Ataşehir Avukat

  Anasayfa » İstanbul Avukat » Ataşehir Avukat

  Ataşehir Avukat Yasemin Mersin, uzun yıllardır farklı hukuk alanlarında danışmanlık hizmeti sunan tecrübeli bir avukattır. Boşanma davaları, Yasemin Mersin’in uzmanlık alanlarından biridir. Ataşehir Avukat Yasemin Mersin, tüm boşanma davası çeşitlerinde hizmet vermektedir.

  Ataşehir Avukat

  Ataşehir Boşanma Avukatı

  Bir evliliğin hukuki olarak sonlandırılması anlamına gelen boşanma, oldukça zorlu bir karardır. Boşanma davaları doğru şekilde yürütülmezse kişilere ciddi zararlar verebilir. Üstelik bu süreç çocuklu aileler için daha da önemlidir. Özellikle velayet durumu çocuğun geleceği açısından değerlidir. Bu nedenle tecrübeli bir Ataşehir boşanma avukatı ile görüşme yapılması ve o kişiden hukuki destek alınması doğru olacaktır.

  Boşanma davalarında nafaka miktarının kararı, malların nasıl bölüşüleceği, tazminat miktarları ve velayet kararları son derece önemlidir. Bu kararlarda uzlaşmaya varılması süreci olumlu etkiler. Ataşehir boşanma avukatı bu süreçte kişileri bilgilendirir ve davanın hazırlıklarını yapar. Ayrıca avukat süreci takip eder ve hukuki evrakların teslimatını sağlar. Özellikle çekişmeli boşanmalarda tecrübeli bir Ataşehir boşanma avukatı ile çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü bu süreçte başvurunun şekli, başvuruya ait evraklar ve detaylar önem kazanmaktadır. İyi eğitimli ve tecrübe sahibi avukatlar sürecin doğru yönetilmesinde büyük rol oynar. Böylelikle davanın şeklinde ve kararlarda önemli değişiklikler olabilir.

  Boşanma davalarındaki adımlar şunlardır: dilekçe teslimatı, ön inceleme duruşması, Tahkikat (soruşturma) duruşması, sözlü yargılama ve kararın açıklanması. Ancak bu süreçlerden önce davaya hazırlık aşaması da vardır. Davaya hazırlanırken ilgili taraf ile avukatı arasında bilgi alışverişi olur. Ataşehir boşanma avukatı olarak seçilen avukatın görevi gerekli bilgileri müvekkilinden eksiksiz bir şekilde almaktır. Bu noktada tüm sürecin dürüst bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle kişi ile avukat arasında iyi bir bağ bulunmalı ve iletişim açık bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle dava sürecini etkileyecek olan zina, evin terk edilme durumu, kötü davranış durumları varsa bunların açık bir şekilde konuşulması gerekir. Böylelikle davaya daha hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanılmış olur.

  Boşanma davası süreleri davanın gidişatına göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanmalarda tüm sürecin 2-3 ay kadar sürdüğü bilinmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında bu süreç 12 aya kadar uzayabilir. Çünkü dava süresince hem maddi hem de manevi konularda ortak bir protokolün imzalanması gerekir ve mahkemeye sunulan evraklar, raporlar, şahitler sürecin uzamasına neden olabilir.

  Ataşehir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

  Evlilik bağıyla bağlanmış olan tarafların mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi maddi konularda ve vekalet gibi özel konularda fikir birliğinde olduğu boşanma şekline anlaşmalı boşanma denir. Bu tür davalarda hukuki destek sağlayan uzman kişiler ise anlaşmalı boşanma avukatlarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda her iki taraf ortak olarak başvuruda bulunabilir veya bir taraf Ataşehir anlaşmalı boşanma avukatı ile beraber mahkeme başvurusunu yapabilir. Her iki durumda da tarafların ortak anlaşması sağlanmıştır.

  Boşanma başvurularından önce tarafların Ataşehir anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşerek ön bilgi alması son derece önemlidir. Çünkü bu süreçte avukatlar mahkeme için gerekli evrakların düzenlenmesi hakkında danışmanlık yapar. Ayrıca ortak fikirlerin değerlendirilmesi ve tarafların fikir birliğinde bulunması için Ataşehir anlaşmalı boşanma avukatı ile görüşme yapılması önemli olacaktır.

