat desteği için seçim yaparken daha öncesinde bu alanda hangi başarılara imza attığı ile alakalı inceleme yapmanız gerekmektedir

  Maltepe avukat Yasemin Mersin, her sene farklı alanlarda yüzlerce müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma da Avukat Yasemin Mersin’in tecrübeli olduğu alanlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Maltepe avukat arayışlarınız için Maltepe avukat bürolarından Yasemin Mersin ile iletişime geçebilirsiniz.

  Maltepe Avukat

  Maltepe Boşanma Avukatı

  Boşanma davaları, hem ülkemizde hem de tüm dünyada oldukça fazla görülmektedir. Hatta evliliklerin ilk 5 yıl içerisinde boşanma ile bitmesi oranı oldukça yüksektir. Bu süreç, boşanan taraflarda olduğu kadar çocuklarda da üzüntü ve strese neden olabilir. Bu nedenle sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi için mutlaka  boşanma avukatı desteği alınması gerekir. Bu kişi oturduğu yere yakın bir avukatla anlaşması kendisi için fayda sağlayacaktır. Örneğin kişi Maltepe’ de oturuyorsa, Maltepe boşanma avukatı bulması fayda sağlayacaktır.

  Boşanma avukatı görevi, dava sürecine hazırlık yapmak ve süreç içerisinde müvekkile hukuki destek sunmaktır. Ayrıca avukat davanın süreni takip eder ve müvekkilini dava ile ilgili bilgilendirir. İyi bir avukatla dava sürecine hazırlanan taraflar davanın gidişatını etkileyebilir. Bu noktada özellikle bilgili ve tecrübeli bir avukatla çalışılması gerekir. Çünkü doğru ön çalışmayı yapmayan avukatlar davalara iyi hazırlanamaz. Bu durum ise dava sonucunda belirlenecek olan prosedürün istenildiği gibi olmamasına sebep olabilir. Bu nedenle tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmak doğru olacaktır.

  Boşanma davaları eğer anlaşma sağlanamazsa oldukça karmaşık bir hal alabilir. Çünkü boşanmalarda mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi maddi unsurlara karar verilmesi gerekir. Ayrıca eğer çocuklar varsa onların velayeti konusunda anlaşmanın da sağlanması gerekir. Anlaşmaların hazırlanmasında Maltepe boşanma avukatı hukuki destek sağlar. Fakat bu noktada avukat ile müvekkil arasında iyi bir iletişimin olması gerekir. Çünkü avukatlar kendilerine aktarılan bilgiler doğrultusunda davaya hazırlık yapar. Özellikle zina, psikolojik veya fiziksel şiddet gibi nedenlerden ötürü boşanma davası açılmışsa ilgili avukata doğru bilgilerin aktarılmış olması önemli olacaktır.

  Boşanma davasının süresi, boşanmanın türüne ve mahkemenin aldığı kararlara bağlı olarak değişir. Anlaşmalı boşanmalarda dava süreci 2-3 ay sürerken; çekişmeli boşanmalarda bu süre 12 aya kadar çıkabilir. Ancak tüm boşanma davalarında izlenen genel adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Dilekçe teatisi
  • Ön inceleme duruşması
  • Tahkikat duruşmaları
  • Sözlü yargılama ve karar

  Maltepe : Anlaşmalı Boşanma Avukatı

  Mal paylaşımı, vekalet, tazminat, nafaka gibi konularda her iki tarafın da fikir birliğine vardığı boşanma türüne anlaşmalı boşanma denir. Bu boşanma şeklinde hizmet veren avukatlar ise anlaşmalı boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır. Bu tarz davalarda iki taraf birlikte mahkemeye başvurabilir. Veyahut tek bir taraf ilgili Maltepe anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma davasına başvurabilir. İkinci seçenekte diğer tarafın konuyla ilgili haberi vardır ve fikir birliği sağlanmıştır. Bu süreçte Maltepe anlaşmalı boşanma avukatı hukuki sürecin takipçisi ve müvekkilinin destekçi olarak görev alır.

  Anlaşmalı boşanma davalarında yaşanan süreç aşağıdaki gibidir:

  • Eğer ilgili evlilik bir yıldan fazla sürdüyse anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Bunun için eşler birlikte başvuruda bulunabilir veya bir eş diğerinin onayıyla mahkemeye başvurabilir.
  • Başvuru öncesinde avukat ile görüşme yapılması sürecin hazırlığı açısından önemlidir. Ayrıca tarafların fikir birliğinde bulunması için Maltepe anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşmesinin ayarlanması faydalı olacaktır.
  • Mahkeme sürecinde taraflar duruşmada yer alır. Hakim, iki tarafın da beyanlarını dinler ve hazırlanmış ortak bir protokol ile ilgili kararını verir. Bu protokolde maddi ve manevi kararlar yer alır.
  • Hakim, uygun gördüğü takdirde tarafların ve çocukların haklarını göz önüne alarak farklı protokol hazırlanması kararını alabilir. Bu durumda her iki tarafın da kabul etmesi gerekir.
  • Yeni protokolle ilgili gelişmelerde Maltepe anlaşmalı boşanma avukatı müvekkiline fikir desteği sağlar. Yeni protokolü iki taraf da kabul ettiğinde dava tamamlanmış olur.

  Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürer. Ayrıca bu boşanma türünler gerek iki taraf gerekse çocuklar daha az yıpranır. Anlaşmalı boşanma davalarının süresi genellikle 2-3 ay kadar sürmektedir.

  Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

  Evli kişilerin boşanma konusunda ve maddi & manevi haklar konusunda fikir birliğine varamadığı boşanma davası çeşidine çekişmeli boşanma adı verilir. Bu boşanma çeşidinin davası, anlaşmalı boşanmaya göre daha karmaşıktır. Bu nedenle Maltepe avukat desteğinin alınması önemli olacaktır.

  Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ?

  Çekişmeli boşanma davası süreci, taraflar açısından oldukça yıpratıcı ve zorlu olabilir. Bu dava çeşidi diğerine göre daha karmaşık olduğu için kişilerin aklında çekişmeli boşanma davası nasıl açılır veya çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer gibi sorular da yer almaktadır. Bu yüzden süreçle ilgili detaylara yer verilmesi faydalı olacaktır. Genel çekişmeli boşanma davası aşamaları aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Boşanma kararı alan taraf boşanma avukatına telefonla veya yüz yüze görüşmede bulunur. Bu görüşmede avukata evlilikle ilgili bilgiler aktarılır ve boşanma talebine ilişkin detaylar sunulur. Bu görüşmeyle birlikte boşanma davası için hazırlık başlamış olur.
  • İkinci aşama boşanma davasına hazırlıktır. Bu aşama avukat ile yürütülür. Dava için gerekli çekişmeli boşanma davası dilekçesi oluşturulur ve başvurular yapılır.
  • Çekişmeli dava sürecinin başlamasının ardından ilgili tarihte duruşma görülür. Duruşmada iddialar, raporlar, dilekçeler incelenir ve taraflar dinlenir.
  • Hakim gerek duyarsa ek duruşma talep edebilir.
  • Tüm incelemelerin sonunda boşanmaya ilişkin prosedüre karar verilir ve bu karar uygulama geçer.

  Boşanma davalarının sonucunda her zaman karar alınmaz. Bazı durumlarda boşanma davasının düşmesi de yaşanmaktadır. Bu noktada çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusuna yanıt vermek gerekir.

  Eğer hakim elindeki bilgilere dayanarak davanın reddine karar verirse boşanma davası düşer. Fakat reddin ardından taraflar dilekçe ile yeniden mahkemeye başvurabilir. Davanın düşmesine sebep olabilecek diğer durum ise Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme durumudur.

  Çekişmeli Boşanma Fiyatları 

  Çekişmeli boşanma davalarında dava ücreti ve masrafları da merak konusudur. Bu konuyla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Çekişmeli boşanma davası ne kadar ?

  2021 yılı için belirlenmiş olan çekişmeli boşanma davası ücreti 4.080,00 Türk Lirası’dır. Bu fiyat, %8 vergi uygulanmamış asgari miktardır.

  • Çekişmeli boşanma davasının masrafları nelerdir?

  Çekişmeli boşanma davası ücretinin yanında ek bazı masraflar da vardır. Bunlar: açılış harcı, gider harcı, tebligat gideri, tanıklık ücreti, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, istinaf harcı, Yargıtay temyiz harcıdır.  Ayrıca Maltepe avukat ücretini de ilgili tarafın karşılaması gerekir.

  Maltepe Avukat : Boşanma Davası Açma

  Eşlerden herhangi biri veya ikisi birlikte boşanma davası açabilir. Bunun için eşler fikir birliğinde bulunabilir. Ayrıca aşağıdaki maddelerden birinin veya birkaçının oluşması durumunda diğer eş boşanma davası açma hakkı kazanır:

  • Eşin zina yapması
  • Eşin suç işlemesi veya haysiyetsiz yaşam sürmesi
  • Eşin, karşı tarafın hayatına kast etmesi, kötü muamele göstermesi veya onur kırıcı davranış sergilemesi
  • Eşin evin terk etmesi
  • Eşin akıl hastalığının olması
  • Evliliğin temelden sarsılmış olması

  Dava haklarından bahsettik. Peki boşanma davası açmak için ne yapmak lazım?

  Boşanma davalarını açmadan önce kararın tam olarak verilmesi son derece önemlidir. Eğer kişi boşanmakta kararlıysa profesyonel hizmet sağlayan tecrübeli bir avukat ile sürece hazırlık yapmaya başlayabilir. Bu süreçte Maltepe avukat Yasemin Mersin’in desteği faydalı olacaktır. Hazırlık sonrası ilgili dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Eğer kişi anlaşmalı olarak boşanacaksa minimum 1 yıl evli olması gerekir. Ayrıca zina nedenli davalarda da boşanma davası açma süresi farklıdır. Bu tür davalarda davacının zinayı öğrenmesinin üstünden 6 aydan fazla vakit geçmemesi gerekir. Ayrıca zina eyleminin de 5 yıldan daha eski olmaması şartı bulunmaktadır.

  Maltepe Avukat; Maltepe Boşanma Avukatı Tavsiye

  Bilgili ve tecrübeli Maltepe boşanma avukatı tavsiye arayanlar Avukat Yasemin Mersin ile görüşme sağlayabilir. Bunun için ihtiyacınız olan iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Adres: Cevizli Mahallesi, Zulal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence, No: 46/C A3 Blok Daire 31 Maltepe/İstanbul
  • Telefon numarası: 0530 526 92 02
  • E-posta adresi: avyasemin.mersin@hotmail.com

  Maltepe Boşanma Avukatı Ücretleri

  Boşanma avukatlarının dava sürecindeki katkılarını açıklarken boşanma avukatı ücretleri 2021 hakkında da bilgi verilmesi doğru olacaktır.

  Boşanma avukat ücretleri ne kadardır?

  • Boşanma harç ücreti: 45 TL
  • Avukat dava ücreti: 5.000-15.000 TL
  • Boşanma davası dosya masrafları: 700-1000 TL

  Maltepe Avukatlar Listesi

  Maltepe avukatlar listesi arasından seçim adımlarını tamamlarken sadece ilk dava açma adımı için değil aynı zamanda karşı dava açma adımları için de yardım alabilirsiniz. Eşinizin açmış olduğu davanın gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını düşünmeniz durumunda anında avukattan destek alarak karşı davayı açmanız gerekmektedir. Bu aşamada davanın celbinin size gönderilmesinin sonrasında ortalama 15 gün içerisinde karşı davanın açılması gerekmektedir. Karşı davanın açılması sırasında eşlinizin bildirdiğinden arklı bir gerekçeyi temellendirerek sunmanız gerekir. Davayı kim açıyorsa mahkeme masraflarını da onun ödeyeceğinin ayrıca iletilmesi gerekir.

  Maltepe Ceza Avukatı

  Ceza avukatı seçimi yaparken dava geçmişinin incelenmesi çok daha büyük önem arz etmektedir. Ceza avukatı ile iş birliği yaparak hem haklarınızın korunması hem de sizi mağdur eden bir taraf varsa onun bu hak ihlalinin cezasını çekmesi için fırsat elde edeceksiniz. Avukatınızın dava süreci ile alakalı size gerekli olan tüm bilgileri eksiksiz biri biçimde sunacağının da bildirilmesi gerekir. Ceza davasında hakkınızın aranması için size 8 senelik bir süre verilmektedir. Bu zamanın dolmasının sonrasında davanın zamanaşımına düşeceği de belirtilmelidir. Aklanının uzmanı olan avukatlardan destek almanız durumunda zamanaşımı süresinin takip edilmesi gibi hususların sorunsuz bir şekilde size bildirileceği görülmektedir. Tüm prosedürlere hakim olarak sürecin ilerletilmesi için gerekli olan tüm önlemler alınmış durumdadır.

  Hukuk Bürosu Maltepe

  Hukuk bürosu seçim adımlarının sonrasında sava dosyasının hazırlanması aşamasına geçiş yapılacaktır. Dava dosyasının hazırlanmasının hemen sonrasında sonuca bağlanması için celseler görüşmeye başlayacaktır. Kişilerin ortaya çıkan sonucu memnun edici bulmaması durumunda istinaf mahkemesine götürme hakkı da vardır. Bu mahkeme bir ara mahkeme olarak da görev yapmaktadır. İstinaf mahkemesine götürmek için dava sonucunun çıkmasının sonrasında 7 gün içerisinde başvurunun yapılması gerekmektedir. ancak bu şekilde başvurunuz kabul edilir.

  Maltepe avukat arayan kişiler Avukat Yasemin Mersin ile iletişime geçerek hizmet fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilir.

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/bosanma-davasi-nasil-acilir/

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?