  Başvuruların ardından mahkeme süreci başlar. Duruşmalarda tarafların salonda yerini alması gerekir. Duruşma sırasında ilgili hakim tarafların ifadelerini dinler, dilekçe ve diğer evrakları inceler. Bunun ardından mal paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet gibi konularda ortak protokole uygun bir karar verir. Ancak hakimin her iki tarafın ve çocukların haklarını gözeterek farklı kararlar alma şansı da vardır. Bu yeni karar ile ilgili görüşleri için Ataşehir anlaşmalı boşanma avukatı başvurusu iyi olacaktır. Her iki tarafın da yeni protokolü kabul etmesinin ardından dava tamamlanır.

  Anlaşmalı Boşanma Koşulu Nedir?

  Kişilerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için evliliğin en az 1 sene boyunca devam etmiş olmaları gerekmektedir. 1 sene sürmeyen evliliklerin anlaşmalı boşanma ile sonuçlanmasına izin verilmeyecektir. Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda en temel unsurlar konusunda her iki tarafın da haklarını ihlal etmeyecek şekilde bir orta yolun bulunması sağlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecinin çekişmeli boşanmaya dönme olasılığı da vardır. Bu protokolde bazı anlaşmazlıkların çıkması durumunda anlaşmalı olarak başlayan boşanma aşamasının çekişmeli olarak devam etmesi söz konusu olabilmektedir.

  Ataşehir Çekişmeli Boşanma Avukatı

  Tarafların boşanma kararı hakkında veya alınacak haklar konusunda fikir birliğine varamadığı durumlardaki dava süreçlerine çekişmeli boşanma denir. Bu davalarda hukuki destek sunan kişiler ise halk arasında çekişmeli boşanma avukatı olarak bilinmektedir. Çekişmeli boşanma süreçleri, anlaşmalı boşanmalara göre çok daha zorludur. Bu nedenle sürecin takibini yönetecek Ataşehir avukat seçiminin iyi yapılması son derece önemlidir.

  Çekişmeli Boşanma Davası

  Evli çiftlerin boşanma kararı alması son derece üzücü ve zordur. Ancak çekişmeli boşanma davası süreci bu durumu daha da zorlaştırır. Bu dava, tarafların süreç yönetimine bağlı olarak oldukça yıpratıcı bir hal alabilir. Sürecin karmaşık olması çekişmeli boşanma davası nasıl açılır veya çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer gibi soruların sorulmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle çekişmeli boşanmayla ilgili daha detaylı araştırma yapılması uygun olacaktır.

  Hukuki açıdan çekişmeli boşanma davası aşamaları aşağıdaki gibidir:

  • Boşanmaya karar veren kişi ilgili Ataşehir avukat ile görüşme sağlar. Görüşmede evliliğe ve boşanma kararının nedenlerine dair bilgiler görüşülür. Boşanma davası açacak kişi için bu görüşmeyle beraber hazırlık aşaması başlar.
  • Eşinin boşanma kararı verdiğini öğrenen eş de bir boşanma avukatıyla iletişime geçebilir. Bu görüşmede evliliğe dair bilgiler aktarılır ve duruşma için hazırlık yapılır.
  • Davacı tarafın boşanma davası hazırlığında avukat desteği alınır. Davanın başvurusu için çekişmeli boşanma davası dilekçesi oluşturulur. Hazırlıkların ardından başvuru yapılır.
  • Çekişmeli boşanma davasının başvurusunun ardından taraflara duruşma tarihi bildirilir. Belirlenen tarih ve saatte taraflar duruşma salonunda yer alır. Duruşma boyunca hakim tarafların iddialarını dinler ve evrakları inceler.
  • Duruşma süresince hakim ek duruşma talebinde bulunabilir.
  • Tüm evrakların incelenmesinin, tarafların ve varsa şahitlerin dinlenmesinin ardından boşanma prosedürüne karar verilir. Böylece boşanma sonucu haklar belirlenir ve karara varılır.

  Ancak boşanma davalarının tamamında boşanma kararı alınmaz çünkü dava düşer. Peki çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?

  Hakimlerin ellerindeki bilgilere dayanarak davayı reddetme hakları bulunmaktadır. Bu durumlarda boşanma davası düşer. Ancak taraflar yeni dilekçeler ile yeniden dava açabilme hakkına sahiptir. Ayrıca çekişmeli boşanma davasında vazgeçme durumu oluşursa davanın düşmesi gerçekleşebilir.

  Ataşehir Çekişmeli Boşanma Fiyatları

  En zorlu davalardan biri olan çekişmeli boşanma davalarının ücreti ve masrafı da sıkça merak edilir. Boşanma davası ücreti ve masrafları aşağıdaki gibidir:

  • Çekişmeli boşanma davası ne kadar masraflıdır?

  Yeni yıl ile birlikte belirlenen çekişmeli boşanma davası ücreti 4.080,00 Türk Lirası’dır. Ancak bu fiyat asgaridir. Yani ücrete %8 vergi oranı yansıtılmamıştır.

  • Çekişmeli boşanma davasının masrafları nelerdir?

  Çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin dava ücreti olan 4.080,00 TL ücreti ödemesi gerekir. Ancak bunun yanında davanın bütçesine açılış harcı, gider harcı, tebligat gideri, tanıklık ücreti, bilirkişi ücreti, keşif ücreti, istinaf harcı, Yargıtay temyiz harcı gibi masraflar da eklenir. Dava sürecine hazırlanan kişilerin Ataşehir avukat ücretini ödemesi de gerekir.

  Ataşehir Avukat; Ataşehir Boşanma Davası Açma

  Boşanma davası açma hakkı için cinsiyet ayrımı yoktur. Eşlerden her ikisi de birlikte veya ayrı olarak boşanma davası açabilir. Hatta anlaşmalı boşanmalarda tarafların fikir birliği bulunmaktadır.

  Tüm bunların yanında; şu durumlarda boşanma davası için hak kazanılır: zina, eşin suç işlemesi, eşin haysiyetsiz yaşam sürdürmesi, eşin karşı tarafın hayatına kast etmesi, eşin karşı tarafa kötü davranışlarda bulunması, eşin onur kırıcı davranış sergilemesi, eşin evi terk etmesi, eşin akıl hastalığının bulunması, evliliğin geri dönülemeyecek şekilde sarsılması.

  Boşanma kararı alan kişiler bireysel olarak veya Ataşehir avukat aracılığıyla Aile mahkemesine başvuruda bulunur. Bu başvurudan önce avukattan süreçle ilgili bilgi alınabilir ve birlikte hazırlık yapılabilir.

  Boşanma davası açma süresi ile ilgili zina ve anlaşmalı boşanma konularında kısıtlama vardır. Anlaşmalı boşanma başvurularında eşlerin en az bir yıldır evli olması şartı vardır. Zina sebepli boşanma davalarında ise eylemin öğrenilmesinin ardından 6 aydan az süre geçmesi gerekir. Ayrıca yaşanmış olan zina eyleminin 5 yıldan eski olmaması gerekir.

  Ataşehir Avukat; Ataşehir Boşanma Avukatı Tavsiye

  Ataşehir boşanma avukatı tavsiye arayanlar, Avukat Yasemin Mersin ile randevu talebinde bulunabilir. Randevu için aşağıdaki iletişim bilgilerinden yararlanabilirsiniz:

  • Adres: Cevizli Mahallesi, Zulal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence, No: 46/C A3 Blok Daire 31 Maltepe/İstanbul
  • Telefon numarası: 0530 526 92 02
  • E-posta adresi: avyasemin.mersin@hotmail.com

  Ataşehir Avukat; Ataşehir Boşanma Avukatı Ücretleri

  Boşanma avukatlarının sürecin yönetilmesinde sundukları katkılardan bahsettik. Ancak kişilerde boşanma avukatı ücretleri 2021 hakkında soru işaretleri de bulunabilir. Bu nedenle boşanma avukatları ücretleri hakkında bilgi vermek önemli olacaktır.

  Yukarıdaki bilgiler İstanbul için ortalama fiyatlardır. Detaylı bilgi için Ataşehir avukat Yasemin Mersin ile iletişime geçebilirsiniz.

  • Telefon numarası: 0530 526 92 02

  İlginizi Çekebilir;

  https://yaseminmersin.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi-2022/

   

  Whatsapp
  Av. Yasemin Mersin
  Av. Yasemin Mersin
  Merhaba
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?